Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

06. studeni. 2018.

Izmjenjena Odluka o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Sukladno izmjeni Odluke više neće biti moguće sufinanciranje nabave vrtnih kompostera i kontejnera za tekstil.

Gradovi, članovi naše Udruge, itekako su svjesni ciljeva koje Republika Hrvatska treba ostvariti u domeni gospodarenja otpadom kako bi se izbjeglo plaćanje EU penala. Svjesni su, također, da će temeljem odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, penali biti “decentralizirani” put gradskih proračuna te, posebice, da situacija s komunalnim otpadom zahtijeva maksimalnu uključenost svih javnih subjekata u (stvarno!) iznalaženje rješenja problema.

Članovi Udruge gradova prijavili su se na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada raspisan od strane FZOEU kao posredničkog tijela, prijave su im prihvaćene i sklopljeni su ugovori.

Nakon toga došlo je do promjene uvjeta na način da su gradovi dobili dopise FZOEU iz kojih proizlazi da suufinanciranje kompostera i spremnika za tekstilni komunalni otpad neće biti moguće.

Kako je prosječan udio biootpada u ukupnom miješanom komunalnom otpadu oko 30-40%, ovisno o karakteristikama sredine, cilj od 50% odvojeno sakupljenog i oporabljenog komunalnog otpada nikako neće biti moguće postići bez rješavanja problema biootpada (kuhinjskog i vrtnog biootpada). Biootpad je moguće oporabiti u bioplinskim postrojenjima (kuhinjski otpad) i kompostanama (kuhinjski i zeleni otpad). Svjesni smo da niti bioplinskih postrojenja, a niti kompostana nema u Hrvatskoj dovoljno (ni po broju, ni kapacitetu, niti poštovanju načela blizine).

Alternativno, privremeno rješenje do izgradnje dovoljnog kapaciteta građevina za obradu biootpada, bilo je podjela kompostera građanima kako bi se, uz nadzor njihovog kompostiranja, smanjila količina biootpada u miješanom komunalnom otpadu (što je također preuzeta obveza prema EU). Pri tome bi se prilično točno moglo procijeniti kolika je stopa sprječavanja nastanka otpada (hijerarhijski najveći prioritet postupanja s otpadom), što bi najuspješnije “kupilo vrijeme” potrebno da se sustavi “poslože” na EU principima. Iz tog smo razloga s pravom bili uvjereni da će se u godini nabave infrastrukture gospodarenja otpadom o komposterima također voditi računa. Također, lokalne zajednice (osobito Dalmacija i otoci!) imaju problema sa zbrinjavanjem tekstilnog otpada od strane ovlaštenih koncesionara, tako da rješenje leži i u sufinanciranju gradnje privremenih skladišta tekstilnog otpada, odnosno u pojednostavljivanju propisanih postupaka (dozvole za gospodarenje otpadom, građevinske dozvole i slično).

Iz svih naprijed navedenih razloga Udruga gradova pisano će se obratiti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te apelirati da se pronađe način i pomogne se gradovima kako bi ispunili ciljeve koje traži RH, u konačnici i EU.

Dopis Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

Izmjena-Odluke-FZOEU-kante-i-kontejneri-listopad-2018

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija