Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

13. lipanj. 2018.

Novosti EU legislative o otpadu

U prosincu 2015. Europska komisija donijela je set propisa o cirkularnoj ekonomiji. On je 22. svibnja 2018. dopunjen revidiranim ključnim propisima o gospodarenju otpadom, uključivo i Direktivom o otpadu. Razdoblje prilagodbe nacionalnih zakonodavstava trajat će dvije godine.

Težište je stavljeno na sprječavanje nastanka otpada i podršku društvenom poduzetništvu koje se bavi popravcima i ponovnom uporabom proizvoda, produžetku životnog ciklusa proizvoda i stvaranje lokalnih zelenih radnih mjesta. Hijerarhijski, tek iza ponovne upotrebe dolazi recikliranje, tako da će se postaviti i mjerljivi ciljevi ponovne upotrebe.

Što to donosi gradovima u Hrvatskoj kao zemlji članici EU, s obzirom da ih zakon prepoznaje kao odgovorne za postupanje s komunalnim otpadom?
Nacionalno zakonodavstvo započelo je prilagodbu EU propisima već donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom 2013. godine, te Uredbom o komunalnom otpadu 2017. godine. U naredne dvije godine trebat će propise nadograditi prema gore navedenim smjernicama, a do kraja 2024. godine i primijeniti ih u praksi (gradnja centara za ponovnu upotrebu, razvoj sustava pravovremene donacije hrane, dizajn proizvoda na način da se smanji proizvodnja otpadne jednokratne ambalaže i slično).

Na lokalnom nivou neke od ovih promjena provodit će se u svakodnevnom životu. Što treba već danas poticati?
Odvojeno skupljanje otpada nema alternativu, Europa neće tolerirati „trpanje svega u jednu kantu“ koja se onda „zbrinjava“ u centrima za gospodarenje otpadom.

Ciljevi odvojenog skupljanja već su zadani, a novim propisima treba ojačati i sprječavanje nastanka otpada. U Hrvatskoj postoji jedan jedini centar ponovne upotrebe – onaj u gradu Prelogu.

Ponovna upotreba znači preuzimanje predmeta prije nego što su postali otpad, ili preuzimanje otpadnih predmeta kojima se ukida status otpada, zatim njihov popravak i ponovno stavljanje u upotrebu (stari namještaj, slike, knjige…).

Da bi se uopće moglo početi razmišljati o ovoj nadogradnji, u narednih par godina treba postaviti funkcionalan i održiv okvir za postizanje dosadašnjih ciljeva:
1. Primarna selekcija po sistemu „od vrata do vrata“
2. Naplata prema količini preuzetog otpada
3. Gradnja lokalne infrastrukture (kompostane, sortirnice)
4. Sprječavanje „bijega“ otpada u ilegalu – uspostava komunalnog reda (!)
5. Stvaranje pretpostavki za organizaciju lokalnog sustava pripreme za ponovnu upotrebu (prikupljanje, popravak, vlastiti pogoni – socijalno poduzetništvo ili ugovor s nekim drugim).

Na centre za gospodarenje otpadom treba slati minimalne količine ostatnog otpada, jer će zbrinjavanje tamo biti našim građanima definitivno najskuplja varijanta!

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija