Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

09. srpanj. 2018.

Sortirnice iznenađenja?!

U Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu održan je sastanak članova Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu RH i radne skupine Grupacije održavanja čistoće (komunalna društva) kome je prisustvovala i predstavnica Udruge gradova, Sonja Polonijo, savjetnica za razvoj u poduzeću Eko Murvica d.o.o.

Središnja tema sastanka bili su ključni elementi Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada koji su bili predmet e-savjetovanja u periodu od 21.3. do 20.4.2018. godine. Prema predloženom, prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Sufinanciralo bi se 85% pripreme dokumentacije i gradnje, dapače bilo bi do određene mjere dopušteno i retroaktivno sufinanciranje. Pojedinačni iznosi definirani su u rangu od 1 – 15 milijuna kuna.
Predstavnica Udruge gradova, gđa Sonja Polonijo, problematičnim je ocijenila odredbu o minimalnom projektiranom kapacitetu od 8.000 t odvojeno prikupljenog otpada godišnje, zbog čega bi jedinice lokalne samouprave trebale zajednički nastupiti u pozivu.

O čemu se konkretnije radi?
Sortirati bi trebalo odvojeno skupljene frakcije (papir, karton, plastika, sitni metalni otpad, staklena ambalaža, tekstil i slično). Miješani komunalni otpad sakupljen u zelenoj kanti ne sortira se u sortirnicama, dapače ukoliko bi se to radilo ne bi se dobila dovoljno čista sirovina za daljnju oporabu. Ovako propisana količina onemogućuje najveći broj jedinica lokalne samouprave da se uopće jave na natječaj, čak i više njih zajedno jer ne raspolažu dovoljnim količinama. Za usporedbu, velika privatna sortirnica koja pokriva područje jedne od naših županija godišnje sortira 12.000 tona otpada. Iz navedenog je jasno da bi lokalno odvojeno sakupljene količine korisnih frakcija otpada trebale prevaliti veliki put da uopće dođu do sortirnice izgrađene prema javnom pozivu s ovako postavljenim minimalnim kapacitetom. Dakle, ne poštuje se načelo blizine, te velikim transportnim troškovima dodatno opterećuje cijena korisnicima javne usluge i usluge vezane za javnu uslugu.

Ono što je posebno problematično u praksi svodi se na sljedeće:
1. iskustvo je pokazalo da edukacija korisnika u vezi primarne selekcije donosi rezultate u dugom vremenskom periodu kontinuirane edukacije. Tako u sredinama u kojima su građani već prilično dobro educirani još uvijek imamo oko 30% nepravilno odloženog otpada, odnosno u spremnicima za papir, plastiku, staklo i slične frakcije još uvijek ima oko 30% miješanog komunalnog otpada. U sredinama u kojima se edukacija provodi godinu do dvije, miješanog komunalnog otpada među korisnim frakcijama ima oko 70%, a u velikim gradovima i preko 80%. Dakle, i miješani komunalni otpad nepravilno odložen od strane građana vozio bi se na velike udaljenosti do sortirnice, izdvajao i vraćao nazad na lokalne deponije ili u centar za gospodarenje otpadom!
2. naplata odvoza i zbrinjavanja otpada po količini, na način koji je propisan ZOGO-m i Uredbom (naplaćuje se miješani komunalni otpad, a korisne frakcije odvoze se besplatno) dovest će do daljnjeg rasta nepravilno odloženog otpada jer će, kako je iskustvo JLS koje takav način naplate imaju već godinama pokazalo, veći broj građana svoj miješani komunalni otpad odlagati na zelene otoke, u kontejnere za papir, plastiku, staklo i druge korisne frakcije, a sve kako bi izbjegli plaćanje odvoza miješanog komunalnog otpada.
3. reciklažeri, uglavnom privatne tvrtke, već sada raspolažu sofisticiranim sortirnicama na kojima vrlo kvalitetno odvajaju frakcije do nivoa komercijalno iskoristive čistoće (npr. plastiku i metale po vrstama). Velike sortirnice kakve bi JLS gradile prema uvjetima ovakvog javnog poziva praktički bi predstavljale nelojalnu konkurenciju postojećim sortirnicama koje već raspolažu i komercijalnim kanalima plasmana sortiranih sekundarnih sirovina sukladno burzovnim cijenama otpada.
4. ovakav pristup ne rješava temeljni problem jedinica lokalne samouprave i njihovih komunalnih društava, jer i postojeći reciklažeri traže da im komunalna društva dostave već prethodno sortirani otpad iz kojeg je izdvojen miješani komunalni otpad. Ovakvo predsortiranje komunalna društva nemaju gdje izvršiti, pa smo mišljenja da – uvažavajući argumente ad 1), 2) i 3) – sufinancirati treba i male, jednostavne i jeftine priručne sortirnice na kojima će se lokalno ispraviti grube, slučajne ili namjerne greške u odvajanju otpada naših građana.

Zaključeno je da će se tražiti zajednički sastanak s predstavnicima Ministarstva kako bi im se približila gore opisana komunalna problematika i prevenirali vrlo vjerojatni problemi komunalnog reda.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija