Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

04. rujan. 2017.

Ustavni sud: RH mora plaćati komunalnu naknadu

Ustavni sud povodom prijedloga za ocjenu ustavnosti Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH donio je odluku da je Republika Hrvatska dužna plaćati komunalnu naknadu.

Prijedlog za ocjenu ustavnosti podnijeli su Grad Slunj, Grad Delnice, Općina Čavle, Hrvatska zajednica županija i Udruga gradova u RH u razdoblju od 2014.-2016. godine.

Sporni članak 19. glasi: Republika Hrvatska i Državni ured su oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina, poreza na dobit i drugih poreza, komunalne naknade te drugih javnih davanja u odnosu na vlasništvo i upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Odlukom Ustavnog suda ukinuti su članci 19. i 26. Zakona u dijelovima koji glase „komunalna naknada“, a nije prihvaćen prijedlog Hrvatske zajednice županija da se članak 19. ukine u dijelu koji glasi „porez na promet nekretnina“.

Na osnovu prijedloga Udruge gradova, jedinog predlagatelja djelomičnog ukidanja članka 26., Ustavni sud pojasnio je da se „Oslobođenja od plaćanja određenih javnih davanja, neovisno o nazivu i ustrojstvu subjekta koji neposredno upravlja i raspolaže određenom imovinom, supstancijalno odnose na Republiku Hrvatsku“. Navedeno znači da temeljem ove odluke prestaju oslobođenja za svu državnu imovinu, neovisno o činjenici da neki drugi subjekt upravlja istom.

Iako Ustavni sud nije posebno razmatrao čl.19. st.2., napominje „da tijela državne uprave do trenutka predaje imovine (Uredu) jesu obveznici plaćanja javnih davanja“.

U pogledu komunalne naknade Ustavni sud navodi da je „Republika Hrvatska, kao vlasnica određenih vrsta nekretnina na koje se plaća komunalna naknada, obveznica plaćanja te naknade, a može biti oslobođena od plaćanja samo kada (i ako) takvu odluku donese predstavničko tijelo“, čime se konačno štiti ustavno pravo na lokalnu samoupravu

Ključnim smatramo stajalište suda koji navodi da je donošenjem osporenog članka „samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave sužen … jer je prekršeno ustavno … pravo koje jamči jedinicama … pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svog djelokruga – što podrazumijeva pravo na autonomno odlučivanje o svim aspektima tih prihoda, uključujući i o eventualnom oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade“.

Sud nadalje pojašnjava da „sve i da je odredba o oslobođenju Republike Hrvatske od plaćanja komunalne naknade uvrštena u … primjerice ZoKG, i tada bi zbog istog razloga … postojala nesuglasnost takve zakonske odredbe s Ustavom“.

„Iz navoda predlagatelja, ali i iz očitovanja Vlade proizlazi da nadležna državna tijela u praksi uskraćuju plaćanje komunalne naknade jedinicama lokalne samouprave pozivajući se na čl.19. ZURIV-a, zanemarujući istodobno da Ustav i mjerodavni zakoni – ZoKG i ZoFJLPS – izričito nalažu suprotno.“, navodi Ustavni sud te nastavlja „Čini se da je u konkretnom slučaju riječ o takvoj praksi državnih tijela koja se provodi uz pozivanje na zakon koji nije mjerodavan i na zakonske odredbe čija opstojnost u pravnom poretku nema razumnog i objektivnog opravdanja… Stoga je, prema ocjeni Ustavnog suda, riječ o normativnom uređenju i o pojavi koja ima značenje i razmjere ozbiljnog narušavanja načela vladavine prava i pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka“.

Nadamo se da će ova Odluka biti vodilja centralnoj vlasti i zakonodavcu prilikom pripreme i donošenja drugih zakona i propisa kojim se izravno utječe na financiranje i samoupravni djelokrug lokalne samouprave.

Ovom odlukom potvrđeno je stajalište Udruge gradova koje smo Državnom uredu uputili još u lipnju 2013. godine, a kojim se tražilo da se iz Nacrta prijedloga zakona uklone riječi „komunalna naknada“. Odbijanje predlagatelja i zakonodavca da primjereno reguliraju sporni članak Zakona prouzročilo je brojne sudske sporove, troškove, gubitak radnih sati i onemogućilo brojne jedinice lokalne samouprave u provedbi planiranih investicija, projekata i privlačenju investitora.

U više navrata upućivali smo jedinice lokalne samouprave da bez obzira na protuustavne odredbe ovog zakona i dalje postupaju prema odredbama ZKG.

http://www.udruga-gradova.hr/cesta-pitanja/obveza-placanja-komunalne-naknade-za-drzavnu-imovinu/

Jedinice koje su postupale prema ZKG trebaju intenzivirati aktivnosti usmjerene na naplatu tih potraživanja. Ostalim jedinicama predlažemo izdavanje rješenja za 2017. godinu, sukladno Odluci predstavničkog tijela.

Ovdje preuzmite Odluku Ustavnog suda: odluka usud duudi komunalna naknada

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija