Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

09. ožujak. 2022.

Održan još jedan u nizu sastanaka na temu gospodarenja otpadom

Donosimo vam informacije sa sastanka predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grupacije održavanja čistoće HGK, održanog dana 4. ožujka 2022.

Sastanku su prisustvovali gospoda Mario Roboz, Nela Palarić, Sanja Radović iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, gospodin Zvonimir Majić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gđa Aleksandra Anić Vučinić, te ispred Grupacije održavanja čistoće HGK g. John Ivan Krstičević, Snježana Tkalčec Avirović, Dijana Mijač Dretar, Ante Jović, Sonja Polonijo i Marko Cindrić.
Glavna tema sastanka bilo je usklađenje metodologije izvješćivanja o odvojenom sakupljanju otpada u okviru javne usluge za potrebe obračuna tzv. „poticajne naknade“ koju plaćaju jedinice lokalne samouprave.

Predstavnici Grupacije održavanja čistoće obrazložili su probleme koji proizlaze iz propisane metodologije obračuna poticajne naknade. Naime, JLS-ima su propisani ciljevi i koeficijenti koji su osnova za izračun visine poticajne naknade, dok je u formuli za izračun (mUK) definirano da se u obzir uzima samo masa otpada prikupljena u okviru javne usluge, te su jasno definirani ključni brojevi koji ulaze u obračun. Istovremeno, javna usluga obuhvaća ukupan miješani komunalni otpad kućanstava i nekućanstava, a reciklabilni otpad samo kućanstava. Reciklabilni otpad nekućanstava smatra se proizvodnim otpadom, kao i posebne kategorije otpada koje sakupljaju ovlašteni koncesionari ili oporabitelji u sustavu Fonda, te se ne evidentira u statistici JLS na čijem je području sakupljen (niti se uračunava u mUK). Iz tog razloga je državna statistika (stopa odvojenog sakupljanja) daleko bolja od stope odvojenog sakupljanja JLS (javna usluga). Problem se može riješiti na način da se JLS-ima u odvojeno sakupljene količine priznaju i količine koje su drugi sakupljači sakupili na području pojedine JLS ili, alternativno, tako da se u Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), u Dodatku V korigira k – koeficijent graničnog udjela mase sakupljenog miješanog komunalnog otpada u masi ukupno prikupljenog komunalnog otpada. On, kako je danas postavljen, iz prethodno navedenih razloga dovodi JLS u neravnopravnu poziciju u odnosu na državu te financijski nesrazmjerno opterećuje lokalni proračun.

Predstavnici Ministarstva istaknuli su da ne raspolažu vjerodostojnim podacima o tome koliko su drugi sakupljači odvojeno sakupili na području pojedine JLS, osim podataka koje dostavi davatelj javne usluge, pa je g. Roboz zaključio da je ovaj problem moguće riješiti samo izmjenom Dodatka V Zakona o gospodarenju otpadom. G. Majić istaknuo je kako Fond trenutno nema administrativne mogućnosti da raspodjeli sakupljene količine posebnih kategorija u sustavu Fonda po JLS. Takva evidencija se ne vodi.

Dodatno je obrazložen problem JLS ruralnih karakteristika u kojima stanovništvo tradicionalno kućno kompostira biootpad i u miješanom komunalnom otpadu ga uglavnom nema. Takve JLS nikako ne mogu ispuniti zadane ciljeve odvojenog sakupljanja, pa ih se poticajnom naknadom još i kažnjava za poželjno ponašanje njihovog stanovništva koje biootpad ne predaje. Predstavnici Grupacije predlažu da se kućno kompostiranje uvrsti u algoritam izračuna poticajne naknade sukladno metodologiji iz Provedbene odluke Komisije (EU) 2019/1004 оd 7. lipnja 2019. po kojoj će se izračunavati i ispunjenje ciljeva države.

Svi prisutni su se usuglasili kako ispred Grupacije održavanja čistoće i Udruge gradova u RH treba doći poticaj tj. dopis kojim bi se obrazložio problem i predložilo rješenje u vidu promjene zakonodavnog okvira. Obrazložen je i problem Odluka o načinu izvršenja javne usluge, odnosno jedinstvene cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnike iz kategorije nekućanstva, koja uključuje i privatne iznajmljivače. Oni time gube prava koja su imali dok su bili smatrani kućanstvom (besplatan odvoz reciklabilnog otpada, besplatno korištenje reciklažnog dvorišta, besplatan odvoz određene količine glomaznog otpada). Predstavnici grupacije istaknuli su da na obali takvih korisnika ima jako puno i izrazili su bojazan da će njihov otpad zbog promjene kategorije i načina plaćanja sve više završavati u prirodi.

G. Roboz uputio je na Izjave korisnika koje su ujedno i temelj njihove kategorizacije. Korisnici javne usluge – privatni iznajmljivači mogu se kategorizirati kao nekućanstva u onim mjesecima u kojima stvarno i iznajmljuju, a ostatak godine kao kućanstva.
Dogovoreno je kako će od strane Grupacije Ministarstvu biti upućen zahtjev za mišljenjem vezano za takvu mogućnost.
Predstavnici grupacije zamolili su da Ministarstvo urgira kod Hrvatske turističke zajednice da se davateljima javne usluge dostavi Registar iznajmljivača. Turistička zajednica se poziva na GDPR i odbija dostaviti podatke, bez obzira što Zakon o gospodarenju otpadom davateljima javne usluge daje legitiman pravni interes za dobivanje tih podataka.

Istaknut je i problem financijskog jamstva za odlagališta. PGO na javnom savjetovanju navodi i odluku predstavničkog tijela JLS o davanju jamstva za osiguranje sredstava za financiranje troškova zatvaranja odlagališta otpada, održavanja i nadzora odlagališta otpada nakon zatvaranja za period od najmanje 30 godina nakon zatvaranja. Ovakvo jamstvo, prema Zakonu o proračunu, smanjuje kreditni potencijal JLS, nekim JLS tako može onemogućiti daljnji razvoj, pa je malo vjerojatno da će JLS takva jamstva moći davati. Davatelji javne usluge, s druge strane, najčešće ne mogu sami osigurati financijski instrument na tako velike iznose. G. Roboz ističe da je to jedna od stvari koje se mogu riješiti kroz PGO na javnom savjetovanju. Predlaže da Grupacija iznese svoj prijedlog.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija