Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

03. travanj. 2022.

Educirajte građane o otpadu uz pomoć Udruge gradova

Udruga gradova započinje s organizacijom javnih tribina u cilju edukacije građana o gospodarenju otpadom. Edukacije / tribine sastojat će se od prezentacija stručnih edukatora, nakon čega će uslijediti rasprava i odgovori na pitanja građana. I da, tribine su personalizirane i potpuno prilagođene vašem gradu.

Zakon o gospodarenju otpadom daje brojne obaveze gradovima, između ostaloga, nalaže i provedbu informativnih aktivnosti.
Članak 114. koji propisuje navedenu obavezu, navodi sljedeće:
“(1) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito najmanje jednu javnu tribinu, te informativne publikacije o gospodarenju otpadom.
(2) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužna je u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice sa svim bitnim informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području.
(3) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba dužno je do 31. ožujka tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti za prethodnu godinu Ministarstvu putem mrežne aplikacije.”

Ali, jezikom reklama rečeno, ni to nije sve. Zakon u članku 168. propisuje i sankcije te kaže:
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Grad Zagreb odnosno jedinica lokalne samouprave:
15. koja nije o svom trošku, na odgovarajući način osigurala godišnju provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito jednu javnu tribinu, te informativne publikacije o gospodarenju otpadom (članak 114. stavak 1.).”

Koncepcija edukacije / javne tribine

– Prezentacija se sastoji od nekoliko tematskih blokova.
Uvodno se slikovito i zanimljivo objašnjava koliko otpad danas predstavlja problem i zbog čega moramo promijeniti naše postupanje s njim.
– Senzibilizira se građane za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada i postizanje komunalnog reda, te aktivnu suradnju svih dionika sustava koja sustav čini održivim i priuštivim.
– Na jednostavan način objašnjavaju se troškovi sustava sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada i cijena koju korisnici usluge trebaju platiti.
– Naglašava se važnost odvojenog sakupljanja otpada i opisuju se različiti sustavi odvojenog sakupljanja, uz pokaznu vježbu odvajanja otpada.
– Pokazuje se gdje završava miješani komunalni otpad i što se događa s odvojeno sakupljenim reciklabilnim frakcijama.

Završni blok se razlikuje od grada do grada, namijenjen je prezentaciji stvarnog sustava koji u toj jedinici lokalne samouprave funkcionira, koji će edukator osmisliti s predstavnicima JLS i davatelja javne usluge na tom području.
– Kako iz ovog dijela prezentacije proizlazi i sadržaj letka (informativna publikacija o gospodarenju otpadom iz čl. 114. st. (1) Zakona), na ovaj način JLS može ispuniti sve obveze koje u vezi informativnih aktivnosti ima.
– Edukatori su poznati stručnjaci iz sfere gospodarenja komunalnim otpadom s dugogodišnjim iskustvom.

Više informacija o organizaciji putem info@udruga-gradova.hr

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija