Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Prednosti članstva

Zakonodavstvo

Udruga od resornih ministarstava zaprima prijedloge propisa prije upućivanja u zakonodavnu proceduru, distribuira ih svojim članovima koji Udruzi dostavljaju mišljenja o praktičnoj provedivosti tih propisa te potom objedinjena mišljenja članova upućuje ministarstvima u svrhu dorade propisa prije upućivanja u Hrvatski sabor. Udruga nadalje prosljeđuje mišljenja članova saborskim zastupnicima u formi amandmana na prijedloge propisa i traži potporu klubova zastupnika za usvajanje tih amandmana.

Udruga na inicijativu gradova članova ili vlastitih radnih skupina proučava, analizira i istražuje pitanja od važnosti za gradove, izrađuje cjelovite prijedloge zakona ili izmjene i dopune važećih zakona, odnosno ocjenjuje učinak zakona i drugih akata na lokalnu samoupravu radi poduzimanja potrebnih mjera.

Gradovi članovi Gradovi koji nisu članovi
Primaju prijedloge propisa u formi nacrta Nemaju pravo sudjelovanja u postupku
Sudjeluju u izradi mišljenja na propise
Mogu tražiti prilagodbu propisa s obzirom na lokalne specifičnosti ili ocjenu praktične provedivosti
Imenuju predstavnike u radne skupine Udruge, koje se mogu sastajati u gradovima članovima
Mogu biti imenovani u radna tijela resornih ministarstava
Mogu zatražiti poduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje normativnog okvira za gradove

Savjetovanje

Članovi koji se u radu susretnu s problemima u primjeni ili tumačenju zakona, odnosno imaju potrebu za stručnim savjetom radi rješavanja određenog pitanja, mogu kontaktirati Udrugu koja će im pružiti savjet ili pribaviti mišljenje/tumačenje nadležnog tijela. Udruga također može takvom članu dostaviti nekoliko dobrih primjera rješavanja takvog problema iz drugih gradova u Republici Hrvatskoj ili zemalja s kojima je uspostavljen partnerski odnos.

Gradovi članovi Gradovi koji nisu članovi
Besplatno savjetovanje i posredovanje Nemaju pravo na ovu uslugu

U slučaju potrebe značajnije izmjene ili usklađenja općih i drugih akata, Udruga gradova priprema ogledne primjerke općih i drugih akata i stavlja ih na raspolaganje gradskim službama gradova članova kako bi im se olakšao ili ubrzao postupak izmjena, odnosno usklađenja akata.

Gradovi članovi Gradovi koji nisu članovi
Besplatna izrada i dostava pročišćenih tekstova zakona i drugih akata Nemaju pravo na ovu uslugu
Besplatno korištenje standardiziranih općih i drugih akata

Udruga gradova redovito održava savjetovanja o primjeni propisa od posebnog interesa za gradove, a na savjetovanjima sudjeluju predstavnici središnje vlasti i stručnjaci za ta područja koji sudionicima savjetovanja odgovaraju na konkretna pitanja o provedbi zakona ili tumače namjeru zakonodavca.

Gradovi članovi Gradovi koji nisu članovi
Besplatno sudjelovanje na svim savjetovanjima bez ograničenja broja sudionika Plaćaju kotizaciju za svakog upućenog sudionika (500-1.500 kuna za jednodnevni program)
Pozivanje lokalnih dužnosnika ili službenika za govornike na savjetovanju
Savjetovanja se održavaju u gradovima članovima

Obrazovanje

Udruga gradova svake godine provodi sljedeći redovni program osposobljavanja gradskih dužnosnika i službenika za obavljanje javnih dužnosti:

1. Obuka vijećnika i savjeta mladih

Interaktivni dvodnevni trening s ciljem osposobljavanja polaznika za obavljanje vijećnićkog posla, upoznavanje s hrvatskim političkim sustavom i poticanjem na rad u tijelima javne vlasti za opću dobrobit. Uključuje sljedeće module:

 • sustav lokalne samouprave
 • rad predstavničkog tijela
 • financiranje lokalne samouprave
 • odgovorno zastupanje interesa građana
 • vještine u obavljanju vijećničke dužnosti.

Provode ga licencirani treneri (dugogodišnji praktičari – dužnosnici i službenici iz gradova članova) koji su provodili program obuke vijećnika u suradnji s norveškim udruženjem lokalnih jedinica (KS).

Gradovi članovi Gradovi koji nisu članovi
Besplatna dvodnevna obuka u gradu članu koji naručuje obuku, uz uvjet pokrivanje troškova osnovne infrastrukture (dvorana, osvježenje sudionika, prehrana) Mogu naručiti obuku po cijeni od 30.000 kuna

2. Obuka o lokalnom proračunu

Interaktivni jednodnevni trening kojim se polaznike upoznaje se sa sustavom financiranja jedinica lokalne samouprave te postupkom donošenja, izmjena i izvršavanja lokalnog proračuna kao jednog od najznačajnijih akata jedinica lokalne samouprave. U okviru obuke, posebna se pozornost daje predstavljanju mogućnosti uključivanja javnosti u proces donošenja i izvršavanja proračuna.

Gradovi članovi Gradovi koji nisu članovi
Besplatna jednodnevna obuka u gradu članu koji naručuje obuku Mogu naručiti obuku po cijeni od 15.000 kuna

3. Specijalistički program izobrazbe u sustavu javne nabave

Edukacija u trajanju od 50 sati koji ima za cilj educirati polaznike o zakonodavnom i institucionalnom okiviru sustava javne nabave u RH kao i osposobiti ih za provedbu samih postupaka. Specijalistička izobrazba je prema Zakonu o javnoj nabavi preduvjet za stjecanje uvjerenja o osposobljenosti za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, te za pristupanje provjeri znanja pri Upravi za sustav javne nabave.

Gradovi članovi Gradovi koji nisu članovi
Kotizacija 2.500 kuna po polazniku, popust za grupe Kotizacija 3.300 kuna po polazniku

4. Javni nastup i javno govorništvo za dužnosnike

Udruga gradova u suradnji sa stručnjacima za odnose s javnošću održava praktične treninge za dužnosnike s ciljem adekvatne pripreme za obnašanje dužnosti. Trening uključuje kraći teorijski dio o suradnji i komunikaciji s medijima; pripremu za javni govor i nastup; praktični nastup pred televizijskim kamerama i radiju te korištenje društvenih mreža za komuniciranje s javnošću.

Gradovi članovi Gradovi koji nisu članovi
Besplatno sudjelovanje gradonačelnika i/ili zamjenika Sudjelovanje gradonačelnika i/ili zamjenika uz plaćanje kotizacije za svakog sudionika

5. Godišnji susret gradonačelnika i poduzetnika

Dvodnevni susret lokalne samouprave s privatnim sektorom i državnim dužnosnicima s ciljem prijenosa znanja o aktualnim prioritetima, upoznavanjem s praksama budućnosti i utvrđivanjem mjera za poboljšanje razvoja lokalnih zajednica.

Gradovi članovi Gradovi koji nisu članovi
Besplatno sudjelovanje gradonačelnika i/ili zamjenika, dodatni sudionici uz popust Sudjelovanje uz 1800 kuna kotizacije po svakom sudioniku

Informiranje

Udruga gradova informira članove o svim zakonodavnim aktualnostima od interesa za lokalnu samoupravu, održavanju konzultacija i sastanaka sa središnjim vlastima, mogućnostima za izobrazbu i stručno usavršavanje, otvorenim natječajima za bespovratna sredstva, aktualnostima iz medija, te objavljuje najčešća pitanja i odgovore na koje gradovi članovi traže odgovore ili upite o postupanju.

U sklopu središnjeg informacijskog sustava Udruge članovi imaju puni pristup bazi podataka o financijskom poslovanju lokalnih jedinica, demografskim, prostornim i ekonomskim pokazateljima, indeksima uspješnosti poslovanja, itd. Članovi mogu uspoređivati vlastite pokazatelje sa pokazateljima sličnih lokalnih jedinica te predlagati prikupljanje i objavu dodatnih podataka, drugačiju obradu i prikaz postojećih podataka, te izradu posebnih pokazatelja.

Gradovi članovi Gradovi koji nisu članovi
Puni pristup svim informacijama objavljenim na web stranicama i podacima o lokalnim jednicama Pristup osnovnim informacijama i najavama događanja
Obavještavanje svih dužnosnika i svih službenika o novostima na svim razinama
Pristup propisima u izradi i materijalima sa savjetovanja i obrazovnih programa Osnovna razina obavještavanja gradonačelnika i pročelnika
Mogućnost prikupljanja i obrade specifičnih podataka

Korištenje ureda Udruge

Članovi Udruge mogu za vlastite potrebe besplatno koristiti sve pogodnosti ureda udruge smještenog u strogom centru Zagreba (Palmotićeva 25):

 • konferencijske dvorane s multimedijalnom i videokonferencijskom opremom (20 mjesta okrugli stol, 40 mjesta kino postava) i osvježenje sudionika
 • uredsku opremu (prijem i slanje telefaksa, skeniranih dokumenata, tisak i fotokopiranje materijala)
 • hitnu dostavu na užem gradskom području (dokumentacije koju članovi mogu dostaviti elektroničkim putem)

Ostalo

Svi gradovi članovi Udruge imaju pravo pod jednakim uvjetima:

 • predlagati raspravu i usvajanje zaključaka o konkretnim pitanjima na sjednicama Predsjedništva i Skupštine Udruge gradova
 • predlagati organiziranje skupova i susreta radi rasprava i poduzimanja mjera u vezi zajedničkih problemima gradova
 • biti zastupani pred domaćim i međunarodnim tijelima javne uprave, odborima, povjerenstvima i sl.
 • isticati kandidaturu za članstvo u Delegaciji RH pri Odboru regija EU i nacionalnoj delegaciji pri Vijeću Europe

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija