Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

02. Srpanj 2024.

ODGOĐENO!!! Webinar “Ispunjavanje obveza transparentnosti iz Direktive o uslugama u pogledu Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI)”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva vas na webinar o ispunjavanju obveza transparentnosti iz Direktive o uslugama u pogledu Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI), koji će se održati 2. srpnja s početkom u 9 sati.

LINK ZA UKLJUČIVANJE

Do sada su obavezu imenovanja osoba za kontakt s Ministarstvom izvršila tek 32 grada pa pozivamo i ostale da to učine najkasnije do 26. lipnja i o tome obavijeste Ministarstvo.

Ministarstvo podsjeća gradove na obvezu implementacije Direktive 2006/213/EZ o uslugama u unutarnjem tržištu za čiju je horizontalnu koordinaciju nadležno.

Predmetna obveza transparentnosti odnosi se na postupak notifikacije, odnosno obavješćivanja o regulatornim i administrativnim zahtjevima, odnosno uvjetima koji utječu na uslužne djelatnosti. Pritom se notifikacije provode putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta – Internal Market Information System (IMI), bilo da su pravni akti kojima se takvi zahtjevi reguliraju na snazi ili u fazi nacrta.

IMI je zajednički europski elektronički sustav koji koriste nadležna tijela u državama ugovornicama Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP) za prekograničnu administrativnu suradnju u razmjeni i provjeri podataka iz različitih područja koja su relevantna za unutarnje tržište usluga. Također, IMI se koristi i za provedbu predmetne obveze notifikacija.

Svrha je notifikacija osiguravanje regulatorne transparentnosti odnosno sprječavanje neopravdanih ograničenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu EGP-a. Stoga se putem sustava IMI provode obrazloženja eventualnog reguliranja uvjeta za pristup i obavljanje uslužnih djelatnosti, u smislu da isti nisu diskriminirajući te da su nužni i proporcionalni, sukladno članku 15. stavku 3. i članku 16. stavku 1. Direktive o uslugama, odnosno člancima 14. i 15. Zakona o uslugama (Narodne novine, br. 80/11).

Notifikacije se pritom u okviru sustava IMI šalju drugim državama ugovornicama Europskog gospodarskog prostora i Europskoj komisiji, koji u roku od tri mjeseca od slanja odnosno zaprimanja notifikacije imaju pravo slanja komentara na iste. Pritom sustav IMI koriste isključivo nadležna tijela država ugovornica Europskog gospodarskog prostora za bržu administrativnu suradnju vezanu za unutarnje tržište.

Obvezi notifikacije podložni su pravni akti koji eventualno uz posebne propise (zakone i pravilnike) iz djelokruga središnjih tijela državne uprave mogu propisivati uvjete za pristup i obavljanje uslužnih djelatnosti. Navedena obveza notifikacije odnosno obavijesti proizlazi iz članka 15. stavka 7. i članka 39. stavka 5. Direktive o uslugama, a odnosi se na vrste regulatornih zahtjeva iz članka 15. i članka 16. Direktive o uslugama. Regulatorni zahtjevi iz navedenih članaka Direktive o uslugama mogu predstavljati ograničenja i prepreke pravu poslovnog nastana odnosno slobodi pružanja usluga, kao što su primjerice: elementi za određivanje fiksne minimalne i maksimalne tarife odnosno reguliranje cijena; teritorijalna i brojčana ograničenja odobrenja i dozvola; ograničenja vlasničkih udjela, upravljačkih prava i pravnog oblika; zahtjevi za minimalni broj zaposlenih; obveza pružatelja usluge da zajedno sa svojom uslugom dostavlja i druge specifične usluge; primjena specifičnih ugovornih sporazuma između pružatelja i primatelja čime se samozaposlenim osobama sprječava ili ograničava pružanje usluga; zabrana više od jednog poslovnog nastana na području (iste) države članice; obveza da pružatelj ima registrirano sjedište odnosno poslovni nastan na teritoriju države članice (premda već isti ima registriran u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora); obveza da se prekogranični pružatelj usluge javi nadležnom tijelu i dobije odobrenje od istoga, uključujući obvezu upisa u registar ili registraciju kod profesionalnog tijela (u odnosu na bitno načelo slobode pružanja usluga itd.

Uz navedeno, Ministarstvo ukazuje i na obvezu koja proizlazi iz dvije presude Europskog suda pravde C-360/15 i C-31/16, prema kojoj se obveza notifikacije u okviru Direktive o uslugama odnosi na sve razine javne vlasti te na teritorijalna ograničenja i vrstu uslužne djelatnosti koja se (ne) može obavljati na određenom području. U kontekstu navedene presude relevantni se slučaj odnosio na ograničenje djelatnosti trgovine, a vezano za prostorni plan koji je kao takav podložan obvezi notifikacije uslijed izravnog ograničenja slobode pružanja usluga (premda se Direktiva o uslugama ne primjenjuje na propise o prostornom planiranju, sukladno točki 9. iz preambule iste Direktive).

Također, vezano uz navedeni kontekst navodi se i obveza iz članka 5. stavka 1. Direktive o uslugama koja se odnosi na ispitivanja postupaka i formalnosti koje se koriste za pristup uslužnoj djelatnosti i njezino izvođenje, odnosno ukoliko ispitani postupci i formalnosti, nisu dovoljno jednostavni, potrebno ih je administrativno pojednostaviti.

Napominjemo kako je sustav IMI, osim u okviru članka 28. Direktive o uslugama, uređen sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („IMI uredba”). U Republici Hrvatskoj je pitanje nacionalne IMI koordinacije uređeno člankom 25. Zakona o uslugama i Pravilnikom o upravnoj strukturi za primjenu Zakona o uslugama i primjenu IMI sustava (Narodne novine, br. 88/12).

Ministarstvo je kao nacionalni IMI koordinator odgovorno za osiguranje efikasnog funkcioniranja sustava IMI, te stoga potiče sva nadležna tijela na pravovremeno i adekvatno pružanje odgovora (članak 6. st. 1. t. (e) IMI uredbe). Također, nadležna tijela dužna su putem registriranih korisnika sustava IMI pružiti adekvatni odgovor u što kraćem vremenu, a u svakom slučaju u zadanom roku (članak 7. st. 1. IMI uredbe). Na taj se način pružateljima usluga osigurava da u što kraćem vremenu mogu proći kroz administrativne formalnosti koje su uvjet za poslovanje na unutarnjem tržištu. Pritom će Ministarstvo kao nacionalni IMI koordinator pružati nadležnim tijelima svu potrebnu podršku, a tako i kod provedbe predmetne obveze notifikacija putem IMI sustava.

Morate biti prijavljeni u sustav da bi se mogli registrirati za sudjelovanje na događanju

Zašto biste se trebali registrirati na web stranicu Udruge gradova?

Ukoliko niste registrirani i prijavljeni na web stranicu Udruge gradova nećete imati pristup svim objavljenim vijestima, najavama događanja (konferencije, seminari, edukacije itd.), izdvojenim tekstovima natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave te recentnim medijskim objavama vezanim za lokalnu samoupravu.

Registrirati se mogu samo dužnosnici i službenici gradova koji su članovi Udruge gradova u RH.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija