Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

17. Rujan 2020.

Akademija poslovne etike i usklađenosti

U suradnji s Vijećem Europe, Akademija poslovne etike i usklađenosti, prvo i najobuhvatnije stručno usavršavanje u Hrvatskoj na polju intergriteta u poslovanju, počinje 17. rujna 2020. godine.

NOVO:

Na edukacijama je moguće sudjelovati ONLINE uživo (live-stream) ili u dvorani http://www.forumzagreb.net/

Besplatne prijave vrše se putem https://www.ravecon.hr/akademija-poslovne-etike-i-uskladenosti/

U ovom jesenskom terminu, kao dijelu Pilot programa Vijeća Europe „Poboljšanje etičkog upravljanja u lokalnoj samoupravi“, ovo usavršavanje od 80 sati za sve je gradove i općine te njihove povjerenike za etiku – besplatno.

Više informacija o sadržaju i terminima nastavnih modula te prijavi, možete pronaći putem poveznice:
https://www.ravecon.hr/akademija-poslovne-etike-i-uskladenosti/

Napominjemo da je zbog epidemioloških mjera i preporuka ograničen broj polaznika (max. 14 + predavač).

U svrhu izgradnje i jačanja integriteta lokalne samouprave povjerenici za etiku i osobe za unutarnje prijave nepravilnosti imaju važnu ulogu. Znanja i vještine tih osoba ključne su za provedbu javnih politika te jačanje etičke kulture i osnaživanje povjerenja u rad javnopravnih tijela.

Akademija poslovne etike i usklađenosti (APEU) je modularni program specijalističkog usavršavanja namijenjen onima sa određenim znanjem, ali i početnicima. Kao dio pristupa profesionalnom razvoju povjerenika za etiku, kroz pažljivo odabrane teme prilagođene jednodnevnim radionicama, program pokriva ključna područja struke te osigurava temeljnu izobrazbu od strane domaćih i stranih predavača s dokazanim iskustvom. Stečena znanja moguće je brzo i efikasno primijeniti u svakodnevnom poslovanju tijela općine, grada ili županije.

MODUL 1 (17. rujna 2020.)
Osnove etike i usklađenosti

• Povijest i razvoj poslovne etike
• Uloga etike, usklađenosti i organizacijske kulture
• Etička načela (neovisnost, dobročinstvo, pravičnost, istinitost, povjerljivost…)
• Poštenje, moral, etika
• Zašto etika i usklađenost?
• Osnovni koncept poslovne etike
• Komponente djelotvornog programa etike i usklađenosti
• Prednosti programa usklađenosti
• Globalna situacija (zakoni, standardi, praksa, …)

MODUL 2 (23. rujna 2020.)
Procjena rizika kao temelj programa etike i usklađenosti

• Što je procjena rizika usklađenosti?
• Razlika između funkcije usklađenosti i upravljanja rizicima
• Zašto provoditi procjenu rizika usklađenosti?
• Obuhvat procjene rizika usklađenosti
• Matrica procjene rizika usklađenosti
• Tko provodi procjenu rizika usklađenosti?
• Vrste rizika
• Provedba procjene rizika usklađenosti
• Što nakon procjene rizika?

MODUL 3 (14. listopada 2020.)
Formiranje odjela za etiku i usklađenost

• Definiranje ciljeva odjela etike i usklađenosti
• Definiranje vrste odjela etike i usklađenosti (risk based vs value based)
• Funkcija odjela etike i usklađenosti te njegovo povezivanje/suradnja sa vodstvom organizacije (Uprava, Nadzorni odbor, …)
• Funkcija odjela etike i usklađenosti te njegovo povezivanje/suradnja sa ostalim odjelima (audit, kontrola, revizija, HR, …)
• Izgradnja programa etike i usklađenosti / Osnovni dijelovi programa etike i usklađenosti / Infrastruktura odjela etike i usklađenosti
• Kako “prodati” etiku i usklađenost vodstvu organizacije / Kako steći povjerenje vodstva organizacije / Kako osigurati financijsku podršku i resurse (budžet, ljudstvo, interni procesi vs angažman vanjskih stručnjaka)
• Struktura i načini/linije izvješćivanja vodstvu organizacije / Nadzor od strane vodstva organizacije / Uloga Uprave, Nadzornog odbora, … / Smjernice za bolje angažiranje vodstva organizacije
• Komunikacija odjela (interno i eksterno)
• Odgovornost za provedbu programa etike i usklađenosti (vodstvo organizacije vs audit vs kontrola vs compliance manager/officer)
• Administriranje unutar odjela etike i usklađenosti

MODUL 4 (15. listopada 2020.)
Izrada programa etike i usklađenosti

• Procjena rizika kao temelj izrade programa etike i usklađenosti (korupcija, sukob interesa, AML, treća strana, …)
• Organizacijska kultura kao temelj izrade programa etike i usklađenosti
• Standardi, politike, procedure
• Komunikacija, edukacija i trening
• Savjetovanje, zaprimanje pritužbi i nepravilnosti, istraživanje
• Stegovne mjere, nagrađivanje i poticaji
• Praćenje i revizija
• Procjena programa i poboljšanja

MODUL 5 (21. listopada 2020.)
Savjetovanje i zaprimanje pritužbi

• Organizacijska kultura kao temelj stvaranja organizacijske otvorenosti i transparentnosti
• Kultura „zviždanja“
• Savjetovanje kao dio sustava sprječavanja nepravilnosti
• Ustroj i uređenje postupka zaprimanja pritužbi i nepravilnosti
• Unutarnji sustavi prijavljivanja (vlastiti ili iz usluge)
• Sustav izvještavanja putem vruće linije i zviždanja
• Vanjski sustavi prijavljivanja (prijave nadležnom tijelu) i uloga pučkog pravobranitelja
• Javno razotkrivanje
• Proces interne istrage i ispitivanja prijave nepravilnosti
• Zaštita prijavitelja nepravilnosti
• Disciplina, nagrade i poticaji
• Zaštita prijavitelja nepravilnosti u Hrvatskoj
• Internacionalna praksa (EU, ISO, …)

MODUL 6 (28. listopada 2020.)
Učinkovita komunikacija, edukacija i trening u službi etike i usklađenosti

• Interna vs eksterna komunikacija
• Tone from the top / Buzz in the middle / Voice from the bottom
• Ovisnost komunikacije o organizacijskoj kulturi
• Savjeti za uspješnu komunikaciju u službi etike i usklađenosti
• Taktike i alati uspješne komunikacije u službi etike i usklađenosti
• Ciljevi edukacije
• Plan edukacije
• Provedba edukacije (metode, alati, …)
• Mjerenje uspješnosti edukacije

MODUL 7 (4. studenoga 2020.)
Sprječavanje sukoba interesa, podmićivanja i korupcije

• Sukob interesa
• Podmićivanje
• Korupcija i njezini sindromi
• Utjecaj korupcije na razvoj društva i ekonomije
• Globalni pristup
• Elementi učinkovitog antikorupcijskog programa
• Procjena korupcijskog rizika
• Korupcija u privatnom i javnom sektoru
• Korupcija u javnoj nabavi
• ISO 37001 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja
• Politika zaprimanja darova i poklona
• Strategija suzbijanja korupcije u RH za razdoblje od 2015. do 2020. godine

MODUL 8 (11. studenoga 2020.)
Etika kod upravljanja ljudskim potencijalima

• Važnost poznavanja zakona i praksi (radnih, etičkih i usklađenosti)
• Procjena kandidata, budućih i sadašnjih zaposlenika
• Spolno uznemiravanje
• Privatnost
• Različitost
• Sigurnost i zdravlje
• Nasilje na radnom mjestu
• Stegovne mjere, nagrađivanje i poticaji, napredovanje
• Zapošljavanje/otkazi
• Promicanje ravnopravnosti i zabrana diskriminacije
• Promicanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom

MODUL 9 (19 studenoga 2020.)
Procjena, praćenje, revizija i evaluacija programa etike i usklađenosti

• Procjena i evaluacija programa etike i usklađenosti
• Testiranje i praćenje programa etike i usklađenosti
• Planovi i procedure
• Mjerenje učnikovistosti programa etike i usklađenosti
• Uspostava učinkovitog sustava pohrane informacija i upravljanja informacija
• Interne procjene programa etike i usklađenosti
• 3 linije obrane
• Izvješćivanje o indikatorima kritičnih situacija (Red Flags)
• Analitika podataka
• Važnost trajnog praćenja programa etike i usklađenosti

Izborni moduli (polaznik/polaznica bira jedan):

MODUL 10 (25. studenoga 2020.)
Etika u javnom sektoru i lokalnoj samoupravi

• Etika i politika
• Etika obavljanja javne službe i sukob interesa
• Politička odgovornost
• Važnost etičkog upravljanja u lokalnoj samoupravi
• Rizici i posljedice lošeg upravljanja u lokalnoj samoupravi
• Izgradnja etičke infrastrukture u lokalnoj samoupravi (etički kodeks, etički povjerenik, povjerljiva osoba, …)
• Komunikacija, edukacija i trening
• Etički menadžment
• Analiza korupcijskog rizika na lokalnoj razini
• Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada tijela jedinica lokalne samouprave korištenjem preporuka Vijeća Europe
• Ocjena razine javne etike u lokalnoj samoupravi korištenjem preporuka Vijeća Europe
• Index nacionalne razine javne etike

MODUL 10 (26. studenoga 2020.)
Uspostava sustava sprječavanja pranja novca i prijevara

• Razlozi za uspostavu sustava u poduzećima
• Uspostava sustava sprječavanja pranja novca
• Praćenje prijevara u poslovanju
• Izrada programa za sprječavanje prijevara
• Procjena rizika i utjecaj na poslovanje
• Mjere za poboljšanje i prevenciju
• Praksa i slučajevi

Morate biti prijavljeni u sustav da bi se mogli registrirati za sudjelovanje na događanju

Zašto biste se trebali registrirati na web stranicu Udruge gradova?

Ukoliko niste registrirani i prijavljeni na web stranicu Udruge gradova nećete imati pristup svim objavljenim vijestima, najavama događanja (konferencije, seminari, edukacije itd.), izdvojenim tekstovima natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave te recentnim medijskim objavama vezanim za lokalnu samoupravu.

Registrirati se mogu samo dužnosnici i službenici gradova koji su članovi Udruge gradova u RH.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija