Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

25. Siječanj 2023.

Izmjene Zakona o radu, suzbijanje neprijavljenog rada i aktualna praksa radnog prava

Webinar IZMJENE ZAKONA O RADU, SUZBIJANJE NEPRIJAVLJENOG RADA I AKTUALNA PRAKSA RADNOG PRAVA, održava se 25. siječnja 2023. (srijeda) u 10,00 sati, putem platforme Livestorm.

KOME JE E-SEMINAR NAMIJENJEN:
Ovaj e-seminar namijenjen je poslodavcima i radnicima, djelatnicima u kadrovskoj službi, korporativnim pravnicima, članovima sindikata i radničkih vijeća, sindikalnim povjerenicima, obrtnicima, poduzetnicima, sucima, odvjetnicima i svima koji primjenjuju Zakon o radu i propise radnog zakonodavstva.

CILJ E-SEMINARA:
Cilj je upoznati sudionike s najnovijim izmjenama Zakona o radu, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023. Ujedno, na e-seminaru bit će riječi o Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, koji također stupa na snagu 1. siječnja 2023. Oba zakona radnog zakonodavstva donose brojne novine koje se tiču prava, obveza, a donose i neke potpuno nove institute. Stoga je važno upoznati sve one koji primjenjuju propise radnog prava s tim novinama. Pored toga, poseban dio e-seminara bit će posvećen izlaganju aktualnih mišljenja nadležnog Ministarstva rada, kao i sudske prakse domaćih sudova i Suda Europske unije u području radnih odnosa, kao i utjecaju zadnjih izmjena Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 80/22) na radnopravne parnice.

PROGRAM I PREDAVAČI:

1. mr. sc. Iris Gović-Penić, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Ugovor o radu na određeno vrijeme
– sprječavanje sklapanja neopravdanih ugovora o radu na određeno vrijeme
– propisivanje najvećeg dopuštenog broja ugovora
– bolje definiranje uzastopno sklopljenih ugovora tijekom 3 godine
– adekvatnija zaštita i uvjeti rada radnika te prijelazni režim
Sadržaj ugovora o radu
– obvezni sadržaj
– ugovor sezonskih radnika i radnika upućenih na rad u inozemstvo
– izmijenjeni uvjeti probnog rada
Posebna zaštita djece i maloljetnika
– uloga centra za socijalnu skrb
– obveza poslodavca da osobi s propisanom zaprekom spriječi redoviti kontakt s djetetom i maloljetnikom
Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje
– preciznije uređenje sadržaja ugovora i prava ustupljenog radnika
– definiranje obveza agencije i korisnika tijekom ustupanja radnika
Nove obveze kod savjetovanja i suodlučivanja s radničkim vijećem
Materijalna prava članova sindikata i dostava kolektivnog ugovora Ministarstvu rada
Rad putem digitalnih radnih platformi (primjena od 1. siječnja 2024.)
– obilježja takvog rada
– organizacija i transparentnost rada
– prava radnika i poslodavaca
Suzbijanje neprijavljenog rada (primjena posebnog Zakona od 1. siječnja 2023.)
– što je neprijavljeni rad
– mjere za suzbijanje neprijavljenog rada
– aktivnosti za prijavljivanje rada
– odgovornost za povrede Zakona
Izdvojena praksa Suda Europske unije u području radnih odnosa

2. Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu
– nova prava i obveze poslodavca i radnika
Dodatan rad radnika
– detaljnije uređenje instituta
– nova prava i obveze
Prestanak ugovora o radu
– izmijenjeni razlozi za prestanak radnog odnosa
– otkazni rok – novo uređenje tijeka i prekida otkaznog roka
– otpremnina – kada radnik više nema pravo na nju
– teret dokazivanja
– elektronička dostava u radnim odnosima
Upravne mjere i prekršaji
Prijelazni režim prema noveli Zakona o radu iz 2022.
Utjecaj novele Zakona o parničnom postupku iz 2022. na parnice iz radnog odnosa
Aktualna sudska praksa u primjeni Zakona o radu

3. Irena Cvitanović, dipl. iur., viša savjetnica – specijalistica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Plaće
– novo uređenje strukture plaće (osnovna plaća, dodaci, ostali primici) i način određivanja
– što se smatra/ne smatra plaćom
– novo uređenje dodataka na plaću
– naknada plaće – kod izvanrednih okolnosti
– jednakost i isplata plaće
– isprave o plaći, naknadi plaće, otpremnini
Radno vrijeme
– pravo na nedostupnost
– raspored i nejednaki raspored radnog vremena
– puno i nepuno radno vrijeme
– zaštita određenih kategorija radnika
Odmori i dopusti
– novine kod plaćenog i neplaćenog dopusta: pružanje osobne skrbi i pravo radnika na odsutnost s posla (usklađivanje poslovnog i privatnog života)
– isprava o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor
– uvođenje očinskog dopusta
Aktualna mišljenja Ministarstva rada – prva tumačenja u primjeni novele Zakona o radu

4. ODGOVORI NA PITANJA

Predviđeno trajanje e-seminara: od 10,00 do 15,00 h

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA E-SEMINARU:
Sudionici moraju prijaviti sudjelovanje na e-seminaru. Nakon prijave i uplaćene kotizacije na e-mail adresu sudionika stići će poziv i uputa za registraciju na platformu Livestorm. Nakon registracije, sudioniku će stići povratni e-mail s potvrdom registracije i poveznicom za sudjelovanje na e-seminaru. Sudionici mogu postavljati pitanja tijekom održavanja e-seminara pisanim putem, a mogu ih i unaprijed dostaviti na adresu e-pošte urednistvo@informator.hr

KOTIZACIJA:
Naknada za sudjelovanje iznosi 150,00 €*/1130,18 kn (PDV uključen) po sudioniku i uplaćuje se najkasnije do 24. siječnja 2023. na račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-250123–OIB PLATITELJA.

POGODNOST ZA PRETPLATNIKE:
Pretplatnici tjednika Informator i pretplatnici pravnog portala (Informator Standard, Informator Advanced i Informator Premium paket), s podmirenom pretplatom plaćaju kotizaciju po sudioniku u iznosu 127,50 €*/960,65 kn (PDV uključen).
Pretplatnici Informator Ultimate paketa s podmirenom pretplatom plaćaju kotizaciju u iznosu 105,00 €*/791,13 kn (PDV uključen).

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:
Sudjelovanje na e-seminaru, power point prezentacije predavača i snimku e-seminara.

DODATNE INFORMACIJE I UPITI:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr

*Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn

Morate biti prijavljeni u sustav da bi se mogli registrirati za sudjelovanje na događanju

Zašto biste se trebali registrirati na web stranicu Udruge gradova?

Ukoliko niste registrirani i prijavljeni na web stranicu Udruge gradova nećete imati pristup svim objavljenim vijestima, najavama događanja (konferencije, seminari, edukacije itd.), izdvojenim tekstovima natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave te recentnim medijskim objavama vezanim za lokalnu samoupravu.

Registrirati se mogu samo dužnosnici i službenici gradova koji su članovi Udruge gradova u RH.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija