Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

24. Lipanj 2021.

Konzultantsko savjetovanje – Upis komunalne infrastrukture u zemljišne knjige – Libusof Cicom

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20, u nastavku: ZKG) trebao je uspostaviti jasne i relativno jednostavne mehanizme uknjižbe svih pojavnih oblika nekretnina obuhvaćenih unutar pojma komunalne infrastrukture. Prve površne analize relevantnih odredbi citiranog ZKG-a, uz neizbježnu analogiju s odgovarajućim odredbama Zakona o cestama, svakako su ostavljale prostora za optimizam i zadovoljstvo u smislu sređivanja imovinskopravnih odnosa za brojne javne površine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Nije potrebno posebno naglašavati kako neriješeni imovinskopravni odnosi predstavljaju ključnu i nepremostivu prepreku u povlačenju danas nezaobilaznih EU sredstava pa, s obzirom na okolnost kako komunalna infrastruktura nedvojbeno zauzima najveći udio u ukupnosti imovine u vlasništvu svih naših gradova i općina, nije teško izvesti zaključak kako bi njihovo sređivanje trebalo predstavljati strateški i operativni prioritet, kako donositelja odluka tako i operativno nadležnih službenika u istima.

Međutim, gotovo pune tri godine od stupanja na snagu (sada već ne tako novog) ZKG-a, broj tako uknjiženih jedinica je, barem na temelju javno dostupne sudske prakse, i dalje vrlo skroman te ostavlja prostora sumnji o tome je li postojeće rješenje, osobito u smislu postojanja neujednačenosti u tumačenju odredbi članak 62. i 132. ZKG u odnosu na donošenje akata o proglašenju komunalne infrastrukture, baš toliko jasno i jednostavno provedivo.

Navedeni zaključak proizlazi i iz Objedinjenog izvješća o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica za 2019., objavljenog u ožujku 2021. godine u kojem se, između ostaloga, navodi kako upravo neriješeni imovinskopravni odnosi predstavljaju jednu od ključnih prepreka u realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata koje bi gradovi i općine trebale provoditi.

Stoga će, s ciljem otklanjanja određenih nejasnoća i dvojbi u postupanju, stručni predavači Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela u Sesvetama i Vedran Vukobrat, dipl. iur., pravni savjetnik u LIBUSOFT CICOM d.o.o. obraditi sljedeće teme:

– upis komunalne infrastrukture u zemljišne knjige
– odluka ili potvrda – pravilna primjena odredbi članaka 62. i 132. ZKG uz poseban osvrt na iznimke u primjeni istih
– bitne okolnosti u odnosu na donošenje i zakonitost akata na temelju kojih se predlaže evidentiranje komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnim knjigama
– komentar normativnog okvira uz poseban osvrt na Objašnjenje Državne geodetske uprave u odnosu na geodetske elaborate izvedenog stanja
– osvrt na sudsku praksu u smislu zakonitosti općih akata o proglašenju komunalne infrastrukture i dopuštenosti upisa iste u zemljišne knjige

Webinar će se održati 24. lipnja 2021., s početkom u 10:00 sati, putem aplikacije Zoom.

Pozivamo Vas da eventualna pitanja prethodno pošaljete na mail vedran.vukobrat@lcspi.eu, kako bi naši predavači mogli kvalitetno obraditi ista te pripremiti odgovore.

UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:
Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
Dan prije edukacije (najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka), dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti na edukaciju.

PRIJAVA:
https://www.spi.hr/konzultantsko-savjetovanje-upis-komunalne-infrastrukture-u-zemljisne-knjige-novi-problemi-i-stari-izazovi/

NAPOMENA:
Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 1.000,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu konzultantskog savjetovanja uključeni su radni materijali.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

Morate biti prijavljeni u sustav da bi se mogli registrirati za sudjelovanje na događanju

Zašto biste se trebali registrirati na web stranicu Udruge gradova?

Ukoliko niste registrirani i prijavljeni na web stranicu Udruge gradova nećete imati pristup svim objavljenim vijestima, najavama događanja (konferencije, seminari, edukacije itd.), izdvojenim tekstovima natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave te recentnim medijskim objavama vezanim za lokalnu samoupravu.

Registrirati se mogu samo dužnosnici i službenici gradova koji su članovi Udruge gradova u RH.

Najave događanja

Sve najave događanja

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija