Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

06. Prosinac 2022.

Pravni lijekovi u upravnom postupku – zakonski okvir i upravnosudska praksa

Novi Informator d.o.o. organizira seminar PRAVNI LIJEKOVI U UPRAVNOM POSTUPKU – zakonski okvir i upravnosudska praksa koji se održava 6. prosinca 2022. (utorak) u 10,00 sati, putem platforme Livestorm.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN:
Seminar je namijenjen državnim službenicima, službenicima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, službenicima pravnih osoba s javnim ovlastima, ali i svim drugim službenicima državnih tijela koji u svojem radu primjenjuju upravni postupak. S obzirom na razinu odlučivanja, seminar će biti koristan onima koji vode prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak.

CILJ E-SEMINARA:
Upravni je postupak najčešće korišteni pravni postupak putem kojega građani svakodnevno dolaze u kontakt s tijelima vlasti. Stoga je važno da javnopravna tijela dosljedno primjenjuju postupovna načela i druge zakonske odredbe koje postupak uređuju, osobito kada je riječ o zaštiti prava stranke u postupku. U tom je kontekstu pravilno korištenje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova osobito značajno, jer to je, osim što utječe na prava stranke u postupku, i dobar pokazatelj dosega vladavine prava u pravnom sustavu. Na tom će tragu tijekom seminara biti pojašnjen način na koji tijela moraju ocijeniti je li pravni lijek dopušten i pravovremen, ali i kako treba postupiti prilikom donošenja odluke o pojedinom pravnom lijeku.

PREDAVAČICA:
Snježana Horvat – Paliska, dipl.iur., sutkinja Upravnog suda u Rijeci, privremeno upućena na rad u Visoki upravni sud Republike Hrvatske

PROGRAM:

1. REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI
1.1. ŽALBA
Žalba je redoviti pravni lijek koji zahtijeva postupanje prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela. Tijekom predavanja utvrdit će se što treba sadržavati uputa o pravnom lijeku, sadržaj, rok i predaja žalbe, što čini povredu zakonitosti postupka, što je posljedica instituta odricanja i odustanka od žalbe, što znači odgodni učinak žalbe, kakvo je postupanje prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela povodom žalbe te kakve odluke drugostupanjsko tijelo o žalbi može donijeti.
1.2. PRIGOVOR
Uz žalbu Zakon o općem upravnom postupku uređuje i drugi redovni pravni lijek – prigovor. Tijekom e-seminara bit će pojašnjene vrste prigovora koje sadržava Zakon (radi nepokretanja postupka na temelju predstavke, na upravni ugovor, na postupanje ili nepostupanje javnopravnih tijela i na postupanje ili nepostupanje pružatelja javnih usluga) te kome se i kako ovaj pravni lijek izjavljuje, odnosno koje su obveze javnopravnog tijela u vezi s podnesenim prigovorom.

2. IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI
Tijekom e-seminara pojasnit će se uvjeti za primjena različitih izvanrednih pravnih lijekova te ukazati na posljedice njihove primjene.
2.1. OGLAŠIVANJE RJEŠENJA NIŠTAVIM
Ništavim se oglašava rješenje koje trpi nedostatak radi kojega ono nije niti trebalo biti doneseno. Međutim, i rješenje s takvim nedostatkom će proizvoditi pravni učinak sve dok ga nadležno tijelo ne oglasi ništavim. Tijekom e-seminara pojasnit će se razlozi za oglašivanje rješenja ništavim propisani ZUP-om i posebnim propisima, rok u kojem se rješenje može oglasiti ništavim i pravne posljedice oglašivanja ništavim.
2.2. OBNOVA POSTUPKA
Neki razlozi za obnovu postupka vezani su vremenskim ograničenjem a neki ne. E-seminar odgovorit će na pitanje zbog čega je to tako, kako se pokreće obnova postupka te kako i u kojim rokovima povodom predložene obnove postupa javnopravno tijelo.
2.3. PONIŠTAVANJE I UKIDANJE RJEŠENJA
Pravne posljedice poništavanja i ukidanja upravnog akta različite su a svaki službenik koji vodi upravni postupak toga mora biti svjestan. Stoga će e-seminar odgovoriti na pitanje u čemu se navedena postupanja razlikuju, koji su razlozi za poništavanje ili ukidanje rješenja, u kojim rokovima i na koji način treba postupati javnopravno tijelo, kao i druga pitanja povezana s institutom poništavanja i ukidanja rješenja.

3. ODGOVORI NA PITANJA

Predviđeno trajanje e-seminara: od 10,00 do 12,00 h

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA E-SEMINARU:
Sudionici moraju prijaviti sudjelovanje na e-seminaru. Nakon prijave i uplaćene kotizacije, na adresu e-pošte sudionika stići će poziv i uputa za registraciju na platformu Livestorm. Nakon registracije, sudioniku će stići povratna e-pošta s potvrdom registracije i poveznicom za sudjelovanje na e-seminaru. Sudionici mogu postavljati pitanja tijekom održavanja e-seminara pisanim putem, a mogu ih i unaprijed dostaviti na adresu e-pošte urednistvo@informator.hr

KOTIZACIJA:
Naknada za sudjelovanje iznosi 750,00 kn s uključenim PDV-om (99,54 €)* po sudioniku i uplaćuje se najkasnije do 5. prosinca 2022. na račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-061222–OIB PLATITELJA.

POGODNOST ZA PRETPLATNIKE:
Pretplatnici tjednika Informator i pretplatnici pravnog portala (Informator Standard, Informator Advanced i Informator Premium paket), s podmirenom pretplatom plaćaju kotizaciju po sudioniku u iznosu 637,50 kn s uključenim PDV-om (84,61 €)*.
Pretplatnici Informator Ultimate paketa s podmirenom pretplatom plaćaju kotizaciju u iznosu 525,00 kn s uključenim PDV-om (69,68 €)*.

DODATNE INFORMACIJE I UPITI:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr

*Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn

Morate biti prijavljeni u sustav da bi se mogli registrirati za sudjelovanje na događanju

Zašto biste se trebali registrirati na web stranicu Udruge gradova?

Ukoliko niste registrirani i prijavljeni na web stranicu Udruge gradova nećete imati pristup svim objavljenim vijestima, najavama događanja (konferencije, seminari, edukacije itd.), izdvojenim tekstovima natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave te recentnim medijskim objavama vezanim za lokalnu samoupravu.

Registrirati se mogu samo dužnosnici i službenici gradova koji su članovi Udruge gradova u RH.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija

Lokalna Hrvatska