Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

01. Listopad 2019.

Proračun JLP(R)S i fiskalna odgovornost

Seminar “PRORAČUN JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I FISKALNA ODGOVORNOST” u organizaciji Informatora održava se 1. listopada 2019. (utorak), u 9,30 sati u hotelu Sheraton, Kneza Borne 2, u Zagrebu.

Svrha seminara je pojasniti detalje izrade proračuna i financijskog plana JLP(R)S, a bit će riječi i o fiskalnoj odgovornosti sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 111/18). Naglasak je na aktualnostima te primjerima i dvojbama iz prakse.

1.) Nevenka Brkić, dipl. oec., voditeljica Službe za podršku sustavu financiranja JLP(R)S-a, Državna riznica, Ministarstvo financija RH
PRORAČUN I FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA LOKALNOJ RAZINI
• Izrada proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika JLP(R)S-a
– Zakonska osnova za izradu proračuna/financijskog plana
– Proračun i proračunske klasifikacije
– Primjer proračuna i financijskog plana/sadržaj obrazloženja financijskog plana/uočene nepravilnosti pri izradi proračuna
– Prijenos viškova i manjkova iz prethodnih godina
– Obustava, objava i dostava proračuna
– Planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija
– Planiranje rashoda za plaće i ostalih rashoda zaposlenika osnovnih i srednjih škola
• Dugoročno zaduživanje za projekte koji se (su)financiraju iz fondova Europske unije
• Izračun udjela u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja u 2020.
• Zakonski i podzakonski akti za sustav strateškog planiranja
• Odgovori na pitanja
2.) Mladenka Karačić, dipl. oec., voditeljica Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, Sektor za izvršavanje državnog proračuna, Ministarstvo financija RH
FISKALNA ODGOVORNOST
• Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 111/18)
• Prijedlog Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
-Obveznici i rokovi sastavljanja izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
– Uvjeti za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti na obrascu 1.a
• Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
– Nova područja u Upitniku
– Nova pitanja s posebnim naglaskom na pitanja iz područja planiranja proračuna JLP(R)S-a te financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz njihove nadležnosti
• Ostale aktualnosti
• Odgovori na pitanja
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, skriptu s powerpoint prezentacijama predavača, radni pribor, napitak i snack za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-011019-OIB PLATITELJA, najkasnije do dana održavanja seminara.

Više informacija na tel.: 01/4555-454,
e-mail: seminari@informator.hr,
web: www.informator.hr

Morate biti prijavljeni u sustav da bi se mogli registrirati za sudjelovanje na događanju

Zašto biste se trebali registrirati na web stranicu Udruge gradova?

Ukoliko niste registrirani i prijavljeni na web stranicu Udruge gradova nećete imati pristup svim objavljenim vijestima, najavama događanja (konferencije, seminari, edukacije itd.), izdvojenim tekstovima natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave te recentnim medijskim objavama vezanim za lokalnu samoupravu.

Registrirati se mogu samo dužnosnici i službenici gradova koji su članovi Udruge gradova u RH.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija