Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

19. Travanj 2021.

Town Sight – Komunalno redarstvo – nadležnost, postupak, izrada akata – Primjeri i upravnosudska praksa

Datum održavanja webinara je 19.travanj 2021., a početak u 10:00 sati.

Predavač:
dr.sc. Desanka Sarvan, dipl.iur., viša savjetnica za pravna pitanja Istarske županije
Voditeljica radionice:
Davorka Foretić, dipl. iur., urednica

PROGRAM WEBINARA

dr.sc. Desanka Sarvan, dipl.iur., viša savjetnica za pravna pitanja Istarske županije
MATERIJALNO PRAVNI PROPISI – NADLEŽNOST KOMUNALNOG REDARA

– Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar.nov., br. 68/18,110/18- Odluka USRH i 32/20),
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar.nov.,br.33/01,60/01-Vjerodostojno tumačenje,129/5,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13proč.tekst,137/15
ispr.,123/17,98/19 i 144/20)
− Zakon o građevinskoj inspekciji – Nar.nov. ,br. 153/13,
− Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima Nar.nov.,br. 112/17, 34/18, 36/19,
98/19 i 31/20
− Zakon o održivom gospodarenju otpadom – Nar.nov.,br. 94/13, 73/17,14/19 i 68/19,
− Zakon o cestama – Nar.nov.,br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19,
− Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – Nar.nov.,br. 41/18,
− Zakon o zaštiti od buke – Nar.nov., br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18,
− Zakon o zaštiti životinja – Nar.nov.,br. 102/17,
− Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Nar.nov.,br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19,32/20 i
42/20,
− Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Nar.nov., br. 14/19.
DONOŠENJE RJEŠENJA U UPRAVNOM POSTUPKU
Zakon o općem upravnom postupku -Nar.nov.,br.47/09,
Zakon o upravnim sporovima -Nar.nov.,br.20/10,143/12,152/14,94/16-Odluka
USRH i 29/17.
− dokazni postupak
− zapisnik o očevidu
− rješenje o izricanju mjera
− rješenje o izvršenju
− rješenje o troškovima upravnog postupka
PREKRŠAJNI POSTUPAK
Prekršajni postupaki
− naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja
− prekršajni nalog
− obvezni prekršajni nalog
− optužni prijedlog
RECENTNA UPRAVNOSUDSKA PRAKSA
Pitanja i odgovori sudionika.

Prijavnica za webinar 19.04

Naknada za radionicu iznosi 475,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
Pogodnost za polaznike iz iste tvrtke:
Prijavljeni sudionici iz iste tvrtke imaju pravo na popust od 10% po sudioniku, te plaćaju kotizaciju u iznosu
od 427,50 kn (PDV uključen) po sudioniku.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Town Sight j.d.o.o. broj HR20 240700 011005 24542
poziv na broj: HR00 190421 – OIB TVRTKE, najkasnije dan prije održavanja webinara.
Nakon prijave i uplaćene kotizacije, sudioniku će putem e-maila biti dostavljen link za sudjelovanje na
webinaru.
Naknada uključuje: Prezentacije u PDF-u koje se dostavljaju polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije.
Dodatne informacije:
tel: 01/88-97-936
mob: 095/8017-840
mail: info@ts-seminari.hr
web: www.ts-seminari.hr

Morate biti prijavljeni u sustav da bi se mogli registrirati za sudjelovanje na događanju

Zašto biste se trebali registrirati na web stranicu Udruge gradova?

Ukoliko niste registrirani i prijavljeni na web stranicu Udruge gradova nećete imati pristup svim objavljenim vijestima, najavama događanja (konferencije, seminari, edukacije itd.), izdvojenim tekstovima natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave te recentnim medijskim objavama vezanim za lokalnu samoupravu.

Registrirati se mogu samo dužnosnici i službenici gradova koji su članovi Udruge gradova u RH.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija