Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Grad za mlade

Nositelji Certifikata za razdoblje 2024.-2027.
Karlovac, Opatija, Ozalj, Rijeka, Samobor i Šibenik 

Nositelji Certifikata za razdoblje 2022.-2025. 

Križevci, Poreč i Pregrada

 

Nositelji Certifikata za razdoblje 2021.-2024.

Labin, Novska, Karlovac, Koprivnica, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok

 

O Certifikatu “Grad za mlade“

Predsjedništvo Udruge gradova u Republici Hrvatskoj donijelo je Odluku o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima. Odlukom je predviđeno osnivanje Povjerenstva za dodjelu certifikata “Grad za mlade“.

Povjerenstvo ima 9 članova, a svoje predstavnike u Povjerenstvu imaju relevantne organizacije i institucije na polju rada s mladima, odnosno sve partnerske organizacije u ovom projektu. To su:

 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • Mreža mladih Hrvatske
 • Savez društava naša djeca
 • Udruga gradova u RH

Podršku provedbi procesa pružaju Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Ured UNICEF-a za Hrvatsku.

Povjerenstvo je donijelo Odluku o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata Grad za mlade te Odluku o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata “Grad za mlade“.

Definirano je ukupno osam tematskih područja:

 • Participacija
 • Demografski poticaji i mjere
 • Zapošljavanje i stanovanje
 • Mobilnost
 • Zdravlje i sport
 • Rad s mladima i kultura
 • Obrazovanje
 • Informiranje

Kriteriji su definirani na temelju analize postojećih modela certificiranja u Europi, ukupno njih sedam.

Sljedeći poziv bit će objavljen početkom 2025. godine, a ažurirani kriteriji koji će vrijediti za taj poziv bit će objavljeni u srpnju 2024. godine.

Proces predaje kandidature detaljno je objašnjen u dokumentaciji.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na grad-za-mlade@udruga-gradova.hr.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose na e-mail adresu grad-za-mlade@udruga-gradova.hr.

Sljedeći poziv bit će objavljen početkom 2025. godine.

 

KORACI ZA KANDIDATURU

 • Donošenje Odluke o pokretanju postupka prijave (odluku donosi gradonačelnik).
 • Imenovanje koordinatora kandidature ispred grada.
 • Popunjavanje Prijavnog obrasca i dostava istog Povjerenstvu za dodjelu certifikata.
 • Dostava dokumenata koji dokazuju provedbu mjera Povjerenstvu za dodjelu certifikata.
 • Popunjavanje Google obrasca – http://bit.ly/Grad-za-mlade.

 

Upute za kandidaturu

Grad za mlade – upute za kandidaturu

 

Odluka o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata Grad za mlade

Odluka o standardima kvalitete – 2024

Decision on the quality standards 2024 (engleska verzija)

 

Prijavni obrazac

Grad za mlade – Prijavni obrazac – 2024

 

Odluka o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima (PUG)

Odluka o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka

 

Nacrti odluka za potrebe prijava

Odluka-o-pokretanju-prijave-i-kandidaturi-nacrt

Odluka o imenovanju koordinatora – nacrt

Odluka o imenovanju koordinatora i formiranju radne skupine za izradu prijave – nacrt – opcionalno umjesto Odluke o imenovanju koordinatora

Uz najčešća pitanja predlažemo konzultirati i Pojmovnik, u kojem je definirano kako se koji termin definira i shvaća za potrebe ovog Certifikata.

 

Postoje li nacrti odluka o imenovanju koordinatora i pokretanju postupka za dobivanje Certifikata?

Kreirali smo nacrte navedenih odluka i iste možete pronaći na web stranici Certifikata (www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade), u dijelu “Dokumenti i obrasci“.

 

Generira li dobivanje Certifikata dodatne financijske obveze za grad?

Ne, dobivanje Certifikata ne generira dodatne financijske obveze za grad u vidu kotizacije kao oblika pristupanje procesu certificiranja. Dobivanje Certifikata je trenutno omogućeno samo za gradove te troškove provedbe sustava certificiranja i same dodjele Certifikata snosi Udruga gradova u RH, kao nositelj ovog procesa.
Međutim, od gradova dobitnika Certifikata očekuje se sufinanciranje izrade grafita (jednog od nužnih elemenata vidljivosti) u iznosu do maksimalno 1.000,00 eura.

 

Znači li potpisivanje Povelje automatsko dobivanje certifikata Grad za mlade?

Potpisivanje Europske povelje o lokalnom radu s mladima jedan je od 3 osnovna preduvjeta za dobivanje Certifikata te njezino potpisivanje ne znači automatsko dobivanje Certifikata. Za dobivanje Certifikata potrebno je zadovoljiti uvjete koji su navedeni na web stranici www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade.

 

Koliko je dokumenata potrebno za dokazivanje provedbe pojedine mjere?

Broj dokumenata kojima se dokazuje provedba pojedine mjere nije definiran. Prijavitelji se potiču da odaberu optimalan broj dokumenata kojim se dokazuje provedba. Uz to, skreće se pažnja da se dokazuje sama provedba, a ne samo namjera.

Npr. nije dovoljno samo prikazati da je grad u proračunu predvidio određenu mjeru, već je potrebno dokazati da je ta mjera stvarno i provedena.

 

Što podrazumijeva “drugi institucionalnog oblik zastupanja/predstavljanja mladih u procesima donošenja odluka“?

Drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih podrazumijeva postojanje formalnog tijela koje ima utjecaj na donošenje odluka na lokalnoj razini (savjetodavna razina je prihvatljiva), koje u svojem sastavu ima mlade osobe (između 15 i 30 godina starosti) te koje u svojem djelokrugu ima definirano da se bavi poboljšanjem položaja mladih u lokalnoj zajednici. Postojanje takvog tijela nužno je potkrijepiti formalnom odlukom gradonačelnika ili gradskog vijeća.

Radna skupina Udruge gradova pripremila je prijedlog modela koji mogu biti alternativa postojećem Zakonu o savjetima mladih na polju uključivanja mladih u donošenje odluka na lokalnoj razini. Predloženi modeli mogu koristiti kao primjer u ovom slučaju, a iste možete pronaći na https://www.udruga-gradova.hr/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/3-modela-uklju%C4%8Divanja-mladih.pdf.

 

Što je savjet mladih i kako se osniva?

Savjeti mladih su savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Model savjeta mladih zakonski je uređeno, a savjet mladih dužna je osnovati svaka jedinica lokalne i regionalne samouprave. Zakon možete pronaći na https://www.zakon.hr/z/716/Zakon-o-savjetima-mladih.

 

Ako je savjetu mladih istekao mandat, a još uvijek nije oformljen novi saziv, smatra li se da grad zadovoljava osnovni preduvjet “U gradu postoji savjet mladih ili drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih u procese donošenja odluka“?

U navedenom slučaju smatrat će se da grad zadovoljava osnovni preduvjet, ali se snažno potiče da grad u najkraćem mogućem roku oformi novi saziv.

 

Ako dodajemo mjeru pod “nešto drugo“, povećava li se ukupan broj kriterija u tom tematskom području prema kojem se određuje 50% zadovoljenih kriterija?

Ako određeno tematsko područje sadrži npr. 10 predloženih kriterija te ako grad prilikom prijave doda određenu mjeru pod “nešto drugo“, postotak zadovoljenih kriterija će se i dalje računati prema prvotnom broju od 10.

Konkretno, ako grad zadovolji 4 predložena kriterija te doda jednu mjeru pod “nešto drugo“, postotak će se računati na principu 5/10, što u konačnici rezultira zadovoljavanjem 50% kriterija iz tog područja.

Naravno, predložena mjera pod “nešto drugo“ mora biti na razini kvalitete prethodno navedenih kriterija. Odluku o zadovoljavaju kvalitete predložene dodatne mjere donijet će Povjerenstvo za dodjelu certifikata prilikom evaluacije pristigle kandidature.

 

Koliko mjera možemo dodati pod “nešto drugo“?

Broj mjera koje grad može dodati pod “nešto drugo“ nije ograničen. Molimo da svaku pojedinu mjeru koju dodajete pod “nešto drugo“ dodate u zaseban redak u prijavnom obrascu.

Svaku mjeru koja se dodaje nužno je što kvalitetnije opisati, objasniti kako doprinosi povećanju kvalitete života mladih te sve potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

 

Na temelju kojih izvora će se utvrditi broj stanovnika pojedinog grada?

Broj stanovnika grada koji se kandidirao za dobivanje Certifikata utvrdit će se na temelju popisa stanovništva iz 2021. godine (izvor: Državni zavod za statistiku).

 

U kojim slučajevima će evaluatori kontaktirati grad za dopunu dokumentacije?

Traženje dopune dokumentacije instrument je koji stoji na raspolaganju evaluatorima samo u slučaju da im iz dostavljene dokumentacije nije u potpunosti jasno zadovoljava li dostavljena dokumentacija kriterij ili ne.

Dopuna dokumentacije neće se tražiti ako je evaluatorima jasno da se dokumentacijom ne dokazuje provedba mjere, da predložena mjera nije na razini kvalitete koja se traži i sl.

Evaluatori će odluku donijeti samo na temelju dostavljene dokumentacije te neće dodatno istraživati postojanje ili razinu kvalitete predložene mjere.

 

Koje pogodnosti ostvaruje grad dobivanjem certifikata “Grad za mlade“?

Grad koji dobije certifikat “Grad za mlade“ ostvaruje pravo na:

 • Osiguranje vidljivosti prepoznatih dobrih praksi podrške mladima na europskoj razini u okviru platforme Changemakers kit koja je dio najvećeg europskog projekta u području rada s mladima – Europe Goes Local.
 • Pristup programu UNICEF-a za razvijanje vještina mladih
 • Pristup usavršavanju komunikacijskih i digitalnih vještina te edukacije o europskim politikama, u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj
 • Certificirani gradovi ostvaruju dodatnih 5 bodova u sklopu natječaja za izradu lokalnih programa za mlade, koji provodi Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Vizualno obilježavanje dobivanja Certifikata
  • Izradu grafita od strane stručnih osoba (sufinanciranje od strane Grada do max. 1000 eura)
  • Zastavu
  • Plaketu

 

Koliko vremena je potrebno za popunjavanje kandidature za dobivanje Certifikata?

Potrebno vrijeme se razlikuje od grada do grada, ali na temelju iskustva iz prvog poziva, potrebno je otprilike 10 radnih dana za popunjavanje svih obrazaca i prikupljanje dokumentacije.

 

Mora li grad koji se kandidira osnovati radnu skupinu za izradu prijave?

Prema tekstu Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata “Grad za mlade“, gradonačelnik Grada koji se kandidira dužan je imenovati koordinatora prijave. Formiranje radne skupine nije obavezno, ali, na temelju iskustva gradova iz prvog poziva, tako nešto uvelike doprinosi kvaliteti prijave.

Svakako predlažemo da u radnu skupinu uključite što više relevantnih dionika (predstavnike različitih upravnih odjela, predstavnike mladih, gradskih institucija i sl.) kako bi obuhvatili sve mjere koje u gradu postoje.

 

Ako se grad kandidirao za dobivanje Certifikata na jedan od ranijih poziva i nije dobio Certifikat, a sada se opet kandidira, treba li donositi novu Odluku o imenovanju koordinatora i Odluku o pokretanju prijave i kandidaturi?

Odluka o pokretanju prijave i kandidaturi treba biti nova jer se u njoj pozivate na konkretan javni poziv i njegov datum.

Odluka o imenovanju koordinatora može ostati od prošlog poziva, pod uvjetom da je koordinator ista osoba te da se u Odluci o imenovanju koordinatora ne pozivate na konkretan javni poziv (s datumom). U suprotnom i ta Odluka mora biti nova.

 

Ako za određeni kriterij imamo dvije ili više mjera kojima zadovoljavamo taj kriterij, navodimo li sve mjere u jednom redu pod tim kriterijem ili dodatne mjere navodimo pod “Nešto drugo”?

Ako se više mjera odnosi na kriterij koji je definiran u obrascu, iste navodite sve pod isti kriterij. Pod “Nešto drugo” se navode samo mjere koje ne nalaze svoje mjesto ni pod jednim od navedenih kriterija.

 

Može li grad prijaviti i praksu koja je u provedbi manje od šest mjeseci?

Može u iznimnom slučaju kada zbog objektivnih razloga prijavljenu mjeru nije bilo moguće provesti ranije. U tom slučaju potrebno je dodatno pojašnjenje koji su to objektivni razlozi.

 

Što je recertificiranje i kako ga ostvariti?

Recertificiranje se naziva postupak ponovnog certificiranja gradova koji su dobili Certifikat na jednom od prošlih poziva, a kojima ističe razdoblje (tri godine) za koje on vrijedi. U tom slučaju grad ponovnom kandidaturom može ponovno dobiti Certifikat, odnosno produžiti ga za dodatne tri godine.

Postupak recertificiranja isti je kao i kod inicijalne kandidature, odnosno grad za ponovno dobivanje Certifikata treba zadovoljiti kriterije kao i ostali gradovi.

 

Prilikom evaluacije pristiglih kandidatura u sklopu javnog poziva za dodjelu certifikata Grad za mlade, evaluatori mapiraju dobre prakse u gradovima, neovisno o tome je li taj grad u konačnici dobio Certifikat ili ne.

Dobre prakse možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Javni poziv 2022. godine

Javni poziv 2021. godine

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica obratite se na grad-za-mlade@udruga-gradova.hr ili 091/4668-008.