Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Grad za mlade

Certifikat “Grad za mlade“

Predsjedništvo Udruge gradova u Republici Hrvatskoj donijelo je Odluku o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima. Odlukom je predviđeno osnivanje Povjerenstva za dodjelu certifikata “Grad za mlade“.

Povjerenstvo ima 9 članova, a svoje predstavnike u Povjerenstvu imaju relevantne organizacije i institucije na polju rada s mladima, odnosno sve partnerske organizacije u ovom projektu. To su:

 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • Mreža mladih Hrvatske
 • Savez društava naša djeca
 • Udruga gradova u RH

Povjerenstvo je donijelo Odluku o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata Grad za mlade te Odluku o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata “Grad za mlade“.

Definirano je ukupno osam tematskih područja:

 • Participacija
 • Demografski poticaji i mjere
 • Zapošljavanje
 • Mobilnost
 • Zdravlje i sport
 • Rad s mladima i kultura
 • Obrazovanje
 • Informiranje

Kriteriji su definirani na temelju analize postojećih modela certificiranja u Europi, ukupno njih sedam.

Prvi poziv za predaju prijava za dobivanje certifikata zatvoren je 8. ožujka 2021. godine, a otvaranje novog poziva u planu je u siječnju 2022. godine

Proces predaje kandidature detaljno je objašnjen u dokumentaciji.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na grad-za-mlade@udruga-gradova.hr.

KRITERIJI I UVJETI – NOVO

Grad za mlade – kriteriji – 2022

 

PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se dostavljaju na e-mail adresu grad-za-mlade@udruga-gradova.hr.

Poziv za dostavu prijava bit će ponovno otvoren u siječnju 2022. godine.

 

KORACI ZA KANDIDATURU

 • Donošenje Odluke o pokretanju postupka prijave (odluku donosi gradonačelnik).
 • Imenovanje koordinatora kandidature ispred grada.
 • Popunjavanje Prijavnog obrasca i dostava istog Povjerenstvu za dodjelu certifikata.
 • Dostava dokumenata koji dokazuju provedbu mjera Povjerenstvu za dodjelu certifikata.
 • Popunjavanje Google obrasca – http://bit.ly/Grad-za-mlade.

 

Odluka o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima (PUG)

Odluka o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka

 

Nacrti odluka za potrebe prijava

Odluka o pokretanju prijave i kandidaturi – nacrt

Odluka o imenovanju koordinatora – nacrt

Odluka o imenovanju koordinatora i formiranju radne skupine za izradu prijave – nacrt – opcionalno umjesto Odluke o imenovanju koordinatora

Uz najčešća pitanja i odgovore objavit ćemo i Pojmovnik u kojem ćemo definirati kako se koji termin definira i shvaća za potrebe ovog Certifikata.

 

Postoje li nacrti odluka o imenovanju koordinatora i pokretanju postupka za dobivanje Certifikata?

Kreirali smo nacrte navedenih odluka i iste možete pronaći na web stranici Certifikata (www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade), u dijelu “Dokumenti i obrasci“.

 

Generira li dobivanje Certifikata dodatne financijske obveze za grad?

Ne, dobivanje Certifikata ne generira dodatne financijske obveze za grad. Dobivanje Certifikata je trenutno omogućeno samo za gradove te troškove provedbe sustava certificiranja i same dodjele Certifikata snosi Udruga gradova u RH, kao nositelj ovog procesa.

 

Znači li potpisivanje Povelje automatsko dobivanje certifikata Grad za mlade?

Potpisivanje Europske povelje o lokalnom radu s mladima jedan je od 3 osnovna preduvjeta za dobivanje Certifikata te njezino potpisivanje ne znači automatsko dobivanje Certifikata. Za dobivanje Certifikata potrebno je zadovoljiti uvjete koji su navedeni na web stranici www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade.

 

Koliko je dokumenata potrebno za dokazivanje provedbe pojedine mjere?

Broj dokumenata kojima se dokazuje provedba pojedine mjere nije definiran. Prijavitelji se potiču da odaberu optimalan broj dokumenata kojim se dokazuje provedba. Uz to, skreće se pažnja da se dokazuje sama provedba, a ne samo namjera.

Npr. nije dovoljno samo prikazati da je grad u proračunu predvidio određenu mjeru, već je potrebno dokazati da je ta mjera stvarno i provedena.

 

Što podrazumijeva “drugi institucionalnog oblik zastupanja/predstavljanja mladih u procesima donošenja odluka“?

Drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih podrazumijeva postojanje formalnog tijela koje ima utjecaj na donošenje odluka na lokalnoj razini (savjetodavna razina je prihvatljiva), koje u svojem sastavu ima mlade osobe (između 15 i 30 godina starosti) te koje u svojem djelokrugu ima definirano da se bavi poboljšanjem položaja mladih u lokalnoj zajednici. Postojanje takvog tijela nužno je potkrijepiti formalnom odlukom gradonačelnika ili gradskog vijeća.

Radna skupina Udruge gradova pripremila je prijedlog modela koji mogu biti alternativa postojećem Zakonu o savjetima mladih na polju uključivanja mladih u donošenje odluka na lokalnoj razini. Predloženi modeli mogu koristiti kao primjer u ovom slučaju, a iste možete pronaći na https://www.udruga-gradova.hr/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/3-modela-uklju%C4%8Divanja-mladih.pdf.

 

 

 

Što je savjet mladih i kako se osniva?

Savjeti mladih su savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Model savjeta mladih zakonski je uređeno, a savjet mladih dužna je osnovati svaka jedinica lokalne i regionalne samouprave. Zakon možete pronaći na https://www.zakon.hr/z/716/Zakon-o-savjetima-mladih.

Udruga gradova je pripremila paket nacrta dokumenata potrebnih za osnivanje savjeta mladih. Dokumente možete pronaći na https://www.udruga-gradova.hr/paket-dokumenata-osnivanje-savjeta-mladih/.

 

Ako je savjetu mladih istekao mandat, a još uvijek nije oformljen novi saziv, smatra li se da grad zadovoljava osnovni preduvjet “U gradu postoji savjet mladih ili drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih u procese donošenja odluka“?

U navedenom slučaju smatrat će se da grad zadovoljava osnovni preduvjet, ali se snažno potiče da grad u najkraćem mogućem roku oformi novi saziv.

 

Ako dodajemo mjeru pod “nešto drugo“, povećava li se ukupan broj kriterija u tom tematskom području prema kojem se određuje 50% zadovoljenih kriterija?

Ako određeno tematsko područje sadrži npr. 10 predloženih kriterija, te ako grad prilikom prijave doda određenu mjeru pod “nešto drugo“ koja je ocijenjena pozitivno, postotak zadovoljenih kriterija će se računati prema broju 11.

Ako je mjera predložena pod “nešto drugo“ ocijenjena negativno, postotak će se računati prema prvotnom broju od 10 kriterija.

Konkretno, ako grad zadovolji 4 predložena kriterija te doda jednu mjeru pod “nešto drugo“ (koja je ocijenjena pozitivno), postotak će se računati na principu 5/11.

Razinu kvalitete mjere predložene pod “nešto drugo“ procjenjuje Povjerenstvo te ista mora biti na razini kvalitete prethodno navedenih kriterija.

 

Koliko mjera možemo dodati pod “nešto drugo“?

Broj mjera koje grad može dodati pod “nešto drugo“ nije ograničen. Molimo da svaku pojedinu mjeru koju dodajete pod “nešto drugo“ dodate u zaseban redak u prijavnom obrascu.

Svaku mjeru koja se dodaje nužno je što kvalitetnije opisati, objasniti kako doprinosi povećanju kvalitete života mladih te sve potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

Grad: Pregrada

Naziv mjere: Nagrada za najboljeg mladog volontera, Odluka o financijskim pravima učenika i studenata

Opis mjere:

Grad Pregrada dodjeljuje godišnje priznanje za volonterski doprinos kojim volonter/ke i volonterske akcije doprinose poboljšanju kvalitete života osobe/a, skupine/a osoba ili općoj dobrobiti, aktivnom uključivanju osobe/a ili skupine/a u društvena zbivanja, razvoju humanijeg društva i volonterstva. Nagrada za najvolontera/ku dodjeljuje se u dvije kategorije – mladi (15-30 godina) te odrasli (31 + godina). Također se dodjeljuje nagrada za volontersku akciju godine.

Prema Odluci o financijskim pravima učenika i studenata, učenici srednjih škola i studenti koji su tijekom školske/ akademske godine ostvarili najmanje 25 volonterskih sati u volonterskim aktivnostima koje su se održale na području grada Pregrade i koji su ostvarili potvrdu o neformalnom obrazovanju (Youthpass ili drugo) ostvaruju pravo na nagradu 300,00 kn.

Učenici i studenti iz stavka 4. ovog članka, koji imaju navršenih 18 godina, podatke i potvrde o sudjelovanju u volonterskim aktivnostima, odnosno stjecanju neformalnog obrazovanja (Youthpass ili drugo) dostavljaju osobno, odnosno za učenike i studente koji nisu navršili 18 godina, iste dostavljaju njihovi roditelji, staratelji, skrbnici.

Kontakt: Petra Vdović, petra.vdovic@pregrada.hr

 

 

Grad: Novska

Naziv mjere: Tijela Grada Novske uključuju mlade u kreiranju politika

Opis mjere:

Grad Novska organizirao je radni doručak s gradonačelnikom i udrugama mladih koji je za cilj imao otvoriti prostor za razgovor između mladih i donositelja odluka. Navedeno je organizirano u prostorijama Centra za mlade, a cijeli događaj protekao je u vrlo neformalnom tonu gdje su mladih imali prilike predstaviti svoje inicijative i ideje, ali i saznati mnoštvo informacija o tome što Grad planira.

Kontakt: Alen Joka, alen.joka@novska.hr

 

 

Grad: Slavonski Brod

Naziv mjere: Rješavanje stambenog pitanja za mlade

Opis mjere:

Gradski stanovi za mlade obitelji

Kroz projekt novih gradskih stanova za najam mladim obiteljima nude se dvosobni i trosobni stanovi za 920,00 kuna i 1.100,00 kuna mjesečnog najma. Ugovor o najmu stana sklapa se na razdoblje od pet godina, a nakon deset godina mlade obitelji mogu otkupiti gradski stan prilikom čega uplaćena najamnina umanjuje kupoprodajnu cijenu stana. Grad je izgradio četiri zgrade sa šest stanova u svakoj, odnosno ukupno 24 stana, a trenutno su u izgradnji i nove dvije zgrade u kojoj će se nalaziti 10 novih stanova. Na ovaj način pomažemo mladima da dugoročno riješe svoje stambeno pitanje, pri čemu se ne obračunava nikakva kamata od strane Grada, niti mladi moraju ulaziti u kreditno zaduženje. Slavonski Brod je jedini grad u Hrvatskoj koji je ponudio ovakav projekt mladim obiteljima kako bi im pomogao u rješavanju stambenog pitanja na za njih povoljniji način, a da su oni prepoznali njegovu vrijednost potvrđuje i podatak da su svi gradski stanovi u prve četiri zgrade useljeni.

Pravo građenja na gradskom zemljištu

Kako bismo privukli što veći broj mladih obitelji u Slavonski Brod, uz izgradnju gradskih stanova za najam, pokrenuli smo i projekt osiguranja gradskih zemljišta na kojima mlade obitelji imaju pravo građenja obiteljskih kuća. Mlade obitelji, za samo stotinjak kuna mjesečno, imaju mogućnost svojevrsnog zakupa gradskog zemljišta za potrebe gradnje obiteljske kuće i to na 99 godina. Pravo građenja je nasljedno. Nakon razdoblja od 10 godina moguće je otkupiti gradsko zemljište, a kupoprodajna cijena zemljišta umanjuje se za iznos uplaćenog prava građenja. Nakon sklopljenog ugovora mlade obitelji imaju rok od tri godine za izgradnju kuće.

Ovu mjeru iskoristila je već 41 obitelj, a uskoro će im se priključiti još nekoliko mladih obitelji jer je ovih dana u tijeku novi natječaj za zakup 10 gradskih zemljišta. Koliko je ova mjera značajna za demografski rast, svjedoči i činjenica kako u gradskim stanovima te novoizgrađenim kućama na gradskim zemljištima ukupno živi 37 djece, od toga 15 u gradskim stanovima te 22 u kućama.

Kontakt: Tea Tomas, ured@slavonski-brod.hr

 

 

Grad:  Šibenik

Naziv mjere: Urbani inkubator Centar novih tehnologija – Trokut, NARAnčasta zgrada

Opis mjere:

Grad Šibenik osnovao je Urbani inkubator, moderni co-working prostor u staroj gradskoj jezgri u kojem mladi poduzetnici iz kreativnih industrija po povoljnim uvjetima koriste moderne uredske prostore koji dijele s kolegama iz komplementarnih industrija. Bonus cijelog projekta je oživljavanje stare gradske jezgre, odnosno eliminacija efekta sezonalnosti koja je jako izražena u priobalnim gradovima.

S obzirom na to da se projekt Urbanog inkubatora pokazao kao potpuni uspjeh, Grad Šibenik je izgradio najmoderniji Centar za nove tehnologije Trokut vrijednosti 27 milijuna kn, koji na dvije etaže ukupne površine 2.084 metara četvornih  ima coworking prostor, fleksibilni uredski prostori, Fab lab radionice, dvorane za sastanke, učionica, kabine za razgovore.

Udruge kao neprofitni sektor za co-working prostor na korištenje mogu dobiti i prostorije u NARAnčastoj zgradi, gdje Udruga mladih Mladi u EU u suradnji sa Gradom upravlja zgradom.

Kontakt: Josip Jurić, josip.juric@sibenik.hr

 

 

Grad: Zabok

Naziv mjere: “Uzmi pare i učini nešto za mlade”

Opis mjere:

Grad Zabok kao partner sudjeluje  u projektu “Uzmi pare i učini nešto za mlade“. Projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“, nastao kao zajednička ideja LAG-a Zagorje-Sutla i Mreže udruga Zagor. Projekt je namijenjen mladima u ruralnim područjima i malim urbanim naseljima, kroz koji mladi razvijaju i promoviraju projekte, glasaju za iste te na taj način sudjelovaju u procesu donošenja odluka. Lokalni donositelji odluka analiziraju predložene projekte zajedno s mladima i pomažu svojim stručnim savjetima u pripremi za glasanje, a također su zaduženi i za provedbu i sufinanciranje projekata. Ovaj je projekt prilika za stvaranje prostora za suradnju i dijalog između mladih i donositelja odluka te većeg razumijevanja potreba i interesa mladih u lokalnim zajednicama.

Kontakt: Martina Šarić, martina@zabok.hr

 

 

Grad: Crikvenica

Naziv mjere: Pet mjera iz tematskog područja “Zapošljavanje“

Opis mjere:

Mjera sufinanciranja pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika odnosi se na bespovratno sufinanciranje troškova pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opeme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana ili investicijskih programa, konzultantske i knjigovodstvene usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini od 50% troškova, do iznosa od 5.000,00 kn po zahtjevu.

Mjera poticanja zapošljavanja mladih na neodređeno vrijeme odnosi se na nepovratnu potporu koja se dodjeljuje za sufinanciranje troškova neto plaće u iznosu do 700,00 kn mjesečno po zaposlenoj mladoj osobi do 30 godina na neodređeno vrijeme, odnosno 8.400,00 kn godišnje po zaposlenom uz uvjet korištenja mjere Ministarstva rada i mirovinskog sustava sukladno Zakonu o doprinosima.

Projekt “Edukacijom do uspjeha” Grada Crikvenice usmjeren je na edukaciju poduzetnika s naglaskom na poduzetnike početnike i mlade srednjoškolske dobi. U sklopu projekta srednjoškolci jačaju svoje poduzetničke kompetencije izradom poslovnih planova, javnom prezentacijom poslovnih planova te osmišljavanjem i realizacijom marketinških aktivnosti. Učenike koji su osmislili najkvalitetnije poslovne planove i marketinška rješenja po sudu stručnog povjerenstva Grad je financijski nagradio, a prošle godine učenici su dobili tablete na poklon. Projekt je 2019. g. osvojio Europsku nagradu za promicanje poduzetništva u kategoriji “Ulaganje u poduzetničke vještine”.

Grad je sklopio ugovor o suradnji s Ekonomskim fakultetom  Sveučilišta u Rijeci u sklopu kojega studenti Fakulteta mogu praksu obaviti u Gradu Crikvenici.

Grad Crikvenica osmislio je internetski portal posao.crikvenica.hr čija je svrha povezati poslodavce i tražitelje posla na području grada Crikvenice.

Projekt “Poduzetnički dani” provodi Dječji vrtić “Radost” čiji je osnivač Grad Crikvenica. Projekt je usmjeren na poticanje poduzetničkih kompetencija kod djece od najranije dobi kroz edukativne aktivnosti primjerene uzrastu.

Kontakt: Jasminka Citković, jasminka.citkovic@crikvenica.hr

 

 

Grad: Labin

Naziv mjere: Dani otvorenih vrata Poduzetničke zone Vinež i Sajam poslova

Opis mjere:

Grad Labin i Savjet mladih proveli su i Sajam poslova koji je bio usmjeren na istu ciljanu populaciju. U gradu je uočen uzlet gospodarstva na području Grada Labina, ali i sve većeg nedostatka radne snage. Upravo zato, na inicijativu Gospodarskog vijeća, Grad Labin je organizirao posjet učenika osmih razreda Gospodarskoj zoni. Najvažniji cilj je taj da mlade ljude zadrže u gradu i da oni svoju budućnost grade upravo ovdje.

Sajam poslova je aktivnost nastala u suradnji između Savjeta mladih Grada Labina i Gospodarskog vijeća Grada Labina, te uz podršku Grada Labina. Svrha sajma poslova je stvaranje dijaloga između poslodavaca i tražitelja poslova, sa posebnim naglaskom na mlađu populaciju. Labin se na karti Istarske županije pozicionira kao “business friendly” područje u kojem svoje mjesto mogu naći investitori iz područja turizma i industrije, ali i obrtnici te kreativci. Zamah investicija obilježen je i povećanim zahtjevima za adekvatnim ljudskim resursima, stoga se osim centralnog događaja nudi i niz radionica, predavanja i aktivnosti kroz tjedan dana, stvarajući tako podlogu za obilježavanje prvog tjedna posvećenog zapošljavanju u Labinu.

Kontakt: Federika Mohorović-Čekada, federika.mohorovic@labin.hr

 

 

Grad: Vinkovci

Naziv mjere: Platforma za povezivanje poslodavaca i mladih

Opis mjere:

Grad Vinkovci je kroz Agenciju za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. proveo projekt koji je za cilj imao povećanje zapošljivosti nezaposlenih od 15- 29 godina u županiji putem jačanja njihovih znanja i vještina kroz treninge i programe osposobljavanja za poslove za kojim postoji potreba na tržištu rada. Te je kao rezultat projekta napravio platformu za povezivanje poslodavca i mladih.

Kontakt: Josipa Herceg, josipa.herceg@vinkovci.hr

 

 

Grad: Slavonski Brod

Naziv mjere: Povezivanje poslodavaca i mladih

Opis mjere:

Grad Slavonski Brod i Razvojna agencija grada Slavonskog Broda organiziraju INNET forum- forum inovacija i novih tehnologija namijenjenih inovatorima, poduzetnicima, učenicima, studentima i svim zainteresiranima budući da su ulaz i sve radionice  besplatne. Dva dana trajanja foruma prilika je za poslovne susrete, prezentacije inovativnih projekata i tvrtki, panel konferencije i predavanja te neformalna druženja.

Ovo dvodnevno događanje koje zainteresiranima nudi radionice i predavanja namijenjeno je predstavnicima inovativnih tvrtki, potpornih institucija, gospodarstvenicima, investitorima, znanstvenicima, bankama, konzultantima te učenicima i studentima kojima će sudjelovanje biti poticaj za njihov daljnji razvoj i nadogradnju znanja.

Kontakt: Tea Tomas, ured@slavonski-brod.hr

 

 

Grad: Rovinj

Naziv mjere: Gradsko psihološko savjetovalište za brak, obitelj, djecu i mladež

Opis mjere:

Gradsko psihološko savjetovalište za brak, obitelj, djecu i mladež djeluje svake srijede od 17,00 do 19,00 sati, a po potrebi i u drugim terminima o čemu i odlučuju savjetodavci. Usluga se financira iz proračuna grada Rovinja-Rovigno te je besplatna za korisnike. Za pružanje savjetodavnih usluga na raspolaganju su psiholog, dipl. socijalni radnik i socijalni radnik i dr. psihijatar. U gradu se sustavno provode cjeloviti programi opće primarne prevencije za svu djecu i roditelje (Program suzbijanja zloporabe droga i maloljetničkog devijantnog ponašanja-dugoročni program Grada). Unutar gradskog savjetovališta pružaju se savjetodavne pomoći građanstvu pri rješavanju:

– problema iz područja obiteljskih odnosa

– problema djece i mladeži

– problema iz područja ovisnosti o pušenju, alkohola i drogama

– drugih problema koje bi diskretno željeli riješiti

Kontakt: Edita Sošić Blažević, edita.sosic.blazevic@rovinj-rovigno.hr

 

 

Grad: Opatija

Naziv mjere: Savjetovalište za brak, obitelj i mlade

Opis mjere:

Dva puta tjedno, u prostorijama Grada Opatije (Mjesni odbor Volosko) psihologinja provodi psiho-socijalni rad s korisnicima. Njezin rad u cijelosti se financira iz proračuna Grada Opatije.

Kontakt: Emil Priskić, emil.priskic@opatija.hr

 

 

Grad: Varaždin

Naziv mjere: P4 Centar za mlade

Opis mjere:

U cilju poticanja aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do 30. godine te potpore organizacijama mladih i za mlade koje pružaju usluge klubova i centara za mlade na području Grada Varaždina, Grad Varaždin je 2016. godine poslovni objekt prenamijenio za Centar za mlade Grada Varaždina. Centar služi kao centralna točka za aktivnosti mladih u gradu i za okupljanje mladih na organizirani i koristan način te mjesto na kojem bi kvalitetno ispunjavali slobodno vrijeme. Grad Varaždin pozvao je putem Otvorenog poziva udruge mladih i udruge koje su programski usmjerene na rad s mladima te institucije koje su usmjerene na rad s mladima, da dostave prijedloge projekata/programa namijenjenih mladima koji će afirmirati i promovirati Centar za mlade kao središnje mjesto namijenjeno realizaciji programa i aktivnosti mladih i za mlade. Grad Varaždin sufinancira program i rad Centra za mlade.

Kontakt: Mirna Kezele, mirna.kezele@varazdin.hr

 

 

Grad: Lipik

Naziv mjere: Poduzetnički inkubator umjetne inteligencije

Opis mjere:

Sredinom 2020. godine započeo je projekt prekogranične suradnje “Development trough digital innovativehubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor”. Riječ je o projektu kojije sufinanciran iz programa INTERREG IPA CBC-HR-BA-ME prekogranične suradnje, a u njemu sudjeluju Grad Gradiška (BiH), Grad Daruvar, Grad Lipik i Općina Kotor iz Crne Gore. Predviđeno trajanje projekta je do kraja srpnja 2022. godine, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.487.795,68 EUR, od čega vrijednost projekta za Grad Lipik iznosi 502.563,87 EUR.

Ovim projektom će se uspostaviti četiri digitalna inovacijska centra (digital innovative hubs – DIH-a), po jedan za svakog partnera, a njihova svrha je stvaranje konkurentnog ekonomskog i tehnološkog okružja koje se bazira na novim tehnologijama i inovacijama.

Mjerom se stvaraju povoljniji uvjeti za poduzetnike kroz osnaživanje postojećih i novih potpornih institucija kao što je izgradnja Poduzetničkog inkubatora Lipik te Poduzetničkog inkubatora umjetne inteligencije. Grad potiče mlade poduzetnike početnike tako što im daje olakšice pri korištenju poslovnih prostora unutar inkubatora.  Zakup box ureda i prostora za inkubaciju, prvih 6 mjeseci je besplatno za poduzetnike početnike.

Kontakt: Marica Melić, melicmarica@gmail.com