Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Grad za mlade

Certifikat “Grad za mlade“

Predsjedništvo Udruge gradova u Republici Hrvatskoj donijelo je Odluku o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima. Odlukom je predviđeno osnivanje Povjerenstva za dodjelu certifikata “Grad za mlade“.

Povjerenstvo ima 9 članova, a svoje predstavnike u Povjerenstvu imaju relevantne organizacije i institucije na polju rada s mladima, odnosno sve partnerske organizacije u ovom projektu. To su:

 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • Mreža mladih Hrvatske
 • Savez društava naša djeca
 • Udruga gradova u RH

Povjerenstvo je donijelo Odluku o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata Grad za mlade te Odluku o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata “Grad za mlade“.

Definirano je ukupno osam tematskih područja:

 • Participacija
 • Demografski poticaji i mjere
 • Zapošljavanje
 • Mobilnost
 • Zdravlje i sport
 • Rad s mladima i kultura
 • Obrazovanje
 • Informiranje

Kriteriji su definirani na temelju analize postojećih modela certificiranja u Europi, ukupno njih sedam.

Prvi poziv za predaju prijava za dobivanje certifikata zatvoren je 8. ožujka 2021. godine, a otvaranje novog poziva u planu je u siječnju 2022. godine

Proces predaje kandidature detaljno je objašnjen u dokumentaciji.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na grad-za-mlade@udruga-gradova.hr.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se dostavljaju na e-mail adresu grad-za-mlade@udruga-gradova.hr.

Poziv za dostavu prijava bit će ponovno otvoren u siječnju 2022. godine.

 

KORACI ZA KANDIDATURU

 • Donošenje Odluke o pokretanju postupka prijave (odluku donosi gradonačelnik).
 • Imenovanje koordinatora kandidature ispred grada.
 • Popunjavanje Prijavnog obrasca i dostava istog Povjerenstvu za dodjelu certifikata.
 • Dostava dokumenata koji dokazuju provedbu mjera Povjerenstvu za dodjelu certifikata.
 • Popunjavanje Google obrasca – http://bit.ly/Grad-za-mlade.

 

 

Odluka o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima (PUG)

Odluka o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka

 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata Grad za mlade

Javni poziv za podnošenje prijedloga

 

Odluka o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata Grad za mlade

Odluka o standardima kvalitete

 

Upute za kandidaturu

Grad za mlade – upute za kandidaturu

 

Prijavni obrazac

Prijavni obrazac

 

Nacrti odluka za potrebe prijava

Odluka o pokretanju prijave i kandidaturi – nacrt

Odluka o imenovanju koordinatora – nacrt

Odluka o imenovanju koordinatora i formiranju radne skupine za izradu prijave – nacrt – opcionalno umjesto Odluke o imenovanju koordinatora

Postoje li nacrti odluka o imenovanju koordinatora i pokretanju postupka za dobivanje Certifikata?

Kreirali smo nacrte navedenih odluka i iste možete pronaći na web stranici Certifikata (www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade), u dijelu “Dokumenti i obrasci“.

 

Generira li dobivanje Certifikata dodatne financijske obveze za grad?

Ne, dobivanje Certifikata ne generira dodatne financijske obveze za grad. Dobivanje Certifikata je trenutno omogućeno samo za gradove te troškove provedbe sustava certificiranja i same dodjele Certifikata snosi Udruga gradova u RH, kao nositelj ovog procesa.

 

Znači li potpisivanje Povelje automatsko dobivanje certifikata Grad za mlade?

Potpisivanje Europske povelje o lokalnom radu s mladima jedan je od 3 osnovna preduvjeta za dobivanje Certifikata te njezino potpisivanje ne znači automatsko dobivanje Certifikata. Za dobivanje Certifikata potrebno je zadovoljiti uvjete koji su navedeni na web stranici www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade.

 

Koliko je dokumenata potrebno za dokazivanje provedbe pojedine mjere?

Broj dokumenata kojima se dokazuje provedba pojedine mjere nije definiran. Prijavitelji se potiču da odaberu optimalan broj dokumenata kojim se dokazuje provedba. Uz to, skreće se pažnja da se dokazuje sama provedba, a ne samo namjera.

Npr. nije dovoljno samo prikazati da je grad u proračunu predvidio određenu mjeru, već je potrebno dokazati da je ta mjera stvarno i provedena.

 

Što podrazumijeva “drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih u procesima donošenja odluka“?

Drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih podrazumijeva postojanje formalnog tijela koje ima utjecaj na donošenje odluka na lokalnoj razini (savjetodavna razina je prihvatljiva), koje u svojem sastavu ima mlade osobe (između 15 i 30 godina starosti) te koje u svojem djelokrugu ima definirano da se bavi poboljšanjem položaja mladih u lokalnoj zajednici. Postojanje takvog tijela nužno je potkrijepiti formalnom odlukom gradonačelnika ili gradskog vijeća.

Radna skupina Udruge gradova pripremila je prijedlog modela koji mogu biti alternativa postojećem Zakonu o savjetima mladih na polju uključivanja mladih u donošenje odluka na lokalnoj razini. Predloženi modeli mogu koristiti kao primjer u ovom slučaju, a iste možete pronaći na https://www.udruga-gradova.hr/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/3-modela-uklju%C4%8Divanja-mladih.pdf.

 

Što je savjet mladih i kako se osniva?

Savjeti mladih su savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Model savjeta mladih zakonski je uređeno, a savjet mladih dužna je osnovati svaka jedinica lokalne i regionalne samouprave. Zakon možete pronaći na https://www.zakon.hr/z/716/Zakon-o-savjetima-mladih.

Udruga gradova je pripremila paket nacrta dokumenata potrebnih za osnivanje savjeta mladih. Dokumente možete pronaći na https://www.udruga-gradova.hr/paket-dokumenata-osnivanje-savjeta-mladih/.

 

Ako je savjetu mladih istekao mandat, a još uvijek nije oformljen novi saziv, smatra li se da grad zadovoljava osnovni preduvjet “U gradu postoji savjet mladih ili drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih u procese donošenja odluka“?

U navedenom slučaju smatrat će se da grad zadovoljava osnovni preduvjet, ali se snažno potiče da grad u najkraćem mogućem roku oformi novi saziv. Razina na kojoj grad stvara poticajno okruženje za aktivan angažman mladih procijenit će se u nastavku evaluacijskog postupka kroz kvalitativnu procjenu za to predviđenih tematskih područja.

 

Ako dodajemo mjeru pod “nešto drugo“, povećava li se ukupan broj kriterija u tom tematskom području prema kojem se određuje 50% zadovoljenih kriterija?

Ako određeno tematsko područje sadrži npr. 10 predloženih kriterija te ako grad prilikom prijave doda određenu mjeru pod “nešto drugo“, postotak zadovoljenih kriterija će se i dalje računati prema prvotnom broju od 10.

Konkretno, ako grad zadovolji 4 predložena kriterija te doda jednu mjeru pod “nešto drugo“, postotak će se računati na principu 5/10, što u konačnici rezultira zadovoljavanjem 50% kriterija iz tog područja.

Naravno, predložena mjera pod “nešto drugo“ mora biti na razini kvalitete prethodno navedenih kriterija. Odluku o zadovoljavaju kvalitete predložene dodatne mjere donijet će Povjerenstvo za dodjelu certifikata prilikom evaluacije pristigle kandidature.

 

Koliko mjera možemo dodati pod “nešto drugo“?

Broj mjera koje grad može dodati pod “nešto drugo“ nije ograničen. Molimo da svaku pojedinu mjeru koju dodajete pod “nešto drugo“ dodate u zaseban redak u prijavnom obrascu.

Svaku mjeru koja se dodaje nužno je što kvalitetnije opisati, objasniti kako doprinosi povećanju kvalitete života mladih te sve potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

Sve dodatne informacije vezane uz certifikat “Grad za mlade” možete dobiti na e-mail adresi grad-za-mlade@udruga-gradova.hr ili broju mobitela 091/4668-008.