Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Belišće – Polet u poduzetništvo

Projekt „Polet u poduzetništvo“ započeo je sa realizacijom 2014. godine kada smo adaptirali 616 m2 do tada derutnog objekta i prenamijenili ga za potrebe poduzetnika. Samim time osnovana je tvrtka u vlasništvu Grada Belišća pod nazivom Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. Belišće koja se brine oko održavanja predmetnog prostora, ali i nudi savjetodavne usluge na području […]

Glasaj

Opis

Projekt „Polet u poduzetništvo“ započeo je sa realizacijom 2014. godine kada smo adaptirali 616 m2 do tada derutnog objekta i prenamijenili ga za potrebe poduzetnika. Samim time osnovana je tvrtka u vlasništvu Grada Belišća pod nazivom Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. Belišće koja se brine oko održavanja predmetnog prostora, ali i nudi savjetodavne usluge na području financija i pisanja projekata, poslovnih planova i drugih korisnih elaborata bitnih za unapređenje poduzetničkih aktivnosti u gradu i okolici. Poduzetnički inkubator primio je prve korisnike u ožujku 2015. godine, a do danas smo potpuno popunili sve prostorne kapacitete za proizvodne djelatnosti kao i 80 % prostornih kapaciteta za uslužne djelatnosti. S obzirom na opis djelatnosti Poleta d.o.o., isti je započeo i sa provedbom brojnih radionica za poduzetnike pod istoimenim nazivom cijelog projekta „Polet u poduzetništvo“. Do sada je održano desetak radionica za poduzetnike i udruge koji se namjeravaju aplicirati na natječaje i javne pozive te povući bespovratna sredstva i ojačati vlastitu konkurentnost. Osim toga, Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.
osmislio je inovativne projekte na području obnovljivih izvora energije za što je već i dobio sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Predmetni projekt osigurati će besplatnu električnu energiju za poduzetnike u inkubatoru, a samim time i konkurentnije poslovanje istih te mogućnost za dodatnim zapošljavanjem, širenjem i povećanjem proizvodno uslužnih aktivnosti. Prijavljen je projekt prekvalifikacije nezaposlenih osoba s obzirom da je prepoznat problem poduzetnika da dođu do kvalificirane radne snage. Osim toga, Poduzetnički inkubator prijavio je i projekt za izradu mobilne aplikacije za poduzetnike koja bi trebala pomoći poduzetnicima u informiranju o izmjenama pozitivno pravnih propisa kao i poslovnim mogućnostima koje se nude za širenje njihovog poslovanja. Tu se posebno želi pomoći inovatorima i poduzetnicima početnicima koji nisu u mogućnosti dobiti sve potrebne informacije za pokretanje poduzetničkih aktivnosti, zbog čega smo osmislili izradu priručnika za startupove i one koji žele znati više. Poduzetnički inkubator biti će otvoren i za poduzetnike koji se ne nalaze u samom prostoru te će im nuditi mogućnost održavanja sastanaka kako bi se novouređeni prostor maksimalno iskoristio ali i kako bi se stvorio bolji dojam i impresija na buduće poslovne partnere, suradnike i investitore. Sve navedeno trebalo bi rezultirati pokretanjem poduzetničkih aktivnosti.

Osnovni problem

Grad Belišće bio je jedan od vodećih središta celulozno papirne industrije u jugoistočnoj Europi. Najveća tvrtka u Belišću do 90-ih godina 20. stoljeća zapošljavala je preko 5 000 radnika, što je na ukupno stanovništvo grada Belišća koji je sa prigradskim naseljima brojio oko 11 000 stanovnika, bio značajni nositelj gospodarskog života Belišćana, a samim time i kulturno- sportskog i ostalog društvenog života koji se odvijao na ovom prostoru.
Danas je u Belišću aktivno 109 obrta i 69 trgovačkih društava (10% tvrtki i obrta se bavi proizvodnim, a 90 % uslužnim djelatnostima), a ukupan broj zaposlenih osoba je oko 2300 radnika što ne čini ni 40 % broja zaposlenih bivšeg Kombinata Belišće kojega smo ranije spomenuli. Grad Belišće ima poduzetničku zonu koja je u međuvremenu i popunjena. Usprkos činjenici da postoji velika količina derutnih objekata, financijski kapaciteti poduzeća nisu dostatni da investiraju u obnovu i izgradnju istih te na taj način pokrenu novi ciklus uslužnih i proizvodnih djelatnosti koji bi samim time i bitno utjecali na smanjenje broja nezaposlenosti. Trenutno u gradu imamo 1556 nezaposlene osobe evidentirane u HZZO-u s time da u tom broju nisu pribrojane osobe koje ne rade, a izgubile su pravo na status nezposlenih osoba, kao i osobe koje su nezaposlene i ne traže aktivno posao. Drugi problem je nekvalificirana radna snaga koja je s obzirom na obrazovnu strukturu radno aktivnog stanovništva ne kvalificirana. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku više od 38 % stanovnika Belišća ima završenu ili nije završila osnovnu školu što jasno ukazuje na problem ne adekvatne radne snage koja nije konkurentna na tržištu rada kao ni zanimljiva poduzetnicima iz grada i šire okolice. Samo 9,1 % građana ima visoku stručnu spremu. Grad Belišće do 2012. godine nije se aktivno uključivao u riješavanje predmetnog problema koji se s vremenom sve više pogoršavao. Nepostojanje infrastrukturnih i financijskih kapaciteta, ljudskih resursa, kao i ostali problemi uzrokovani lošom pretvorbom i privatizacijom, neučinkovitim sudstvom i inflacijom zakona rezultirali su naglim propadanjem cijele zajednice.
Kako bismo stali na kraj ovakvom stanju i pokrenuli poduzetničke aktivnosti na području grada koje bi pokrenule cijelu društvenu zajednicu, te kako bi Grad Belišće započeo sa realizacijom velikog projekta pod nazivom „Polet u poduzetništvo“ isti sadrži sljedeće aktivnosti: izgradnju infrastrukture za poduzetnike početnike i inovatore, ulaganje u obnovljive izvore energije, prekvalifikacija radne snage i informiranje poduzetnika o bespovratnim sredstvima te druge potrebne mjere s ciljem smanjena nezaposlenosti i povećanjem poduzetničke aktivnosti.

Rješavanje problema

Opći cilj provedbenog projekta je pridonijeti održivom gospodarskom razvoju grada Belišća kros rast MSP-a te smanjenju stope nezaposlenosti što se ostvaruje kroz realizaciju specifičnog cilja – uređenje zgrade poduzetničkog inkubatora koji poduzetnicima pruža prostor za razvijanje poslovnih djelatnosti i otvaranje novih radnih mjesta, informativni prostor za pravovremno informiranje o potencijalima za njihovo poslovanje, financije mogućnosti i povlačenja bespovratnih sredstava. Kao rezultat takvih mjera predviđamo povećanje proizvodne aktivnosti u gradu, kao i veću efikasnost u povlačenju bespovratnih sredstava prijekopotrebnih za jačanje konkurentnosti. Ovakvi rezultati direktno će utjecati na smanjenje broja nezaposlenih osoba što nam je također jedan od važnijih ciljeva. Smatramo da će predmetni projekt i incijativa koju smo već realizirali (ili planiramo realizirati) osigurati pokretanje poduzetničkog kotača koji je nastupom recesije i lošom pretvorbom i privatizacijom u prethodnom razdoblju zaustavio rast i razvoj cijele zajednice. Projektom se planira poticati građane i na mogućnosti vezane uz energetsku učinkovitost što će osigurati Ustavom zajamčenu zaštitu okoliša i pravo na zdrav okoliš zbog čega što smo do sada u sklopu predmetnog projekta aplicirali i dobili sredstva (aplicirano je nekoliko podprojekata na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti koji su u fazi realizacije). Jedan od takvih je i pilop projekt solarne elektrane koja će po načinu rada biti jedinstvena s obzirom da je osmišljen model raspodjele besplatne električne energije poduzetnicima u inkubatoru prema indikatoru zaposlenosti. Ovo je jedna od novi mjera i ideja kroz koju Grad nastoji pomoći poduzetnicima, a time ih i potaknuti na nova zapošljavanja. Kroz konkretne projekte osigurati ćemo povećanje vidljivosti unutar zajednice što će rezultirati nekim novim idejama, usmjerenjima na prekvalifikaciju i edukaciju i stvaranju inovacija, što je u konačnici i prioritet, ne samo lokalne, regionalne i nacionalne razine, nego i EU kao naddržavne zajednice koja je slične ciljeve propisala u Strategiji Europa 2020.

Rezultati

Glavni rezultat koji namjeravamo postići kroz provedbu svih aktivnosti u sklopu projekta „Polet u poduzetništvo“ imaju za cilj pokretanje poduzetničkih aktivnosti i jačanje poduzetništva na području grada Belišća. Direktno bi isti smanjio broj nezaposlenih osoba što je također jedan od ciljeva koje planiramo osvariti. Iako smo svjesni činjenice da za veći zamah u gospodarstvu moraju biti osigurane i kvalitetnije potpore i preduvjeti na regionalnoj i nacionalnoj razini, smatramo da će problemi koje smo prepoznali u sklopu prijavljenih projekata potaknuti nadležne institucije na formiranje konkretnih mjera za iste.
Rezultati koji će se ostvariti predmetnim projektom:
a) povećanje broja konkurentnih poduzetnika
b) smanjenje boja nezaposlenih osoba
c) energetski učinkovito poduzetništvo uz korištenje obnovljivih izvora energije
d) informiranje poduzetnika uz pomoć najmodernijih alata – mobilnih aplikacija
e) promoviranje poduzetnika lokalnoj i regionalnoj zajednici kroz organizaciju tradicionalnog gospodarskog sajma te poticanje potencijalnih poduzetnika na samozapošljavanje
f) povećanje BDP-a po stanovniku, a time i povećanje proračuna Grada Belišća
Smatramo da će predmetna inicijativa smanjiti broj nazaposlenih osoba za minimalno 10 %.

Troškovi projekta

Grad Belišće trenutno u potpunosti financira aktivnosti i poslovanje Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o.. Najveći financijski izdatak trenutno je bila adaptacija i uređenje poslovne zgrade. Ukupna vrijednost ovoga projekta zajedno s projektnom dokumentacijom i opremanjem iznosi 2.340.000,00 kn, uz 1.200.000,00 kn bespovratnih sredstava od Ministarstva poduzetništva i obrta, 250.000,00 kn sufinancirala je Osječko-baranjska županija a ostatak od 890.000,00 kn Grad Belišće.
Zbog nedostatka proračunskih sredstava Grad je u suradnji s Inkubatorom započeo sa aplikacijom novih projekata, jedan od njih je i izgradnja solarne elektrane za potrebu proizvodnje besplatne električne energije za poduzetnike korinsike inkubatora. Vrijednost predmetne investicije je 453.000,00 kn, od čega će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati 60 %, dok će ostatak sufinancirati Grad Belišće. Projekt izrade aplikacije i priručnika za poduzetnike također je jedan inovativnih projekata koje smo osmislili i aplicirali, a trenutno je u trećoj fazi evaluacija projekt prekvalifikacije prijavljen na ESF natječaj (vrijednost projekta je 200.000 kuna). Isti ima za cilj prekvalifikaciju dugotrajno nezaposlenih i ugroženih skupina, kao i pokretanje nove djelatnosti komunalnog društva koje će omogućiti još kvalitetnije uređenje gradskog okoliša. S obzirom na ograničenost proračunskih sredstava te na dostatnost ljudskih kapaciteta u projekt-menadžmentu s kojima trenutno Grad i Inkubator raspolažu glavni prioritet biti će izrada, aplikacija i provedbu projekata apliciranih na natječaje i javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava što se može jasno uočiti i kroz nabrojene podprojekte.
Da Grad postiže odlične rezultate svjedoče i brojni projekti realizirani od strane Grada, udruga ali i poduzetnika koji su kroz brojne savjetodavne i informativne radionice za poduzetnike i potencijalne poduzetnike unazad godinu dana uspješno povukli sredstva za desetak projekata različitih namijena i mogućnosti.

Drugi učinci projekta

Rezultati projekta biti će vidljivi kroz godinu dana kada predmetne gospodarske aktivnosti zažive s obzirom da se tek tada očekuju konkretni rezultati koji bi trebali rezultirati smanjenjem nezaposlenosti, a samim time i utjecati na povećanje potrošnje lokalnog stanovništva i veći priljev sredstava u proračun. Indirektni rezultati predmetnog projekta biti će vidljivi kroz bogatiji društveni život kao i većom sviješću o ekološki održivom razvoju i zaštiti okoliša.
Važno je naglasiti da su predmetne mjere iveć sada potaknule nevladine udruge i poduzetnike na razvoj novih ideja usmjerenih na pokretanje socijalnog poduzetništva i održivog razvoja, što se može vidjeti kroz brojne incijative od kojih je jedna i izrada strateškog plana korištenja obnovljivih izvora energije u javnim objektima. Povećana je svijest građana o mogućnostima za pokretanjem vlastitih pravnih subjekata, kao i svijest građana da i oni sami krenu s inicijativama po uzoru na Grad. Kohezija poslovnih subjekata i jedinica lokalne samouprave, građana i nevladinih organizacija je također indirektan
rezultat nastojanja Grada koji će osigurati izradu novih projekata i projektnih ideja te je takva vrsta suradnje jedna od najvećih indirektnih vrijednosti koja se postiže, odnosno koja će se postići predmetnim projektom jer osigurava održivost samog projekta, kao i brojne druge mogućnosti sukladno postavljenim ciljevima: razvoj inovacija malog i srednjeg poduzetništva, poticanje na poduzetništvo, međuinstitucionalna suradnja, itd..

Održivost projekta

Grad Belišće kroz projekt „Polet u poduzetništvo“ je dosada uložio velike financijske i materijalne napore kako bi započeo s predmetnom idejom od čega je najključniji segment adaptacija prostora za poduzetnike početnike. Rješavanjem infrastrukture završila je jedna faza a započela druga – intezivnije pružanje usluga poduzetnicima i građanima u povlačenju bespovratnih sredstava, kao i apliciranje vlastitih projekata koji će osigurati novi val investicija, smanjenje troškova i zapošljavanje.
Grad Belišće u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom Polet d.o.o. do sada je prijavio niz projekata usmjerenih jačanju i pokretanju poduzetništva. Grad će u budućnosti nastaviti sa realizacijom novih projekta koji će osigurati i financijsku održivost ali i lakšu provedbu mjera usmjerenih prema promicanju poduzetništva, savjetovanju istih, kao i osigurati ljudske resurse koji će im pomoći u savladavanju administracijskih prepreka. Osim kroz proračun jedinice lokalne samuporave, daljnje aktivnosti biti će financirane i pomoću prikupljenih sredstava ostvarenih zakupom poslovnih prostora. Smanjenjem utroška energije zahvaljujući projektima ulaganje u energetsku učinkovitost osigurati će nam veće proračunske mogućnosti za dodatno sufinanciranje u infrastrukturu potrebnu za razvoj poduzetništva, kao što će osigurati i mogućnost dodatnog zapošljavanja stručnjaka za izradu projekata koji će biti na usluzi Gradu, poduzetnicima, a i građanima Belišća. Budućnost nam dnosni nove kapitalne projekte a jedan od takvih je i izgradnja nove poduzetničke zone koja će sadržavati inovativne modele proizašle upravo zahvaljujući dosadašnjem iskustvu u projektu „Polet u poduzetništvo.“