Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Bjelovar – BFC SEE -Certificiranje gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem

Grad Bjelovar sudjelovao je 18 mjeseci u provedbi aktivnosti međunarodnog projekta „JUGOISTOČNA EUROPA – REGIJA POVOLJNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA – Certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem“(siječanj 2012 – lipanj 2013). Program predstavlja sustavno osmišljeni alat koji omogućava kreiranje povoljnog poslovnog okruženja na lokalnoj razini te ostvarenje ciljeva povećanja investicija, gospodarskog rasta te proračunskih prihoda na lokalnoj razini. […]

Glasaj

Opis

Grad Bjelovar sudjelovao je 18 mjeseci u provedbi aktivnosti međunarodnog projekta „JUGOISTOČNA EUROPA – REGIJA POVOLJNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA – Certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem“(siječanj 2012 – lipanj 2013). Program predstavlja sustavno osmišljeni alat koji omogućava kreiranje povoljnog poslovnog okruženja na lokalnoj razini te ostvarenje ciljeva povećanja investicija, gospodarskog rasta te proračunskih prihoda na lokalnoj razini. Certifikat BFC SEE (Business friendy certification South-East Europe) predstavlja jedinstveni set kriterija te procedura koje mora zadovoljiti lokalna jedinica kako bi mogla biti proglašena sredinom s povoljnim poslovnim okruženjem.

 

Kriteriji koji su morali biti zadovoljeni za stjecanje pečata BFC (unutar kojih je još 80 zadanih podkriterija): 

 1. Strategija lokalnog razvoja
 2. Odjel / agencija za razvoj
 3. Stalni Odbor za gospodarstvo
 4. Sustav usluga za dobivanje građevinske dozvole
 5. Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investicija
 6. Aktivnosti za promociju ulaganja i kvaliteta poslovnog okruženja u gradu
 7. Kreditna sposobnost i kreditna opravdanost
 8. Praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama
 9. Grad razvija partnerstvo javnog i privatnog sektora
 10. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge
 11. Grad provodi transparentnu poreznu i politiku naplate poreza kojima se stimulira ekonomski razvoj
 12. Informacijske i komunikacijske tehnologije

 

S projektom se započelo Sporazum o implementaciji između Grada Bjelovara i EF Rijeka, koordinatorom projekta za Hrvatsku (12.05.2012.). Nakon toga

 • Imenovan Tim za provedbu postupka (05/12)
 • Imenovan KLER – Agencija za ekon. razvoj i radno tijelo u Gradu Bjelovaru – osoba zadužena za sudjelovanje u timu Projekta iz svakog odjela (01/13)
 • Održana 4 radna sastanka / 2 sa evaluatorom
 • Koordinacijski sastanak u gradu Ivancu (10/12)
 • Međunarodna konferencija u Bjelovaru (11/12)
 • 10 pojedinačnih sastanaka članova tima i vanjskih suradnika na projektu
 • Više individualnih intervencija i konzultacija

Tijekom provedbe projekta Grad je imap podrušku na svim razinama iajko nije bilo uvijek lako i do nekih podataka je bilo teže doći. Tijekom provedbe, surađivali smo s gradskom tvrtkom Komunalac d.o.o., insitucijama u gradu (HGK, HOK, UO Bjelovar, HZZ-PU Bjelova),  i naravno, poduzetnicima. Nismo naišli na probleme jedino smo morali za neke upite poslati ponovo dopis ili mail, ali vrlo brzo smo došlim do informacije. Suradnja sa zajednicom je bila dobra. Kooordinacijski sastanci su bili dobro organizirani i konstruktivni tako da smo svi zajedno prošli krooz proces evaluacije i verifikacije koji su doveli do konačne certifikacije.

 

Nakon ispunjenja propisanih uvjeta zadanih kroz 12 kriterija, Grad Bjelovar je dobio međunarodno priznat BFC (Business Friendly Certificate) certifikat koji označava uspostavljenu pozitivnu poduzetničku klimu u skladu s međunarodnim standardima te je time ucrtan na karti gradova jugoistočne Europe pogodnih za ulaganje.

 

BFC Certifikat označava da je u gradu Bjelovaru standardiziran postupak pružanja usluga potencijalnim investitorima kroz:

 • brzinu rješavanja zahtjeva i izdavanja dokumentacije potrebe za gradnju, kao i dodjelu posebne prioritetnosti strateški važnih investicija za grad Bjelovar,
 • transparentnost u provođenju porezne politike na lokalnoj razini,
 • osiguranje kvalitetne komunalne infrastrukture,
 • uspješnu promociju postojećih resursa i novih ulaganja

 

Dobivanje certifikata tek je početak investicijske promocije na svim državnim, regionalnim te međunarodnim razinama te garantira svim potencijalnim investitorima da je riječ o sredini u kojoj će se njihova investicija realizirati brzo, učinkovito i uspješno.

 

Bjelovar je, trenutno uz samo još jedan grad u Hrvatskoj, uvršten u međunarodni projekt certificiranja gradova s povoljnim poslovnim okruženjem kojim se potvrdio kao prostor povoljnog poslovnog, društvenog i prostornog okruženja za investicije.

U sklopu provedbe projekta „Certificiranje gradova – privlačnog poslovnog okruženja“, kriteriji poslovno atraktivnog okruženja koje je Grad Bjelovar morao zadovoljiti da bi dobio certifikat, uključeni su u okvir baze podataka kao integralni dio organizacijsko-administrativnog  skupa podataka koje je Grad već imao.

Osnovni problem

Grad Bjelovar je središte Bjelovarsko-bilogorske županije i prostire se na površini od 191,9 km2, zauzima 7% površine Županije, te administrativno obuhvaća 31 naselje. Prema popisu stanovništva iz 2011. u gradu Bjelovaru živi 40.276 stanovnika ili gotovo 1/3 stanovništva Županije. Bjelovar je važno prometno raskrižje, a izgradnja brze ceste Zagreb - Bjelovar-Virovitica, Bjelovar će približiti Zagrebu i stvoriti preduvjete za snažniji razvoj.
Bjelovarsko bilogorska županija razvrstana je u I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave s indeksom razvijenosti manjim od 75% prosjeka Republike Hrvatske. Iako grad Bjelovar pripada III. skupini, kao županijsko središte je razvojno povezan i uvjetovan (ograničen) usporenom aktivnošću na razini županije.
Obzirom da je strateško planiranje sredstvo za prilagođavanje okolini s promjenama, Grad Bjelovar je već 2006. godine donio Strategiju gospodarskog razvoja Grada Bjelovara koja je 2011. godine ažuriiraran i u kojoj su definirani važni i temeljni strateški ciljevi od važnosti za razvoj grada. Cilj ažuriranja temeljnog strateškog dokumenta je bio aktualizirati društveno-gospodarski razvoj grada Bjelovara. U dokumentu su definirana 4 strateška cilja, a prvi opd njih je Povećanje konkurentnosti gospodarstva koji je bio i osnov za uključivanje u projekt BFC SEE -Certificiranje gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem. U s kladu s prioriteom iz svog temeljnog dokumenta, Grad Bjelovar uključio se u projekt BFC vodeći se njegovim glavnim ciljem, a to je poboljšanje standarda, unapređenje i usklada uvjeta poslovanja u gradu, ali i regiji, jačanje imidža grada u JIE kao ulagačkog odredišta te poticanje gospodarske suradnje i privlačenje novih investicija. BFC SEE je pečat kvalitete koji brzo postaje prepoznat pokazatelj učinkovite lokalne uprave i povoljne investicijske klime u jugoistočnoj Europi osiguravajući stabilno i predvidljivo poslovno okruženje, što jamči investitorima da svi certificirani gaadovi i općine u regiji pružaju vrhunsku razinu usluga za tvrtke.
Kako bi se omogućilo kvalitetnije opsluživanje poduzetnika /investitora Grad Bjelovar je 2012.g. prijavio svoje sudjelovanje i implementirao međunarodni projekt za stjecanje BFC SEE certifikata. Tako je Bjelovar prvi grad u RH koji je stekao ovaj prestižni certifikat koji daje sigurnost potencijalnim investitorima da će njihovo ulaganje biti transparetno, brzo i rješavano po skaćenoj proceduri.
Općenito, preduvjet za razvoj je strateško opredjeljenje države za ulaganje i poticanje poduzetništva. Međutim, jednako je važno i osiguravanje stabilnog zakonodavnog i institucionalnog okvira, ali i niz konkretnih mjera koje će pridonijeti razvoju gospodarstva. To su svakako pristupačne kreditne linije za poduzetnike i obrtnike, olakšice poslodavcima za nove zaposlenike, smanjenje parafiskalnih nameta gospodarstvu te promocija ulaganja u razvoj ljudskih potencijala vezanih uz potrebe gospodarstva.
Na lokalnoj samoupravi je da pouzdano i brzo rješava zahtjeve poduzetnika ne stvarajući nepotrebne barijere za investicije. Grad je htio poboljšati, odnosno podići razinu kvalitete pružćanja usluga poduzetnicima/budućim ulagačima na jedan viši, transparentniji nivo i iz tog razloga se uključiom u proces certifikacije. Htio je poboljšati i unaprihjediti razinu kvalitete pružanja usluga svojim gospodarstvenicima - organiziranjem edukacija za gospodarstvenike, ali i tribina i javnih rasprava o aktivnostima državnih tijela u domeni gospodarstva te pomaganjem pri formiranju lokalnih i regionalnih udruženja poduzetnika i obrtnika. Zato je ovaj projekt bio odlična prilika za Grad Bjeloivar koji je većč imao sve predispozicije za povoljno okruženje, da se uključi i da poboljša svoje standarde i unaprijedi kvalitetu pružanja usluga. Grad Bjelovar je imao (i ima) odgovarajuće kapacitetete, orijentiran je na unapređe poslovnog okruženja, privlačenje investicija i poticanje razvoja lokalnog gospodarstva-

Rješavanje problema

LOKALNI RAZVOJ ne pokreće samo država kroz svoje mjere i potpore, već se jedinice lokalne samouprave moraju i same angažirati i osmišljavati mjere i potpore za svoje poduzetnike te osiguravati razvoj. Moraju biti u stanju prepoznati i promicati mogućnosti ulaganja i pružiti učinkovit servis za investitore. Sudjelovanjem u programu certifikacije, grad Bjelovar je imao priliku ocijeniti i usporediti lokalne investicijske klime sa svojim kolegama u regiji i poboljšati uvjete za poslovanje u skladu s potrebama investitora
Iako je jedan od mlađih gradova u Hrvatskoj, osnovan 1756. godine, ima bogatu kulturnu i gospodarsku povijest (40.443 stanovnika; 18.806 ha; Grad Bjelovar 27.099 stanovnika – mjesto), 34% stanovnika BBŽ živi u gradu Bjelovaru. 2009., 2010., 2011., 2012. godine svrstani smo među 20 najpoželjnijih gradova za život u Hrvatskoj. Sukladno navedenom, Grad Bjelovar htio je poboljšati sustav uprave da bude bolja i transparentija kako bi mogla pružiti što bolju i kvalitetniju informaciju.
Projekt Certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE) bavi se certificiranjem gradova i općina u jugoistočnoj Europi, koje su, ispunivši zadane kriterije (bolji pristup informacijama, pojednostavljenje birokracije), dobile status pogodnog investicijskog okruženja. Grad Bjelovar je, nakon 18 mjeseci provedbe projekta strekao certifikat sa 78,8 % ispunjenosti svih 12 kriterija sa 80 podkriterija.koji su bili uvjet za njegovo dobivanje.
Znači, grad je u samom početku izbora i u konačnici, prijave na projekt, kao jedinica lokalne samouprave, imao kapacitet za stvaranje kvalitetnog poslovnog okruženja.
Tijekom trajanja projekta kroz koji se intenzivno radilo na zadovoljenju navedenih kriterija, rađale su se nove ideje, započinjali neki drugi projekti, donosile odluke u Gradu, poboljšavali i uvodili novi procesi koji su doveli do zadovoljenja kriteriija. Kasnije, sve navedeno je zaživjelo u praksi što daje dodatni poticaj i „vjetar u leđa“ da Grad bude još bolji, kvalitetniji i transparentniji prema svojim građanima, poduzetnicima, budućim investitorima.
Kako je već objašnjeno kroz prvu točku, cilj temeljnog dokumenta Grada je Povećanje konkurentnosti gospodarstva. Grad se uključio i dobio certifikat koji jamči regionalni rang konkurentnosti prema ocjeni razine kvalitete usluga koje pružaja investitorima i gospodarstvenicima.
Grad Bjelovar je pomoću steečenog certifikata sebi „olakšao posao“ – certifikat, odnosno njegov značaj, pruža konkretne smjernice za unapređenje poslovanja kao i prilika za sudjelovanje u regionalnoj razmjeni najboljih praksi. Grad Bjelovar, kao certificirani grad, je dobio je poziciju najnaprednijeg grada u regiji i kvalificiraju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.
Bjelovar je Grad koji svoju gospodarsku politiku vodi promotivno, ciljano i planski. Programi vezani uz osnivanje, razvoj i komunalno opremanje poduzetničkih zona Grada Bjelovara provode se još od 2003. godine s ciljem omogućavanja poduzetnicima povoljnijih uvjeta investiranja na potpuno opremljenom građevinskom zemljištu.
Za projekte ulaganja u poduzetničke zone Grad Bjelovar je u proteklih 10 godina (2003. – 2014. god) uložio 37,0 milijuna kuna ili 4,9 milijuna eura, od toga iznosa iz Državnog proračuna osigurano je 12,1 milijun kuna ( 1.603,00 eura) ili 33% ulaganja, dok su preostala sredstva osigurana iz Proračuna Grada. Rezultat ulaganja su tri potpuno opremljene ukupne površne 70 ha. U zonama radi – posluje 27 poduzetnika, koji zapošljavaju 620 radnika
Grad Bjelovar je pokrenuo mikrokreditiranje obrtnika, malih poduzetnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja, otkupom zemljišta te kompletnim komunalnim opremanjem osigurali smo pogodnosti za investitore koji žele ulagati u naše poslovne zonr, a grad vodi računa i o obrazovnoj strukturi, budući da je za nas obrazovanje temelj uspješnog gospodarstva.
Grad Bjelovar je za vrijeme trajanja projekta osnovao Info centar za investitore gdje poduzetnik (domaći ili strani ulagač) dolaskom na jednu lokaciju / u okviru centra dobiva sve informacije potrebne za realizaciju posla, izdavanje dozvola koje ide po skraćenom postupku, a svi potrebni formulari i obrasci dostupni su i putem web stranice. U suradnji s ostalim institucijama, Grad pruža pomoć usluge investitoru kroz osiguravanje dodatnog profila radnika itd.

Rezultati

Uvođenje i uspostavljanje e-uprave koji su doveli do poboljšanja usluga na nivou cijele gradske upave
- E-dozvole (Grad Bjelovar izabran za 1. Gradu Htrrvatsjikoj za uvođenje ovog sustava na temelju već prijen iskazanih i rezultata
- Geo informacijski sustav koji obuhvaća dva područja:
- info sustav za građane
- info sustrav za investitore

-uvođenje Geo informacijskog sustava GIS-a u Grad Bjelovar čija je implementacija započela tijekom provedbe projekta, odnosno certifikacije, a nastavljena kasnije kroz iduće dvije godine trajanja certifikata, zajedno sa konverzijom postojećih podataka u novi sustav 5 modula: (Izdavanje dozvola, IntraNet i Web Portal, GeoForum za građane, Upravljanje prometnicama)
- Pružanje informacija i usluga investitorima o mogućnostima ulaganja na području grada Bjelovara
- uspostavljanje jedinstvenog Info Ureda za građane (soba 15 Gradske uprave – sve informacije na jednom mjestu)
- Konverzija podataka postojećeg Registra nekretnina u GIS sustav (omogućavanje praćenja poslovnih prostora/parcela i stavljanje na raspolaganje potencijalnim investitorima
Uvođenjem GIS-a omogućava se
- praćenje interesa investitora igrađana o temama, najčešćim zahtjevima, učestalosti posjeta web-u
- dostupnost baze podataka poduzetnika na web-u
- detaljnija razrada postojećeg linka – “Projekti i pozivi” gdje se ažuriraju i prate prijavljeni – u tijeku – realizirani projekti grada
- dostupnost podataka iz drvoprerađivačkog, prehrambenog, tekstilnog, metaloprerađivačkog sektora 8temeljem izrađenei Analize prerađivačkog sektora na regionalnoj razini (sudjeluju: Grad, BBŽ, HGK, HOK, HZZ, KLER- nositelj)
- Bolje povezivanje i umrežavanje te osnivanje unutar Grada novog odjela za međunarodnu integraciju i razvoj – druga polovica 2013.g.

Rezultati projekta su zaista odlični jer su Gradu omogućili jedan iskorak, „pogurali“ ga da ubrza neke procese koje je ionako planirao ili započeo, ali ima segmenata za koje jen Grad dobio preporuke verifikacijske komisije da treba poboljšati i uskladiti u naredne dvije godine od stjecanja certifikata. U skladu s tim Grad Bjelovar:
- Očekuje se još bolja i kvalitetnija komunikacija uspostavljanjem GIS - GeoForuma za javni i privatni sektor kojim će se provoditi dvosmjerna komunikacija 24 sata dnevno, pratiti izvješća i najčešće interesne teme te na godišnjoj razini planirati nove aktivnosti; GeoForum će uključiti ankete, zahtjeve, izvode, prijedloge, pitanja građana, ali i objavu Zaključka, Rješenja i Odluka na jasan i vidljiv način u administrativnim prostoru
(GeoForum omogućava pregled upita građana koji su u nekoj od faza rješavanja kao i
odgovore. Upit primjerice za Gradonačelnika doći će Upravnom odjelu za poslove
gradonačelnika koji će filtrirati i podijeliti upite, te upravljati postupcima njegova
rješavanja)
- Planira nabaviti dodatnu informatičku opremu i uvođenje kompletne e-Uprave kada se za to ostvare uvjeti
- povezati razvojne projekte Grada sa Strategijom gospodarskog razvoja, dodjeljujući brojeve prema definiranim ciljevima, prioritetima i mjerama – izraditi bazu
- Preciznije planirati i navesti izvore financiranja za pojedine investicije
- Omogućiti bolje povezivanje sa znanstvenom zajednicom – krajem 2014. godine osnovan Tehnološki park Bjelovar d.o.o. kao direktna poveznica s gospodarstvom kroz razvoj temeljen na novim tehnoklogijama i inovativnosti; te utjecati na povećanje samozapošljavanja

Zaključno, Grad Bjelovar dobio je 93,8% ispunjenosti kriterija „Grad provodi transparentnu poreznu i politiku naplate poreza kojima se stimulira ekonomski razvoj“ s preporukom poboljšanja. Sukladno tomu Grada je, vodeći se odrednicama e-uprave, napravio određene iskorake (a sve su to rezultati projekta) kao što su što su:
- 2013. Godine osnovano Gospodarsko vijeće Grada Bjelovara u interesu uže surađuje sa predstavnicima poduzetnika, s ciljem rješavanja aktualnih pitanja iz gospodarstva
- Osnovan Info centar za investiore – izrađen Anketni upitnik skoji se prilagođava i ažurira na godišnjoj razini (baza podataka i komunikacija s poduzetnicima/ulagačima)
- Grad je kontinuirano od 2003-2012. Godine ulagao u izgradnju i opremanje poslovnih zona; zone su uglavnom popunjene – projekt je ponukao na konkretni8ju komunikaciju s poduzetnicima, češći obilazak poduzetnika u zonama
- Grad više od 10 godina ima osnovan inkubator za poduzetnike početnike – u cilju postizanja konkurentnosti gospodarstva, osnovan Tehnološki park Bjelovar d.o.o.-poveznica znanosi i gospodarstva
- Grad je. Sukladno standarsduima koje je nametnuo Projekt, na službenim stranicama objavljuje:
1. Troškove poslovanja i poticaje (državne/lokalne)
2. Osnivanje poslovnog subjekta (d.o.o., obrt, zadruga, o.p.g)
3. Akte za gradnju (sa obrascima i procedurama)
4. Lokacije za ulaganje – (sa upitnikom za investitore)
5. Publikacije i brošure
6. Proračun Grada Bjelovar

što omogućuje i daje uvid u transparentnost, standardiziranost i efikasnost gradske uprave, odnosno bržu, lakšu i dostupniju informaciju ipoduzetnicima / nvestitorima kao i građanima, u E-upravu.

Troškovi projekta

Intenzivan posao što se u Bjelovaru provodio prije prijave na projekt BFC SEE 2012. godine, radi stvaranja što bolje poslovne i poduzetničke klime, samim odabirom grada (uz još tri u Hrvatskoj) kojim je uvršten u pilot projekt certificiranja gradova s povoljnim poslovnim okruženjem, nije imao troškova sudjelovanja u projektu. Projekt je financirala njemačka Vlada putem Otvorenog regionalnog fonda i svoje provedbene agencije GIZ.
Za vrijeme trajanja projekta od 18 mjeseci, a projekt je operativno provela gradaska razvojna agencija koja je u koordinaciji sa stručnim sluižbama grada uspješno odradila proces certifikacije u okviru svog redovnog poslovanja tako da Grada nije imao dodatnih troškova. Na projektu nis bile zaposlene dodatne osobe već su se poslovi kvalitetno prenamijenili u sklopun redovnog vremena djelatnika koji su Odlukom gradonačelnika bili u timu za provedbu projekta.
Znači, sama provedba projekta za Grad je bila bez naknade dok su se troškovi za implemnetaciju programa na kojem se u stvari i bazirao projekt, uspostavljanje e-uprave, odnosno uvođenja GEO INFORMACIJSKOG SUSTAVA u Grad, planirali u propračunu Grada Bjelovara. Ostale aktivnosti koje su pobrojane, odnosno inicijative i projekti koji su se implementirali tijekom certifikacije Grada, odrađivani su kroz reorganizaciju zaposlenika-tima koji je radio na BFC projektu.

Projekt je financirala njemačka vlada, putem Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) i Otvorenog regionalnog fonda (Open Regional Fund).
Nositelj projekta je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj iz Beograda (NALED).
Koordinator projekta za Hrvatsku: Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci..

Drugi učinci projekta

Projekt BFC SEE-Certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem pokrenuo je niz drugih inicijativa i projekata koje su se same od sebe nametnule kao logičan slijed standardizacije, uređenosti i proaktivnosti uprave. Grad Bjelovar je, uskladio sve kriterije i standarde BFC-a za investitore sa postojećom Strategijom gospodarskog razvoja u kojoj su pobrojane mjere i projekti grada. Slijedom toga, razvijali su se ostali projekti i investicije. Isto tako uslijedili su upiti nekolicine općina (Veliko Trojstvo, Velika Pisanica…) iz Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i ostalih gradova i županija koji su 2014. Godine krenuli u isti proces certifikacije o samom procesu, iskustvima Grada Bjelovara i upit o konkretnoj pomoći. Npr. uspostavljena je dobra suradnja s gradom Dubrovnikom koji se, ulaskom u proces certifikacije 2014. godine, obratio Gradu Bjelovaru za pomoć kroz primjere dobre prakse.
Ovdje posebno želimo istaknuti da je Grad Bjelovar dobio 73,7 % ispunjenosti na kriteriju „Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge“ - npr. tijekom certifikacije Grad Bjelovar pozicioniran je na drugo mjesto u RH po izvršenju predmeta legalizacije, a ove godine, kao rezultat certifikacije, izabran je od Ministarstva graditeljstva za 1.grad u RH za ulazak u sustav e-dozvola koje omogućavaju brzo, učinkovito i lakše izdavanje građevinskih dozvola poduzetnicima/investitorima.

Dokaz uspješnosti u radu Grada je sam dodjela međunarodnog certifikata „Grad s povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE“ koji je Grad Bjelovar prvi u Hrvatskoj stekao u svibnju 2013. Godine. Razlozi koji idu u prilog tomu, ali i razvoju poduzetništva na području Grada odnose se direktno na:
1. Transparentan rad lokalne vlasti i standardizirani postupci pružanja usluga građanima i investitorima kroz uvođenje e-uprave, odnosno uvođenje nekoliko e-sustava koji su doveli do poboljšanja usluga na nivou cijele gradske upave
- Uveden Geo informacijski sustav praćenja i informiranja koji obuhvaća dva područja:
- info sustrav za investitore (Web GIS portal prostornih planova, javni web GIS portal
uvida u prostorno-planske dokumente)
- info sustav za građane gdje se na jednom mjestu mogu zatražiti informacije, zatražiti
stručna pomoć i predati dokumentacija (javni web GIS portal uvida u prostorno-
planske dokumente)
- E-dozvole (Grad Bjelovar izabran od Ministarstva graditeljstva za 1. od pet gradova u Hrvatskoj za uključivanje u pilot projekt izdavanja e-građevinskih dozvola)
- Izuzetno brzi-dobri rezultati provođenje legalizacije objekata (opet među
najboljima u Hrvatskoj) –do sada realitirali preko 60% zaprimljenih predmeta
Indirektno, poveznica s BFC certifikatom, aomogćava tranparentan rad e-uprave je
2. Uvođenje bežične mreže Bjelovar WIFI HOT SPOT Croatia, Wireless na devet lokalcija u Gradu
3. Osnovan tehnološko-razvojni centar, koji je usmjeren jačini inovativnog poduzetništva i poticanju razvoja znanja temeljenog na novim tehnologijama i inovacijama (Start up tvrtke)
4. Osnovana Visoka Tehnička škola sa Stručnim studijem mehatronike i sestrinstva, čiji završeni studenti se brzo zapošljavaju ili osnivaju vlastite tvrtke
5. Kvalitetna, obrazovana i stručna radna snaga (dobre srednje škole i ekonomski fakulteti) čija se znanja kroz mogućnost daljnjeg školovanja usmjeravaju na proizvodnju i tehničke znanosti, informacijsku komunikologiju i nove tehnologije

Održivost projekta

Nakon što je u lipnju 2013. godine grad Bjelovar prvi u Hrvatskoj dobio međunarodno priznat certifikat kojim se potvrđeni primjeri dobre poslovne prakse i suvremeni standardi prema poduzetnicima, s intencijom dovođenja u kontakt s konkretnim stranim ulagačima, dobio je i težak zadadatak ato je još intenzivni rad i provedba zadanih ciljeva i projekata.
Obziroom da je Grad Bjelovar u taj projekt uvršten temeljem neovisne analize stručnjaka, potvrđujee da su međunarodni analitičari prepoznali napore Bjelovara da konkretnim gospodarskim projektima stvori povoljnu klimu za ulagače.
Nakon dobivanja certifikata Bjelovar je postao među rijetkim takvim gradovima u regiji, što mu je omogućilo poseban status te da svoja znanja i iskustva prenosi drugima. Drugi gradovi i općine koji ulaze u proces certifikacije će to znanje plaćati, a mi ćemo biti u poziciji da ga prenosimo drugima.
Sudjelovanje u projektu Bjelovaru nosi i dosad najveću promidžbu u njegovoj povijesti. Nakon stjecanja BFC SEE certifikata Grad Bjelovar je intenzivno promoviran na lokalonoj i međunarodnoj razini promovirajući svoje razvojne i investicijske projekte te konkretne investicije koje su se dogodile neposredno nakon stjecanja certifikata.

Kako je već navedeno, programi vezani uz osnivanje, razvoj i komunalno opremanje poduzetničkih zona Grada Bjelovara provode se još od 2003. godine s ciljem omogućavanja poduzetnicima povoljnijih uvjeta investiranja na potpuno opremljenom građevinskom zemljištu, a mjere kojima se potiče poduzetništvo svrstava grad u povoljnu poslovnu destinaciju. Investiori su prepoznali brojne poticajne mjere i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja (transparentan rad gradske uprave) i time su se pokrenuti projekti u industriju odnosno pokrenute investicije u Gradu Bjelovaru (desetak investicija od geotermalnih bušotina, elektrana na biomasu do ulaganja u u drvnu industriju, mesnu, metalnu i špoljoprivredno-prehrambenu). Investicije su pokrenuki i donmaći i strani investitori.

Poboljšanja/investicije u gradu Bjelovaru zahvaljujući stečenom BFC SEE certifikatu
- Uvođenje geo nformacijskog sustava za brže, lakše i transparentnije rješavanje zahtjeva investitora – izdavanje dokumentacije u rekordnom roku – prvi u RH po ažurnosti (ulaganje u grad, otvaranje novih radnih mjesta...) dosegli smo standardiziranu proceduru izdavanja dozvola (transparentnost na državnom nivou) – na dnevnoj osnovi kontakt s Ministarstvom
- Intenzivnije ulaganje u visoko obrazovanje
- Osnivanje tehnološko-razvojnog centra - poveznice znanosti i gospodarstva kroz ulaganje u inovativne ideje i projekte
Dokaz uspješnosti u radu grada je:
1. dodjela međunarodnog certifikata „Grad s povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE“ koji je Grad Bjelovar stekao u svibnju 2013. godine, kao prvi u Hrvatskoj (uz Grad Ivanec), sa 78,8% ispunjenosti kriterija, i da sa zadovoljstvom može ući u daljnji proces recertifikacije jer je kroz ove dvije godine posjedovanja BFC certifikata kroz provedene programe, projekte i standardizirani sustav grad unaprijedio određene procese, a sustav transparentnosti grada želimo još poboljšati
2. na nivou JI regije prati se rad grada (koji je sada već prepoznat i po BFC certifikatu) – tako je Gradu Bjelovaru u Dubrovniku 28.03.2015.g na Regionalnom summitu poduzetnika Jugoistočne Europe-pod nazivom „300 NAJBOLJIH“ dodijeljeno priznanje „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ u nominaciji najzaslužnijih za razvitak poduzetništva. Bjelovar je jedan od samo tri grada u Hrvatskoj koji su to priznanje dobili. (Bjelovar, Zagreb i Dubrovnik, te općina Jelsa na Hvaru)
3. izjava direktora g.Salsi Vasco-a (Cormo d.o.o.), prvog stranog investitora u Slobodnu zonu Lepirac još 2007. godine o razlozima izbora Bjelovara kao povoljne poslovene destinacije za realizaciju investicije: „Zadovoljavajući strateški položaj grada, izvrsna infrastruktura, dobra prometna povezanost, radno iskustvo i znanje mladih ljudi pridonijeli su rastu ove industrije.“ (dokaz opravdanosti dodjele BFC-a) – uspješno ulaganje obično dovodi do drugog ulaganja jer šalje pozitivnu poruku za poslovnu zajednicu o lokalnim uvjetima poslovanja.
Grad Bjelovar promoviran je ove godine I u Berlinu kroz investicijsku misiju te na III. Jadranskom kongresu u Neumu pod nazivom “Pozicioniranje JI Europe kao povoljne poslovene destinacije”.
Sudjelovanje grada Bjelovara na velikim međunarodnim skupovima uspješno je iskorišteno za snažnu promidžbu lokalnih investicijskih potencijala. Također, time je naš grad ujedno krenuo u pripreme za proces recertifikacije u kojemu će ponovno morati potvrditi status grada s povoljnim poslovnim okruženjem.
Projekt je održiv iz jednostavnog razloga što se gradu Bjelovaru kroz stečeni certifikat omogućava brža, kvalitetnija i bolja korespodencija s poduzetnicima, potencijalnim investitorima, ali i transparentno donošenje odluka kao i novih razvojnih planova od interesa za Grad Bjelovar. Prolazak kroz BFC program značajno je unapredio rad administracije i povećao atraktivnost za investitore, dok je sam Gradonačelnik vrlo aktivan u suradnji s poslovnom zajednicom, a kod sma dodjele certifikata je izjavio:

„Na osobnoj razini certifikat potvrđuje uloženi rad, a na protokolarnoj i na razini percepcije ozbiljnost Bjelovara kao grada u koji investitori rado dolaze, ovaj je certifikat izuzetno važan, no neće nas zavarati. Nismo ga tražili radi pečata koji potvrđuje da smo uvjerljiv i pouzdan partner investitorima, tek sada moramo biti još bolji.“

Na nivou zemalja JI regije do sada je certificirano 12 lokalnih samouprava, a trenutno je u procesu certifikacije više od 50 gradova i općtina iz četiri države, dok za ulazak u proces certifikacije vlada velik interes općina i gradova.

Obzirom da Gradu Bjelovar ističe certifikat, ući će u proces recertifikacije već ove godine kroz koji će ponovno morati dokazati svoju uspješnost, ali i unaprijeditii neke procese.