Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Buzet – InCITY

Projekt InCity provodio se godinu dana (od rujna 2015. do rujna 2016. godine). U navedenom razdoblju provedeno je ukupno 45 različitih programa u sljedećim aktivnostima: uspostava Gospodarskog vijeća kojega čine gospodarstvenici s područja Grada Buzeta te predstavnici lokalne vlasti. Gospodarsko vijeće oformljeno je s ciljem kreiranja mjera za poticanje poduzetništva i savjetovanja u realizaciji projekata […]

Glasaj

Opis

Projekt InCity provodio se godinu dana (od rujna 2015. do rujna 2016. godine). U navedenom razdoblju provedeno je ukupno 45 različitih programa u sljedećim aktivnostima:

  • uspostava Gospodarskog vijeća kojega čine gospodarstvenici s područja Grada Buzeta te predstavnici lokalne vlasti. Gospodarsko vijeće oformljeno je s ciljem kreiranja mjera za poticanje poduzetništva i savjetovanja u realizaciji projekata poduzetničke infrastrukture, kreiranja proračuna, programa za mlade poduzetnike, uspostave poduzetničkog inkubatora i sl. Gospodarsko vijeće održalo je ukupno 7 okruglih stolova koje su moderirali vanjski suradnici – stručnjaci u određenim područjima.
  • predavanja za poduzetnike
  • edukacije za zaposlenike gradske uprave koji u svom djelokrugu poslovanja rade s gospodarstvenicima s ciljem dobrog upravljanja resursima, ojačavanja administrativnog i stručnog kapaciteta službenika
  • individualna poslovna savjetovanja za gospodarstvenike
  • evaluacija prioriteta, mjera i aktivnosti Strategije razvoja Grada Buzeta povezanih s gospodarstvom
  • izrada Akcijskog plana razvoja gospodarstva Grada Buzeta
  • izrada web portala www.poslovni.buzet.hr
  • priprema, dizajn i tisak brošure Poslovni Buzet, namijenjene buzetskim gospodarstvenicima te potencijalnim investitorima
  • priprema, dizajn i tisak brošure “U nekoliko koraka do vlastitog posla” namijenjene poduzetnicima – početnicima

Projekt je bio izuzetno dobro prihvaćen među korisnicima. U projektnim aktivnostima sudjelovalo je ukupno 105 osoba, predstavnika gospodarstvenika s područja Grada Buzeta, djelatnika gradske uprave i članova Odbora za gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Buzeta.

Tijekom primjene projektnih aktivnosti nije bilo neočekivanih problema i zapreka pri provođenju. Zadani ciljevi su ispunjeni, a određene aktivnosti, prvenstveno okrugli stolovi Gospodarskog vijeća nastavili su se održavati bez obzira što su same projektne aktivnosti završene.

Za pojedine projektne aktivnosti angažirani su vanjski suradnici, a podršku u ralizaciji imali smo od Udruženja obrtnika Grada Buzeta čiji su predstavnici izravno sudjelovali u projektnim aktivnostima. Medijski je projekt bio dobro popraćen i informacije o aktivnostima i rezultatima u nekoliko su navrata prezentirane u tiskanim medijima, televizijskim i radio emisijama te na Internet portalima.

Sudionici u projektu izuzetno su dobro prihvatili projekt i njegove rezultate. Aktivno su sudjelovali u svim fazama projekta čime su doprinijeli postizanju zadanih ciljeva. Suradnja između gospodarstvenika i javne uprave puno je kvalitetnija i otvorenija. Gospodarstvenici su izravno uključeni u kreiranje mjera i poticaja za razvoj gospodarstva, planiranje projekata u poboljšanju i daljnjem razvoju poduzetničke infrastrukture, uspostavljanju poduzetničkog inkubatora, ali i kreiranju drugih društvenih programa (usklađivanje srednjoškolskog kurikuluma s potrebama gospodarstva, programi prekvalifikacije radnika, projekti javno privatnog partnerstva i sl.). Djelatnici gradske uprave dodatno su educirani, ojačani su administrativni i stručni kapaciteti te su stvoreni preduvjeti za učinkovitiji dijalog s gospodarstvenicima. Pri primjeni prakse nismo naišli na protivljenje ili otpor javnosti, već na veliku podršku u svim segmentima (javne ustanove, udruge i mediji).

Osnovni problem

Konkretan problem na koji se projektom nastojalo djelovati je nedostatak socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne vlasti (Grada Buzeta) i poduzetnika s područja Grada Buzeta. Uzrok tome je u velikoj mjeri utjecaj i donošenje političkih odluka o mjerama za poticanje i razvoj gospodarstva, te nedovoljno poznavanje procesa socijalnog dijaloga na lokalnoj razini. Interesi poduzetnika često nisu prepoznati od strane lokalne samouprave, što dovodi do smanjenja poduzetničkih aktivnosti ali i zaostataka u društveno-ekonomskom razvoju, u čemu leži glavni motiv za uspostavu novih modela učinkovitosti cjelokupnog bipartitnog procesa socijalnog dijaloga. Identificirani problem izravno je utjecao na preko 300 buzetskih gospodarstvenika i obrtnika, a posredno i na oko 2000 njihovih zaposlenika.

Rješavanje problema

Projektom se uspostavila dvosmjerna komunikacija između Grada Buzeta i privatnog sektora, te su se revidirale mjere za poticanje poduzetništva.
Samo rješavanje problema provodilo se putem različitih "instrumenata". Korisnici su educirani, omogućena su individualna savjetovanja, grupni rad kroz Gospodarsko vijeće, analizu postojećih i stvaranje novih dokumenata kao podloga za realizaciju predloženih mjera.
Kao jedna od aktivnosti projekta realizirana je web platforma sa svim informacijama o aktivnim gospodarskim djelatnostima na području Grada Buzeta, informacijama za mlade poduzetnike te potencijalne investitore, kojoj je, uz informiranje, jedan od osnovnih ciljeva umrežavanje gospodarstvenika različitih profila u svrhu povećavanja njihove konkurentnosti na tržištu.

Rezultati

Rezultat najbolje prakse je ostvaren učinkovit i održiv socijalni dijalog između gospodarstvenika i javne uprave te uključenost gospodarstvenika u odlučivanje i kreiranje mjera i projekata i to prvenstveno kroz aktivnosti Gospodarskog vijeća, edukaciju djelatnika javne uprave te individualna poslovna savjetovanja s gospodarstvenicima. S obzirom da se u provedene projektne aktivnosti uključio velik broj gospodarstvenika, ova je praksa u velikoj mjeri riješila definirane probleme, međutim ima prostora za još učinkovitiji, sustavniji i aktivniji partnerski odnos između javne uprave i gospodarstvenika, kao i na uključivanje onog dijela korisnika koji su izostali iz pojedinih projektnih aktivnosti, na čemu intenzivno radimo i dalje.
Konkretni rezultati: u godinu dana Grad Buzet u poduzetništvo i poljoprivredu uložio je preko milijun kuna kroz predložene mjere i poticaje, preko 100 gospodarstvenika koristilo je navedene poticaje, a otvoreno je i 40 novih tvrtki i obrta.

Troškovi projekta

Ukupan trošak projekta bio je 559.760,00 kn.

Projekt je u 100% iznosu financiran vanjskim izvorima financiranja iz programa Europski socijalni fond ("Jačanje socijalnog dijaloga – faza II") tako da provođenje ovoga projekta nije opteretilo gradski proračun. S obzirom da je za trajanja projekta na vođenju projekta zaposlena osoba, postojeći službenici nisu dodatno opterećeni, već su uključeni u pojedine aktivnosti projekta i to kao korisnici edukacija i savjetovanja. Za realizaciju dijela aktivnosti ugovorene su vanjske usluge stručnjaka.

Drugi učinci projekta

Nakon završetka provođenja prakse nastavilo se s pojedinim aktivnostima koje su unutar projekta prepoznate kao najkvalitetnije, najpotrebnije i proaktivne. Tako se i dalje provode okrugli stolovi Gospodarskog vijeća i članovi vijeća partneri su gradskoj upravi pri kvalitetnom i kreativnom promišljanju strateških odluka vezanih uz razvoj gospodarstva Buzeta.

Na sličan način planira se u budućnosti uspostaviti dijalog između gradske uprave i predstavnika civilnog društva, u svrhu kvalitetnije suradnje i realizacije projekata od obostranog interesa i koristi.

Iako pojedini gradovi kroz različite odbore ili organizacije uključuju gospodarstvenike u kreiranje politika, nemamo saznanja da je ova praksa u potpunosti primjenjena u drugim jedinicama lokalne samouprave.

Održivost projekta

Kao što smo već naveli, pojedine aktivnosti provodimo i nakon što je projekt priveden kraju. Planiramo uključiti još veći broj gospodarstevnika u rad Gospodarskog vijeća te sve važne odluke o razvoju gospodarstva kreirati u partnerstvu s buzetskim gospodarstvenicima. Sukladno mogućnostima provodit ćemo dodane edukacije gospodarstvenika, ali i službenika zaduženih za gospodarstvo u cilju stvaranja još boljih uvjeta za daljnji socijalni dijalog.

Dokumenti

Provoditelj projekta

Grad Buzet