Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Pleternica – Centar udruga: zajedno smo jači!

Kroz zadnjih 10 godina intenzivno se radi sa udrugama. Njih je 90 registrirano na području Grada te svaka ima u prosjeku 10 članova, no ima ih i nekoliko koje imaju gotovo 100 članova. Članovi su korisnici naše najbolje prakse. Tijekom rada sa udrugama, problema nije bilo, jer se radilo etapno. Svakoj udruzi prezentirani su načini […]

Glasaj

Opis

Kroz zadnjih 10 godina intenzivno se radi sa udrugama. Njih je 90 registrirano na području Grada te svaka ima u prosjeku 10 članova, no ima ih i nekoliko koje imaju gotovo 100 članova. Članovi su korisnici naše najbolje prakse. Tijekom rada sa udrugama, problema nije bilo, jer se radilo etapno. Svakoj udruzi prezentirani su načini prijave na projekte, zatim im je pomognuto kod same prijave. Bitno je napomenuti da su se udruge prvo javljale kao suradnici te nakon toga kao prijavitelji programa. Pri samoj odradi programa, Grad je stajao na raspolaganju za svaku pomoć. Nakon odrade nekoliko manjih projekata, neke od udruga odvažile se su na uključivanje u Europske projekte gdje je naravno, Grad pružao punu podršku.

 Rezultat svega dovoljno je vidljiv u ovoj konstataciji – kroz zadnje dvije godine, udruge s područja Grada Pleternice povukle su oko 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Još ako to usporedimo sa izvornim proračunom koji je 7 mil kuna, komentari su suvišni.

 Udruge prepoznaju rezultate, te većina njih odlučuje svake godine prijaviti sve više projekata, za što Grad Pleternica ima kompletnu evideniciju jer rade sve zajednički u sinergiji.

Vjerujemo kako je ovo dobar put, dobar primjer dobre prakse koja uvelike pomaže stabilizaciji proračuna, ali i jačanju organizacija civilnog društva.

Osnovni problem

Grad Pleternica na svom području ima registrirano više od 90 udruga. Kada usporedimo taj broj sa brojem stanovnika te sa prosječnim brojem članova udruge, izračun prikazuje kako je svaki 12. Stanovnik član neke od udruga. Problem svih je financiranje, kako prostora, tako i aktivnosti. Udruge u nedostatku sredstava kucaju na vrata Gradske uprave tražeći sredstva za redovan rad. Kako Grad Pleternica ima izvorni proračun od samo 7 mil kn, uz redovne troškove, ne ostaje mnogo za direktno financiranje rada udruga, pogotovo ne svih sa područja.

Kroz dugogodišnji rad sa organizacijama civilnog društva, Grad Pleternica naučio je udruge da pronalaze sredstva uz pomoć prijava za projekte te tako ostvaruju mnogo veća sredstva negoli što mogu ostvarili redovnim aktivnostima. Sufinanciranje Grada na taj se način utrostručuje, te uz donacije/projekte/sponzorstva, stvaraju se zajedničke priče koje povezuju lokalnu zajednicu, čine ju odrazom sinergije, zajedništva i novih prilika.

Rješavanje problema

Osim navedenog, Grad pomoću svojih ustavnova i tvrtki pruža savjetodavnu pomoć udrugama te im pomaže pri informiranju (okrugli stolovi), edukacijama, promocijama (na raznim sajmovima i ostalim manifestacijama) te samoj prijavi projektinih prijedloga i dokumentiranju.

Korak dalje je uređenje dodatnoh prostora za funkcioniranje rada udruga. Zgrada starog vrtića prenamijenjena je u CENTAR UDRUGA, mjesto gdje udruge koje provode najviše aktivnosti u Gradu, imaju najveću ciljanu skupinu te najviše povezuju lokalno stanovništvo, dobivaju svoj prostor za rad, radionice, druženja i ostale potrebe. Time se postiglo zajedništvo, udruge su dobile dodatan, moderno uređen prostor za rad te mogućnosti prijave na nove projekte te time odrađivanje novih aktivnosti.

Rezultati

Glavni rezultat akcije je suživot sa udrugama, novi prijedlozi koji dolaze od strane udruga a uvrštavaju se u projekte Grada Pleternice. Razvija se entuzijazam koji se širi i na širu lokalnu zajednicu. Malim sredstvima i projektima (od 20 do 40 tisuća kuna) stvaraju se velike stvari u lokalnoj zajednici.

Glavni rezultat – oko 2 mil kn bespovratnih sredstava na području Grada Pleternice, u 2015-2016.
Zatim – ojačane udruge, kapacitirane, obučene te posebno bitno – zapošljavanje mladih ljudi i ostalih ciljanih skupinama, ugroženim, a zaposlenih upravo putem natječaja.

Uspostavom i uređenjem prostora za rad udruga, omogućeni su daljnji projekti, posebice financirani od strane Europskog socijalnog fonda, iz kojeg su u najavi brojni projekti upravo za udruge. Time se smanjuju proračunska sredstva potrebna za nove akcije i projekte, jer je upravo financiranje iz istih u 100%-tnom iznosu.

Troškovi projekta

Konkretan trošak se ne može izračunati jer je riječ o radu cijele lokalne uprave i njenih tvrtki kroz dugi niz godina, no sve je to neusporedivo sa rezultatima akcije.
Sam Centar udruga, koji je obnovljen po principima enU, predstavlja trošak od 1,5 mil kn.
Nove osobe u Gradu Pleternici nisu za isto zaposlene, no udruge su zaposlile kroz projekte minimalno 3 osobe godišnje, što je još značajnije kada znamo da je riječ o teže zapošljivim skupinama.
Udruge tako postaju samostane i kapacitirane za daljnje samostalno provođenje projekata, uz naravno sinergiju sa Gradom Pleternica.

Drugi učinci projekta

Indirektni rezultati očituju se u očitom sljeđenju dobrog primjera ostalih gradova i općina, koje svoje udruge šalju na studijska putovanja u Pleternicu te pokušavaju uspostaviti bar djelomično dobru suradnju kao što je to u Pleternici. Osim navedenog, praksa je izrodila mnogo inovativnih ideja za uređenje grada, turističkih lokaliteta ili dopuni sadržaja postojećih manifestacija. Zajednički se osmišljavaju iste, a kako više glava razmišlja i smišlja zajedno, ideje su brojnije, kvalitetnije i sadržajnije.

Udruge su pune entuzijazma i novih ideja koje se uvrštavaju u akcijske planove grada. Zajednički se manjim sredstvima ostvaruju veliki pomaci u lokalnoj zajednici.

Održivost projekta

Održivost je zajamčena kroz kapacitiranje udruga. Dakle, udruge su obučene pisati i dobivati projekte, a time i zapošljavati osobe na provedbu, što je jamstvo održivosti.
Svakako je bitno napomenuti i da je u STRATEGIJI RAZVOJA GRADA PLETERNICE 2014-2020- definirano kako se želi raditi sa civilnim društvom, jačati kapacitete i zajednički razvijati projekte. Nastavno na isto, kontinuirano se održavaju sastanci sa udrugama gdje oni predlažu projekte koji se uvrštavaju u akcijske planove Grada Pleternice te se isti realiziraju, što je jamstvo da će se dobra praksa nastaviti i dalje.

Provoditelj projekta

Grad Pleternica