Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

e-Buzet

Servis je započeo s primjenom u drugoj polovici 2014. godine i dosad je naišao na pozitivne kritike građana. Namijenjen je svim skupinama građana koji žele prijaviti komunalne probleme, informirati se o radu gradskog vijeća ili predlagati ideje za proračun i na taj način sudjelovati u njegovu kreiranju. Sam servis poboljšava se primjedbama i uputama građana. […]

Glasaj

Opis

Servis je započeo s primjenom u drugoj polovici 2014. godine i dosad je naišao na pozitivne kritike građana. Namijenjen je svim skupinama građana koji žele prijaviti komunalne probleme, informirati se o radu gradskog vijeća ili predlagati ideje za proračun i na taj način sudjelovati u njegovu kreiranju. Sam servis poboljšava se primjedbama i uputama građana.

 Trenutno su aktivna tri servisa:

ebuzet komunalno – aplikacija za prijavu komunalnih problema uz internet ima i svoju mobilnu aplikaciju. Građani putem servisa mogu prijaviti komunalni problem na području svoga grada, koji se proslijeđuje direktno nadležnoj službi. Nadležna služba obavezna je u što skorijem roku odgovoriti građanima na postavljeno pitanje i ukazani problem, te sukladno težini riješiti ga u što je moguće kraćem roku. Uz gradsku upravu u sustav su uključeni komunalno poduzeće, poduzeće za upravljanje višestambenim zgradama, te poduzeća javne vodoopskrbe i odvodnje. Pri odgovoru u aplikaciji nadležne službe, svaki građanin koji je upisao e-mail adresu dobiti će odgovor i putem maila.

 

ebuzet vijeće – aplikacija na kojoj se može pratiti rad gradskog vijeća, uputiti primjedbu ili problem pojedinom vijećniku te pregledati zapisnike sa svih sjednice vijeća. Mterijali za nadolazeću sjednicu gradskog vijeća objavljuju se tjedan dana prije sjednice, pa se svi zainteresirani građani mogu prijaviti na primanje materijala i pravovremeno reagirati na stvari za koje smatraju da treba izmjeniti. Prednost aplikacije je što putem maila svim prijavljenim građanima šalje obavijesti bez njihove obaveze da prate kada će biti naredna sjednica gradskog vijeća.

 

ebuzet proračun – omogućuje građanima da predlažu proračun za narednu godinu. Osim pojedinih grupa i kativnosti, građani mogu izabrati i direktno projekt ili investiciju koju bi željeli da se realizira u narednoj godini. Istovremeno treba odgovorno predlagati određene stavke, jer ćete u protivnom narušiti dosadašnji standard u određenim djelatnostima ili prevelikim planiranjem određenih stavaka dodatno opteretiti građane, koji će morati još više sudjelovati u financiranju gradskih djelatnosti ili projekata.

Osnovni problem

Gradske uprave često se smatraju nedovoljno dostupnima svojim građanima, usluge ponekad znaju biti vrlo usporene, a problemi na koje građani ukazuju nedovoljno se efikasno i brzo rješavaju. Najčešće se to odnosi na manje komunalne probleme koji ne iziskuju velika financijska sredstva za njihovo rješavanje, no zbog tromosti sustava često se na njihovo riješavanje čeka nepotrobeno dugo.

Isto tako vrlo veliki broj građana smatra da se odluke na gradskim vijećima donose bez dovoljnog informiranja građana o prijedlozima odluka koje donose i da je donošenje proračuna grada nedovoljno transparentno, a građani nemaju mogućnosti utjecati na programe i projekte koji se donose na izravan način.

Ti problemi često uzrokuju nepovjerenje građana u političke strukture, neorganiziranost i tromost javnih i gradskih službi te nezadovoljstvo načinom rješavanja problema i donošenja odluka.

Rješavanje problema

Web i mobilna aplikacija ebuzet na adresi www.ebuzet.com sadrži nekoliko servisa koji se bave rješavanjem spomenutih problema i želja je da u budućnosti okuplja što je više moguće internetskih alata koji će pomoći građanima da se približe gradskoj administraciji i interaktivno sudjeluju u radu gradske uprave i rješavanju problema.
Internet tehnologije, iako u posljednje vrijeme sveprisutne, još uvijek nisu ni približno dovoljno iskorištene za aktivnije sudjelovanje građana u aktivnostima gradske uprave. Osim pojednostavljenja prijava problema, ovim se aplikacijama smanjuju troškovi rada gradskih službi te pojednostavljuje informiranost građana. Posebnost ovih aplikacija je što su rađene upravo prema potrebama i uputama Grada Buzeta i njegovih građana te isto tako se vrlo lako mogu primijeniti i u drugim jedinicama lokalne samouprave.

Rezultati

Glavni cilj projekta je približavanje rada gradske uprave i interaktivnost građana, koji na direktan način mogu sudjelovati u rješavanju komunalnih problema ili se informirati o radu gradske uprave. Kod komunalnih poslova skraćeno je rješavanje određenih problema i povećana njihova transparentnost, a korištenjem Internet tehnologija smanjuju se i troškovi potrošnog materijala.

Troškovi projekta

Iznos izrade web i mobilnih aplikacija iznosio je 12.000,00 kn i sredstva su osigurana u proračunu Grada Buzeta u 2014. i 2015. godini. Aplikacije nisu iziskivale dodatna zapošljavanja djelatnika u gradskoj upravi, već naprotiv pojednostavile dio njihovog poslovanja.

Drugi učinci projekta

S obzirom da je servis u primjeni tek manje od godinu dana, rezultati korištenja aplikacija dosad su zadovoljavajući.

Održivost projekta

Aplikacija će već ove godine doživjeti nadopunu novim servisima, koji olakšavaju građanima praćenje rada gradske uprave i transparetnog trošenja proračunskog novca. Iz tog razloga planiramo uvesti aplikaciju "Na što se troši moj novac?" u kojoj će građani, nakon što upišu iznos svoje neto plaće, dobiti uvid koliko plaćaju poreza i za što se taj njihov novac troši.

Isto tako u izradi je aplikacija objava javne nabave malih vrijednosti, gdje je cilj da se kroz interaktivni sustav nabave roba, radova i usluga malih vrijednosti približe što većem broju malih obrtnika i poduzeća, na način da će aplikacija imati mogućnost obavještavanja svih zainteresiranih o nabavama u tijeku i njihovoj provedbi.