Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

eBuzet

Radi bolje, efikasnije, brže i kvalitetnije komunikacije između građana i gradske uprave Grad Buzet uveo je web platformu eBuzet koja uključuje nekoliko modula:  KOMIS – Prijava komunalnih problema Zahvaljujući ovom modulu građani svoje probleme, upite ili sugestije vezane uz komunalnu infrastrukturu, javnu rasvjetu, prometnu signalizaciju, odvoz smeća, uređenje naselja, prijavu divljih deponija, održavanje višestambenih zgrada […]

Glasaj

Opis

Radi bolje, efikasnije, brže i kvalitetnije komunikacije između građana i gradske uprave Grad Buzet uveo je web platformu eBuzet koja uključuje nekoliko modula:

  1.  KOMIS – Prijava komunalnih problema

Zahvaljujući ovom modulu građani svoje probleme, upite ili sugestije vezane uz komunalnu infrastrukturu, javnu rasvjetu, prometnu signalizaciju, odvoz smeća, uređenje naselja, prijavu divljih deponija, održavanje višestambenih zgrada i drugu komunalnu problematiku mogu prijavljivati jednostavnijim i bržim putem, uz pomoć računala ili svog pametnog telefona. Prijavljeni problemi se putem e-maila automatski usmjeravaju na adrese nadležnih tijela zaduženih za rješavanje navedenog problema. U sustav su za sada uključeni gradski upravni odjel za gospodarenje prostorom, komunalni redar, komunalno poduzeće Park te gradsko poduzeće Plzet koje je zaduženo za upravljanje višestambenim zgradama.

Web aplikacija dostupna je na stranici: www.ebuzet.com/komis

Mobilna aplikacija dostupna je za korisnike Android operativnog sustava od verzije 2.2 nadalje. Aplikacija se može besplatno preuzeti iz Google Play trgovine (pod nazivom eBuzet – Komunalni problemi). Mobilna aplikacija uz prijavu problema, njegov opis i određivanje lokacije, omogućuje i prilaganje fotografija snimljenih na licu mjesta.

Uvođenjem ove aplikacije postignuta je jednostavnija, efikasnija i kvalitetnija komunikacija sa sugrađanima čime se doprinosi bržem rješavanju pojedinog problema s ciljem povećane kvalitete života u Buzetu i većeg zadovoljstva naših sugrađana.

2. Rad gradskog vijeća (www.ebuzet.com/vijece)

S obzirom da Gradsko vijeće po svojoj nadležnosti donosi odluke koje izravno utječu na kvalitetu života u pojedinoj sredini, uvođenjem modula namijenjeog praćenju rada Gradskog vijeća Grada Buzeta cilj je bio približiti rad Gradskog vijeća svakom zainteresiranom građaninu te povećati transparentnost njegovog rada. Putem ovog modula građanima se omogućuje pregled materijala sjednica Gradskog vijeća, dostupni su zapisnici sa prethodnih sjednica, popis članova vijeća te njihovi kontakt podaci, popis i nadležnosti odbora gradskog vijeća, a omogućeno je i izravno slanje e-pošte svakom članu gradskog vijeća ponaosob.

3. Kreiraj proračun (www.ebuzet.com/proracun2016)

Modulom „Kreiraj Proračun“ željelo se educirati građane i uključiti ih u planiranje i izradu Proračuna kao osnovnog financijskog dokumenta Grada. Putem zanimljive i jednostavne aplikacije građani izabiru područja i aktivnosti koji smatraju najvažnijima za kvalitetu života u Buzetu. Istovremeno, od korisnika aplikacije zahtjeva se odgovorno predlaganje određenih stavki kako se ne bi narušio dosadašnji standard u određenim djelatnostima, odnosno dodatno opteretilo građane ukoliko je planiranje financijski neodrživo.

Planiranje se vrši u sljedećim područjima: javna uprava, socijalna skrb, školstvo, sport, vatrogastvo, kultura, komunalni programi, gospodarstvo, predškolski odgoj, Dom za starije i program Pomoći u kući, a uz svako navedeno područje opisano je što ono obuhvaća i koje se ustanove ili instutucije te usluge, programi i projekti putem tih sredstava financiraju.

Izdvojen je i dio s predloženim gradskim projektima između kojih građani odabiru one koje smatraju najpotrebnijima odnosno ona za koje žele da se realizacija odvija u narednoj godini.

Korisnicima ovog modula omogućeno je i da sami upišu svoje komentare ili predlože projekte, a njihovi prijedlozi automatski se upućuje gradonačelniku i pročelnicima gradskih odjela.

Vidiljiva je i analiza prosječnih vrijednosti prijedloga korisnika te broj predloženih projekata.

Uz navedeni modul, između dva čitanja prijedloga proračuna, u tijeku javne rasprave, građanima je dostupan prijedlog proračuna te grafička razrada prijedloga proračuna po djelatnostima i mogućnost komentiranja i podnošenja amandmana na prijedlog proračuna putem web aplikacije.

4. IKSUZ

 Ovaj se modul provodi putem gradske tvrtke Plzet zadužene za upravljanje višestambenim zgradama.

Aplikacija funkcionira kao jedinstvena baza podataka u kojoj se evidentiraju sve aktivnosti na pojedinoj zgradi, a kako bi se potrebni radovi, dogovori, suglasnosti i sl. realizirali u što kraćem roku.

Sve aktivnosti vezane uz upravljanje zgradom, ostaju zabilježene na virtualnoj ploči te se na taj način umanjuju rizici klasičnog načina komuniciranja – telefonskih poziva, razgovora, mail poruka i sl.

 Aplikacija također omogućava da svaki stanar u bilo kojem trenutku ima uvid u sve aktivnosti i planirane radove na zgradi te pojednostavljuje prijavu problema na zajedničkim dijelovima zgrade. Predstavnik zgrade može brzo i jednostavno prijaviti problem, a stanari mogu pratiti tijek njegovog rješavanja kao i svu komunikaciju između upravitelja i predstavnika zgrade.

Umjesto na klasičnoj oglasnoj ploči, sve obavijesti za planirane aktivnosti na zgradama mogu se pročitati na virtualnoj oglasnoj ploči zgrade u sustavu, s nje se također mogu i preuzeti dokumenti. U sustavu postoji i “zid zgrade” na kojem svi stanari mogu otvarati teme za raspravu.

5. Povremeni web servisi

Povremeni web servisi otvaraju se po potrebi ovisno o pojedinom natječaju, projektu i sl. Trenutno je otvoren web servis vezan uz donošenje Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta na kojemu registrirani korisnici mogu pregledavati Priejdlog prostornog plana, izvješća s javne rasprave te dobiti ostale informacije vezane uz donošenje ovog strateškog dokumenta. (http://grad.buzet.hr)

Jedan od web servisa namijenjen je i udrugama i otvoren je u vrijeme natječaja za programe i projekte udruga za narednu godinu, na kojem zainteresirane udruge mogu pronaći cjelokupnu dokumentaciju vezanu uz prijavu, prijavne i izvještajne obrasce, a svoje prijave putem navedenog servisa prijavljuju u sustav.

Građani su vrlo dobro prihvatili mogućnosti koje im pružaju navedene aplikacije i one imaju sve veći broj korisnika. S obzirom da ne isključuju tradicionalne postupke komunikacije s gradskom upravom, nisu naišle na neodobravanje korisnika. Posebno ih koriste predstavnici organizacija civilnog društva te članovi vijeća mjesnih odbora kojima su te aplikacije postale alati u efikasnijoj komunikaciji sa javnom upravom.

Osnovni problem

Ovom se inicijativom željelo potaknuti kvalitetnije, brže i opsežnije informiranje građana Grada Buzeta o raznim aspektima i aktivnostima koje gradska uprava provodi kao i mogućnost reagiranja građana i iskazivanja njihovih potreba, kritika i ideja te njihovo uključivanje u proces planiranja i donošenja odluka posredstvom mogućnosti koje nam pružaju nove tehnologije.
U vrijeme kada i građani i službenici zbog velikog obima posla i manjka slobodnog vremena ne uspijevaju pronaći slobodne termine za susret i rješavanje problema, što dovodi do nezadovoljstva građana brzinom detektiranja problema, informiranosti o brzini rješavanja istih i samog utjecanja na rješavanje, a jednako tako i na predlaganje novih ideja i potreba, željelo se pronaći način koji bi omogućio građanima da u bilo koje doba dana i neovisno o mjestu na kojem se nalaze, svoju kritiku ili prijedlog prenesu nadležnim službama.

Rješavanje problema

Uvođenjem novih tehnologija i aplikacija koje su u svakom trenutku dostupne našim građanima ubrzava se detektiranje problema i njihovo rješavanje. Građani više nisu ovisni o radnom vremenu gradske uprave i dostupnosti pojedinih službenika. Njihovi se problemi, prijedlozi i ideje uvode u sustav, automatski se prosljeđuju nadležnim službenicima, a moguće je i sustavno praćenje i kontrola rješavanja svakog prijavljenog problema i obavještavanja prijavitelja problema o stupnju izvršenosti zadatka.

Rezultati

Rezultat ove prakse je efikasnija i brža komunikacija između javne uprave i građana te kvalitetnije i brže rješavanje uočenih problema. Uz povećanu dostupnost dokumenata, mogućnost reakcije i sudjelovanja građana u odlučivanju, rad gradske uprave otvara se prema javnosti i postaje višestruko transparentnije. Korištenjem novih tehnologija u rješavanju problema građana i predlaganju njihovih potreba i ideja ubrzava se sam proces, a istodobno se smanjuje količina potrošnog materijala korištenog u uobičajenom poslovnom procesu.
Na ovaj način mogućnost sudjelovanja imaju svi zainteresirani građani, aplikacije su dostupne putem interneta ili mobitela i mogućnost njihovog korištenja vremenski je neograničena i ne ovisi o radnom vremenu pojedinog službenika.
Aplikacija „Kreiraj proračun“ predstavljena je kao primjer dobre prakse i u sklopu projekta „Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun“ kojeg provodi udruga Zelena Istra.

Troškovi projekta

Troškovi ove prakse su minimalni. Same aplikacije razradili su zaposlenici gradske uprave uz volontersku pomoć informatičara.

Drugi učinci projekta

Dobra prihvaćenost navedenih aplikacija potaknula nas je na razvoj novih. Trenutno se intenzivno radi na otvaranju WebGisClouda koji bi objedinjavao pojedine podatke postojećih aplikacija, kao i standardne postupke i dokumente upravnih odjela i komunalnih tvrtki, čime bi se omogućilo još kvalitetniji pristup informacija našim građanima.

Bilo je nekoliko upita drugih JLS-a i komunalnih poduzeća, posebno za aplikaciju Komis, a velik broj gradova i općina u svom poslovanju nudi neku od varijanti web usluga za građane.

Održivost projekta

Web servisi se sustavno nadograđuju ovisno o potrebama i prijedlozima građana, kao i prijedlozima službenika gradske uprave i komunalnih poduzeća koji su izravno zaduženi za rješavanje projblema prijavljenih putem aplikacija. U razradi su i nove aplikacije namjenjene i drugim područjima i odjelima.

Provoditelj projekta

Grad Buzet