Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Labin – Energetska obnova višestambenih zgrada

Obnova fasada u Labinu krenula je 2005. godine, kada ujedno počinje i naša najbolja praksa, koja se realizira kroz aktivnosti neprestane komunikacije sa stanarima, ne samo prilikom prijava na otvorene natječaje, već i kad nema otvorenih natječaja putem formalnih i neformalnih sastanaka te najvišom razinom transparentnosti prilikom odabira izvođača radova. Prilikom same prijave na natječaje […]

Glasaj

Opis

Obnova fasada u Labinu krenula je 2005. godine, kada ujedno počinje i naša najbolja praksa, koja se realizira kroz aktivnosti neprestane komunikacije sa stanarima, ne samo prilikom prijava na otvorene natječaje, već i kad nema otvorenih natječaja putem formalnih i neformalnih sastanaka te najvišom razinom transparentnosti prilikom odabira izvođača radova. Prilikom same prijave na natječaje organizira se po potrebi od 3 do 8 sastanaka po zgradi a na kojima se prezentira i raspravlja o samom natječu, o projektu, o informativnom obračunu suvlasničkog udjela, o primjedbama, o ponudama za pregled, obnovu i certificiranje zgrade te o konačnom obračunu. Prilikom odabira izvođača radova, najprije se provodi anketa o potencijalnim izvođačima radova, ponude pristižu u zatvorenim kuvertama, zajednički se otvaraju te se zajednički donosi odluka o odabiru izvođača radova. Također od 01.01.2016. objavljuju se web izvješća, kojima svaki stanar može u bilo kojem trenutku pristupiti i provjeriti stanje žiro računa svoje zgrade (pomoću dodijeljenog PIN-a). Ostale aktivnosti uključuju samu promociju projekata te promociju učinjenog na regionalnoj i nacionalnoj razini. Izravni korisnici su suvlasnici 61 obnovljene stambene zgrade te suvlasnici 27 stambenih grada koje se prijavljuje na natječaj u 2016. godini. Indirektni korisnici su svi stanovnici grada Labina (zaštita okoliša, uređeniji grad, povećanje zaposlenosti). Ostali dionici su projektanti, certifikatori, nadzorni inženjeri, izvođači radovi, proizvođači materijala, Grad Labin, katastar, Općinski sud itd. U samom početku susretali smo se s problemima kao što su niska razina znanja i svijesti stanara o mjerama i prednostima energetske učinkovitosti i nepovjerenje u institucije. Međutim, odličnom komunikacijom i promocijom stvari su se vrlo brzo preokrenule. Korisnici prepoznaju pozitivne rezultate, prenose pozitivna iskustva na druge stanare te pozitivno djeluju na rast interesa za energetsku obnovu zgrada. Našu najbolju praksu prepoznali su ne samo lokalni mediji (radio, novine i portali) već i nacionalni mediji kao što su Poslovni dnevnik i Večernji list. Tome u prilog ide i titula  „Pametnog grada – grada budućnosti“ koju je Grad Labin osvojio u kategoriji „Pametnija energetika“ za projekt „Provođenje energetske obnove u zgradarstvu“.

Osnovni problem

Osnovni problem bila je netransparentnost i nekvalitetna komunikacija jedinica lokalne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu s građanima. Kada je riječ o energetskoj obnovi višestambenih zgrada i iskorištavanju raspoloživih sredstava i poticaja, loša komunikacija i netransparentnost dovode do neinformiranosti, nemotiviranosti i nepovjerenja građana te na samom kraju do loše učinkovitosti i iskorištenosti dostupnih sredstava.

Rješavanje problema

Inicijativa rješava problem netransparentnosti i nekvalitetne komunikacije između lokalnih vlasti i građana u području provedbe energetske obnove višestambenih zgrada. Grad Labin iz godine u godinu nalazi se pri samom vrhu ljestvice jedinica lokalne samouprave u RH po transparentnosti proračuna. Veća otvorenost gradske uprave osigurana je i putem nove službene web stranice prema građanima, poduzetnicima, civilnom sektoru i ranjivim skupinama. Putem gradskog poduzeća Labin stan d.o.o. koji je među vodećim tvrtkama po uspješnosti sufinanciranja obnove višestambenih zgrada, te je prema projektu „Primjeri dobre prakse i energetske učinkovitosti“, najbolji primjer u državi, ostvaruje se posebno kvalitetna komunikacija na relaciji suvlasnik – upravitelj, u neprestanoj komunikaciji sa stanarima putem formalnih i neformalnih sastanaka te u najvišoj razini transparentnosti prilikom odabira izvođača radova i uvida u stanje žiro računa zgrade kroz web izvješća.

Rezultati

Konkretni rezultati:
• Obnovljeno ukupno 61 zgrada
• U 2014. i 2015. godini ostvarena ukupna investicija u iznosu 19.983.905,85 kuna, a ostvareni poticaji iznosili su 7.472.324,79 (30 zgrada)
• Na natječaj u rujnu 2015. prijavljeno 10 zgrada (predviđena investicija – 5.138.251,00 kuna, predviđeni poticaji – 2.055.300,40 kuna)
• Planirano 27 zgrada za natječaj u 2016. godini
• Nagrada Labin – „pametni grad” za projekt „Provođenje energetske obnove u zgradarstvu“

Procijenjene godišnje uštede:
ENERGIJA – 715.588 kWh
TROŠKOVI – 711.292 kn
EMISIJA CO2 – 168 tona

• Viša razina kvalitete življenja te rast vrijednosti obnovljenih nekretnina.

Troškovi projekta

Labin stan d.o.o. ima 7 zaposlenih djelatnika, te 2 osobe na programu stručnog osposobljavanja. Raspolaže sa kadrom financijske, pravne i građevinske struke. Djelatnici angažirani na poslovima prijava na Javne pozive za sufinanciranje energetske obnove su Dolores Sorić-koordinator projekta, Silvija Muškinja-poslovi pravne regulative, Alma Alić Zupičić-administrativni poslovi, Tatjana Juričić-financijski poslovi i Masimo Hrvatin-građevinska regulativa. Izvori financiranja Labin stana su sredstva pričuve temeljem ugovora sa stambenim zgradama a izvori financiranja obnova su sredstva pričuve, gotovina suvlasnika i kreditna sredstva ostvarena putem Labin stana (odnosi se na dio razlike koji ne sufinancira FZOEU).

Drugi učinci projekta

Pozitivni učinci za lokalnu zajednicu:
- zaštita okoliša
- uređen grad
- povećanje zaposlenosti

Grad Labin i Labin stan d.o.o. već godinama služe kao primjer dobre prakse u području uključivanja građana, transparentnosti i energetske učinkovitosti. Svoje najbolje prakse redovito prezentiraju i na brojnim konferencijama, radionicama i sastancima. Prakse su redovito popraćene i u lokalnim i nacionalnim medijima. Prema projektu „Primjeri dobre prakse i energetske učinkovitosti“, gradsko poduzeće Labin stan, uvršteno je kao najbolji primjer u državi, za uspješnu obnovu i sufinanciranje zgrada od strane Fonda zašite okoliša i energetske učinkovitosti.

Održivost projekta

Labin stan nastavlja sa svojom dobrom praksom. Interes za obnovu zgrada od strane suvlasnika, kao direktan rezultat otvorene komunikacije i povjerenja građana, je i dalje velik. Procjenjuje se da će se na slijedeći natječaj prijaviti 27 zgrada sa područja Grada Labina.

Dokumenti

Nositelj projekta

Grad Labin