Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Čakovec – Info Punkt

U Romskom obiteljskom centru Kuršanec organiziran je Ured za pomoć mještanima romskog naselja. Radi se o Uredu opremljenom namještajem i računalima s pristupom internetu u kojem  volonterke pomažu mještanima da ostvare određena prava prema institucijama i ustanovama. S obzirom da se radi o velikom broju nepismenih ljudi, pomaže se u ispunjavanju različitih obrazaca za ostvarivanje […]

Glasaj

Opis

U Romskom obiteljskom centru Kuršanec organiziran je Ured za pomoć mještanima romskog naselja. Radi se o Uredu opremljenom namještajem i računalima s pristupom internetu u kojem  volonterke pomažu mještanima da ostvare određena prava prema institucijama i ustanovama. S obzirom da se radi o velikom broju nepismenih ljudi, pomaže se u ispunjavanju različitih obrazaca za ostvarivanje socijalnih pomoći ili pisanju zamolbi za posao. Mještani to koriste i pomoću volonterki ispunjavaju molbe za Grad Čakovec, Centar za socijalnu skrb ili traže određene informacije na internetu. Kapacitetima Ureda koriste  se Udruge smještene u romskom obiteljskom centru, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Čakovca te zaposlenici Dječjeg vrtića Pirgo. Sa primjenom počeli smo u siječnju 2016. godine. Ispočetka se na aktivnosti Ureda odazivao manji broj ljudi da bi se u međuvremenu u Centru okupila veća grupa volonterki koje sudjeluju u sve brojnijim programima. U opremanju Ureda sudjelovala je Europska unija sa svojim sredstvima, te doprinjela većoj kvaliteti usluge i provođenju aktivnosti, a edukaciju sa zaniteresiranim volonterkama proveli su sručnjaci iz Autonomnog centra – ACT Čakovec. Volonterke pomažu u aktivnostima Dječjeg vrtića a sa stručnjacima iz udruge Sfera pomažu u realizaciji projekta ” Pomoć u učenju” , gdje sa romskom djecom iz Osnovne škole Kuršanec  na učenju hrvatskog jezika i pisanju domaćih zadaća rade profesorice i studentice Učiteljskog fakulteta iz Čakovca. Od prosinca će u Uredu biti smještena i kordinatorica aktivnosti Romskog obiteljskog centra čiji će zadatak biti osmišljavanje aktivnosti u Centru.

Osnovni problem

Na području Grada Čakovca živi veća zajednica pripadnika romske nacionalne manjine. Romske obitelji su prije 70-ak godina u blizini sela Kuršanec počeli graditi svoje nastambe da bi u vrijeme zadnjeg popisa stanovništva bilo zabilježeno 1.039 mještana. Obrazovna struktura je nepovoljna, veliki je broj nepismenih. Prevladavaju mještani bez završene osnovne škole, dok je postotak udjela stanovništva sa završenom srednjom školom svega 6 %. Od mještana nitko nije stekao diplomu više ili visoke stručne spreme. Veliki je broj nezaposlenih. Prevladava sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi i građevini. Kuće u mjestu još nisu legalizirane, ne postoji vodovodna i kanalizacijska mreža te asfaltirana cesta u naselju.

Rješavanje problema

Obzirom da je u mjestu izgrađen Romski obiteljski centar, Grad Čakovec je u suradnji sa udrugom "Romona" omogućio otvaranje ureda u kojem su na raspolaganju računalo s internetom te volonterke iz naselja koje pomažu ljudima u komunikaciji prema institucijama, pisanju molbi za posao te pronalaženju različitih informacija. Volonterke pomažu različitim udrugama i institucijama u organizaciji različitih aktivnosti (Dječjem vrtiću, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje iz Čakovca itd...). U prostoru djeluje i udruga "Sfera" koja pomaže učenicima osnovne škole u pisanju domaćih zadaća i učenju hrvatskog jezika a pokreću se i integrativni projekti koji uključuju pripadnike većinske i manjinske zajednice. Od strane Romske zajednice istaknut je Zahtjev za omogućavanje bežičnog interneta na prostoru cjelog romskog naselja, kako bi im informacije bile dostupnije.

Rezultati

Očekujemo veći broj korisnika usluga Info Punkta, te realizaciju novih programa koji će biti namjenjeni osnaživanju pripadnika romske zajednice u Kuršancu. U realizaciji projekta koristit ćemo se mogućnostima zapošljavanja preko javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te jednu korisnicu programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Jedan od rezultata bi trebao biti i pisanje projekata za financiranje iz nacionalog ili EU proračuna, čime bi se također povećala količina i kvaliteta aktivnosti.

Troškovi projekta

Postavljanje opreme za bežični internet ( WI-FI) = 15.000,00 kn
Troškovi uredskog poslovanja ( mobitel, toneri.itd) = 3.000,00 kn
Nabava fotoaparata = 1.500,00 kn

Izvori financiranja projekta su Gradski proračun Grada Čakovca, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i ostali izvori.
U provođenje projekta uključeno je dvoje zaposlenika Gradske uprave.

Drugi učinci projekta

Održivost projekta

Projekt će se oslanjati na postojeće volontere i zaposlenike Gradske uprave a ovisno o priljevu sredstava iz projekata provodit će se i potencijalno zapošljavnaje sa ciljem osnaživanja Romske nacionalne manjine u Kuršancu.