Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Ivanec – BFC –Business friendly certification

Aktivnosti:Uvodeći,kao  uvjet ,ali i rezultat certifikacije , nove standarde , procese i procedure u poslovanje,Grad Ivanec je kroz  taj uspješno proveden proces omogućio razvoj   i primjenu  osnovnih ciljeva  projekta BFC, a to je  uspostava stabilnog i predvidivog lokalnog poslovnog okruženja te je  poduzetnicima i investitorima, pružio   garanciju  visoke  kvalitete  usluga za gospodarstvo. Kroz Strategiju razvoja […]

Glasaj

Opis

Aktivnosti:Uvodeći,kao  uvjet ,ali i rezultat certifikacije , nove standarde , procese i procedure u poslovanje,Grad Ivanec je kroz  taj uspješno proveden proces omogućio razvoj   i primjenu  osnovnih ciljeva  projekta BFC, a to je  uspostava stabilnog i predvidivog lokalnog poslovnog okruženja te je  poduzetnicima i investitorima, pružio   garanciju  visoke  kvalitete  usluga za gospodarstvo. Kroz Strategiju razvoja grada Ivanca 2014-2020 te su pretpostavke formalizirane, uključene u planove, projekte i modele razvoja, a kroz godišnje akcijske planove i izviješća o realizaciji  determiniraju se jednogodišnje aktivnosti, i  sumiraju  ostvareni rezultati.  A sve u cilju  da se omogući što  efikasnije korištenje lokalnih resursa i povećanje konkurentnosti grada Ivanca u odnosu na okruženje.

Provedba:Sam  projekt  BFC  predstavlja kontinuirani   višegodišnji proces koji se sastoji od faze certifikacije i verifikacije ( traje od godinu do godinu i pol) , te faze recertifikacije i ponovne verifikacije , dvije godine nakon uspješno završene certifikacije. Grad Ivanec je fazu certifikacije uspješno završio 2013 godine dobivši certifikat (projekt je započet u veljači 2012.godine), te ove godine pokreće proces recertifikacije, po istim ulaznim kriterijima.  12 kriterija i 81 pod kriterija koje je potrebno formalno ispuniti i u praksi poslovanja dokazati , ponovno su postavljeni kao izazov, samo što je „ljestvica značajno više postavljena“.U fazi certifikacije  Grada kao sredine koja  je usmjerena jačanju investicijskog okružja su sudjelovali  gradonačelnik  i svi zaposlenici( 18 ljudi )  na  način da usvajajući nova znanja i vještine postaju profesionalniji, učinkovitiji i bolje informirani o aktualnostima iz područja gospodarstava i  zakonodavstva. Gradska uprava funkcionira i teži maksimalnoj informatizaciji  poslovanja u cilju lakšeg i bržeg poslovanja, manje administriranja i troškova, te maksimalne transparentnosti i dostupnosti informacija u minimalnom vremenu. Projekt Business friendly certification i dobiveni certifikat upravo i  garantira  da su promjene i viši stupanj profesionalizma i educiranosti gradskih službi za podršku investitorima i poduzetnicima  provedene, i da je to  osnova budućeg trenda maksimalne posvećenosti potrebama investitora u namjeri da ih se privuče i zadrži kao pokretače gospodarske aktivnosti lokalnog područja. Cilj je da razina usluge i pomoći koju zaposlenici pružaju  ostane na visokoj profesionalnoj razini , da kontinuirano i kod zaposlenika jača svijest o njihovoj ulozi „kotača u sustavu“ koji svi moraju savršeno funkcionirati da bi  se sustav  dao svoj maksimum.  Način mjerenja napretka   je  godišnja evaluacija učinkovitosti   djelatnika koja se provodi unutar organizacije u namjeri da  se, bodujući djelatnike kroz  istovrsne  kriterije, svakog od njih potakne  da bude konkurentniji i kvalitetniji u svom dijelu posla.  Važnost ljudskih potencijala i angažiranost zaposlenika ključni je preduvjet da se certifikacija uspješno provede. Grad je u cilju poticanja i potpore poduzetništvu  osnovao i tvrtku Poslovna zona d.o.o.  koja je poduzetnička potporna institucija i kojoj je osnovna djelatnost provođenje gospodarskih i investicijskih projekata, te je aktivno sudjelovala u procesu certifikacije kao jedinica lokalnog gospodarskog razvoja i direktnog kontakta sa poduzetnicima. Direktno je uključena i promotivno marketinške aktivnosti i privlačenje investicija. Marketinška strategija   za privlačenje investitora se aktivno provodi za projekte  namijenjene ulagačima  i obuhvaća  aktivnosti na predstavljanju grada kao atraktivne lokacije sa nizom posebnosti i prednosti. Aktivnosti su:1.promocija samih projekata-direktna promocija  se bazira na direktnim kontaktima sa investitorima, a indirektna promocija se provodi kroz web stranice(www.ivanec.hr,www.poslovna-zona-ivanec),2. dodatne indirektne aktivnosti promocije -na način provođenja programa  edukacije, informiranja i savjetovanja  poduzetnika,3.postupno planiranje i provođenje prilagodbi u samom sustavu –kroz obrazovanje  radnika  sukladno stvarnim potrebama tržišta.  i 4.profesionalna podrška i pomoć kod realizacije investicije.

Direktni suradnici i dionici na projektu su :NALED nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj,  kao organizacija koja je razvila metodologiju obuku, njemačka organizacija za međunarodnu suradnju GIZ, kao donator i promotor cijelog procesa, Ekonomski fakultet  Sveučilišta u Rijeci /Centar za lokalni razvoj kao nacionalni koordinator projekta, lokalna poslovna zajednica kao partner i ciljna skupina projekta, tijela javne vlasti koje djeluju na lokalnoj razini  kao partneri na provedbi, te različite institucije  civilnog i ostalih segmenata društva kao indirektni korisnici, te ostali gradovi u Hrvatskoj uključeni u novi  krug certifikacije iz 2014 godine kojima Grad Ivanec rado prenosi iskustvo i predstavlja primjere dobre prakse.

Osnovni problem

Uspješno završen proces BFC, certifikacije prema unificiranim kriterijima determinira Grad Ivanec kao propulzivnu sredinu sa poticajnim poslovnim okružjem,efikasnom upravom i strateškom orijentacijom na razvoj poduzetništva. Dobiven certifikat jamči da Grad Ivanec može pružiti potporu razvoju poduzetništva i povoljnu poslovnu klimu za nove investicije prema najvišim standardima poslovanja. Cilj je bio kroz proces tzv. mini reforme internog sustava lokalne samouprave koju je bilo potrebno izvršiti da bi se završio proces certifikacije, ostvariti strukturne i organizacijske pretpostavke unutar samog sustava upravljanja gradom za jačanje kapaciteta za privlačenje investicija i podršku lokalnom gospodarstvu za osiguravanje stabilnog i mjerljivog poslovnog okruženja,izgradnju svijesti poduzetnika o mogućnostima i potencijalima koje pruža grad Ivanec. Ti su ciljevi proizašli iz problema koji su nepovoljno utjecali na poduzetnike, nezaposlene, naročito mlade nezaposlene, i cijelo društvo (lokalno stanovništvo ).Swot analizom za potrebe izrade strategije dugoročnog razvoja grada Ivanca( za razdoblje 2014-2020) su jasno determinirani problem i posljedice proizašle za lokalno gospodarstvo–smanjenje ukupnih gospodarskih aktivnosti uzrokovanom recesijskim godinama , smanjenje investicija poduzetnika,problem nelikvidnosti i nedostatak kapitala,smanjena ekonomičnost poslovanja privatnog sektora,smanjen broj zaposlenih osoba u gospodarstvu,usporavanje rasta izvoza lokalnih izvoznika, nedovoljan broj novih investitora , a posebno nedostatak ulagača iz djelatnosti s većom dodanom vrijednošću, nedovoljno intenzivno privlačenje investitora, mali udio start-up tvrtki u ukupnom broju registriranih poslovnih subjekata, mali udio žena i mladih poduzetnika, odljev visoko obrazovane radne snage,pomanjkanje samoinicijative poduzetnika, te nekonkurentnost domaće proizvodnje. Kroz projekt certifikacije posebno je bila naglašena važnost segmenta- lokalno poduzetništvo i privlačenje investitora , poboljšanje komunikacije, sustav potpora i poticanja postojećih poduzetnika ( baza od 294 tvrtki, 268 obrta,podaci iz 2014, izvor: Grad Ivanec), te naročito postojećih i važnost privlačenja novih investitora. Grad Ivanec ima cca 13.500 stanovnika i spada u manje hrvatske gradove , te su učinci provedenog projekta lakše vidljivi ne samo na lokalnu poslovnu zajednicu , nego i na cjelokupnu populaciju , obzirom da je lokalno stanovništvo, orijentirano na Grad Ivanec kao administrativno središte i u većinskom postotku je zaposleno kod lokalnih poduzetnika ili u krugu 20-tak kilometara.

Rješavanje problema

Grad Ivanec se 2012. godine uključio u pilot projekt BFC SEE ( Business friendly certification of South East Europe) - Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem za zemlje jugoistočne Europe (BFC SEE).Radi se o jedinstvenom međunarodnom projektu i programu poboljšanja kvalitete usluga i informacija koje gradovi i općine u regiji jugoistočne Europe pružaju gospodarstvenicima. Program certifikacije određuje, uvjetuje i pruža gradovima i općinama jasne smjernice o načinu stvaranja dobre poslovne klime i uvođenja međunarodno priznatih standarda efikasne i transparentne lokalne administracije. Investitorima koji žele preseliti ili proširiti svoje poslovanje u jugoistočnu Europu, BFC SEE služi kao standardizirani mehanizam za procjenu lokalnih uvjeta poslovanja i identificiranje gradova i općina u jugoistočnoj regiji Europe ( uključene zemlje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija) s najpovoljnijom klimom za investiranje.
Rezultat projekta : U 2013.godini Grad Ivanec , kao jedan od samo dva grada u Hrvatskoj, BFC certifikat je i dobio. Certifikat jamči strateški posložen i standardiziran sustav funkcioniranja lokalne vlasti,privlačenja investicija,olakšan i ubrzan proces započinjanja ili širenja djelatnosti, visoku razina transparentnosti i profesionalizma,te jasnu viziju dugoročnog gospodarskog razvoja. U 2014.godini časopis Financial Times je na međunarodnom natječaju „Cities and regions of the future 2014/2015“, svrstao Ivanec u top 10 gradova do 100.000 stanovnika u kategoriji FDI ( Strategija privlačenja stranih investicija),zahvaljujući dobro uređenom sustavu i modelu funkcioniranja kao direktne posljedice provedenog procesa BFC.
Grad Ivanec je strateški dugoročno orijentiran na razvoj gospodarstva i prateće poslovne i komunalne infrastrukture, a projekt BFC sistematizirao je i strukturirao mnogobrojne procese i aktivnosti koji se u gradu kontinuirano provode, a sada čine efikasan , poslovan i proceduralno uređen sustav na službu poduzetnika, investitora i građana.
Cilj je da se sa “BFC” certifikatom grad Ivanec i na međunarodnoj razini dodatno afirmira kao sredina koja zadovoljava najviše ulagačke kriterije i predstavlja grad primjer lokalnih ulagačkih potencijala u Hrvatskoj.

Rezultati

Program certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem jedinstven je u regiji jugoistočne Europe. Kreiran je kroz mnogobrojne konzultacije sa predstavnicima samih lokalnih samouprava, poslovnog sektora i nekoliko međunarodnih agencija usmjerenih ka ekonomskom razvoju. Rezultati i postignuća koja je Ivanec kroz proces ostvario u pilot fazi predstavljaju ogledni model za implementaciju programa u Hrvatskoj i regiji, obzirom da je proces unificiran i da svaki uključeni grad bez obzira iz koje je države koja sudjeluje, mora zadovoljiti jednake kriteriji jednakim postocima da bi „zaradio“ certifikat. Ivanec je primjer dobre prakse ispunjenja određenih propisanih standarda, tj. certifikat kojeg je dobio predstavlja određenu garanciju da će postojeći poduzetnici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslove iz nadležnosti lokalne samouprave. Konkretno, to znači da poduzetnici mogu očekivati i pomoć i partnerski odnos grada Ivanca kada su u pitanju poslovi i procedure iz nadležnosti institucija koje djeluju na razini županije i/ili središnje države, To ujedno i znači da je lokalna samouprava u Ivancu dokumentirala da su procesi i usluge koje koristi u svom radu u skladu sa kriterijima, da to utječe na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja otklanja prepreke za ubrzani gospodarski razvoj,jamči bolje rezultate u privlačenju domaćih i stranih investicija i uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih radnih mjesta i opću modernizaciju lokalne sredine u svim segmentima društva-infrastrukturi, gospodarstvu, kulturi, civilnom društvu i sportu,socijali i socijalno osjetljivim pitanjima i skupinama i ostalom. Iskustvo koje je Ivanec stekao promiče i nadopunjuje na različitim manifestacijama i skupovima, te konferencijama na kojima gradonačelnik i ostali zaposlenici uvijek aktivno sudjeluju potičući partnerstva i razmjenu iskustva sa ostalim dionicima iz regije, te naročito gradovima iz Hrvatske koji su u novoj fazi certifikacije.
Ključni pokazatelji :uređen sustav poslovanja, standardizirani procesi, smanjena administracija, povećana razina usluge, povećano ulaganje u ljudske resurse javne uprave,potaknute gospodarske aktivnosti, povećan broj poduzetnika i zaposlenih,
Direktni pozitivni učinci:definiranje jedinstvenog i standardiziranog pristupa novim kao i postojećim poduzećima i investitorima,uvođenje inovacija u načinu na koji se promoviraju lokalni potencijali,pronalaženje konkretnih rješenja za poboljšanje poslovne klime u vidu potpora,projekata i procesa,olakšana administracija,efikasniji i brži sustav usluge,veća transparentnost i dostupnost informacija. Razina ispunjenja 12 kriterija sa ukupno 81 podkriterijem od 83,8 % od 100% je nalaz verifikacijske komisije iz procesa , sastavljene od nepristranih 5 članova , stručnjaka za gospodarska pitanja. Prema pravilima procesa, certifikat dobivaju samo lokalne samouprave koje zaista ispunjavaju kriterije i izdvajaju se od drugih. Ivanec je visokim ispunjenjem objektivnih kriterija dokazao da je s pravom ušao u projekt, te nadogradio i strukturirao u procedure i uhodane procese već postojeće standarde i kvalitetu usluga i informacija koje pruža poduzetnicima. Ispunjenost kriterija je ocjena i pokazatelj te razine.
Utjecaj na lokalno gospodarstvo –brojčani pokazatelji za broj registriranih poslovnih subjekata 2013(550 subjekata)-2014(562 subjekta)-izvor:Grad Ivanec
-kretanje broja nezaposlenih-2013(980)-2014(883 osobe)-izvor HZZ
-kretanje broja ostvarenih potpora za samozapošljavanje -2012(12)-2013(28 potpora)-izvor HZZ

Troškovi projekta

Certifikacija Ivanca bila je pilot projekt za Hrvatsku, te Grad Ivanec nije ulagao materijalna sredstva u sam proces provedbe certifikacije. Troškovi proizašli iz provedbe , a koji se odnose na potrošnju materijalnih resursa ( papira,struje,telefona, dnevnica i troškova sudjelovanja na koordinacijskim sastancima sa koordinatorima na razini Hrvatske, izrade promo materijala, vodiča, oglašavanje u medijima i slično nisu se u proračunu grada zasebno iskazivali ) . Sam proces certificiranja nositelji projekta procijenili su na 20.000 eura.
Provedba projekta trajala je intenzivnih godinu i pol dodatnog angažmana zaposlenika gradske uprave i direktorice Poslovne zone Ivanec d.o.o. Nije bilo dodatnog zapošljavanja, nije bilo vanjskog angažmana stručnjaka , volontera, agencija i slično. Radilo se o aktivnostima van redovnog opisa radnog mjesta i poslova iz postojeće sistematizacije, te je uloga i angažman gradonačelnika i direktno uključenih zaposlenika ključan za uspjeh projekta. Ljudski faktor,stručnost i predanost uključenih, spremnost na dodatni osobni angažman i timski rad na projektu je odigrao presudnu ulogu za dobivanje certifikata.

Drugi učinci projekta

Ivanec kao primjer dobre prakse: Krajnji cilj programa BFC SEE na međunarodnoj razini je poboljšanje je i usklađivanje uvjeta poslovanja u regiji, jačanje imidža jugoistočne Europe kao investicijske destinacije, poticanje ekonomske suradnje i privlačenje novih investicija, te je grad Ivanec kao aktivni sudionik procesa, predvodnik i primjer uspješne implementacije inicijative u Hrvatskoj. Certifikacija u Hrvatskoj je nakon pilot faze iz 2012/2013 prešla u praksu te jednom godišnje ( u 2014 i 2015) ide javni poziv od strane nacionalnog koordinatora CLER-a gradovima i općinama da se uključe. Brendiranje Grada Ivanca kao kvalitetne ulagačke i poslovne destinacije je prioritet u promidžbenim i marketinškim aktivnostima koje se provode, te konstanti podsjetnik i poticaj da se pokrenuti procesi ne zaustavljaju , već nadograđuju.
Utjecaj na druge gradske projekte:Projekt je potaknuo i poboljšanje odnosa lokalnih dionika na način da su razvijeni novi modeli potpora i programa za poticanje poduzetništva. Uz već postojeće sisteme benefita i olakšica za investitore, najznačajniji projekt koji je u tijeku i koji predstavlja višu razinu potpora i dodanu vrijednost ,a ta je razvoj infrastrukturne potpore poduzetništvu, je projekt poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja. To je projekt namijenjen mladim nezaposlenim registriranim na Zavodu za zapošljavanje kojima grad Ivanec u prvoj fazi bespovratne potpore omogućuje ciljanu edukaciju za voditelje eu projekata(u vrijednosti cca 10.000 kn (pojedinačno). Procjena je da je to aktualna i atraktivna edukacija, interesantna toj ciljnoj skupini i oformiti će se grupa od 10-tak polaznika koji će u 6 mjesečnom procesu proći edukaciju i steći iskustva na pisanju projekata za eu fondove. Biti će im osigurano uz verificiranu edukaciju, stručno mentorstvo, prostor i oprema za rad. Projekt je kompleksan , i zahtjevan, sadrži nekoliko potpornih mjera od strane i grada i drugih javnih izvora financiranja, a ono što se želi njime postići je da se na taj način potpomogne i potakne razvoj samozapošljavanja mladih osoba iz Ivanca. Cilj je da po završetku 6 mjesečnog procesa,mladi koji će biti u tom programu, i na taj način će već i biti selektirani u startu , osnuju start up tvrtku za takvu vrstu usluge. Tada za Grad Ivanec kreće druga faza- faza potpore samozapošljavanju kroz benefite poduzetničkog inkubatora koji će se takvim novoosnovanim tvrtkama pružiti-najam prostora bez naknade, subvencionirani troškovi hladnog pogona, potpora za novoosnovanu tvrtku itd. Ono što predstavlja dodanu vrijednost je da će se projekt razvijati paralelno za dvije ciljne skupine, na dvije razine-prva, osnovna,kao potpora mladim nezaposlenima , druga- dodatna, kao potpora poduzetnicima u vidu pružanja usluge informiranja, pripreme i pisanja projekata za eu fondove od strane takvog mladog projektnog tima (ureda). Ivanec se odlučio ponuditi takvu besplatnu uslugu i pomoć tvrtkama i obrtima za vrijeme prve, šestomjesečne faze trajanja projekta, prepoznavši potrebu lokalnih poduzetnika za takvom vrstom usluge.

Održivost projekta

Plan buduće provedbe:Proces nadogradnje postojećeg sustava se nastavlja u 2015 godini kroz recertifikaciju u trajanju od godine dana. Fokus će biti na ubrzavanju,objedinjavanju i pojednostavljivanju postojećih procedura, proširenju suradnje sa poslovnim i ostalim, naročito znanstvenim sektorima kroz zajedničke projekte, proširenju sustava potpora i poticaja za poduzetništvo, promociji investicijskih potencijala, jačanje odnosa sa ostalim partnerima u Hrvatskoj i regiji, usvajanju dobre prakse iz regije i EU u cilju privlačenja investicija, uvođenju novih mehanizama i modela promocije ulagačkih potencijala , te promicanju BFC projekta u Hrvatskoj.
Također Grad Ivanec sudjeluje kao jedini grad- partner iz Hrvatske u međunarodnom projektu kojeg vodeći partner NALED prijavljuje na HORIZON 2020, javni poziv:
Horizon 2020 EURO-6 –NAZIV POZIVA : „Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector”.
NAZIV PROJEKTA : „Municipal Integrated decision making system for local economic development-SIMBAS project - Semantic Intelligence for Municipal BusinesAccelerator Services
Osnova projekta koji će trajati 30 mjeseci je povezivanje gradova i institucija (iz Njemačke, Španjolske, Švicarske,Poljske, Grčke,Hrvatske Bosne i Hercegovine i Srbije) koji provode dobru praksu i uspješnu lokalnu politiku u pružanju usluga gospodarstvenicima i investitorima , te objedinjavanje postojećih sustava u jedinstveni strukturirani sustav i zajedničku praksu , potpomognutu IT rješenjima , bazama i platformama , a u cilju ubrzanja procesa i povećanju kvalitete usluge koja se može ponuditi. Kroz proces recertifikacije će Grad Ivanec aktivno sudjelovati u izgradnji, pilot provođenju i implementaciji tog sustava