Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Jastrebarsko – Info Jaska

Prve aktivnosti na provedbi projekta započinju u drugoj polovici 2012. prijavom Grada na 1. pozivni natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva „Poziv na razvoj suradnje u području sudioničke demokracije i financiranja projekata društvenog razvoja u lokalnoj zajednici“. Krajem 2012. Grad Jastrebarsko zaključuje sporazum s Nacionalnom zakladom o provođenju projekta „Info Jaska“ , a koji […]

Glasaj

Opis

Prve aktivnosti na provedbi projekta započinju u drugoj polovici 2012. prijavom Grada na 1. pozivni natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva „Poziv na razvoj suradnje u području sudioničke demokracije i financiranja projekata društvenog razvoja u lokalnoj zajednici“. Krajem 2012. Grad Jastrebarsko zaključuje sporazum s Nacionalnom zakladom o provođenju projekta „Info Jaska“ , a koji započinje 1. siječnja 2013. godine.

U sklopu projekta osniva se „Građanski odbor“ kojeg čine 5 članova predstavnika civilnog društva sa zadaćom kontrole odnosno programskog i financijskog praćenja samog projekta. U svibnju 2013. Grad organizira javnu radionicu za potencijalne korisnike (udruge i institucije) sustava kako bi ih upoznao s mogućnostima i prednostima novog inovativnog medija u njihovom svakodnevnom radu. U razdoblju od svibnja do listopada 2013. tvrtka zadužena za isporuku i implementaciju sustava postavlja LCD ekrane na 30 lokacija na području grada, a prilagodbom i radovima na terenu uspostavlja se internet konekcija i umrežavanje cjelokupnog sustava. Postavljanjem info točaka (ekrana) na području Grada Jastrebarsko i prigradskih naselja, te omogućavanjem besplatnog korištenja svim građanima, udrugama, institucijama i lokalnoj samoupravi uveo se novi inovativni medij za međusobno informiranje i komunikaciju lokalne zajednice.

Sustav počinje s aktivnim korištenjem u studenom 2013., kad su udrugama i institucijama s područja grada dodijeljena korisnička imena i lozinke čime je omogućen aktivan pristup i objavljivanje informacija i sadržaja o radu organizacija civilnog društva. Sadržaj informacija javno objavljenih ovisi isključivo o subjektima koji su uključeni u sustav, a čime otvorenost lokalne uprave povoljno utječe na sustavni razvoj sudioničke demokracije u lokalnoj zajednici.

Vanjsku podršku Gradu Jastrebarskom u uvođenju sustava i provedbi samog projekta pružila je tvrtka Evolare d.o.o. kao isporučitelj sustava, te brojne organizacije i institucije civilnog društva, kao i građani, svojim direktnim uključivanjem u provedbu samog projekta.

Video dokumentacija koja na jednostavan način pojašnjava, ilustrira ili dokazuje inovativnost, primjenjivost i društveni učinak projekta „Info Jaska“ http://www.jastrebarsko.hr/projekti/dugorocni_strateski_projekti/e—grad/

Osnovni problem

Grad Jastrebarsko obuhvaća ukupno 59 naselja u kojima živi 15 866 stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva. U gradu i u prigradskim naseljima je do trenutka pokretanja projekta djelovalo 190 registriranih udruga (41 sportska udruga, 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava, brojne kulturno umjetničke udruge itd.), a koje tijekom godine provode svoje aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini. Uspostava sustava komunikacije između lokalne uprave, građana i organizacija civilnog društva putem inovativnog medija svima dostupnog na jednostavan način, bio je osnovni cilj projekta „Info Jaska“.
Na području Grada najviše informacija dostupno je putem lokalne radio postaje, lokalnih novina, neovisnog internet portala te portala gradske uprave, te su do uspostave „info točaka“ ujedno bili i jedini mediji putem kojih su udruge mogle informirati građane o svojim aktivnostima. Troškovi oglašavanja putem radio postaje ili lokalnih novina predstavljali su veliki trošak udrugama zasnovanih isključivo na volonterskoj bazi i dobrovoljnom karakteru aktivnih članova, pa je učestalost objava bila ograničena. U ne malom broju slučajeva udruge su tiskale plakate i postavljale ih na drvoredima i drugima javnim objektima na području grada, a kako bi mogle jeftinije informirati što širu zajednicu o aktualnim događanjima. Narušavanje javnog prostora i okoliša grada raznim plakatima te svakodnevni problemi oko uklanjanja istih, bili su očita posljedica nemogućnosti efikasnog i jeftinog prenošenja informacija sudionika civilnog društva. Činjenica da se veći broj populacije dobno starijeg stanovništva ne koristi suvremenim web portalima za pristup informacijama, kao i nepokrivenost u cijelosti dijela prigradskih naselja internet signalom, bili su samo neki od problema s kojima su bile suočene kako lokalna uprava tako i same udruge. Rezultat toga bila je nedovoljna informiranost lokalne zajednice o aktivnostima udruga, te u ne malom broju slučajeva slabija posjećenost brojnih sportskih natjecanja, kulturnih manifestacija te drugih događanja u organizaciji Grada i udruga.
Rješavanje problema brojnih udruga, značilo je osim kvalitetnog informiranja lokalne zajednice i rješavanje problema izdvajanja dodatnih sredstava iz proračuna grada za potrebe oglašavanja udruga u komercijalnim medijima. Potreba za kvalitetnim, svima dostupnim, besplatnim medijem informiranja javnosti o aktivnostima svih sudionika javnog života, rezultirala je uspostavom inovativnog sustava „info točaka“ na području Grada.

Rješavanje problema

Kako bi se uspostavio sustav komunikacije javno dostupan svim građanima i građanskim inicijativama međusobno, Grad Jastrebarsko odlučio je na tridesetak lokacija u zonama pojačanog kretanja građana na području cijelog grada instalirati digitalne info točke. Sam sustav info točaka baziran je na inovativnom mediju internet tehnologije kreiran radi prikazivanja dinamičnog informativnog sadržaja, a uspostavljen putem energetski učinkovitih embedded PC računala i LCD ekrana visoke razlučivosti uz HTML5 tehnologiju i operativni sustav otvorenog koda dostupan s bilo koje lokacije. Info točke postavljene na najfrekventnijim javnim prostorima (Dom zdravlja, Osnovna i Srednja škola, pošta, banke, policijska postaja, itd.) omogućile bi kvalitetnu komunikaciju građana i udruga, ustanova, institucija i Grada međusobno. Također, povećala bi se razina usluge prema građanima putem servisnih informacija poput voznih redova autobusa, vlakova i dežurstava institucija važnih u svakodnevnom životu ljudi (domovi zdravlja, ljekarne, itd.).
Sve prethodno navedeno, odnosno uvođenje ove nove, inovativne usluge i sustava, dodatno bi unaprijedio kvalitetu življenja građana u lokalnoj zajednici, te osnažio lokalni potencijal i održivi razvoj zajednice kojoj je kvalitetna komunikacija i informiranost itekako potrebna.

Rezultati

Rezultat provedbe projekta „Info Jaska“ je uspostavljen internetski medij objave informacija civilnog društva i lokalne uprave instalacijom i postavljenjem LCD ekrana na 30 lokacija na području Grada u zonama pojačanog kretanja stanovništva. Aktivno korištenje i pristup sustavu omogućen je za 132 organizacije civilnog društva i institucija, a sadržaj javno objavljenih informacija ovisi isključivo o subjektima koji ih objavljuju. U periodu od godine i pol dana od aktivnog korištenja sustava vidljivi su mnogi rezultati, od kojih kao najznačajnije ističemo sljedeće:
 uveden je novi inovativan medij za informiranje i komunikaciju građana i lokalne zajednice
 održiv i dogradiv medij kroz godine zbog sustava internet tehnologije
 aktivno je uključeno veći broj građana i organizacija u razmjenu informacija i aktivnosti
 otvaranje gradske uprave prema građanima
 razvoj sudioničke demokracije kroz transparentnost rada lokalne zajednice
 osnaživanje rada i djelovanja organizacija civilnog društva kroz informiranje građana o svakodnevnim aktivnostima i događanjima
 bolja informiranost građana o radu institucija, ustanova i gradske uprave
 veća posjećenost manifestacija i događanja u organizaciji udruga i lokalne uprave
 veća uključenost građana u rad lokalne zajednice
 smanjenje troškova oglašavanja udruga i institucija što je donijelo financijski, ekološki i vremenski efekt uštede resursa
 omogućeno svim organizacijama civilnog društva/institucijama na području Grada da na jednostavan način bez dodatnih troškova informiraju javnost o svom radu.

Provedbom projekta „Info Jaska“ postignute su dugoročne uštede kako za gradski proračun, tako i za proračune udruga, s obzirom da broj objavljenih informacija putem sustava je neograničen i besplatan za sve korisnike, a potrošnja uredskog i potrošnog materijala je smanjenja u 100-postotnom iznosu jer slanje i objava informacija ide isključivo on line vezom.

Troškovi projekta

Ukupni troškovi projekta „Info Jaska“ iznosili su 394.875,00 kuna. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva sufinancirala je projekt s 271.738,25 kuna odnosno 69 %, dok je iz gradskog proračuna izdvojeno 123.136,75 kuna odnosno 31% ukupnih troškova projekta.
Provedba projekta nije rezultirala povećanim opterećenjem zaposlenika Grada Jastrebarskog s obzirom da je za njegovu provedbu osnovana projektna grupa na čelu koje je bio voditelj projekta. Upravo je on bio zadužen za vođenje projekta, koordinaciju i provođenje projektnih aktivnosti, te suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, kao i s udrugama i institucijama s područja Grada i Zagrebačke županije uključenim u projekt. Ostali članovi projektne grupe bili su pročelnici nadležnih upravnih odjela zaduženi za pružanje pravne i tehničke, odnosno financijske kontrole projekta.
Nakon završetka provedbe projekta, sustav je stavljen na aktivno korištenje udrugama i institucijama s područja Grada, a za tehničku podršku i pomoć u radu sustava zadužen je već postojeći zaposlenik za odnose s javnošću.

Drugi učinci projekta

Provedbom projekta i uspostavom dinamičnog informativnog medija lokalna uprava i svi dionici aktivno uključeni u rad sustava utjecali su na dugoročne promjene u lokalnoj zajednici i to prvenstveno u dijelu podizanja svijesti stanovništva o djelovanju organizacija civilnog društva, o broju njihovih sugrađana/nki dobrovoljno uključenih u rad tih udruga, kao i unapređenju kvalitete življenja te dobrobiti koju svaka zajednica ostvaruje aktivnim uključivanjem stanovništva.
Rezultati uspostave sustava „Info Jaska“ indirektno su utjecali i na povećanje educiranosti korisnika sustava odnosno samih udruga u pogledu upotreba novih tehnologija, kao i mogućnosti koje takve tehnologije omogućavaju korisnicima na jednostavan i brz način.

Održivost projekta

U narednom razdoblju do dvije godine Grad planira proširiti postojeću mrežu sustava s još pet do deset novih lokacija „info točaka“, a zbog potreba još bolje informiranosti stanovništva u nešto udaljenijim prigradskim naseljima.
Projekt je u potpunosti održiv zbog medija zasnovanog na naprednim tehnologijama, a svojom uspostavom doprinio je otvorenosti i transparentnosti lokalne samouprave, kao i sustavnom razvoju sudioničke demokracije u lokalnoj zajednici.
Ciljevi unapređenja kvaliteta življenja građana ostvareni su boljom i kvalitetnijom informiranošću o svakodnevnom aktivnostima Grada Jastrebarskog i svih organizacija civilnog društva, kao i svim ostalim neophodnim informacijama važnim za život građana.