Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Zagreb – Javnozdravstvena kampanja „DJELUJ SADA“

Koliko je ovaj projekt, Projekt „Djeluj sada!“ od posebnog značaja za građane grada Zagreba, govori i činjenica da je Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenata dodijelilo u prosincu 2013. godine prvu Godišnju nagradu za 2013. godinu za uspješnu provedbu Projekta „Djeluj sada!“ kao doprinos unapređenju sigurnosti pacijenata u zajednici, jer se kontinuirano unapređuje dodatnim aktivnostima sukladno […]

Glasaj

Opis

Koliko je ovaj projekt, Projekt „Djeluj sada!“ od posebnog značaja za građane grada Zagreba, govori i činjenica da je Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenata dodijelilo u prosincu 2013. godine prvu Godišnju nagradu za 2013. godinu za uspješnu provedbu Projekta „Djeluj sada!“ kao doprinos unapređenju sigurnosti pacijenata u zajednici, jer se kontinuirano unapređuje dodatnim aktivnostima sukladno potrebama zajednice.  Prilikom ocjenjivanja značajno je uvažen i volonterski angažman cjelokupnog medicinskog osoblja, ali i nabava vrhunskih dijagnostičkih uređaja u skladu sa svjetskim standardima čime se omogućuje bolja dijagnostika i smanjuje mogućnost dijagnostičke pogreške, organizirana je kontinuirana edukacija širih skupina građana (djece i roditelja, odgajatelja u vrtićima), te  informativna kampanja opće javnosti, dostupnost i pravovremenost preventivnih pregleda za sve građane, uspješna koordinacija velikog broja ustanova na ostvarenju zajedničkog cilja kao i uspješno vođenje projekta od strane Gradskog ureda za zdravstvo uz uključivanje ureda Svjetske zdravstvene organizacije.

Možemo reći da je suodgovornost za zdravlje podijeljena, pa zdravlje pojedinca ne ovisi samo o društvenim okolnostima i socijalnim odrednicama  nego i o samom pojedincu i njegovim zdravim životnim navikama, u ovom slučaju zdravstveno prihvatljivom i „sigurnom“ ponašanju na suncu. Prekomjerna izloženost UV sunčevim zrakama je globalni problem koji se ni u Europi više ne može zanemarivati, te se i na razini cijele Europe te suklAdno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO 2008.) ukazala potreba zaštite zdravlja od štetnih posljedica klimatskih promjena. Danas postaje sve očiglednije da su zdravi okoliš i kvalitetno javno zdravstvo preduvjeti za održivi razvoj i sigurnost građana u zajednici.

Za vrijeme ljetnog perioda česte su pojave toplinskih valova i u Hrvatskoj  tako da se može očekivati i porast stope smrtnosti. Pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih od vrućina, što znači da i Grad Zagreb za svoje sugrađane mora biti spreman ublažiti moguće negativne posljedice po zdravlje i biti spremna brzo djelovati. Protokol uključuje potrebne postupke za pripravnost i djelovanje službe zdravstvene i socijalne skrbi te drugih institucija, na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskog vala. Uključene su i preporuke za smanjenje rizika kako za pojedince i tako i u institucionalnim uvjetima. Protokolom se utvrđuje obveza pojedinih sudionika nakon prognoze toplinskog vala te savjeti kako reagirati i ponašati se tijekom vala velikih vrućina. Prema protokolu Grad Zagreb  kontunuirano upozorava i obavještava ustanove te građane o  preporukama  u zaštiti zdravlja od velikih vrućina s naglaskom na vulnerabilne skupine (kronične bolesnike, djecu, starije, trudnice). Također  Grad Zagreb nastoji u cilju što bolje skrbi o sugrađanima svake godine što kvalitetnije organizirati rad Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, zbog pojačanih intervencija u ljetnom periodu, osobito za vrijeme toplinskih udara, te smo u svrhu što bržeg dolaska interventne hitne medicinskepomoći tijekom 2016. godine dotirali smo sredstva Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba te omogućili kupnju dva motorna vozila hitne pomoći.

Projekt „Djeluj sada“ bavi se primarnom i sekundarnom prevencijom kožnih bolesti uzrokovanih štetnim UV zračenjem, prvenstveno malignih bolesti. Uključuje suradnju brojnih zdravstvenih ustanova ( Klinika za tumore, Klinika za dermatologiju KBCSM, Referentni centar za melanom MZ, Zagrebačka liga protiv raka, Udruga „Zdravi pod suncem“, Klinika za kožne i spolne boelsti KBC Zagreb, Hrvatsko dermatovenerološko društvo HLK, Gradski ured za obrazovanje i sport) uz potporu Gradskog ureda za zdravstvo i Ureda  WHO-a u RH. Projekt je kroz 9 godina izravno obuhvatio preko 60 000 korisnika organiziranom edukacijom uz šire djelovanje prema općoj populaciji informacijskom kampanjom. Samo ove godine besplatnom je preventivnom pregledu kože od strane liječnika specijalista dermatologa pristupilo 1207 građana.

1.Osobita je vrijednost projekta usmjerenost djeci vrtićke dobi. Time djeca usvajaju adekvatno zdravstveno ponašanje koje će u budućnosti pridonijeti njihovoj sigurnosti  i na ostalim razinama zdravstvene skrbi. Ispravlja se pogreška pacijenata u pristupanju sustavu zdravstvene zaštite, što višestruko poboljšava sigurnost za pacijenta tijekom budućeg korištenja zdravstvene zaštite.

2. Nabava vrhunskih dijagnostičkih uređaja u skladu sa svjetskim standardima čime se omogućuje bolja dijagnostika i smanjuje mogućnost dijagnostičke pogreške

3. Organizirana edukacija i informativna kampanja opće javnosti

4. Organizirana edukacija specifičnih skupina (djece, roditelja, starijih oosba, zdravtvenih odgajatelja u vrtićima, sportskih društava, sportaša koji treniraju na otvorenome, zaposlenika onih djelatnosti koji borave i rade na suncu

5. Dostupnost i pravovremenost preventivnih pregleda za opću populaciju

6. Uspješna koordinacija velikog broja ustanova na ostvarenju zajedničkog cilja

7. Uspješno vođenje projekta od strane Gradskog ureda za zdravstvo uz  uključivanje ureda Svjetske Zdravstvene Organizacije

8. Kontinuitet i održivost projekta – djeluje već 9 godina

9. Proširivanje aktivnosti unutar projekta – dodatna edukacija o učincima toplinskog vala

Akcija „Djeluj sada“ se provodi u s Klinikom za tumore i Klinikom za kožne i spolne boelsti Kliničkoga bolničkoga centraSestre milosrdnice”, Referentnim centrom Ministarstva zdravlja za melanom, Zagrebačkom ligom protiv raka, Udrugom „Zdravi pod suncem“, Klinikom za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Domovima zdravlja kojih je osnivač grad Zagreb, a uz potporu Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj.

Gradski ured za zdravstvo provodi ovu najposjećeniju javnozdravstvenu kampanju u okviru  projekta  zaštitiDjeluj sada“. Svake godine pregledima je obuhvaćeno preko 700 građana, a u 2016. godini preventivnim pregledima je obuhvaćeno 1207 građana.. Projekt se provodi od 2007. godine te se kontinuirano unapređuje dodatnim aktivnostima sukladno potrebama zajednice

U svrhu postizanja definiranih edukacije, prevencije i ranog otkrivanja bolesti provodeno je niz projektnik aktivnosti:

·         edukacija svih zdravstvenih voditelja (ukupno 60) u odgojnim ustanovama na području grada zagreba (vrtićima), te neposredno putem njih edukacija odgajatelja, roditelja i djece, preko 20 000 korisnika (odgajatelji, roditelji, djeca)

·         osiguranje zaštitnih krema za za 3.200 vrtićkih grupa

·         kontinuirane aktivnosti besplatnih preventivnih pregleda madeža (bez uputnice)

·         Grad Zagreb je omogućio Kliničkom bolničkom centru “Sestre milosrdnice” kupnju fotoaparata specifičnih mogućnosti snimanja  promjena na koži

·         sustavna edukacija građana tijekom cijelog ljeta, gostovanja stručnjaka na subvencioniranim medijima

·         izrađen edukativni radio jingl, koji se emitira na ugovorenim subvencioniranim medijima tijekom ljeta, a u cilju upozorenja građana o posljedicama tijekom zdravstveno neprihvatljivog izlaganja štetnim sunčanim zrakama

·         distribucija edukativnog i promotivnog materijala (plakati, brošure, leci, bojanke) u sve zdravstvene i odgojne ustanove

·         Organizirana edukacija specifičnih skupina (djece, roditelja, starijih oosba, zdravtvenih odgajatelja u vrtićima, sportskih društava, sportaša koji treniraju na otvorenome, zaposlenika onih djelatnosti koji borave i rade na suncu

·         provedba protokola o zaštiti zdravlja od nadolazećih vrućina, a u suradnji s Ministarstvom zdravlja

·         postavljanje mjerača UV indexa na ukupno 8 lokacija u Gradu Zagrebu

·         zbog pojačanih intervencija u ljetnom periodu, osobito za vrijeme toplinskih udara, a u svrhu što bržeg dolaska interventne hitne medicinske pomoći do pacijenta tijekom 2016. godine dotirali smo sredstva Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba te omogućili kupnju dva motorna vozila hitne pomoći.

·         izrađen edukativni plakat, brošure

·         izrađen edukativni jingl

·         U 2016. godini u okviru jednodnevne akcije na Jarunu provedene su i “Fora radionice za djecu”, igre i natjecanja, testiranje proizvoda za zaštitu od sunca i dr. Odaziv je bio iznimno velik, te  jedan dio građana nažalost nije mogao biti obuhvaćen preventivnim pregledima. Veliki odaziv  rezultat je dugogodišnjeg rada Grada Zagreba na edukaciji i informiranju građana o važnosti odlaska liječniku specijalistu na redovite preventivne preglede kože.

·         Općenito u okviru dugogodišnje provedbe projektom obuhvaćeno preko 60.000,00 građana

Veliki broj građana koji ne uspiju obaviti pregled za vrijeme kampanje, predlažu da se ista provodi najmanje dva puta godišnje. Izuzetno je i medijski praćena.

Osnovni problem

U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravstveno stanje milijuna ljudi. Procjene za Europu ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice.
Procjenjuje se da se svake godine diljem svijeta pojavi oko 132.000 slučaja malignih melanoma i više od dva milijuna slučajeva drugih vrsta malignih oboljenja kože. Najveći broj pripisuje se prekomjernom izlaganju ultraljubičastom zračenju. Stoga kontinuirano ističemo važnost ovakvih preventivnih akcija svijesni činjenice da 80% UV zračenja, koje kasnije djeluje na nastanak zloćudnih tumora kože, primamo u ranoj životnoj dobi. Poticanje edukacije o mjerama samozaštite, samopregledu i redovitim kontrolama kroz ovakve akcije, posebno rizičnih pojedinaca i populacijskih skupina koje nisu dovoljno osviještene, izrazito je važno za zdravlje i sigurnost građana u zajednici.

Rješavanje problema

Cilj kampanje je upozoriti građane Grada Zagreba s rizicima prekomjerne izloženosti UV zračenju upozoravajući ih da preuzmu odgovornost prema svom zdravlju i zdravlju svoje djece. Pojave trajnog oštećenja kože, dugoročne promjene na koži ( sunčane mrlje, prerano starenje kože, povećanje rizika od raka kože), mogu se smanjiti i svesti na zdravstveno prihvatljivu razinu pravilnim ponašanjem i odgovarajućom zaštitom, ali i pravovremenim otkrivanjem promjena na koži. Preventivne preglede i javnozdravstvene programe u cilju prevencije melanoma, odnosno otkrivanja ove bolesti u ranom stadiju, potrebno je provoditi sustavno i trajno. Osim toga, edukaciju je nužno provoditi od najranije dobi, upravo zbog povećane pojavnosti melanoma kod mladih, kao i zbog dugotrajne izloženosti mlađih generacija sve štetnijem ultraljubičastom zračenju.

Rezultati

Vidi opis projekta

Troškovi projekta

Projekt iznimno zahtjevan za organizaciju, jedan službenik koordinira aktivnost ispred Gradskog ureda za zdravstvo, a u suradnji s ostalim partnerima provedbe.
Izvori financiranja; Grad Zgareb, druge pravne osobe koje financiraju projekte udrugama.
Tijekom 2016. godine utrošeno je ukupno približno 400.000, 00 kuna za sve navedene aktivnosti, uključujući i kupnju dva motorna vozila, te najam 8 uređaja za mjerenje UV indeksa.

Drugi učinci projekta

Inicijativa je započeta s aktivnošću preventivnih pregleda madeža 2007. godine, a sve ostale navedene aktivnosti rezultat su razvoja projekta „Djeluj sada“ tijekom 9 godina.

Održivost projekta

Aktivnost se planira nastaviti s proširenejm edukacije za osnovne i srednje škole. Ujedno se namjeravaju postaviti mjerači UV indeksa i an gradskim bazenima.

Dokumenti

Provoditelj projekta

Grad Zagreb