Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Koprivnica – Civitas Dyn@mo

Projekt CIVITAS DYN@MO pokazni je projekt europske inicijative CIVITAS u ciklusu CIVITAS Plus II, za period 2012-2016.  Njegov je glavni cilj jačanje održive mobilnosti, novog modernog načina prometno-prostornog planiranja, uvođenje privlačnih prometnih usluga za aktivne građane svake životne dobi, te promicanje novog načina života u skladu s okolišem i baziranog na participaciji građana u procesu […]

Glasaj

Opis

Projekt CIVITAS DYN@MO pokazni je projekt europske inicijative CIVITAS u ciklusu CIVITAS Plus II, za period 2012-2016.  Njegov je glavni cilj jačanje održive mobilnosti, novog modernog načina prometno-prostornog planiranja, uvođenje privlačnih prometnih usluga za aktivne građane svake životne dobi, te promicanje novog načina života u skladu s okolišem i baziranog na participaciji građana u procesu planiranja. Više informacija o projektu na: www.civitas.eu. kao i na web stranici Grada Koprivnice: www.koprivnica.hr/projekti-grada/civitas-dynmo

 

Grad Koprivnica najmanji je grad-partner u projektnom konzorciju koji uz njega čine  gradovi Aachen, Gdynia, Palma de Mallorca, Rupprecht Consult, Sveučilište Lund i Savez baltičkih gradova. Ujedno je Koprivnica i najmanji pokazni grad inicijative CIVITAS. Projekt uključuje 28 mjera, ukupne vrijednosti oko 13 milijuna eura,od čega sufinanciranje kroz program FP7 europske komisije iznosi oko 8,5 milijuna eura.

Grad Koprivnica svojim se dosadašnjim programima i projektima odredio prema održivoj mobilnosti, a ovim projektom nastoji odgovoriti na šest utvrđenih problema i potreba;

 

Prvi problem je nedostatna horizontalna i vertikalna koordinacija dionika i odlučitelja na području prometno-prostornog planiranja, kako na lokalnoj, tako i na višim razinama. Zbog različitih razina nadležnosti nad prometnom infrastrukturom, planiranje je nepovezano, što često dovodi do parcijalnih rješenja i ad hoc zahvata. U našem gradu to se ogleda u  nepovezanosti biciklističke infrastrukture i prometnim zagušenjima u vršnom satu, što predstavlja problem za više od 30% sudionika u prometu. Prisutan je nedostatak strateških dokumenata prometnog razvoja, a postojeći podaci nalaze se na raznim mjestima te je tako zajedničko planiranje otežano. Ovaj problem rješava se prvom mjerom projekta CIVITAS DYN@MO, a to je izrada  i donošenje  Plana održive urbane mobilnosti-SUMP, prvog takvog dokumenta u Hrvatskoj, koji će biti prihvaćen od strane Gradskog vijeća Grada Koprivnice u srpnju 2015. Unutar mjere pokrenut je i Centar kompetencija za SUMP za jugoistočnu  Europu, koji stečena znanja dijeli s drugim gradovima u regiji, olakšavajući im izradu planova održive urbane mobilnosti. Sveučilište Sjever u suradnji s Gradom razvija novi kurikulum održivog prometnog planiranja namijenjen sadašnjim i budućim prometnim planerima, a koji bi trebao biti uspostavljen i certificiran od 2016.godine. Razvoj takvog inovativnog kurikuluma pomogao bi u rješavanju  nedostatka akademskog obrazovanja i školovanih stručnjaka za inovativno prostorno-prometno planiranje koji je u Hrvatskoj evidentan.

Mjera Kampus Zero CO2  odnosi se na kompleks novog sveučilišta Sjever i istraživačko-tehnološkog centra,  smještenog u Koprivnici.  Planiran kao kampus ‘nulte emisije CO2’, ovo je prostor inovativnih prometnih rješenja, od sustava zajedničkih bicikala i pedelec bicikala integriranih u gradski sustav, car-sharing sustava električnih automobila i brze punionice električnih vozila, kompleksa kampusa uređenog kao shared-space zone i Plana upravljanja mobilnošću za kampus (engl. Mobility management plan) do inovativnog javnog prijevoza električnim autobusom. Sva ova rješenja trebala bi zadovoljiti potrebe oko 600 studenata i osoblja Sveučilišta Sjever te poduzeća  Kampus d.o.o., koje upravlja prostorom sveučilišnog kampusa.

Planiranje javnog prijevoza, 2.0 tehnološke platforme i upotreba ekološki čišćih vozila (engl. Low emission vehicles) u središtu je treće mjere.Nedostatak javnog prijevoza jedan je od najvećih prometnih problema koji dijele svi manji gradovi, odnosno većina gradova u Republici Hrvatskoj. Zbog specifičnog položaja Grada Koprivnice na raskrižju  cesta i važnih željezničkih pruga, planirane izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge Rijeka-Budimpešta na europskom prometnom koridoru Vb te međusobne blizine autobusnog i željezničkog kolodvora, cjelokupni sustav javnog prijevoza biti će povezan u sklopu  intermodalnog putničkog terminala. Izraditi će se zajedničke prijevozne karte koje će  omogućavati korištenje svih oblika javnog prijevoza: vlaka, autobusa i javnih bicikala. Sustav javnih bicikala uspostavljen je kroz CBC Hrvatska-Mađarska projekt Bicycle oasis, te u gradu Koprivnici obuhvaća sedam terminala s ukupno 60 bicikala. Jedan od terminala nalazi se uz željeznički kolodvor te čini dodatnu ponudu javnog prijevoza. Povezivanjem ovih mogućnosti, kao i uvođenjem prve eksperimentalne linije gradskog autobusa, problem nedostatka javnog prijevoza trebao bi biti znatno ublažen za sve studente Sveučilišta Sjever, stanovnike središnjeg gradskog naselja i naselja Starigrad te druge građane. Sustav bi se trebao dalje razvijati te uz dodavanje novih linija obuhvatiti i okolna naselja  Grada, smanjujući potrebu za korištenjem osobnog vozila za svakodnevne migracije (put na posao, školu i trgovinu)

Grad Koprivnica je postao i grad-predvodnik (engl. champion city) elektromobilnosti u Hrvatskoj. Kroz projekt CIVITAS DYN@MO uspostavljen je sustav od pet brzih punionica za električna vozila, koje su izgrađene u partnerstvu s HEP ELEN programom. Punionicama se služi 5 električnih, jedno hibridno i jedno plug-in hibridno vozilo koje je u okviru projekta osigurano za 200 zaposlenika gradske uprave i gradskih tvrtki, čime će se postići  smanjenje  emisija stakleničkih plinova od strane vozila u vlasništvu Grada Koprivnice za  27% i smanjenje operativnih troškova za vozila od 24%. Brze punionice dostupne su za upotrebu svim građanima, čime se potiče korištenje električnih vozila na području Grada. Mjerom elektromobilnosti  nastojao se riješiti tržišni problem električnih vozila na ovom prostoru kao i nedostatak uspješnih primjera na području države, čime ova mjera zapravo ne utječe samo na građane Koprivnice i zaposlenike gradskih tvrtki već služi i kao poticaj ostalim gradovima te ohrabruje tvrtke koje se bave proizvodnjom i servisom električnih i hibridnih vozila da pristupe hrvatskom tržištu. Mjera već pokazuje rezultate u vidu povećanja broja električnih vozila u Koprivnici u vlasništvu građana i poduzeća.

DODATNI MATERIJALI :

 

http://koprivnica.hr/novosti/civitas-dynmo-kao-najbolja-praksa-na-radionici-ministarstva-prometa/

 

Osnovni problem

Projekt CIVITAS DYN@MO jedan je od dva pokazna projekta inicijative CIVITAS u periodu 2012.-2016. godina. Provodi se u programu Europske komisije za istraživanje i razvoj (FP7). Grad Koprivnica jedan je od četiri pokazna europska grada koji su si ovim projektom zadali ambiciozne ciljeve na području prostorno-prometnog planiranja, uvođenja čistih vozila i inteligentnih prometnih sustava. Ciljevi koji se odnose na Grad Koprivnicu su izrada Plana održive urbane mobilnosti-SUMP, uz značajni porast znanja i kompetencija na regionalnoj razini, uvođenje integriranog javnog prijevoza i inovativna rješenja na osnovi elektromobilnosti.
Problem strateškog prometno-prostornog planiranja jedan je od najvećih problema svih gradova na području Hrvatske. Mali gradovi su u posebno nepovoljnom položaju, jer do nedavno nisu mogli dovoljno utjecati na uređenje na veći dio prometne infrastrukture ( županijske i državne ceste). Uz nedovoljnu horizontalnu i vertikalnu suradnju svih dionika u procesu planiranja javljaju se i značajni gospodarski, socijalni i ekološki problemi na čije nas rješavanje obvezuje članstvo u Europskoj uniji.
Strateško planiranje nastoji se prvenstveno riješiti takozvanim Planovima održive urbane mobilnosti (engl. SUMP) koji su obvezatni u sve više država Europske unije. Grad Koprivnica jedan je od prvih gradova u Hrvatskoj koji će takav dokument uskoro predložiti na usvajanje Gradskom vijeću. Prva verzija dokumenta je pripremljena, a njegovo prihvaćanje se očekuje u ljeto 2015. godine. Plan će utjecati na sve građane Koprivnice i dnevne migrante koji putuju na posao u Koprivnicu, kao i brojne učenike i studente koji putuju do škole, te poduzeća čija učinkovitost ovisi o kvaliteti prometa.
Posljedice dosadašnjeg sustava sagledive su u nedostatnoj komunikaciji i koordinaciji u procesu planiranja prometnog sustava na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Iako je Grad Koprivnica već desetak godina sustavno poboljšavao prometnu održivost izgradnjom pješačke i biciklističke infrastrukture unutar svojih ovlasti, vertikalna nepovezanost prostorno-prometnog planiranja često je dovodila do prometnih zagušenja u vršnom satu i nepovezane biciklističke infrastrukture. Prometna kultura građana i ovisnost o motoriziranom prometu predstavlja velik problem na nacionalnoj razini. Građani Koprivnice u velikom su dijelu prihvatili održivu mobilnost kao način života, no bez sustavnog provođenja Plana održive urbane mobilnosti, daljnja poboljšanja su teško ostvariva. Grad Koprivnica uz planiranje infrastrukture planira i dodatne mjere edukacije građana te promocije nemotoriziranog prometa i javnog prijevoza.
Plan održive urbane mobilnosti te mjere koje iz njega proizlaze pozitivno će utjecati i na smanjenje operativnih troškova korištenja vozila u vlasništvu Grada i količine emisija stakleničkih plinova iz prometa.
Uz strateško planiranje projekt je usmjeren i na rješavanje nedostatka javnog prijevoza koji je česti problem manjih gradova u Hrvatskoj. Posebnu inovativnost predstavljaju električni autobusi čije je tržište i baza servisa još nerazvijeno u Hrvatskoj. Energetska učinkovitost posebno je izražena u mjeri elektromobilnosti gdje je Grad već uspostavio car-sharing električnih vozila za zaposlenih gradske uprave i poduzeća te razvio infrastrukturu brzih punionica za električna vozila u Gradu.
Nedostatak znanja, iskustva i stručnosti na području održivog prometno-prostornog planiranja predstavlja prepreku hrvatskim gradovima da razviju efikasan i održiv prometni sustav. U okviru projekta Civitas Dyn@mo, razvojem kurikuluma prostorno-prometnog planiranja na Sveučilištu Sjever u Koprivnici, pokušat će se riješiti taj problem na nacionalnoj razini. Mjere razvoja kurikuluma i sustava energetski učinkovitijih vozila svojim utjecajem zapravo nadilaze lokalne i regionalne okvire te utječu na širenje elektromobilnosti i modernog prometno-prostornog planiranja na nacionalnoj razini te na razini cijele regije jugoistočne Europe.
Kako bi svojim novostečenim iskustvom te znanjima i iskustvima naprednih gradova u regiji pomogli drugim gradovima u razvoju strategija i mjera održive urbane mobilnosti, Grad Koprivnica i Sveučilište Sjever uspostavljaju Centar kompetencija za prostorno-prometno planiranje na razini jugoistočne Europe. Web platforma Centra već je uspostavljena, a prvi treninzi za razvoj planova održive urbane mobilnosti-SUMP započinju se provoditi u lipnju ove godine. Više informacija može se naći na: www.kc-sump.eu.

Konačni rezultat svih navedenih mjera biti će bolja kvaliteta života svih građana Grada Koprivnice.

Rješavanje problema

Rješavanje opisanog problema provodi se kroz:
- Povećanje suradnje svih odlučitelja i dionika na lokalnoj razini
- Suradnju kroz projekt i korištenje uspješnih praksi prometnog-prostornog planiranja iz Europske unije
- Povećanje kapaciteta za moderan pristup procesu planiranja
- Edukaciju građana i uključivanje građana u proces planiranja
- Uvođenje inovativnih i energetski učinkovitijih tehnologija u prometu

Uspješne prakse europskih gradova u području održive urbane mobilnosti poslužile su nam kao uzor. Inovativnih rješenja iz Hrvatske u području energetski čišćih vozila bilo je vrlo malo, nije bilo baze servisa električnih autobusa, brzih električnih punionica niti Planova održive urbane mobilnosti prihvaćenih i usklađenih s postojećom planskom dokumentacijom. Za rješenja smo se odlučili kroz provedbu projekta CIVITAS DYN@MO, povezujući ga s prethodnim iskustvima kao što su:
- Desetljeće planiranja biciklističke infrastrukture čime je Koprivnica postala grad bicikala i grad s najvećom dužinom biciklističkih staza na broj stanovnika u Hrvatskoj ( 92 km staza- više od 2.5 m po stanovniku!)
- Akcijski plan održivog energetskog razvitka - SEAP Grada Koprivnice
- Postojeći projekti urbane mobilnosti

Inovativna rješenja uključuju:
- Električna vozila za zaposlenike gradske uprave i tvrtki,
- Nadogradnju sustava javnih bicikala i uvođenje pedelec bicikala na studente i zaposlenike sveučilišnog kampusa Sveučilišta Sjever,
- Kampus Zero CO2 odnosno kampus niske emisije stakleničkih plinova iz prometa
- Inovativno prometno planiranje na nacionalnoj razini,
- Integraciju prijevoznih karata u javnom prijevozu,
- Kurikulum održivog prometa i
- Centar kompetencije za planiranje održive urbane mobilnosti za jugoistočnu Europu.

Rezultati

Glavni rezultati su: efikasniji i održiv proces planiranja, uvođenje inovativnog javnog prijevoza, sustav zajedničkog korištenja električnih i hibridnih vozila za gradsku upravu i tvrtke, regionalni centar kompetencija za SUMP, studija multimodalnog rješenja javnog prijevoza, integracija prijevoznih karata u javnom prijevozu, razvoj upravljanja mobilnošću na području kampusa, uvođenje shared-space zona i kurikulum održivog prometnog planiranja.
Imajući na umu da se prometni sustavi gradova konstantno razvijaju, problem se nikada neće riješiti u potpunosti, no efikasnost procesa planiranja i implementacija inovativnih infrastrukturnih rješenja na području Grada Koprivnice uvelike će unaprijediti prometni sustav i kvalitetu života građana i posjetitelja Koprivnice. Proračunska su sredstva ušteđena samim ulaskom u projekt, dok se očekuje i smanjenje operativnih troškova kako u Gradu tako i u gradskim poduzećima i ustanovama. Donošenje Plana održive urbane mobilnosti omogućilo je Gradu prijavljivanje na natječaje na nacionalnoj i međunarodnoj razini čime će se smanjiti proračunski izdaci za projektnu dokumentaciju i infrastrukturne projekte. Kako projekti prijavljeni na razne natječaje još nisu odobreni, nije moguće točnije prikazati smanjenje troškova kojim će oni rezultirati.
Povećana je efikasnost horizontalne koordinacije, a time i skraćeno vrijeme potrebno
za obavljanje posla te količina materijala korištenog u procesu.
Povećan je broj korisnika uz minimalne troškove.
Mjerljivi rezultati:
• 50 000 ljudi direktno obuhvaćenih novim Planom održive urbane mobilnosti
• Svi građani Koprivnice će imati pristup novom javnom prijevozu, koji će u svojoj pokusnoj fazi biti besplatan.
• Svi građani Koprivnice imaju pristup sustavu javnih bicikala koji već bilježi više od 1000 korisnika, a do rujna 2015 je besplatan.
• 500 korisnika kampusa ima pristup zajedničkom sustava pedelec bicikala
• Smanjenje emisija stakleničkih plinova od strane vozila u vlasništvu Grada Koprivnice za 27% i smanjenje operativnih troškova za vozila od 24% biti će ostvareno do kraja 2016.godine.
• Sustav pet brzih punionica za električna vozila dostupan je za uporabu svim građanima i posjetiteljima Grada Koprivnice
• 5 električnih, jedno hibridno i jedno plug-in hibridno vozilo koje je u okviru projekta osigurano za 200 zaposlenika gradske uprave i gradskih tvrtki
• Izrađen i prihvaćen Plan održive urbane mobilnosti-SUMP
• Uspostavljen Centar kompetencija za SUMP za jugoistočnu Europu
• Plan upravljanja mobilnošću za korisnike Kampusa ( završen do kraja 2016.)
• Nekoliko planova upravljanja mobilnošću za škole ( najmanje tri do kraja 2016.)
• Brojne edukacije građana i nekoliko javnih rasprava i radionica za građane u postupku izrade SUMP-a

Troškovi projekta

Proračun projekta CIVITAS DYN@MO za Grad Koprivnicu i lokalne partnere : Gradsko poduzeće Kampus d.o.o., Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o., Čazmatrans, HŽ Infrastruktura, Razvojna agencija Sjever-DAN iznosi oko 1.418.000 eura ( 10.770 000 kuna), od čega se iznos od 840.150 eura ( 6.390 000) odnosi na sredstva Europske unije. Iznos sredstava koje iz svojih izvora ulažu Grad i partneri je različit, no sva su uložena sredstva namijenjena ciljevima kojima Grad i partneri rješavaju uočene probleme.
Kako ciljevi projekta rješavaju i probleme drugih organizacija te i nacionalne probleme, sredstva su uložili i drugi subjekti, posebno poduzeće HEP koje je programom HEP ELEN uspostavilo sustav punionica električnih vozila, za sada najveći u Republici Hrvatskoj. Za nabavku električnih i hibridnih automobila te električnih autobusa, Grad Koprivnica ostvario je i poticaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 892.000 kuna.
Zbog nedostatka kapaciteta Grad je za potrebe projekta temeljem javne nabave naručio neophodne stručne studije te je angažirao domaće i strane stručnjake. Za izradu svih stručnih studija i druge projektne dokumentacije u potpunosti su korištena sredstva Europske unije. Zaposlena je jedna osoba na teret projekta, dok ostali zaposlenici Grada i partnera poslove na projektu obavljaju u sklopu svojih redovitih radnih obveza.

Drugi učinci projekta

Indirektni učinci projekta su između ostalih utjecaj na gradove u okviru CIVINET mreže Slovenija- Hrvatska te ostale gradove u regiji kroz Centar kompetencija za planove održive urbane mobilnosti za jugoistočnu Europu.
Izrada kurikuluma kao očekivanu posljedicu ima utjecaj na organizaciju diplomskog studija održivog planiranja prometa na nacionalnoj razini.
Uvođenje brzih električnih punionica ima indirektni utjecaj na sve građane Koprivnice i služi kao poticaj za nabavu i korištenje električnih vozila od strane građana i poduzeća, kao i pozicioniranje Koprivnice u europskoj mreži gradova koji omogućuju punjenje električnih automobila turistima i ostalim putnicima, od čega će koristi imati i lokalno gospodarstvo.

Održivost projekta

Plan održive urbane mobilnosti –SUMP dugoročna je strategija koja će se kroz akcijski plan provoditi do 2023.godine. Kako se provođenje mjera neprekidno promatra, a učinci redovito procjenjuju, budući će projekti biti planirani u skladu s postignutim rezultatima. Već u ovom času, Grad Koprivnica očekuje rezultate natječaja iz različitih programa, jer će se mjere SUMP-a provoditi kroz projekte na nacionalnoj i europskoj razini. Uz izgradnju sigurne i kvalitetne pješačko-biciklističke infrastrukture u središnjem naselju kao i prigradskim naseljima, predviđeno je postepeno širenje mreže javnog prijevoza te izgradnja intermodalnog putničkog terminala. Ovi značajni pomaci povećat će broj korisnika javnog prijevoza, smanjiti potrebu za korištenjem automobila te unaprijediti javni prostor na korist svim građanima.
Održivost Centra kompetencija za planove održive urbane mobilnosti za jugoistočnu Europu ostvarit će se kroz studij održive mobilnosti Sveučilišta Sjever.
Grad Koprivnica već je dokazao da svojim ambicioznim planovima vezanim uz razvoj održive urbane mobilnosti stoji uz bok gradovima najbolje prakse u Europskoj uniji. U idućim godinama, kroz daljnje projekte i međunarodne mreže nastojat će unaprijediti prometno-prostorno planiranje širom međunarodne regije, a inovativnim rješenjima utjecati i na brojne male i srednje gradove u Europskoj uniji.