Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Koprivnica – Zavrti inicijativu

Kako bi se lokalnim poduzetnicima i obrtnicima olakšali prvi koraci u širenju njihovih poslovanja na inozemna tržišta, osmišljen je KontaktCentar–Koprivnički poduzetnik d.o.o. Inicijativa je započela 2010. godine kada se uvidom u probleme domaćih poduzetnika, putem direktne telefonske komunikacije olakšavao pronalazak inozemnog tržišta. Cilj inicijative je bio rješavanje problema komunikacije prvenstveno zbog jezičnih, pravnih i drugih […]

Glasaj

Opis

Kako bi se lokalnim poduzetnicima i obrtnicima olakšali prvi koraci u širenju njihovih poslovanja na inozemna tržišta, osmišljen je KontaktCentar–Koprivnički poduzetnik d.o.o. Inicijativa je započela 2010. godine kada se uvidom u probleme domaćih poduzetnika, putem direktne telefonske komunikacije olakšavao pronalazak inozemnog tržišta. Cilj inicijative je bio rješavanje problema komunikacije prvenstveno zbog jezičnih, pravnih i drugih barijera. Djelatnici Koprivničkog poduzetnika sa svojim dugogodišnjim iskustvom su istražili tržište kako bi se uvidjela ponuda i potražnja proizvoda i usluga te su na temelju analiziranih podataka odlučili stupiti u kontakt sa uspješnim poduzetnicima na području Austrije, Njemačke, Švicarske i susjednih zemalja. Lokalnim poduzetnicima su se omogućile sljedeće usluge: „traženje kupca“ i usluge prosljeđivanja kontakt-podataka poduzeća koja su zainteresirana za suradnju s korisnikom usluga. Daljnjim praćenjem i analizom suradnje koja je ostvarena pomoću KontaktCentar–Koprivnički poduzetnik d.o.o. zaključeno je da postoje određene prepreke u nastavku suradnje i komunikacije između lokalnih poduzetnika i inozemnih kupaca. Stoga je od strane Koprivničkog poduzetnika d.o.o. pokrenuta sljedeća inicijativa, a to je direktna pomoć pri izlasku na nova tržišta. Izradila se nova analiza stanja gdje je utvrđeno da najviše potreba koje lokalni poduzetnici mogu zadovoljiti na području Europe, ali i šire, ima u prodaji ogrjevnog drva, peleta i briketa. Tako je pokrenuta dugoročna suradnja s nekoliko stalnih kupaca i lokalnih poduzetnika ogrjevnog drva, peleta i briketa – suradnja koja se još uvijek nastavlja. Stepenica više je postignuta konstantnim praćenjem: pri izlasku na nova tržišta omogućava se efikasnija kontrola obje strane sve do faze sklapanja ugovora, isporuke i plaćanja. Postprodajna faza je također osigurana, gdje je uloga Koprivničkog poduzetnika praćenje zadovoljstva svih uključenih strana, čime se osigurava kontinuirano poboljšanje budućih usluga.

Inicijativa koja je pokrenuta krajem 2014. godine podrazumijeva pružanje individualne mentorske podrške u Poduzetničkom inkubatoru jednom od „stanara“, poduzetniku Miranu Kataru (poduzeće Katar Guitars j.d.o.o.). Pokrenuta je inicijativa gdje je navedeni poduzetnik dobio priliku predstaviti svoj proizvod, ručno izrađenu gitaru na CNC stroju u Poduzetničkom inkubatoru tijekom emisije HRT-a „Snaga volje“. Nakon što je izabran kao pobjednik, osim nagrade, otvorila su mu se vrata izlaska na inozemna tržišta.

Sljedeća inicijativa Koprivničkog poduzetnika koja se nastavlja s ciljem poticanja internacionalizacije poslovanja je organizacija gospodarskog susreta na temu EU fondovi za poljoprivredu i prehrambenu tehnologiju, gdje su predstavnici Ministarstva poljoprivrede RH u suradnji s Austrijom predstavili mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. te aktualne i buduće natječaje. Austrijske tvrtke i stručnjaci iz klastera AAC – AustrianAgriculturalCluster predstavili su svoja iskustva i znanje u pripremi projekata za EU fondove te proizvode i usluge na području poljoprivredne i prehrambene tehnologije, dok su predstavnici gospodarstva Koprivničko-križevačke županije predstavili aktualne projekte i mogućnosti za suradnju u svojoj županiji. Cilj ovog bilateralnog poslovnog susreta bio je kroz niz informativno-edukativnih predavanja približiti sudionicima poticaje iz EU fondova te potaknuti suradnju i razmjenu iskustava austrijskih i hrvatskih poljoprivrednika, gospodarstvenika, udruženja i zadruga. Tijekom susreta, održavali su se i poslovni sastanci između austrijskih i hrvatskih sudionika skupa. Sam skup imao je dva osnovna cilja: razmjenu znanja i iskustva između austrijskih i hrvatskih stručnjaka i gospodarstvenika te poticanje suradnje na zajedničkim projektima na području poljoprivrede. Ovim ciljevima obuhvaćena su prioritetna područja za jačanje marketinških aktivnosti i prezentaciju na međunarodnim tržištima, razvoj novih proizvoda te priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište.

Razvijene zemlje upućuju na važnost prepoznavanja sektora malih i srednjih poduzeća kao nositelja izvoznih aktivnosti i ključnog čimbenika podizanja konkurentnosti cjelokupnog gospodarstva. Domaća tržišta u većini slučajeva postaju nedostatna za ekspanziju, odnosno za rast profitabilnosti te se nameće potreba za okretanjem ka internacionalizaciji poslovanja. Za svaki uspjeh u poslovnom okruženju potrebno je unaprijediti vlastita znanja i vještine, a učeći od drugih stvaraju se veće šanse za uspjeh i otvaraju se nove prilike, a sve to nam pruža internacionalizacija poslovanja.

Koprivnički poduzetnik d.o.o. upravlja Poduzetničkim inkubatorom i svojim poduzetnicima pruža edukacije o važnosti internacionalizacije poslovanja. Prva je bila održana 13. svibnja 2015. godine, gdje su bile predstavljene mogućnosti, prednosti i izazovi izlaska na strana tržišta. Svaki mjesec se očekuju nove edukacije na temu internacionalizacije.

U sklopu te inicijative planira se suradnja s UK TradeandInvesmentom za globalne poduzetničke programe. Ova suradnja otvara vrata internacionalizacije za poduzetnike i to s jednim od najboljih engleskih razvojnih poduzetničkih sustava, programa kojeg je prije 10 godina usvojilo UK, a koji se do danas pokazao više nego uspješnim. Koristeći ovu suradnju pruža se prilika svim poduzetnicima koji su spremni za nova tržišta i internacionalizaciju poslovanja da iskoriste ovaj kanal direktno kontaktirajući s najeminentnijim stručnjacima koji stvaraju prilike, povezuju i pomažu kod povezivanja kompanija, posebno start-up kompanija koje imaju dobar proizvod, odnosno koje razvijaju ili koriste nove tehnologije i inovativnost kao sastavni dio svojeg proizvoda ili usluga. Rezultati tog programa su preko 400 inovativnih kompanija koje su stvorile 3000 visoko vrijednih radnih mjesta. Njihovo znanje, iskustvo, poslovne veze, informacije i kontakti vrlo su vrijedna prilika da se i hrvatski poduzetnici osnaže i svoje poslovanje prošire i internacionaliziraju na globalnom tržištu. Za to su potrebna nova znanja i vještine, a upravo dobri uvjeti rada, mnogo poticaja od strane potpornih institucija te odvažnost samih poduzetnika uvjetuju stvaranju preduvjeta za bolje poslovno okruženje.

U sklopu inicijative pokrenula se suradnja između ZIP-a, Grada Koprivnice te Koprivničkog poduzetnika d.o.o koja se planira nadograđivati s riječkim, ali i drugim poduzetničkim centrima. Tako će se osigurati najbolji programi, edukacije, poticaji i transfer znanja te otvaranje novih prilika za koprivničke poduzetnike, a posebno za one koji to tek planiraju postati, odnosno za start-up poduzeća. Svi dogovoreni programi i aktivnosti prijavljivat će se na natječaje za financiranje, a rezultat koji svi željno očekujemo je porast broja MSP-a, samozapošljavanje, zapošljavanje te ukupni utjecaj na rast gospodarstva konkurentnim malim i srednjim poduzetništvom koje se otvara internacionalnim tržištima.

Rad Koprivničkog poduzetnika d.o.o. prepoznat je i od strane Ministarstva poduzetništva i obrta nominacijom za najbolji inkubator u Hrvatskoj u 2014-oj godini što predstavlja veliku nagradu i priznanje.

Osnovni problem

Domaća tržišta u većini slučajeva postaju nedostatna za ekspanziju, odnosno za rast profitabilnosti te se nameće potreba za okretanjem ka internacionalizaciji poslovanja. Za svaki uspjeh u poslovnom okruženju potrebno je unaprijediti vlastita znanja i vještine, učeći od drugih stvaraju se veće šanse za uspjeh i otvaraju se nove prilike, a sve to nam pruža internacionalizacija poslovanja. Koprivnički poduzetnik d.o.o. je pokrenuo inicijativu „ZAVRTI INICIJATIVU“ putem koje se omogućava malim i srednjim poduzetnicima lakši izlazak na strana tržišta poticanjem korištenja naprednih tehnologija i inovacija u poslovanju te uspostavljanjem međunarodne suradnje.
Osnovi cilj bio je i jest Omogućiti malim i srednjim poduzetnicima lakši izlazak na strana tržišta, povezati domaće poduzetnike s inozemnim kupcima i poticati male i srednje poduzetnike na internacionalizaciju poslovanja korištenjem IT-a i inovacija, kreiranje programa za male i srednje poduzetnike s ciljem poticanja transfera znanja i pružanja podrške domaćim poduzetnicima.
Koprivnički poduzetnik kao poduzetnička potporna institucija osnovana je od Grada Koprivnice. Upravlja poduzetničkim inkubatorom u kojem svoje poslovne ideje trenutno realizira 30 stanara te pruža usluge savjetovanja i podrške poslovnim subjektima. Koprivnički poduzetnik provodi edukacije za poduzetnike, izrađuje poslovne planove i EU projekte te nudi mogućnosti najma strojeva kao što su laser, stroj za pakiranje, CNC stroj i sl. Koprivnički poduzetnik promovira poduzetništvo, jača znanja i vještine te potiče uključivanje na tržište rada i umrežavanje. Poduzeće posjeduje vlastite baze podataka koje pomažu pri informiranju poduzetnika o novim mjerama i mogućnostima financiranja te uspješno surađuje s drugim agencijama, udrugama i organizacijama. Na jedan od navedenih načina ili više njih, koprivnički poduzetnik posredno ili neposredno uključuje više od 100 malih i srednjih poduzeća te pojedinaca koji uspostavljaju start-up-ove.

Rješavanje problema

Domaća tržišta u većini slučajeva postaju nedostatna za ekspanziju, odnosno za rast profitabilnosti te se nameće potreba za okretanjem ka internacionalizaciji poslovanja. Za svaki uspjeh u poslovnom okruženju potrebno je unaprijediti vlastita znanja i vještine, učeći od drugih stvaraju se veće šanse za uspjeh i otvaraju se nove prilike, a sve to nam pruža internacionalizacija poslovanja. Koprivnički poduzetnik d.o.o. je pokrenuo inicijativu „ZAVRTI INICIJATIVU“ putem koje se omogućava malim i srednjim poduzetnicima lakši izlazak na strana tržišta poticanjem korištenja naprednih tehnologija i inovacija u poslovanju te uspostavljanjem međunarodne suradnje. Samo direktna podrška malim i srednjim poduzetnicima predstavlja rješavanje problema premale internacionalizacije poslovanja, stoga se smatra da je ova inicijativa najbolje rješenje za navedeni problem. Kako napreduje tehnologija, napreduje i inicijativa, stoga se konstantno primjenjuju napredne tehnologije kod komunikacije sa inozemnim tržištem.

Rezultati

Pomoću inicijative KontaktCentar–Koprivnički poduzetnik d.o.o. stvorena je baza podataka lokalnih poduzetnika koji imaju potrebu svoje proizvode plasirati na inozemna tržišta. Također, kreirana je baza podataka inozemnih kupaca na području Austrije, Njemačke i Švicarske koji su spremni sklopiti suradnju s domaćim poduzetnicima. Potpisano je 39 ugovora o poslovnoj suradnji s domaćim poduzetnicima koji su bili spremni plasirati svoje proizvode na inozemna tržišta. Neki od proizvoda koji su prezentirani inozemnim kupcima su sljedeći: voćno vino od malina, suveniri, likeri, transportne trake, drvene klupe, kozmetički proizvodi, soja, pogače od suhih smokava, pekmezi, ulje od lavande, kupinovo vino, papirnate role, madraci, peleti, briketi, ogrjevno drvo na paletama i slično. Daljnjim praćenjem i analizom stanja odvijanja suradnje između domaćih poduzetnika i inozemnih kupaca došlo se do zaključka da nedostaje daljnje komunikacije. Stoga se opet izradila analiza tržišta gdje se došlo do zaključka da su najtraženiji proizvodi peleti, briketi i ogrjevno drvo na paletama. 2011. godine je stvorena nova inicijativa - pomoć pri izlasku na nova tržišta. Navedena inicijativa pruža podršku poduzetnicima od prvog koraka početne komunikacije pa sve do sklapanja ugovora i naplate. Također, prati se daljnji napredak buduće suradnje i pružaju se savjetodavne usluge kako dodatno poboljšati poslovanje i stvoriti pozitivnu poslovnu klimu. Ukupno 11 poduzetnika i obrtnika je uz pomoć navedene inicijative pronašlo svoje stalno inozemno tržište pri čemu je izvezeno preko 5000 tona peleta, briketa i ogrjevnog drva. To su sljedeća poduzeća: Alfa drvo d.o.o. (Kutina) - izvozi na Maltu, Spačva (Vinkovci) - izvozi u Austriju, Standard FurnitureSerbia d.o.o. (Srbija) - izvoz u Italiju i Austriju, Intercomerce (Srbija) - izvoz u Austriju i Italiju, Jozipović d.o.o. (Pakrac) - izvoz u Austriju, Njemačku i Maltu, Požgaj d.o.o. (Veliki Bukovac) - izvoz u Austriju, Koščel d.o.o. (Popovača) - izvoz u Austriju, Zelena biomasa (Češka) - izvoz u Italiju, Pilana Mrkopalj (Fužine) - izvoz u Italiju, Pilana Filić (Drnje) - izvoz u Austriju, QuercoPabus d.o.o. (Varaždinske toplice) - izvoz u Njemačku.

Poduzetniku Miranu Kataru omogućena je suradnja s inozemnim tržištem zahvaljujući mentorskim uslugama pruženim u Poduzetničkom inkubatoru.

Početkom 2015. godine se zbog vrlo dobrih odnosa sa Austrijom pokrenula inicijativa, odnosno suradnja s austrijskim tvrtkama i stručnjacima iz klastera AAC – AustrianAgriculturalCluster zajedno s Ministarstvom poljoprivrede RH, Hrvatskom gospodarskom komorom i Koprivničkim poduzetnikom. Prvi susret je zamišljen kao pružanje mogućnosti sudjelovanja na besplatnim edukacijama vezanih uz Program ruralnog razvoja i predstavljanja mogućnosti ulaganja. Sudjelovalo je ukupno 30 domaćih poljoprivrednika. Nakon edukacija, 5 austrijskih poduzetnika je podijelilo iskustva vezana uz njihovo poslovanje koji su poslužili kao primjeri dobre prakse. Kako bi se potaknula suradnja i razmjena iskustva austrijskih i hrvatskih poljoprivrednika, gospodarstvenika, udruženja i zadruga održavani su poslovni sastanci između 30 hrvatskih i 30 austrijskih sudionika. Pošto je prvi susret uspješno organiziran, sklopljena su nova poznanstva i predstavljene mogućnosti buduće suradnje na području poljoprivrede domaćih i inozemnih poljoprivrednika, idući se očekuje u skoroj budućnosti.

Održana je edukacija poduzetnicima Poduzetničkog inkubatora gdje su predstavljene mogućnosti izlaska na strana tržišta. Edukacije o internacionalizaciji poslovanja će se održavati svaki mjesec, a sljedeći korak je dugoročna suradnja Koprivničkog poduzetnika d.o.o. s UK TradeandInvesmentom za globalne poduzetničke programe.

Ukratko, uz pomoć navedene inicijative ukupno 11 obrtnika pronašlo je svoje stalno mjesto na inozemnom tržištu, potpisano je 39 ugovora o poslovnoj suradnji pri čemu je izvezeno preko 5.000 tona peleta, briketa i ogrjevnog drva. Internacionalizacija poslovanja potaknula je susret hrvatskih i austrijskih poduzetnika te je održano ukupno 30 poslovnih sastanaka za buduću suradnju. Tokom inicijative isplanirani su programi i edukacije za buduću suradnju sa ZIP-om, riječkim i ostalim inkubatorima, održana je prva edukacija o važnosti internacionalizacije poslovanja u Poduzetničkom inkubatoru Koprivnica te je uspostavljena buduća suradnja sa UK TradeandInvesmentom.

Troškovi projekta

Ukupni proračun ulaganja predstavlja godišnji postotak plaće rada na inicijativi djelatnika Koprivničkog poduzetnika.
2010. godine - 76.722,96 kn
2011. godine - 76.722,96 kn
2012. godine - 74.189,34 kn
2013. godine - 74.471,28 kn
2014. godine - 75.788,85 kn
2015. godina - 32.000,00 kn

Drugi učinci projekta

Rad Koprivničkog poduzetnika d.o.o. prepoznat je od strane Ministarstva poduzetništva i obrta nominacijom za najbolji inkubator u Hrvatskoj u 2014-oj godini što predstavlja veliku nagradu i priznanje.
Projekt je poslužio kao osnova za projekt IPA CBC Hrvatska –Mađarska, III poziv TOUR PACK ( Osmišljavanje prekograničnih turističkih programa), koji Grad Koprivnica provodi kao projektni partner uz Razvojnu agenciju VIDRA, Virovitica i Grad Barcs, a pod vodstvom Poduzetničkog centra Županije Somogy.

Održivost projekta

Navedenom suradnjom će se svim lokalnim poduzetnicima koji planiraju plasirati svoje proizvode na inozemna tržišta omogućiti prilika da iskoriste ovaj kanal kao mjesto stvaranja novih poslovnih veza, informacija i kontakata. Koprivnički poduzetnik d.o.o. pokreće inicijativu gdje će se putem nekoliko uzastopnih skype konferencija omogućiti izravan transfer znanja između domaćih i inozemnih poduzetnika s ciljem stimuliranja suradnje. Priliku za sudjelovanjem na skype konferencijama će imati svi poduzetnici koji imaju dobar proizvod, odnosno koji razvijaju ili koriste nove tehnologije i inovativnost kao sastavni dio svojeg poslovanja.
Uz podršku Koprivničkog poduzetnika, poduzetnicima će se nakon skype konferencija pružati podrška u daljnjim koracima njihovih poslovanja s ciljem poticanja inozemne suradnje.
Buduća inicijativa uključuje suradnju Koprivničkog poduzetnika, Grada Koprivnice, Zagrebačkog inkubatora poduzetništva, riječkog i drugih poduzetničkih centara. Kreirat će se programi i edukacije s ciljem pružanja podrške domaćim poduzetnicima da svoja poslovanja prošire na internacionalnim tržištima i na taj način utječu na rast gospodarstva i povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Sudjelovanje u programima i edukacijama će imati priliku iskoristiti svi poduzetnici koji su spremni ulagati u svoja znanja i vještine.