Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Ludbreg – Centar za posjetitelje

Kako se ovdje radi o izuzetnim financijskim sredstvima, odlučili smo da će se projekt provoditi u 3 faze, gdje je treća faza izgradnja same građevine. Nakon izgradnje, uređenja interijeta te eksterijera, krenut će se u primjenu interdisciplinarnog pristupa gdje će se koristiti sve prednosti jedne multifunkcionalne građevine i različitosti koje će se u njoj nalaziti. […]

Glasaj

Opis

Kako se ovdje radi o izuzetnim financijskim sredstvima, odlučili smo da će se projekt provoditi u 3 faze, gdje je treća faza izgradnja same građevine. Nakon izgradnje, uređenja interijeta te eksterijera, krenut će se u primjenu interdisciplinarnog pristupa gdje će se koristiti sve prednosti jedne multifunkcionalne građevine i različitosti koje će se u njoj nalaziti.

Korisnci

Korisnici su određeni na temelju provedene analize svih relevantnih dionika. Cilj analize bio je identificirati osobe ( fizičke, pravne ),  organizacije i ostale relevantne  stakeholders-e  koji će, na direktan ili indirektan način, biti uključeni u provedbu projekta, odnosno  korisnika kojih se tiču problemi koje rješavamo projektom.

Rezultati analize su slijedeći:

 1. U fazi kad Centar postane operativan i infrastrukturalna platforma za daljnji razvoj, projekt imati direktan imapct na:
  • JLS
  • Turistička zajednica grada Ludbrega
  • Ludbreška župa ( vjernike, posjetitelje, hodočasnike)
  • Hotelska poduzeća u Ludbregu
  • Hoteljerska poduzeća u Ludbregu
  • SME
  • Proizvođači autohtonih lokalnih proizvoda
  • Civilno društvo
  • Lokalno stanovništvo
  • Stanovništvo u regiji

Krajnji korisnici/ final beneficiaries ( oni kojima projekt neposredno pomaže i koji će od projekta imati dugoročne koristi )

 • JLS Grad Ludbreg
 • udruge civilnog društva
 • SME
 • poljoprivredna gospodarstva s razvijenim ruralnim turizmom
 • proizvođači autohtonih proizvoda, suvenira
 • turisti
 • posjetitelji
 • hodočasnici
 • mladi
 • hotelijeri
 • maleni proizvođači
 • poljoprivredni proizvođači
 • ostali članovi lokalne zajednice

 

Zaključak analize dionika

Nositelj projekta: Grad Ludbreg

Kako se ovdje radi o provedbi infrastrukturalnog projekta, odnosno izgradnji objekta koji se u svojoj završnog fazi stavlja u operativan status, ključni dionik je Grad Ludbreg, jer obavlja sve aktivnosti potrebne za pravovremeno završavanje projektnih aktivnosti.

Jednom kad se Centar za posjetitelje stavi u operativan status, lista dionika će se proširiti diversificirati, sukladno analizama koje će biti provedene, a odnose se na analizu postojećeg stanja, ekonomske analize, financijske analize te ostalih socio-ekonomskih konstrukta, struktura i sudionika.

 

Implementacija aktivnosti

U implementaciji aktivnosti nismo imali nikakvih problema.

Razlog tome je bio slijedeći pristup koji je primijenjivan u svakom segmentu planiranja i provedbe:

 1. Stvaranje relevantnog projekta koji zadovoljava stvarne i prioritetne potrebe
 2. Osiguravanje adekvatnog administrativnog kapaciteta
 3. Poticanje umrežavanja različitih sudionika
 4. Osnivanje partnerstva na lokalnoj razini i šire
 5. Umanjivanje potencijalnih rizika na temelju interdisciplinarnog pristupa
 6. Efikasna koordinacija prilikom implementacije
 7. Jasno određena podjela zadataka
 8. Osiguravanje ekonomične i efektivne provedbe
 9. Evaluacija rezultata ( prilika za dodatno učenje)
 • Izvještaji i provjere na licu mjesta
 • Kontrola
 • Provođenje aktivnosti kako je planirano
 • Ostvarenje rezultata kako je planirano
 • Dokazana ekonomičnost trošenja
 • Dokazana regularnost trošenja
 • Sukladnost s pravilima (natječajne procedure, visibility)

10. Definirana cjelokupna slika projekta ( ostvareni ciljevi, postignuti rezultati, održiv projekt)

Osnovni problem

Problem kojeg ovim projektom želimo riješiti je kako jednu infrastrukturnu građevinu ukomponirati u interdisciplinarni pristup, tj. kako da sama građevina odgovara potrebama zajednice kao mjesto diskusije, donošenja odluka, promicanja održivog razvoja, promoviranja lokalnih gospodarstvenika te promicanja razvoja jedne cijele zajednice.
Problematika koja se javlja u našoj sredini se odnosi na to da u Ludbregu postoje znatni razvojni potencijali, koji svoje korijene vuku iz turističkih atrakcija, znamenitosti, povijesnog i kulturnog nasljeđa te samog stanovništva ovih krajeva, ali su navedeni potencijali minimalizirani, dislocirani, nedovoljno iskorišteni te im nedostaje infrastrukturne potpore za daljnji razvoj. Kako bi bili u mogućnosti riješiti iznad navedenu problematiku, potrebno je omogućiti stvaranje infrastrukturne potpore koja će biti ishodišna točka daljnjeg razvoja, ali ne samo jednog ekonomskog segmenta, već cijele gospodarske strukture u našem kraju. Iznad navedena ishodišna točka u sebi će objedinjavati sve potencijale, resurse i omogućiti stvaranje jedinstvenog produkta; jasnog, preciziranog identiteta cijelog grada i okoline. Valja naglasiti da u Ludbregu postoje sve predispozicije za daljnji razvoj gospodarske platforme kao podloge za održivi razvoj u ekonomskom, turističkom, socijalnom, civilnom i poduzetničkom smislu. Veliki broj stanovnika Grada Ludbrega, poduzetnika i gospodarstvenika ima svoje preferencijalne i individualne ciljeve, čime se stvara disperzirana baza ideja i poduhvata u kojima su razvojni kapaciteti neiskorišteni i stavljeni u drugi plan. Zbog tog razloga javlja se potreba stvaranja jedinstvene platforme koja će biti u mogućnosti objediniti i uskladiti mnoštvo individualnih ciljeva i želja te potaknuti njihovo djelovanje prema istoj svrsi. Temeljna svrha, odnosno problem kojeg želimo riješiti je kako nadograditi ludbreški identitet i objediniti gospodarstvo od kojeg će prosperirati skoro svi zainteresirani dionici i stanovnici Grada Ludbrega. A to će se omogućiti kroz multidisciplinarni rad Centra za posjetitelje, tj. kroz poticanje i stvaranje adekvatnog temelja za ujednačen i održiv razvoj svih naših kapaciteta. Kako je Ludbreg podjednako kulturno, turističko i gospodarsko središte s izrazito diversificiranom strukturom stanovništva, preferancija i ciljeva, ustanovili smo da su nam svi kapaciteti na visokom nivou, ali da su neusmjereni i disperzirani. A ako to gledamo s te perspektive, onda su ini automatski nedovoljno iskorišteni. Na temelju proučavanja gospodarskih podataka, stanju nezaposlenosti, broja dolaska posjetiteja i turista, broja malenih obrtnika, malih poduzetnika te strukture njihovih djelatnosti ustanovili smo da nam nedostaje jedna centralna točka koja će biti u mogućnosti utjecati na većinu navedenih segmenata, povezati zainteresirane dionike te ih strukturirano usmjeravati u njihovom budućem djelovanju. Ali kako kod nas postoje različiti dionici koji se naizgled bave dijametralno suprotnim djelatnostima odlučili smo napraviti iskorak iz te komfor zone te im dati centralnu točku gdje će se dionici moći međusobno povezivati, umrežavati te zajedno rasti.
Razlog takvom pristupu je to što je iznad opisani problem utjecao na sve stanovnike grada Ludbrega, pa i šire okolice. Posljedice iznad opisanog problema su utjecale na sve sfere djelovanja našeg stanovništva, koliko u javnom toliko u privatnom sektoru.

Rješavanje problema

Intencija prijavitelja je da riješi iznad navedeni problem kroz izgradnju “Centra za posjetitelje“ kao centralne točke i ishodišta turističkih, gospodarskih i informacijskih aktivnosti s svrhom razvoja javne infrastrukture od lokalnog i regionalnog značaja. Navedena infrastruktura bit će koncipirana na način da će se preko njezinog rada poticati konkurentnost lokalne turističke ponude, promocija ključnih atrakcija Grada Ludbrega i sinergično djelovanje svih turističkih i gospodarskih kapaciteta. Kao centralna gradska porta koja će predstavljati simboličan ulazak u ludbreški kraj i višenamjenski prostor koji u sebi objedinjuje diversificirane djelatnosti, Centar za posjetitelje obuhvatit će sve tradicijske, aktualne, proizvodne i poslovne aktivnosti lokalnog stanovništva. Njegovim radom osigurat će se diseminacija relevantnih informacija preko dostupnih informacijskih tehnologija jednako kao i funkcionalan pristup za razvoj realnih i potencijalnih atrakcija koje će promovirati i poticati ne samo turizam već i druge gospodarski kolorirane aktivnosti. Ovakav pristup omogućit će stvaranje slike Ludbrega kao sveobuhvatnog regionalnog centra s diversificiranim sadržajem. Ovim projektom koji je u fazi implementacije omogućit će se stvaranje konstruktivne podloge i cjelokupnog koncepta jednog zaokruženog rješenja koje će se koristiti u svrhu podizanja ekonomskih, turističkih, gospodarskih, kulturnih te ostalih multifunkcionalnih djelatnosti na našim prostorima.
Sagledavajući iznad opisanu situaciju s više strana zaključili smo da nam je potreban holistički pristup koji će nam omogućiti da jednako utječemo na sve referentne stavke. Ukoliko bi se svaka preferencijalna ideja, inicijativa ili problem koji se odnosi na nepovezanost dionika krenula rješavati zasebno, bez uključivanja šire slike došlo bi do novih potencijalnih problema. Iz tog razloga zaključili smo da je najbolji način objedinjavanje svih stavki te zainteresiranih dionika, kako bi na jednom mjestu svi zajedno mogli dolaziti do kompromisnih rješenja naših problema. S time da je još jedna stavka bila smatrana relevantnom za odlučivanje za iznad navedeni pristup, a to je da se prilikom započinjanja jednog velikog infrastrukturalnog projekta, u obzir uzimaju sve relevantne stavke, od izgleda, funkcije, ekonomičnosti te potencijala kojeg navedena infrastruktura može i mora imati u okruženju u kojem se gradi. Tako je kod nas naglasak na objektu koji nema samo infrastrukturnu vrijednost, već onu društvenu, socijalnu i ekonomsku.
U pogledu novih tehnologija, naš projekt „ Centar za posjetitelje“ koristit će slijedeće multimedijalne sadržaje:
1. tekst u obliku opisa manifestacija, događanja, turističkih lokacija i atrakcija, tekst s porukama
2. zvuk kao dinamički doživljaj u obliku glazbe
3. fotografije ( reproducirane preko raznih online i offline kanala, online i offline galerija)
4. video
5. interaktivan panel za informiranje građana, turista i posjetitelja koji će biti korišten kao interaktivan vodič kroz Grad (primjerice bit će omogućen pregled panorame grada, pregled znamenitosti i atrakcija grada)
6. info terminali za sve relevantne informacije
Iznad navedeni sadržaji reproducirat će se preko više povezanih medija i uređaja s ciljem uspostave javno dostupnog informativnog i interaktivnog sustava, dok će se korištenje iznad navedenog multimedijalnog sadržaja odvijati na principu interaktivnosti s krajnjim korisnikom u realnom vremenu, bilo da se radi o turističkim, ekonomskim, gospodarskim, kulturnim ili bilo kojim drugim relevantnim informacijama za naše sugrađane.
Dodana vrijednost u okviru multimedijalnog sadržaja proizlazit će iz uspostavljene HOTSPOT mreže i pristupne točke na okolnim prostorima. Na taj način će krajnjim korisnicima biti omogućen slobodan pristup Internetu i informacijama kroz uspostavljeni multimedijalni okvir.

Ideja je da se preko navedenih tehnologija poveže kulturna, ekonomska, društvena i turistička domena na jednom mjestu koje će biti umreženo i povezano s svim zainteresiranim dionicima, bilo da se nalaze u bližoj okolici ili inozemstvu.

Rezultati

Glavni rezultati našeg projekta podijeljeni su po fazama implementacije, tako da smo do sad postigli zadane stavke iz 1. faze, a ini se odnose na pribavljanje relevantne dokumentacije za dobivanje glavnog projekta i građevinske dozvole.
U ovoj fazi projekt ne rješava navedeni problem, već će se ini rješavati u 3. fazi, kad će se provoditi konkretne socijalne, društvene i ekonomske aktivnosti.
Rezultati u tom segmentu će biti:
1. 1 akcijski plan djelovanja
2. 1 program održivog razvoja
3. Uspostavljena 1 web stranica
4. Uspostavljen 1 holistički sustav dijeljenja svih relevantnih informacija
5. Uspostavljena suradnja s minimalno 4 Centra u inozemstvu
6. Uspostavljena 1 mreža potpore
7. Izgrađena 1 porta Grada Ludbrega
8. Povezano 20 poslovnih subjekata s područja Grada Ludbrega s 20 subjekata u inozemstvu
9. Uspostavljeno 10 turističkih atrakcija
10. Organizirano 5 gospodarskih manifestacija
11. Izrađen 1 komunikacijski plan

Troškovi projekta

Troškovi provedbe projekta u vidu organiziranog projektnog tima iznose 0 kuna, jer projekt implementiraju službenici Gradske uprave Grada Ludbrega. Tokom implementiranja 1. faze nisu zaposlene dodatne osobe niti je povećano opterećenje službenika koji su bili zaduženi za izvršenje postojećeg zadatka.

Izvori financiranja projekta su vlastita sredstva Gradske uprave Grada Ludbrega te resornih nacionalnih ministarstva i fondova u obliku bespovratnih sredstava.
U 3. fazi implementacije aplicirat će se na strukturne fondove Europske unije.

Praksa nije povjerena na obavljanje drugim institucijama.

Drugi učinci projekta

U ovoj fazi implementacije ( 1. i 2. faza) nisu postignuti nikakvi indirektni rezultati, ali će ini biti postignuti u 3. fazi implementacije. Indirektni rezultati odnosit će se na:
1. Široki utjecaj na cijelu zajednicu
2. Povezivanje različitih dionika
3. Uspostavljena međunarodna suradnja
4. Umrežavanje lokalnih subjekata s inozemnim subjektima različite djelatnosti
5. Povećanje vidljivosti lokalnih obrta
6. Povećavanje mogućnosti za male obrtnike i poduzetnike

Indirektan rezultat će također biti poticanje lokalnog stanovništva na bavljenje novim vrstama djelatnosti koje iziskuju određenu kreativnu domenu, te na taj način usmjeravati razvoj grada u smjeru djelatnosti koje stvaraju dodane vrijednosti za širu zajednicu.

Održivost projekta

Kao centralna gradska porta koja predstavlja simboličan ulazak u ovaj kraj te višenamjenski prostor koji u sebi objedinjuje diversificirane djelatnosti, Centar će obuhvatiti sve turističke, tradicijske, aktualne, proizvodne i poslovne aktivnosti lokalnog stanovništva.
U okviru prostora Centra za posjetitelje omogućit će se provedba različitih djelatnosti od turističkog, lokalnog, ekonomskog i kulturnog značaja jednako kao i strukturiran pristup za razvoj postavljene platforme u smjeru održivog razvoja.

Kroz rad Centra bit će uspostavljeni uvjeti za održavanje postojećih i organiziranje novih kulturnih i turističkih manifestacija, poticat će se produžena turistička sezona i zadržavati će se postojeći a privlačiti novi turisti, hodočasnici i posjetitelji dok će sam Centar biti zasebna atrakcija sama za sebe.
Rad Centra bit će koncipiran na način da će se u svakom segmentu poticati jačanje međusektorske suradnje različitih subjekata, stvaranje kompletne i objedinjene ponude i homogeniziranog identiteta jedne sredine.

Razlozi zašto ovaj je projekt održiv nalaze se u poticanju suradnje, interdisciplinarnog pristupa za rješavanje problema, omogućavanju novih izvora informacija i njihovog širenja do ciljanih skupina. Održivost svoje uporište također ima u želji poslovnog sektora grada Ludbrega za uspostavom međunarodne suradnje i mogućnostima za investiranja koja će iz te suradnje proisteći te konsolidacije glavnih sudionika oko postizanja zajedničkog cilja; Izgradnje operativnog i multifunkcionalnog Centra za posjetitelje.

Na temelju predviđenih rezultata (odnose se na vremenski okvir nakon izgradnje Centra) koji se odnose na uspostavljen komunikacijski kanal, web stranicu i kontinuiranu potrebu za osiguravanjem sadržaja ( fotografije, članci, objave…) i alokaciju ljudskog resursa projekt će biti održiv, koliko zbog eksternih faktora toliko zbog vlastite funkcije ( atrakcija i multifunkcionalan prostor koji objedinjuje diversificirane djelatnosti).
U okviru ovog projekta u obzir će se sukladno težini i kompliciranosti te velikom dosegu projekta na lokalnu ali i širu zajednicu osigurati slijedeći oblici održivosti:

1. Financijska održivost
2. Institucionalna održivost
3. Socio – kulturna održivost
4. Vlasništvo nad projektom svih uključenih dionika