Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Mali Lošinj – Ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom

Postavljanje posuda za primarnu selekciju (papir, staklo, plastika). Podjela biokompostera za kučno kompostiranje radi smanjenja bio otpada u posudama za komunlani otpad. Uspostava reciklažnog dvorišta i otkupne stanice na Kalvariji. Uspostava sabirnog mjesta u Nerezinama gdje građani mogu donijeti različiti glomazni komunalni otpad. Uspostava rasporeda postavljanja posuda za glomazni otpad (otvoreni kontejneri). Definirane su lokacije […]

Glasaj

Opis

Postavljanje posuda za primarnu selekciju (papir, staklo, plastika).

Podjela biokompostera za kučno kompostiranje radi smanjenja bio otpada u posudama za komunlani otpad.

Uspostava reciklažnog dvorišta i otkupne stanice na Kalvariji.

Uspostava sabirnog mjesta u Nerezinama gdje građani mogu donijeti različiti glomazni komunalni otpad.

Uspostava rasporeda postavljanja posuda za glomazni otpad (otvoreni kontejneri). Definirane su lokacije na koje se minimalno jedanput mjesečno postavlja posuda gdje građani mogu odložiti glomazni komunalni otpad.

Sustav se počeo uvoditi tijekom 2013 godine, a obuhvaća stanovnike na području Grada Malog Lošinja.

Sustav se uvodi u suradnji sa Gradom Malim Lošinjem, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (sufinanciranje nabave komunalne opreme i vozila).

Osnovni problem

Problem zbrinjavanja otpada odnosno uvođenje sustava održivog gospodarenja otpadom.
S ciljem zaštite okoliša te postizanja što većeg stupnja odvajanja komunalnog otpada i odvoza ostalog otpada u regionalni centar (zakonska obaveza).
Rješavanje odnosno sanacija postojećeg odlagališta te sprječavanje nastanka divljih odlagališta.
Projekt/program obuhvaća sve stanovnike na području Grada Malog Lošinja, a isto tako i turiste koji posjećuju otok.

Rješavanje problema

Provodi se uvođenje sustava primarne selekcije što daje mogućnost odvajanja korisnih komponenti otpada da bi se iste mogle reciklirati odnosno kako bi se smanjila količina ostatnog (nekorisnog) otpada koji se mora deponirati odnosno voziti do regionalnog centra (postavljanje posuda za odvojeno prikupljanje, otvaranje reciklažnog dvorišta i otkupne stanice, podjela biokompostera).
Provođenje edukacije stanovništva kako bi se podigla razina svijesti te „ugradila“ navika odvajanja otpada te kako bi se ukazalo na skrivene vrijednosti koje otpad ima..
Za uvođenje opisanog sustava potrebne su nove tehnologija te izgradnja niza građevina koje omogućuju lakše i efikasnije gospodarenje otpadom (pretovarna stanica, sortirnica, reciklažno dvorište, kompostana, …).

Rezultati

Rezultati projekta su povečanje količina odvojeno prikupljenog otpada te podizanje svjesti stanovnika što se odrazilo na sve manje količine odbačenog komunalnog otpada (frižideri, bojleri, olupine, plastika, staklo, ...) u okoliš.
Zbog obima i kompleksnosti problema gospodarenja otpadom potreban je duži period za potpuno i uspješno uvođenje takvog sustava. Sustav obuhvaća sve korisnike s tim da uspješnost ovisi o prihvaćanju novog sustava gospodarenja otpadom.
Uvođenje navedenog sustava zahtjeva veća financijska ulaganja i veći uloženi rad u početku dok se kasnije nakon uspješnog uspostavljanja sustava može očekivati smanjenje potrebnih financijskih sredstava.

Troškovi projekta

Procjenjeni troškovi:
- Izgranja i opremanje pretovarne stanice, sortirnic, reciklažnog dvorišta, kompostane i drugih pratećih objekta: 35.000.000,00 kn
- Nabava komunalne opreme (posude) i vozila: 15.000.000,00 kn
- Provođenje edukacije: 350.000,00

Izvori financiranja:
- FZOEU,
- Proračun grada,
- Komunalno društvo.

Uvođenje sustava zahtjeva povećanej broja zaposlenih u Komunalnom društvu zbog povećanja obima posla te zbog uvođenja novih postrojenja i tehnologija.

Drugi učinci projekta

Rezultati primjeni su učinkovito gospodarenje otpadom, te čišći okoliš kao i povećana svijest prema stanovništvu o očuvanju okoliša.

Održivost projekta

Za uspješno provođenje navedenog projekta potreban je duži vremenski period.

Poboljšanja:
- Izgradnja infrastrukture,
- Povećanje broja posuda
- Intezivnija edukacija stanovništva.