Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Mali Lošinj – Kamen Krasa, Istre i Kvarnera – očuvanje baštine i osvješćivanje o tradicionalnim tehnikama, eksploataciji i uporabi kamena

U širem smislu, projekt obuhvaća tri razine. Prva razina namjenjena je suhozidnim konstrukcijama. U tom kontekstu, na obje strane granice provest ćemo 10 praktične radionice o tehnikama gradnje i obnove suhozida, a u Malom Lošinju organizirat će se i natjecanje u izgradnji suhozida. Drugi dio prikazuje proces od vađenja do iskorištavanja i obrade kamena, uključujući […]

Glasaj

Opis

U širem smislu, projekt obuhvaća tri razine.

Prva razina namjenjena je suhozidnim konstrukcijama. U tom kontekstu, na obje strane granice provest ćemo 10 praktične radionice o tehnikama gradnje i obnove suhozida, a u Malom Lošinju organizirat će se i natjecanje u izgradnji suhozida.

Drugi dio prikazuje proces od vađenja do iskorištavanja i obrade kamena, uključujući između ostalog, uspostavu poučnih staza o brijunskim kamenolomima, koji će biti uređen u napuštenom kamenolomu. Događaj “Kamen je zabavan” koji je održan u Sežani, prezentirao je gradnju suhozida te tehnike ručne obrade, klesanja i dizajna u kamenu, a posjetitelji su imali priliku aktivno sudjelovati.

Treći set aktivnosti bavi se turističkim potencijalom kamene baštine. Aktivnosti su namijenjene turističkim djelatnicima i profesionalnoj zajednici. Pripremit će se  itinerari te foto, video i audio materijali koje će posjetitelji web stranice i edukativnih turističkih staza moći vidjeti. Edukativne turističke staze biti će ilustrirane pričama o reprezentativnim primjercima suhozida, kamenolomnih i kamenoklesarskih djela. O kameno-kulturnoj baštini i njenom turističkom potencijalu raspravljat će znanstvena i stručna javnost na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Portorožu.

Rezultati:

Broj ljudi, koji će biti obaviješteni o suhozidnim konstrukcijama, eksplotaciji, oblikovanju, obradi kamena i njihovom značenju (ili neposredno ili putem tiskovina i medijskog priopćenja o projektu) 10 000
Broj sudionika radionica i primatelja potvrda o aktivnom sudjelovanju na radionicama o tehnikama suhozidnih konstrukcija (na Krasu, u Istri i Kvarneru) 100
Broj posjetitelja web portala i baze podataka putem interneta i putem QR koda na lokacijama (godišnje) 20 000
Broj turističkih djelatnika i stručnjaka s područja povezanih s kamenom kulturnom baštinom kao sudionici radionica i konferencije 75
Broj posjetitelja edukativne staze o eksplotaciji kamena, njegovoj obradi i upotrebi (Brijuni) (godišnje) 1000
Broj aktivnih sudionika manifestacije „Festival kamena“ 40
Broj posjetitelja manifestacije „festival kamena“ 100
Broj posjetitelja izložbe u četiri postave 500
Broj sudionika natjecanja u izgradnji suhozida 20

Osnovni problem

Projekt KAMEN-MOST provodi se u okviru Europske teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Vodeći partner projekta je Visoko učilište Sežana, a u projektu još sudjeluju kao partneri: Ad Pirum-zavod za intelektualne usluge i Fakultet za turističke studije - Turistica iz Slovenije te Grad Mali Lošinj i Nacionalni park Brijuni iz Hrvatske.
Projektne aktivnosti provodit će se u roku od 18 mjeseci, a projekt završava u lipnju 2015. godine.

Svrha projekta je očuvanje baštine i podizanje svijesti o tradicionalnim tehnikama i uporabi kamena i oživljavanju i širenju znanja o tehnikama gradnje i obnove suhozida i drugih građevina u području Krasa, Istre i Kvarnera.

Projektne aktivnosti uključuju niz prekograničnih događanja s namjerom osposobljavanja, te demonstracije iskorištavanja i obrade kamena. Pripremljeno je više stručnih tiskanih materijala, izložba i web stranicu projekta, u kojima su dostupni svi materijali i rezultati provedenih aktivnosti u pogledu obrazovanja, te turističkog i stručnog potencijala.

Ciljne skupine
• Mladež (učenici od 12. godine dalje, srednješkolci, studenti) – obrazovanje je na prekograničnom području važno jer se s dodatnim obrazovanjem povećavaju mogućnosti zapošljavanja, samozapošljavanja i daljnjeg očuvanja tradicionalnih obrta;
• Stanovnici područja – osviješćivanje stanovnika područja je važan aspekt projekta, jer će baš stanovnici područja s novim znanjem o kulturnoj baštini moći također na privatnim područjima očuvati tradiciju obnove i upotrebe kamena u različite svrhe;
• Turistički djelatnici – s vođenim razgledavanjem i demonstracijama na terenu te predavanjima i stručnim doprinosom ćemo turističkim djelatnicima predstaviti kamen, kamenoklesarski obrt i gradnju suhih zidova, kao novi izazov u turističkoj ponudi Krasa, Istre i Kvarnera;
• Ljubitelji kamena – prezentacija tradicionalnih tehnika gradnje suhih zidova i obrade kamena s obje strane granice će biti značajan element za sve ljubitelje kamena. Pored toga namjera je obrazovne djelatnosti predstaviti ljubiteljima načine gradnje suhih zidova, oblikovanje kamenih proizvoda te vještinu ručne obrade kamena. Ujedno će se svojim vještinama moći natjecati u gradnji suhozidova;
• Stručnjaci različitih područja, koji se u svom poslu susreću s kamenom (restauratori, konzervatori, arhitekti...) – osvješćivanje o različitim strukama i gospodarskim granama koje se bave kamenom od ključnog je značaja za daljnje trajno sudjelovanje. Prilika za povezivanje tj. sudjelovanje različitih struka u očuvanju i revitalizaciji kulturne baštine omogućit će stručne rasprave i nova saznanja.

Rješavanje problema

Zajedničke geološke i klimatske karakteristike Krasa, slovenske i hrvatske Istre te Kvarnera ukratko možemo opisati kao suhi, vjetroviti i kameni krajolik. Tijekom proteklih tisućljeća stanovnici tih krajeva naučili su pametno iskorištavati skromne prirodne resurse, koji su im bili na raspolaganju, a posebice kamen. Tehnika slaganja kamenja u suhe zidove omogućila im je ograditi ponore i doline da vjetar ne odnosi zemlju s njiva, koja je bila potrebna za opstanak. Omogućila je gradnju terasa s kojima su strme, neplodne padine brda promijenili u rodne parcele i tako nadmašili razinu minimalne samodostatnosti, s istom tehnikom su također gradili kamenita skloništa u poljima, u Istri zvane „kažuni“ ili „kazete“, na Krasu pak „pastirske kuće“. Prilikom gradnje stalnog boravišta znanje slaganja kamenja su nadogradili sa zidarskom i kamenoklesarskom spretnošću, koja je podigla ljudsku arhitekturu i postigla svoj umjetnički vrhunac u zgradama zajedničkog značenja, kao što su bili sakralni objekti, mjesne i seoske palače i obrambene zgrade. U skladu s potrebama je bila također eksplotacija kamena u kamenolomima i njegova obrada ili u kamenolomima samim ili kamenoklesarskim radionicama.
U 20. stoljeću je pojava novih materijala kao što su cement, cementno-azbestni krovovi, metali i plastične mase nadomjestile tradicionalne materijale. Posljedice se osjete na više područja:
• Napuštanje prirodnih, trajnih načina gradnje i posljedična degradacija prirodnog i kulturnog krajolika
• Gubitak tradicionalnih znanja i s njima povezanih radnih mjesta
Poput Krasa i Kvarner (Lošinj, Cres) se susreće s problemom propadanja suhozida, dok novonastali nisu izgrađeni dovoljno kvalitetno ili su za njihovo zidanje upotrebljeni, tom kulturnom krajoliku, neodgovarajući materijali (zidanje s cementom). Na Brijunima se pored zapuštenosti susreću s dodatnim problemom, što ga predstavlja agresivna vegetacija, koja s svojim korijenjem uništava strukturu kameno građene baštine.
Projekt se obraća problemu na tri razine:
• informiranjem mladih o tradicionalnim tehnikama eksplotacije i obrade kamena omogućuje očuvati znanje, promicanjem šireg interesa za gradnju u kamenu promiće se otvaranje radnih mjesta za njih to jest mogućnost samozapošljavanja;
• prepoznavanjem prirodnog i kulturnog krajobraza kao vrijednost i kao gospodarski (turistički) potencijal potiče prijelaz s upotrebe suvremenih a neautohtonih i neekoloških materijala natrag na tradicionalnu upotrebu kamena i s tim trajno oblikovanje krajolika;
• promocijom kamenog krajolika i upotrebe kamena kao turistički potencijal definira ekonomsku osnovu za ekološko učinkovit trajni razvoj.
Projekt promiče školovanje i zapošljavanje na području koje je izrazito deficitno, što znači da adresira horizontalnu temu 1 – razvoj ljudskih resursa i slijedi predlagana rješenja s područja tržišta rada (OP, 2.8.1.) kojie kao jedno od rješenja za aktivno stanovništvo kod rješavanja problema pri zaposlenju vidi samozapošljavanje.

Rezultati

Objavljeni pod temeljnim opisom projekta

Troškovi projekta

Troškovi projekta: 329.764,61 €
Zatraženi iznos IPA sredstava: 277.717,19 €

Zajednička priprema projekta se temeljila na očekivanjima svih pet partnera. Zajednička je bila već početna zamisao, koju smo zatim dopunili i razvili na zajedničkim sastancima. Kod pripreme projekta smo uvažavali specifične potrebe, ideje, iskustva, znanja i mogućnosti pojedinačnog partnera i oblikovali projektni prijedlog , koji se temelji na prekograničnoj suradnji. Iz zajedničke pripreme sadržaja slijedila je raspodjela zadataka i priprema zajedničkog financijskog plana.
Zajednička provedba
U projektu je predviđeno aktivno sudjelovanje svih partnera projekta. Svaki partner ima određenu ulogu u projektu i odgovoran je za određenu aktivnost. Sa zajedničkom, prekograničnom provedbom projekta, sve će se aktivnosti stručno lako izvesti prema specifičnom području projekta i u najširem mogućem opsegu.
Zajedničko osoblje
U zajedničkoj pripremi projekta smo si partneri podijelili zadaće i aktivnosti za što učinkovitiju provedbu projekta. Isplanirali smo djelovanje projektnog vijeća sastavljenog od predstavnika svih partnera, koji će se redovito sastajati i redovno pratiti postignute rezultate, provedene aktivnosti, planirati buduće aktivnosti te potražiti rješenja za moguće probleme, koji se budu pojavljivali u vrijeme provedbe.
Zajedničko financiranje
Učestalo komuniciranje među partnerima je dovelo do zajedničkog financijskog plana, gdje su transparentno i što bolje skladnije predviđeni svi troškovi za svakog partnera posebno. Iz financijskog plana je također vidljiva uravnoteženost projekta s financijskim dijelom i aktivnostima, što dokazuje marljivo planiranje i prekograničan jednako vrijedan učinak projekta. Partneri su usmjereni snažnom prekograničnom sudjelovanju na području financiranja projektnih aktivnosti, što posljedično stvara međusobno povjerenje i sudjelovanje u svim aktivnostima.

Administrativno i financijsko upravljanje projektom
Posebnu pozornost kod provedbe projekta svi će partneri posvetiti području javne nabave, zabrani dvostrukog financiranja, sukladnosti primanja s najavljenom državnom pomoću i svim drugim zakonskim propisima, koji nas vežu zakonitom i pravednom poslovanju. Već u početku provedbe projekta uspostaviti ćemo odvojenu računovodstenu evidenciju za projekt, o svim financijskim aspektima projekta će biti obaviješteni voditelji financija kod partnera. Osigurat ćemo revizijski trag, svi dokumenti će imati potrebne priloge (narudžbenice, dostavnice, putne naloge), svi dokumenti će biti prikladno označeni imenom i akronimom projekta. Partneri će pohraniti svoje račune i druge dokumente, sve zajedno redovito i pravilno arhivirati tako da dokumenti budu dostupni mogućim revizijama i nakon završetka projekta. Zadaća svakog partnera će biti pravilno i transparentno praćenje troškova i izdataka te izvještavanje odgovornim institucijama te vodećem partneru prema propisanoj dinamici. Visokošolsko središče Sežana Sežana kao vodeći partner će putem svojih zaposlenika provjeriti potvrdu partnerovih izdataka sa strane opunomoćenog kontrolora te sukladnost s ugovorom i pobrinuti se za pripremu svih zahtjeva za povrat sredstava. Sve postupke i pravila će partneri izvoditi sukladno s potpisanim ugovorom o IPA sufinanciranju i sporazumu o partnerstvu.

Drugi učinci projekta

Određena znanja, ponajviše o suhozidnoj gradnji koja je značajna za područje na obje strane granice očuvalo se samo na manjem području Hrvatske. Projekt će putem radionica omogućiti njihov prijenos obrazovnim ustanovama (partneri u projektu), koje će ih sačuvati uključenjem u školski program te ih zajedno s hrvatskim partnerima preko radionica i festivala predstaviti turističkim djelatnicima kao široj javnosti na obje strane granice. Određen tip arhitektonske baštine, izgrađene iz kamena (na primjer kamene građevine/fortifikacije na Brijunima) nalaze se isključivo na području hrvatskog partnera, dok je za uspostavljanje digitalne arhive kulturne baštine gradnje iz kamena nužno sudjelovanje slovenskog partnera (Ad Pirum), koji jedini od partnera posjeduje potrebno stručno znanje inventarizacije i digitalne katalogizacije.
Prekogranični učinak: na temelju aktivnosti navedenih u akcijskom planu opišite način na koji se iskazuje prekogranični učinak na razini cijelog projekta.
Znanje tehnike suhozidne gradnje će se putem rijetkih hrvatskih majstora koji ju još uvjek poznaju, prenijeti na slovensku stranu i bit će predstavljena široj javnosti s obje strane granice te će se kao dodatna turistička ponuda predstaviti turističkim djelatnicima na obje strane granice. Projekt će omogućiti da se također hrvatski partneri upoznaju s postupkom inventarizacije odnosno digitalne katalogizacije, čiji rezultat će biti digitalni arhiv, koji će putem interneta biti dostupan javnosti s obje strane granice kao također i široj javnosti. Na obje strane granice će se jačati svijest o značaju upotrebe autohtonog materijala (kamena) i tradicionalnih oblika njihove obrade za trajni razvoj tog područja.

Održivost projekta

Partnerska mreža će se sačuvati i nakon završetka projekta, zajedničkim djelatnostima – radionice će se organizirati i kasnije, postojat će web stranica sa svim gradivom za učenje te edukativnom stazom na Brijunima. NP Brijuni će nastaviti s programom posjećivanja kamenoloma a planira se i proširenje programa posjećivanja. U program se planiraju uključiti i drugi kamenolomi, suhozidi i fortifikacije. Za web stranicu je odgovoran Visokošolsko središče Sežana , za ostale investicije i opremu partneri, koji su to nabavili. Održavanje te opreme i investicija biti će osigurana iz redovnog proračuna pojedinih partnera. Trajnost projekta osigurati će također i tiskani i elektronički materijal, koji će nastati kao rezultat projekta.