Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Novalja – Siguran grad 2014-2020

Projekt Novalja- Siguran Grad 2014-2020 predstavlja skup aktivnosti koje se provode i koje će se provoditi na području Grada Novalje u razdoblju od 2014-2020. Glavne aktivnosti koje su do sada provedene odnose se na : – Uvođenje aktivnog video nadzora na ključnim lokacijama u Gradu Novalji ( 11 kamera) povezanih u jedinstveni Nadzorni centar – […]

Glasaj

Opis

Projekt Novalja- Siguran Grad 2014-2020 predstavlja skup aktivnosti koje se provode i koje će se provoditi na području Grada Novalje u razdoblju od 2014-2020. Glavne aktivnosti koje su do sada provedene odnose se na :

– Uvođenje aktivnog video nadzora na ključnim lokacijama u Gradu Novalji ( 11 kamera) povezanih u jedinstveni Nadzorni centar

– uvođenje audio nadzora tj mjernih točaka izvora buke

-povećanje broja komunalnih redara ( 17 ljudi), njihova edukacija

-uvođenje 24 satnog dežurstva u ljetnim mjesecima

-podizanje razine svijesti građana i gostiju te informiranje o pravilima javnog reda i mira

 

Kako je projekt Novalja- Siguran Grad 2014-2020 projekt koji se odnosi na dulje vremensko razdoblje, a krajnji cilj je osigurati sigurnost i prevenciju kriminaliteta na području Grada Novalje isto je tako važno napomenuti da je za podizanje razine svijesti i općeg osjećaja sigurnosti bitno svake godine uložiti sredstva i ljude u informiranje, i obavještavanje o mjerama koje se provode i/ili će se provoditi na području Grada. Kako je već navedeno, neke aktivnosti koje su do sada provedene značajno su utjecale i povećale sigurnost na području Grada, ali da bi Projekt Novalja- Siguran Grad 2014-2020 u potpunosti ostvario zacrtane ciljeve , u narednom razdoblju predstoji još nekoliko ključnih aktivnosti koje se moraju i koje će se provesti, a odnose se na :

– Nadogradnju sadašnjeg Nadzornog sustava u Gradski centar za obavješćivanje i hitne intervencije

– umrežavanje u sustav s ostalim ključnim dionicima u pogledu sigurnosti i hitnih intervencija ( Policija, Hitna medicinska pomoć, Vatrogasci, Lučka kapetanija )

– Izradnja tehničko tehnološke i ostale projektne dokumentacije za helidrom

– još bolje osposobljavanje i opremanje komunalnih redara Grada Novalje za provedbu informativnih, ali i operativnih funkcija u pogledu sigurnosti.

– daljnja ulaganja u infrastrukturu u pogledu sigurnosti ( kako ulaganja u dodatne kamere, ali tako i ulaganja u prometnu infrastrukturu kojom bi se omogućila bolja prevencija i/ili povećanje sigurnosti na području Grada).

Ukupne projektne aktivnosti oko uspostave aktivne službe komunalnog redarstva , te osiguranja njihovih uvjeta za rad obuhvaća aktivnosti koje su započete u travnju 2014., te se kontinuirano provode do sada, a provoditi će se i u budućnosti. Dakle dosadašnje vrijeme trajanja projekta iznosi 13 mjeseci, ali će se bez sumnje provoditi i u budućnosti

Miro nagrada Varaždin 2015

Osnovni problem

Grad Novalja je 2011. godine zbog izrazito velikog broja turista u ljetnim mjesecima, i zbog marketinga plaže Zrće koji je provodio kampanju "Sve se može u Novalji", te nedovoljnim angažmanom i ulaganjima Grada u pogledu javnog reda i mira te sigurnosti općenito- bio na glasu kao izrazito nesigurna destinacija kako za posjet tako i za život. To je potvrđeno i u istraživanju javnog mijenja koje je provedeno 2012. u kojem je osjećaj nesigurnosti bio prepoznat kao primarni problem Grada Novalje od strane 60% gostiju koji su sudjelovali u istraživanju, dok je nepostojanje tj. neprovođenje nikakve aktivnosti očuvanja javnog reda i mira također bila prva stavka i kod domicilnog stanovništva koje je sudjelovalo u istraživanju.
Isto je tako za velik broj domicilnog stanovništva velik problem bila buka tj. glasna glazba emitirana s izvora uglavnom na plaži Zrće, koja je onemogućavala kvalitetan standard života u navedenim područjima Grada.

Rješavanje problema

Sukladno definiranom problemu Grad Novalja je 2014 godine proveo niz aktivnosti, dakle pristupilo se jačanju komunalnog redarstva ( dodatno zapošljavanje, educiranje , opremanje), donijete su odluke kojima su im se dale ovlasti, pripremljeni su višejezični informativni letci koji su se dijelili gostima ali i domicilnom stanovništvu, uspostavljena je suradnja s klubovima i agencijama te se informiranje i educiranje gostiju o javnom redu i miru, te važnosti njihove sigurnosti vršilo odmah po dolasku u Grad. Kao sredstvo osiguranja, zaštite i nadzora kako imovine tako prvenstveno ljudi , uložena su sredstva u aktivnu mrežu video nadzora , te sustav očitovanja i ograničavanja buke na plaži Zrće, te se svaki komunalni redar opremio na način da je na svom mobilnom uređaju mogao pratiti nadzorne kamere, i sustav očitanja buke u klubovima, dok se arhiviranje i pohrana video sadržaja i ostalih podataka ostvarivala u SRCU-( Security and Rescue Comand Unit) . Isto tako, uz postojeće vozilo, pribavljena su i dva skutera kako bi se omogućilo brzo i efikasno kretanje komunalnih redara po gradu, te su smjene rada komunalnog redarstva organizirane na način da se radilo 24/7 .

Rezultati

Dosadašnji rezultati potvrđuju važnost kontinuiranog ulaganja u sigurnost i održavanje javnog reda i mira, posebice u destinacijama aktivnog i značajnog ljetnog turizma. Primjer Grada Novalje već su do sada neki gradovi dolazili proučavati kao primjer dobre prakse u RH. Naime kontinuiranim aktivnostima do sada ostvareno je :
- smanjen trend izazivanja nereda na području Grada Novalje
- smanjen i ograničen nivo buke
- uvedena i iskomunicirana jasna pravila ponašanja u Gradu
- uspješnom suradnjom s Policijom razriješeno nekoliko slučajeva prometnih nezgoda, izazivanja nereda, kršenja javnog reda i mira, ali je i značajno podebljani prihodi Grada kroz razne kazne za nepropisno parkiranje, nezakonito odlaganje otpada

Troškovi projekta

Sredstva za provedbu projekta Novalja - Siguran Grad 2014-2020 osigurana su iz proračuna Grada Novalje u 2014, kroz više stavki , a u ukupnom iznosu kretala su se u visini od 1.000.000,00 kn. Isto tako , predviđena su i manja ulaganja svake daljnje godine ali u manjem iznosu u održavanje i proširenje sustava.

Drugi učinci projekta

Projekt Novalja- Siguran Grad 2014-2020. inovativan je i značajan u smislu svoje sveobuhvatnosti i cjelovitosti. Naime proučavajući primjere rješenja pitanja sigurnosti destinacija u RH , utvrđeno je da većina Gradova i Općina ili ne provodi nikakve mjere aktivne sigurnosti i/ili pojedinim vidovima zaštite sigurnosti ljudi i imovine pristupa parcijalno, dakle rješavajući eventualno jedan po jedan segment.
Projekt Novalja- Siguran Grad 2014-2020 prvi je ovakav integralni projekt u RH , koji obuhvaća ulaganju i u ljude , i infrastrukturu ali i informativne i promotivne materijale kako bi se sinergijom efekata pojedinih mjera ostvarilo svekoliko povećanje sigurnosti, očuvanja javnog reda i mira, te smanjenja stope kriminaliteta kako među domicilnim stanovništvom tako i među velikim brojem gostiju.
Inovativnost projekta i njegovih rezultata potvrđena je i pozivima za sudjelovanje i predstavljanje projekta na 2 konferencije o Međunarodnoj sigurnosti u turizmu.

Održivost projekta

Projekt Novalja-Siguran Grad 2014-2020 je održivog karaktera kako zbog činjenice da je održanje sigurnosti i javnog reda i mira jedan od ključnih javnih potreba tj. interesa Grada, ali i zbog same činjenice da je projekt ekonomski održiv. Naime, važno je naglasiti da su troškovi ulaganja u infrastrukturu i ljude provedeni ovim projektom , malo viši od prihoda koje su oni ostvarili na nivou 2014. , međutim usporedbom prihoda koje je komunalno redarstvo ostvarilo 2013 s prihodima u 2014. vidljivo je da se ukupni prihod povećao za preko 150% a šta je značajno više od povećanja ulaganja u infrastrukturu, opremu i ljude. Dakle, uz manja ulaganja u infrastrukturu i ljude , stopa rasta prihoda za grad je utrostručena. Isto tako ključno je naglasiti da je ova vrsta prihoda Gradu dugoročna.
Kako je već navedeno , iako je projekt Novalja-Siguran Grad i ekonomski održiv , on se ne bi trebao ocjenjivati samo po tom kriteriju, već i po kriteriju zadovoljenje javne potrebe tj interesa -a bez sumnje možemo konstatirati da je osjećaj sigurnosti i svijesti o sigurnosti kako ljudi tako i imovine - jedan od najvažnijih javnih interesa.