Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Novska – Zelena budućnost

Grad Novska će u sklopu projekata ”…moja Novska – čista Novska…” i ”Znanje – Anđeo čuvar prirode” provesti radionice i edukacije za građane svih dobnih struktura, a s temom gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvoja. Ovim projektima će biti obuhvaćeno 9 škola i jedan dječji vrtić – sveukupno 1.800 djece – i svi građani […]

Glasaj

Opis

Grad Novska će u sklopu projekata ”…moja Novska – čista Novska…” i ”Znanje – Anđeo čuvar prirode” provesti radionice i edukacije za građane svih dobnih struktura, a s temom gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvoja. Ovim projektima će biti obuhvaćeno 9 škola i jedan dječji vrtić – sveukupno 1.800 djece – i svi građani kroz edukativne radio emisije o gospodarenju otpadu te anketiranjem građana. Cilj ovih projekata je podići ekološku svijest kod građana svih dobnih struktura kako bi se spriječilo i smanjilo daljnje onečišćenje okoliša, te upoznalo građane s mogućnošću iskorištavanja vrijednih svojstava i upotrebom otpadnih materijala u svrhu recikliranja što u konačnici dovodi do zaštite okoliša i održivog razvoja, te jačanja svijesti građana o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti.

Aktivnosti će se provesti u nekoliko faza:

 1. Provedba radionica
 2. Provedba obrazovnih aktivnost i aktivnosti podizanja svijesti za građane

Aktivnost A) Provedba radionica, će obuhvatiti nastavnike, profesore, odgajatelje i ostalo osoblje u obrazovnim ustanovama koji će svoja znanja prenijeti na djecu u Dječjem vrtiću ”Radost” Novska, te učenike u Osnovnoj školi Novska (matična škola i područne škole), Osnovnoj školi Rajić i Srednjoj školi Novska. Ovom aktivnošću će biti ukupno obuhvaćeno 1.800 djece (250 vrtićke djece, 1.200 osnovnoškolaca i 350 srednjoškolaca) koja će na zanimljiv i edukativan način učiti o važnosti odvajanja otpada i ponovnoj upotrebi istoga recikliranjem. Aktivnosti koje će biti provedene za vrtićku djecu su slijedeće:

 • Uvodna rasprava o tome što je smeće, odakle dolazi, što ćemo s njim raditi. Priča o plastičnoj vrećici – REDUCE/REDUCIRAJ – prevencija otpada
 • REUSE/PONOVNO UPOTRIJEBI – priča i aktivnosti: stvaranje otpadnih materijala – instrumenti – ples i pjevanje. Djeca će izrađivati instrumente te učiti pjesme
 • RECYCLE/RECIKLIRAJ – djecu će posjetiti maskota koja će s njima igrati igru razvrstavanja otpada te im pripovijedati čudesne priče o životu papira, limenke i kapljice vode. Naučiti će o važnosti odvojenog sakupljanja otpada i osobito da je sprečavanje nastanka smeća najvažnije pri očuvanju čistog okoliša.

Aktivnosti koje će biti provedene za učenike Osnovnih škola su slijedeće:

 • Uvodni razgovori i debate o otpadu (komunalni, industrijski, opasni / 3Rs: reduce-reuse-recycle / rješenja)

Igra odvajanja otpada (uključujući opasni otpad, precizno poznavanje pravilnog odvajanja).

 • Europski zeleni ured i Natječaj izrade plakata:
 1. Učenje osnova i zakonitosti održivog razvoja i zaštite okoliša korištenjem principa europskog zelenog ureda.
 2. Natječaj izrade plakata između škola:
 • Školska kuhinja – skupljanje organskog otpada, zašto i kako?
 • Europski zeleni ured – za školske i općinske urede

Najbolji plakati će biti tiskani i izvješeni u školskim i općinskim uredima.

 • Plesno – pokretna – glumačka igra i mala predstava u 3 varijacije teme: smanjenje otpada, ponovna upotreba, recikliranje

Aktivnosti koje će biti provedene za učenike Srednje škole Novska su slijedeće:

 • Uvodni razgovori o nastanku otpada, našim navikama, 3Rs, vrstama otpada, itd.
 • Igre: životni vijek mobilnog telefona i Igra odvajanja otpada (uključujući opasni otpad, precizno poznavanje pravilnog odvajanja)
 • Igra uloga i priprema lokalnog plana za upravljanje otpadom – identifikacija problema – traženje mogućih rješenja – odabir najboljih rješenja. Suradnja s lokalnim stručnjacima i gradonačelnikom.

Sve ove aktivnosti u Vrtiću i Školama će se zaokružiti tehničkim danom unutar kojega će se provesti aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom, a naši najmlađi sudionici će pokazati što su sve naučili o gospodarenju otpadom, zaštiti okoliša i održivom razvoju.

 

Aktivnost B) Provedba obrazovnih aktivnosti i aktivnosti podizanja svijesti za građane obuhvatiti će sve građane kroz edukativne emisije o održivom gospodarenju otpadom te direktnim anketiranjem građana. U obrazovne aktivnosti biti će uključeni i poljoprivrednici za koje će biti posebno organizirana edukacija o Održivoj uporabi pesticida. Za građane će biti organizirano javno događanje i prezentacija radova koje su izradila djeca u Vrtiću i Školama, te javni kviz na kojem će građani moći odmjeriti znanje o poznavanju upravljanja otpadom.

Kako bi se oba projekta održala i nakon završenih edukativnih aktivnosti Grad Novska je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sve škole i sva kućanstva na području Grada Novske nabavio komunalnu opremu za odvojeno prikupljanje otpada. Tako su Dječji vrtić ”Radost” Novska i svaka škola dobili svoj zeleni otok i koševe za odvojeno prikupljanje otpada za učionice. Nabavljeno je ukupno 27 kontejnera u obliku životinja (delfin, žaba, medo) za 9 zelenih otoka (škole i vrtići) i 141 koševa za odvojeno prikupljanje otpada za učionice i prostorije u vrtiću (5 prostorija u Dječjem vrtiću ”Radost” Novska i 42 učionice). Za 4.000 kućanstava na području Grada Novske je nabavljeno 8.000 kanti od 120L za odvojeno prikupljanje koševa (papir i plastika), dok je za višestambene zgrade, koje već imaju zelene otoke, nabavljeno 10 kompostera. Na području grada Novske trenutno ne postoji niti jedan komposter pa se nabavom istih želi kod stanara višestambenih zgrada želi stvoriti navika, koju kućanstva imaju, odvajanja biorazgradivog otpada koji će se dalje koristiti za potrebe javnih zelenih površina.

Radionica I- VRTIĆ-FIN – vrtić

KOMUNALNA OPREMA – DV RADOST -slike

KOMUNALNA OPREMA – OŠ Novska – slike

Mobilni telefon – srednja škola

Osnovna škola – slike

PLANETA ZEMLJA -PJESMICA – vrtić

Priča o plastičnoj vrećici – vrtić

Osnovni problem

Zagađenje okoliša danas predstavlja veliki problem ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Tom zagađenju u velikoj mjeri pridonosi i neodgovorno gospodarenje otpadom jer se na postojećim odlagališta nalazi otpad koji je moguće ponovno upotrijebiti kroz recikliranje. Iz tog razloga Grad Novska se vodi klasičnom izrekom ''smanji, ponovno upotrijebi, recikliraj'' (reduce, reuse, recycle) i kroz projekte ''…moja Novska – čista Novska…'' i ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'' želi podići ekološku svijest svojih građana i upoznati građane od najranije dobi s potrebom zaštite okoliša i mogućnošću ponovne upotrebe otpada putem recikliranja i na taj način doprinijeti smanjenju zagađenja okoliša. Oba projekta su prijavljena na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'' je nastavak projekta ''…moja Novska – čista Novska…'' i za njega Grad Novska čeka odobrenje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Grad Novska, prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, ima 13.518 stanovnika odnosno 4.524 kućanstva koja godišnje proizvedu 30,1 tonu otpada, od čega se 90% otpada može reciklirati i ponovno upotrijebiti. Dosadašnji način gospodarenja otpadom za Grad Novsku bi u budućnosti bio financijski neodrživ, jer postojeće odlagalište otpada nije dovoljno veliko da bi i u budućnosti mogao prihvaćati postojeće količine otpada, a s tendencijom mogućeg rasta količine otpada. Dosadašnje prikupljanje otpada predstavlja prijetnju okolišu koji je razvojem industrije onečišćen i daljnjem stvaranju stakleničkih plinova koji dovode do velikih klimatskih promjena.
Odvojenim prikupljanjem otpada omogućuje se da se koristan otpad recikliranjem ponovno upotrijebi, te na taj način smanji količina otpada na postojećem odlagalištu otpada, ali i da se poveća svijest građana o potrebi zaštite prirode. Stvaranjem navike odvajanja otpada kod građana stvaraju se i temelji za reciklažno dvorište koje je u izgradnji .

Rješavanje problema

Grad Novska je trenutno provodi projekt ''…moja Novska – čista Novska…'', dok se za projekt ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'' čeka odobrenje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Oba projekta se odnose na provođenje edukativnih radionica o odgovornom gospodarenju otpadom, zaštiti okoliša i održivom razvoju. Projektom ''…moja Novska – čista Novska…'', obuhvaćena su djeca u Dječjem vrtiću ''Radost'' Novska, Osnovnoj školi Novska (matična škola), Srednjoj školi Novska i građani Grada Novske, dok se kroz projekt ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'' edukativne radionice provode za djecu u područnim školama Osnovne škole Novska (6 područnih škola), djecu Osnovne škole Rajić i poljoprivrednike s područja Grada Novske o održivoj uporabi pesticida.
Provedbom ovih projekata građani svih dobnih struktura će dobiti osnovna znanja o zaštiti okoliša kroz održivi razvoj pravilnim gospodarenjem otpada. Kako bi se stečeno znanje o odgovornom gospodarenju otpadom moglo primjenjivati i u praksi Grad Novska je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio 8.000 kanti za odvojeno prikupljanje otpada (papir i plastika) za 4.000 kućanstava na području Grada Novske, 10 kompostera koji će se postaviti kod višestambenih zgrada, 27 kontejnera za 9 zelenih otoka koji su postavljeni uz škole i vrtić, te 141 koš za odvojeno prikupljanje otpada za učionice i prostore u vrtiću. Na ovaj način Grad Novska želi podići ekološku svijest svojih građana i upoznati ih da nije sve otpad te da se dio proizvedenog otpada recikliranjem može ponovno koristiti. Upravo odvojenim prikupljanjem otpada će olakšava put do korisnog otpada koji se može reciklirati, a koji će se odlagati u reciklažnom dvorištu koje je trenutno u izgradnji.
Kod izrade projekta ''…moja Novska – čista Novska…'' prvotna ideja je bila da se provede samo edukacija kojom bi građani dobili znanja o odgovornom gospodarenju otpadom, zaštiti okoliša i održivom razvoju, ali nakon završetka provedbe edukacija građani stečeno znanje ne bi mogli primjenjivati u praksi. Naime, iako na području Grada Novske postoje zeleni otoci oni najčešće građanima nisu na dohvat ruke jer jedan zeleni otok pokriva jedan kvart, a građani nemaju naviku da za jedan papir ili plastični otpad odlaze do zelenih otoka, nego im je jednostavnije baciti u kantu za miješani otpad koji imaju kod kuće. Iz tog razloga se Grad Novska odlučio da nabavi komunalnu opremu za odvojeno prikupljanje otpada kako bi građani već kod kuće mogli odvajati papir i plastiku (otpad kojeg uz bio otpad u kućanstvima ima najviše) te steći naviku odvajanja otpada, ali i kako bi djeca već od malih nogu u vrtiću i školama naučila odvajati otpad, te stečene ekološke navike donosila kući i dalje usađivala naviku odvajanja otpada, jer opće je poznato da navike stečene u djetinjstvu svi primjenjujemo i u odrasloj dobi.
Ovaj projekt je predstavljao novost za građane Grada Novske jer do nedavno građani su sav otpad bacali u jednu kantu, a ako je netko htio odvajati otpad morao ga je nositi na zelene otoke, što građani baš i nisu prakticirali. Nabavom kanti za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima, Grad Novska je osigurao svakom kućanstvu da odvojeno prikuplja otpad na svom kućnom pragu i na taj način doprinosi zaštiti prirode.
Usporedno sa navedenim provodi se sanacija odlagališta otpada u sklopu koje je planirana izgradnja reciklažnog dvorišta.

Rezultati

Glavni rezultat ovih dvaju projekata je povećanje svijesti građana edukativnim aktivnostima o potrebi zaštite okoliša i odvojenom prikupljanju otpada kroz koje je obuhvaćeno cjelokupno stanovništvo Grada Novske, te je istima omogućeno da na kućnom pragu mogu odvajati otpad (papir i plastiku), što rješava problem svih korisnika.
Ovim projektima se u velikoj mjeri rješava problem odvojenog prikupljana otpada jer je građanima omogućeno da već kod kuće odvajaju papir i plastiku kojih ima najviše u otpadu u kućanstvima. Odvojenim prikupljanjem otpada se sprječava da korisni otpad završi na odlagalištu otpada s ostalim otpadom, te da raspadanjem zagađuje okoliš, a isti se recikliranjem se može ponovno upotrijebiti.
Ovim projektom su obuhvaćeni svi građani (13.518 stanovnika) na području Grada Novske, kao i sve škole i vrtić. Ukupno će biti obuhvaćeno 4.000 (88,41%) kućanstava, 9 škola (jedna Srednja škola i 2 Osnovne škole s područnim školama (6 područnih škola)) i 1 dječji vrtić. Edukaciju će pohađati 1.800 djece (250 vrtićke djece, 1.200 osnovnoškolske djece i 350 srednjoškolaca) i 300 građana.
Grad Novska je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša nabavio ukupno 8.000 kanti za odvojeno prikupljanje otpada, 10 kompostera koji su postavljeni kod višestambenih zgrada, 27 kontejnera za 9 zelenih otoka koji su postavljeni uz škole i vrtić, te 141 koš za odvojeno prikupljanje otpada za učionice i prostore u vrtiću.

Troškovi projekta

Ukupni trošak provedbe projekta iznosi 1.951.545,88 kuna (''…moja Novska – čista Novska'' – 1.746.506,25 kn; ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'' – 205.039,63 kn). Projekti ''…moja Novska – čista Novska…'' i ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'' su sufinancirani sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i vlastitim sredstvima Grada Novske u omjeru 80% Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 20% Grada Novske.
Provedba ovih projekata nije opteretila gradsku upravu, jer Grad Novska ima zaposlenu osobu koja provodi ovakve i slične projekte u sklopu svog radnog vremena, a edukaciju, zbog same kvalitete edukativnog programa, provode vanjske tvrtke, Envirodual d.o.o. i Pučko otvoreno učilište Zagreb, koje imaju dugogodišnje iskustvo u provedbi ovakvih edukativnih programa. Nabavu komunalne opreme Grad Novska je proveo u suradnji s gradskom komunalnom tvrtkom ''Novokom'' d.o.o. Novska.

Drugi učinci projekta

Provedba projekata ''…moja Novska – čista Novska…'' i ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'' koji su za glavni cilj imali podići ekološku svijest građana svih dobnih skupina na području Grada Novske, dovela je do ideje da se uspostavi ReUse centar u kojem će se stare stvari koje građanima više ne trebaju, umjesto da završe na otpadu, moći renovirati i obnoviti i ponovno staviti u upotrebu. U suradnji s vanjskom konzultantskom tvrtkom Grad Novska je izradio projekt pod nazivom ''Zelena budućnost'' u sklopu kojega će se uspostaviti centar u kojem će polaznici dobiti znanja o restauraciji i obnovi predmeta. Navedeni projekt je prijavljen na Ministarstvo socijalne politike i mladih i čekaju se rezultati.
Usporedno s provedbom projekta ''…moja Novska – čista Novska…'' Grad Novska je prijavio projekte ''Izrade Akcijskog plana za održivi energetski razvoj grada Novske'' te ''Izrade pred-studije izvodljivosti za izgradnju Centra za učenje o obnovljivim izvorima energije i učinkovitom korištenju energije'' (projekt odobren). Provedba ovog projekta će doprinijeti osvješćivanju i edukaciji učenika, nastavnika te općenito građana o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Centar za učenje o obnovljivim izvorima energije i učinkovitom korištenju energije će biti ujedno i prvi takav centar u Hrvatskoj namijenjen svim institucijama ili grupama koje žele steći znanje iz navedenih tema, a uz partnersku suradnju uspostaviti će se međunarodna razmjena grupa i zajednički nastupi na način da će centar sam generirati prihode i nakon završetka sufinanciranja. Izgradnjom Centra, područje Grada Novske i okolice će imati mogućnost osvješćivati i educirati učenike, nastavnike te općenito građane o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije

Održivost projekta

Projekti ''…moja Novska – čista Novska…'' i ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'' su dobili nastavak u projektu ''Zelena budućnosti'' (koji je prijavljen na Ministarstvo socijalne politike i mladih, te se čekaju rezultati) u sklopu kojega će se za osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada organizirati program edukacije i prikaza dobrih praksi kroz koje će steći vještine i kompetencije za zelena radna mjesta – ponovna upotreba otpada. U sklopu projekta će se uspostaviti volonterski centar u koji će građani moći donijeti stvari koje su još upotrebljive, ali koje više ne koriste, te će umjesto na odlagalištu otpada završiti kao vrijedan input za sudionike praktičnog osposobljavanja za zelena radna mjesta – ponovna upotreba otpada. U provedbu projekta će biti uključeni Grad Novska, Pučko otvoreno učilište, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Klub liječenih alkoholičara Novska.
Tijekom pohađanja edukacije za zelena radna mjesta – ponovna upotreba otpada polaznici će steći znanja o renoviranju i obnovi predmeta/otpada. Osim teoretskog znanja polazni će proći kroz praktično obrazovanje gdje će moći primijeniti stečeno znanje. Program edukacije će provoditi Pučko otvoreno učilište Novska, a program će se verificirati od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta.
Nakon završetka projekta program osposobljavanja za zelena radna mjesta – ponovna upotreba otpada će biti i dalje dostupan zainteresiranim građanima, a osposobljavanje će provoditi Pučko otvoreno učilište Novska
Dodatna vrijednost osposobljavanja za zelena radna mjesta će služiti i kao prijenos dobre prakse procesa zaštite okoliša čime će se pridonijeti smanjenju emisije CO2, odloženog otpada, očuvanju prirodnih resursa i pozitivan utjecaj na rast potražnje za otvaranjem novih radnih mjesta. Projekt će promicati inovativne pristupe osposobljavanju (nove pristupe restauracije i obnove, kreativno koncipiran program proizvoda, itd.).
Iz projekata ''…moja Novska – čista Novska…'' i ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'' je proizašao i projekt ''Izrada Akcijskog plana za održivi energetski razvoj grada Novske'' koji je prijavljen na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost''. Akcijski plan za održivu energiju (SEAP) je ključni dokument koji će, na bazi prikupljenih podataka o zatečenom energetskom stanju, identificirati i dati precizne i jasne odrednice za provedbu projekata energetskih ušteda, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva na gradskoj razini, što će u konačnosti rezultirati smanjenjem CO2 do 2020. godine. Glavni ciljevi izrade i provedbe Akcijskog plana je smanjiti emisiju CO2 u svim sektorima provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva, racionalnim upravljanjem potrošnjom, kontinuiranom edukacijom; smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete; omogućavanje pretvorbe urbanih četvrti u ekološki održiva područja. Obveze koje će Grad Novska preuzeti izradom Akcijskog plana odnositi će se na čitavo područje grada Novske, kako javnog tako i privatnog sektora, ali neće uključivati direktno sektor industrije jer ona nije u neposrednoj nadležnosti Grada. Ovaj dokument će detaljno opisivati strategiju koju će Grad Novska izraditi s ciljem postizanja značajnog smanjena CO2 do 2020. godine u ključnim sektorima djelatnosti grada, a u skladu s Europskim direktivama koje su dio inicijative Sporazuma gradonačelnika koji uključuje lokalne i regionalne vlasti u mrežu energetski osviještenih gradova, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i efikasnog korištenja obnovljivih izvora energije. Dio projekta se već provodi kroz sufinanciranje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća te korištenjem obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama što sufinanciraju Grad Novska i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Provedbom svih navedenih projekata (''…moja Novska – čista Novska'', ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'', ''Zelena budućnost'', ''Izrada pred-studije izvodljivosti za izgradnju Centra za učenje o obnovljivim izvorima energije i učinkovitom korištenju energije'' i ''Izrada Akcijskog plana za održivi energetski razvoj grada Novske'') te uspostavom ReUse centra. Grad Novska se želi profilirati kao ''zeleni Grad'' koji doprinosi zaštiti okoliša i promicanju obnovljivih izvora energije. Svi navedeni projekti će se završiti dok kraja 2016. godine.