Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Opatija – VISIOS

Sustav VISIOS počeli smo primjenjivati 2014.g. Prije njegovog uvođenja pristup prostornim podacima bio je ograničen na četiri djelatnika, koji su uz svoj redovan posao morali svoje vrijeme posvetiti drugim djelatnicima i zadacima koji su uključivali prostornu provjeru podataka. Danas ovakav sustav gdje službenici trebaju imati tek računalo i priključak na gradsku mrežu rezultira time da […]

Glasaj

Opis

Sustav VISIOS počeli smo primjenjivati 2014.g. Prije njegovog uvođenja pristup prostornim podacima bio je ograničen na četiri djelatnika, koji su uz svoj redovan posao morali svoje vrijeme posvetiti drugim djelatnicima i zadacima koji su uključivali prostornu provjeru podataka. Danas ovakav sustav gdje službenici trebaju imati tek računalo i priključak na gradsku mrežu rezultira time da se gotovo svaki službenik koristi VISIOSOM, sam provjerava podatke koji su dostupni u svakom trenutku te se na taj način ubrzavaju poslovni procesi, omogućuje bolja kontrola rada kao i  bolji sustav naplate.

Osnovni problem

Geoprostorna baza podataka i geografski informacijski sustav su neophodne sastavnice u planiranju i razvoju pametnih gradova. U digitalnom svijetu kojem živimo, digitalne karte i baze podataka koji sadrže prostornu komponentu neophodne su u prostornom planiranju, gospodarenjem zemljištem, planiranjem i razvojem prometa te ostalim infrastrukturnim projektima. Danas gotovo da ne postoji informacija, ili pak administrativni postupak grada ili općine koja u sebi ne nosi i prostornu komponentu, ili je u kontekstu s prostornim elementima poput zemljišta, građevina, cesta ili okoliša.
Obzirom da su poslovi uređenja prometa na području Grada, praćenje stanja u prostoru i prostorno uređenje, evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva samo dio podataka koji se vode u ovoj jedinici lokalne samouprave, nameće se zaključak da je GIS sustav jedan od temeljnih sustava koji su neophodni u svakodnevnom funkcioniranju Grada Opatije.
Grad Opatija je u suradnji sa Gisdatom uveo sustav za upravljanje prostornom infrastrukturom koja se koristi već od 2004.g. Međutim njegovim razvojem te uvidjevši koliki je njegov značaj za grad i djelatnike, a time i građane, povećala se potreba za njegovim korištenjem. S druge strane se javlja problem kompleksnosti korištenja GIS programskih rješenja za djelatnike koji nisu informatički iskusni, ograničenost sa stajališta licenca (financijski troškovi), generiranje vlastitih baza podataka na lokalnim računalima (rendundancija podatka), ovisnost o djelatnicima koji imaju pristup geografskom informacijskom sustavu, što je sve dovelo do potrebe za nekim novim rješenjem.

Rješavanje problema

Uz pomoć produkta tvrtke GDi GISDATA d.o.o. iz Zagreba, kojeg smo dodatno prilagodili alatima za konfiguraciju prema svojim specifičnim potrebama izradili smo sustav VISIOS.
Intranet WEB geoinformacijski preglednik služi kao podrška radu djelatnika javne uprave Grada Opatije, preglednik implementira Intranet bazirani sustav upravljanja prostornom infrastrukturom Grada. Jedinstvenom integriranom GIS bazom, mogućnosti greške poput dupliciranja ili gubitka podataka postaju prošlost, a bitno se podiže kvaliteta komunikacije gradskih službi, kao i protok i distribucija podataka. Ovlašteni službenici unutar ovako implementiranog sustava mogu dnevno ažurirati podatke za koje su nadležni, a svi ostali korisnici ažurne podatke mogu imati trenutno na raspolaganju. Bitna značajka ovakvog sustava jest da postoji jedna baza podataka i jedan sustav upravljanja podacima, dok svi službenici trebaju imati tek računalo i priključak na gradsku mrežu, čime izuzetno i lako postaju potpuno operabilni za rad u GIS sustavu. Tako rješenje značajno ubrzava poslovne procese, omogućuje bolju kontrolu rada, brže i kvalitetnije donošenje odluka o prostoru, bolji sustav naplate te bržu među-uredsku razmjenu informacija.

Rezultati

U svakom slučaju, prednosti ovakvih sustava su dostupnost koja nije ograničena softverom ili hardverom, već je dostatan web preglednik u kojem se nalazi sučelje sustava. Zbog korištenja ovakvog sustava od strane gotovo svih djelatnika, smanjio se pritisak na pojedince koji su prvotno jedini imali pristup GIS sustavu, značajno su se ubrzali poslovni procesi, omogućila bolja kontrola rada, brže i kvalitetnije donošenje odluka o prostoru, bolji sustav naplate te brža razmjena informacija, smanjuju se troškovi jer nije potrebno nabavljati softversko rješenje i licenci za više djelatnika.

Troškovi projekta

Projekt VISIOS nije donio nikakve nove troškove. Oni su pokrivreni troškovima mjesečnog održavanja GIS sustava, koji su uračunati u proračunu Grada.
Također projekt ne predstavlja opterećenje za gradsku upravu, već upravo rasterećenje pojedinih službenika.

Drugi učinci projekta

Razvijena infrastruktura nam omogućuje suradnju i sa drugim subjektima kao što je to primjerice Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Naime, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine, te novim Zakonom o prostornom uređenju iz 2013. godine, definirana je nužnost razvoja Informacijskog sustava Prostornog uređenja na nivou države, ali isto tako i na lokalnoj i regionalnoj razini. U skladu s time Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije je za svoje područje uspostavio županijski informacijski sustav prostornog uređenja.
Povezivanje sa sustavom u Županiji omogućuje Gradu Opatiji pristup osnovnim podacima kao što su digitalni ortofoto, hok, tk25 te katastarskim planovima. Osim toga važni podaci za Grad su i akti prostornog uređenja i gradnje kao što su to rješenja o legalizaciji, uvjetima gradnje, lokacijske, građevinske i uporabne dozvole koje uspostavljeni GIS sustav županije ažurno vodi. Na taj način Opatiji se omogućuje povećanje kontrole provedbe prostornih dokumenata, poput nelegalne gradnje, te olakšano praćenje komunalnih naknada i doprinosa čime se efikasnije može pratiti i proračun Grada, bez da je te podatke potrebno ponovno unositi u informacijski sustav Grada.
Osim što je planirano povezivanje prostornih podataka Grada Opatije sa podacima od strane Zavoda za prostorno uređenje PGŽa te što i sama generira nove podatke, isto tako omogućuje i svojim proračunskim korisnicima da pristupi bazi i sa njima razmjenjuje podatke. Time se otvaraju nove brojne mogućnosti.

Održivost projekta

Sustav je zamišljen da jednog dana bude dostupan svim zainteresiranim građanima ili investitorima iz vlastita doma ili ureda, korištenjem Internet preglednika. Na taj način bi se značajno podigla transparentnost rada i podataka gradskih službi prema građanima, a ujedno bi se i značajno smanjio pritisak na rad nadležnih gradskih službi.