Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Ozalj – Moj grad uključuje e-građane

Tijekom prethodnih nekoliko godina u funkcioniranje javne uprave te komunikaciju sa građanima uključeni su nova tehnološka dostignuća čime se povećala transparentnost rada. Gradski vijećnici opremljeni su tabletima koje koriste u radu, započela je serija e-savjetovanja kojima se omogućuje demokratsko raspravljanje i uvid u sve važnije procese donošenja odluka, postavljen je vodič kroz Proračun Grada s […]

Glasaj

Opis

Tijekom prethodnih nekoliko godina u funkcioniranje javne uprave te komunikaciju sa građanima uključeni su nova tehnološka dostignuća čime se povećala transparentnost rada. Gradski vijećnici opremljeni su tabletima koje koriste u radu, započela je serija e-savjetovanja kojima se omogućuje demokratsko raspravljanje i uvid u sve važnije procese donošenja odluka, postavljen je vodič kroz Proračun Grada s pojednostavljenim važnim informacijama, a sve je i ocijenjeno visokim ocjenama i uvrštenjem Ozlja u red najtransparentnijih JLS u RH. Osim toga, posebna pozornost posvećuje se najmlađima, te su sve gradske ustanove (vrtić, škola, knjižnica, muzej, Dom zdravlja…) uključene u brojne sadržaje koji su namijenjeni najmlađima. U suradnji sa Društvo naša djeca Ozalj provodi se bogat program namijenjen djeci ali i roditeljima (Dječji tjedan, Pričaonica petkom, posjet djece Gradonačelnici, edukacije za rodilje…). Također, brojne su aktivnosti usmjerene podizanju ekološke svijesti. Grad Ozalj je nabavio 5 e-bicikala koje koriste i članovi Crvenog križa, te komunalnih ustanova, a održavanje rijeke Kupe i kupališta je organizirano u suradnji sa građanima i volonterima. Suradnja sa LAG Vallis Colapis i lokalnim medijima osigurava bolju vidljivost i umrežavanje. Gradska knjižnica Ozalj svojim projektom Vlak knjige i prijateljstva uključila je i susjedne gradove Metliku i Karlovac i na inovativan način povezala u zanimljivu avanturu vlakom. U isto vrijeme započeo je i proces razvijanja turističkih sadržaja, u koji su uključeni brojni dionici i s kojim se započelo brandiranje Ozlja kao Zelenog srca Hrvatske. Gotovo cijelo centralno područje je pokriveno besplatnim internetom, u osnovnoj školi djeluje školski internet radio a suradnja sa Radio klubom je sve kvalitetnija (Grad Ozalj ima 2 državna prvaka iz informatike).

Veliki je broj projekata iz područja komunalnog uređenja koji su provedeni i koji će se provoditi radi poboljšanja kvalitete života i ekoloških standarda – pročistač voda, reciklažno dvorište i sortirnica, ekološke kampanje…

Također, postoji komunikacija na razini mjesnih odbora, koji dostavljaju podatke o svojim potrebama i sve gradske službe usko surađuju s njima.

Korisnici – građani, poslovni subjekti, posjetitelji – su prihvatili uvođenje novosti. Još uvijek je nedovoljno razvijena dvosmjerna komunikacija, ali se poboljšava iz mjeseca u mjesec. Sve veći broj sadržaja dostupnih online, uvođenje digitalnih tehnologija i brojne aktivnosti koje se prezentiraju i povećavaju vidljivost Ozlja i lokalnih događanja pomažu u uklanjanju poteškoća i šumova u komunikacijskom kanalu.

Više fotografija o svemu pronađite na Flickr profilu Grada Ozlja

Osnovni problem

Grad Ozalj obuhvaća veliko područje, prostire se na 180 km2, sa ukupno 98 naselja, gdje živi gotovo 8.000 stanovnika. Njihovo uključivanje u procese odlučivanja i donošenja odluka koje se tiču zajednice te poboljšanja kvalitete života zahtjevan je posao, koji podrazumijeva koordinaciju i dobru suradnju svih subjekata. Problemi u komunikaciji i razmjeni informacija prenose se na više razina, od onih koji donose odluke i kreiraju aktivnosti i programe, do krajnjih korisnika. Problemi postoje više godina, proces uključivanja u donošenje i realizaciju odluka je spor i rješava se strpljivo, uz puno razumijevanja svake od zainteresiranih strana. Sve većom upotrebom online rješenja i digitalne tehnologije, ubrzano je iznalaženje rješenja i Grad Ozalj se uključuje u moderne trendove komunikacije i participacije građana.

Rješavanje problema

Problem participacije i uključivanja građana u donošenje odluka vezanih za funkcioniranje i život lokalne zajednice je prisutan u mnogim sredinama, a uvođenje digitalne tehnologije i korištenje modernih softverskih rješenja omogućuje bolje rješavanje i efikasniju organizaciju. Grad Ozalj trenutno pojačava online prisutnost (donošenje odluka, e-savjetovanja, donošenje Strategije, objavljivanje vodiča za Proračun...) i komunikaciju među dionicima sve više usmjerava na online platforme. Proces je započeo prije nekoliko godina i razvija se sve bolje. U pripremi su za slijedeću godinu mobilne aplikacije i korištenje novih medija, te aktivnosti na podizanju ekološke svijesti . Uz već postojeća rješenja, cilj je uvođenjem novih metoda i razvijanjem u praksi podići standarde i osigurati funkcioniranje zajednice u najboljoj europskoj tradiciji.

Rezultati

Grad Ozalj je poboljšanjem participativnih metoda i povećanjem broja aktivnosti u komunikaciji sa građanima započeo proces bržeg i efikasnijeg donošenja odluka. U suradnji sa brojnim partnerima, sve je više zajedničkih projekata i na mjesečnoj razini postoje pomaci koji pokazuju da se uprava transformira i ostvaruje bolje rezultate. Nagrade i priznanja govore da je riječ o dobroj praksi, a sve kvalitetnija distribucija informacija i povećan broj aktivnosti idu u prilog tvrdnji.
Problem se rješava dugotrajno i radi se o procesu koji će još trajati, a čije rezultate ćemo pričekati još nekoliko godina
Gore navedenim novitetima ostvarene su značajne financijske uštede, ubrzani su procesi donošenja odluka i obuhvaćen je veći broj korisnika. Uključivanjem u moderne komunikacijske kanale i korištenjem društvenih mreža, broj korisnika informacija se povećao za minimalno 50%.

Troškovi projekta

Troškovi primjene navedenih poboljšanja su minimalni u odnosu na koristi koje donose. Neke od tih aktivnosti su realizirane uz pomoć nacionalnih i međunarodnih donatora i sponzora (Ministarstva, Fondovi, Agencije, komercijalni sponzori...), a neke su financirane iz vlastitih proračunskih sredstava. Radi se i na povećavanju postotka donacija i potpora, pogotovo za razvoj ruralnih područja. Uvođenjem novih metodoloških rješenja i njihova primjena omogućili su lakši i brži rad, povećali efikasnost, a administrativno opterećenje postojećih službenika se neznatno povećalo. Dio aktivnosti povjeren je i operativno proveden u suradnji sa proračunskim korisnicima i udrugama, te će se ta praksa nastaviti i u budućnosti, radi rasterećivanja i decentralizacije. Dodatne osobe se planiraju zaposliti na području razvoja turizma.

Drugi učinci projekta

Grad Ozalj surađuje sa susjednim gradovima u formalnim i neformalnim umrežavanjima. Posebno se ističe turističko povezivanje sa Karlovcem i Ribnikom u PPS destinaciju Zeleno srce Hrvatske. Osim toga, na komunalnim projektima se suradnje događaju i ostvaruju bolji rezultati. Ozalj je jedna od rijetkih JLS te veličine u RH koja ima riješen problem odvodnje na razini cijele općine, što je veliki uspjeh obzirom na konfiguraciju terena i veliki broj naselja. Na turističkom planu predviđa se i povezivanje na razini turističkih zajednica sa susjednim mjestima, čime bi se ostvarile značajne uštede. Ozalj je poznat i kao mjesto u kojem postoji velika zastupljenost žena u vlasti, što je rijetkost u nacionalnim okvirima. Uvođenje mobilnih aplikacija i novih rješenja koja povećavaju vidljivost će zasigurno povećati opcije i umrežavanje sa susjednim gradovima i regijama će zbog izuzetno povoljnog zemljopisnog položaja Ozlja postati velika prednost.

Održivost projekta

Započeti programi bi trebali biti realizirani u slijedećih nekoliko godina, veliki broj njih je već predviđen za 2017. godinu. U pripremi financijske konstrukcije i sve većem postotku financiranja iz sredstava fondova i državnih institucija za očekivati je da će se još povećati i poboljšati broj i kvaliteta informacija te na taj način uključiti i veći broj korisnika. Sredstva za provedbu su osigurana i u proračunu, a uključivanje novih tehnologija u procese odlučivanja dodatno će ubrzati proces.

Provoditelj projekta

Grad Ozalj