Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Ozalj – pročistač otpadnih voda

Početak realizacije projekta izgradnje pročistača otpadnih voda pokrenut je ishođenjem potrebne projektne dokumentacije i dozvola te prijavom na IPARD program, mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ 2012. godine. Ugovor o dodijeli sredstava je potpisan 2013. godine te se projekt u 2015. godini završava. U svibnju je pročistač pušten u probni pogon.                    

Glasaj

Opis

Početak realizacije projekta izgradnje pročistača otpadnih voda pokrenut je ishođenjem potrebne projektne dokumentacije i dozvola te prijavom na IPARD program, mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ 2012. godine. Ugovor o dodijeli sredstava je potpisan 2013. godine te se projekt u 2015. godini završava. U svibnju je pročistač pušten u probni pogon.                    20150423_140003

Osnovni problem

Grad Ozalj je u zadnjih 20-ak godina izgradio 6 od ukupno 7 gradskih kolektora (faza kanalizacijkog sustava), koji su dovodili sanitarne otpadne vode na jednu točku u blizini rijeke Kupe, na mjesto gdje je bila predviđena gradnja završnog objekta za pročišćavanje otpadnih voda.
Budući da pročistač nije bio izgrađen, kompletna sanitarna kanalaizacija mjesta Ozlja ispuštala netretirana izravno u rijeku Kupu !

Rješavanje problema

Izgradnjom pročistača sva otpadna voda iz kanalizacijskog sustava sa područja Ozlja se tretira i čisti do zakonski propisanih parametara i kao takva se ispušta u recipijent-rijeku Kupu. Pri odabiru tehnologije pročistača korište su najnovije metode u procesima pročišćavanja otpadnih voda sa minimalnim negativnim učincima na okoliš.

Rezultati

Rezutat izgradnje pročistača je obrada otpadnih voda te njihovco ispuštanje u rijeku Kupu na prihvatljiv i zakonski dozvoljen način. Za sada se njegovim radom rješava samo problem otpadnih voda korisnika priključenih na postojeće kanalizacijske kolektore.

Troškovi projekta

Troškovi projekta iznose 5.682.225,41 kn sa PDV-om.
Iz potpore IPARD-a, mjere 301 financirat će se 100 % prihvatljivog troška.

Drugi učinci projekta

Obzirom da u okruženju imamo nekoliko općina sa vrlo sličnim problemima vezanima za zbrinjavanje otpadnih voda, a rijetki su poduzeli korake u njegovom rješavanju, svakako je korisno da u svojoj neposrednoj blizini mogu pogledati gotov objekt i upoznati različite načine njegovog financiranja do realizacije.

Održivost projekta

Uspješan rad i usavršavanje rada pročistača su temelj održivog korištenja i upravljanja prirodnim staništem rijeke Kupe. Obzirom na naglasak na korištenje rijeke kao turističke i sportske destinacije našeg područja, bez njezinog očuvanja, bilo kakvo planiranje u tom smijeru nije moguće. Obzirom na razvedenost i raštrkanost naselja te konfiguraciju terena, jasno je da neće biti moguće sva područja Grada Ozlja obuhvatiti klasičnom kanalizacijskom mrežom, ali se kao nadogradnja pročistača planira izgradnja prihvatne stanice za ispuštanje fekalnih voda prikupljenih iz pojedinačnih sabirnih jama kućanstava sa našeg područja. Obzirom da će upravljanje pročistačem preuzeti Komunalno poduzeće u većinskom gradskom vlasništvu, a koje i naplaćuje naknadu za odvodnju, ideja je da se time zaokruži proces dobave pitke vode i zbrinjavanje otpadnih voda na zakonom propisan način bez štetnih utjecaja na okoliš i zdravlje.