Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Pakrac – pametniji okoliš

Grad Pakrac je površine 358,08km². U svom sustavu ima 42 naselja a prema popisu iz 2011. godine ima 8482 stanovnika te 3433 domaćinstva . Sakupljanje  komunalnog otpada povjereno je tvrtci „Komunalac“ d.o.o. koja je u suvlasništvu 50%  Grada Pakraca i 50% Grada Lipika. Kroz različite aktivnosti osigurani su preduvjeti da se sakupljanje komunalnog otpada vrši […]

Glasaj

Opis

Grad Pakrac je površine 358,08km². U svom sustavu ima 42 naselja a prema popisu iz 2011. godine ima 8482 stanovnika te 3433 domaćinstva . Sakupljanje  komunalnog otpada povjereno je tvrtci „Komunalac“ d.o.o. koja je u suvlasništvu 50%  Grada Pakraca i 50% Grada Lipika. Kroz različite aktivnosti osigurani su preduvjeti da se sakupljanje komunalnog otpada vrši na području cijele JLS.

Osnovni problem

Na području Grada Pakraca do 2014. godine bilo je postavljeno 15 setova kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada (staklo, papir, plastiku) . Kontejneri su bili isporučeni od različitih sakupljača koji su ih praznili kada su bili u mogućnosti doći po iste. To je osim estetskog izgleda različitih kontejnera, uslijed razbacanog otpada oko kontejnera zbog nepravovremenog pražnjenja, predstavljalo opasnost za zdravlje ljudi i okoliš.
Na osnovu istog napravljen je plan aktivnosti kojima su postavljeni određeni ciljevi :
1. odrediti i urediti lokacije za „zelene otoke“ i opremiti ih tipiziranim kontejnerima s mogućnosti zaključavanja;
2. osigurati da pražnjenje istih provodi tvrtka „Komunalac“ d.o.o. Pakrac koja je u suvlasništvu gradova Pakraca i Lipika;
3. predvidjeti u sklopu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Crkvište“, u vlasništvu tvrtke „Komunalac“, reciklažno dvorište na kojima će se moći prazniti kontejneri;
4. opremiti vozni park tvrtke „Komunalac“ vozilom koje će moći prazniti kontejnere po pozivu komunalnog redara ili građana a u trenutku kada su kontejneri puni i na taj način pokušati spriječiti sipanje ili razbacivanje otpada.
Kroz provedene aktivnosti 2014. godine na području Grada Pakraca realizirana je većina zadanih ciljeva : uređeno je 15 lokacija, nabavljeno je 15 setova kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada (staklo, plastika, papir) te tri seta „žabica“ za dječji vrtić „Maslačak“ kojeg je osnivač Grad Pakrac. Nabavljeno je vozilo za prijevoz kontejnera i u tijeku je postupak odabira izvođača radova za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Crkvište“ u sklopu kojeg u prvoj fazi će se izvoditi radovi na uređenju reciklažnog dvorišta. U postupku je i natječaj za nabavu opreme za reciklažno dvorište. Svi projekti koji su realizirani ili su u realizaciji su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Realizacijom zadanih ciljeva postignuto je smanjivanje količina otpada i njegovoga štetnog utjecaja na okoliš, zatim skupljanje, prijevoz, oporaba, zbrinjavanje i druge djelatnosti u svezi s otpadom te nadzor nad tim djelatnostima po okoliš prihvatljiv način.

Rješavanje problema

S uvođenjem tipskih kontejnera manjeg volumena i opremljenih bravicom za zaključavanje te nabavom komunalnog vozila za njihovo pražnjenje omogućena je kontrola i „trenutno“ postupanje pa nema razbacanog „otpada“ oko kontejnera. Samim rješenjem smanjena je i cijena transporta koju ima u konačnici i ovlašteni prerađivač jer dolazi po pozivu kada je na jednom mjestu sakupljena veća količina određene kategorije otpada.

Kroz provedene aktivnosti 2014. godine na području Grada Pakraca realizirana je većina zadanih ciljeva : uređeno je 15 lokacija, nabavljeno je 15 setova kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada (staklo, plastika, papir) te tri seta „žabica“ za dječji vrtić „Maslačak“ kojeg je osnivač Grad Pakrac. Nabavljeno je vozilo za prijevoz kontejnera i u tijeku je postupak odabira izvođača radova za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Crkvište“ u sklopu kojeg u prvoj fazi će se izvoditi radovi na uređenju reciklažnog dvorišta. U postupku je i natječaj za nabavu opreme za reciklažno dvorište. Svi projekti koji su realizirani ili su u realizaciji su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Realizacijom zadanih ciljeva postignuto je smanjivanje količina otpada i njegovoga štetnog utjecaja na okoliš, zatim skupljanje, prijevoz, oporaba, zbrinjavanje i druge djelatnosti u svezi s otpadom te nadzor nad tim djelatnostima po okoliš prihvatljiv način.

Rezultati

Realizacijom zadanih ciljeva projekta postignuto je smanjivanje količina otpada i njegovoga štetnog utjecaja na okoliš, zatim skupljanje, prijevoz, oporaba, zbrinjavanje i druge djelatnosti u svezi s otpadom te nadzor nad tim djelatnostima po okoliš prihvatljiv način uz smanjenje transportnih troškova a samim tim i štetnih emisija CO2 u okoliš.

Troškovi projekta

2014. godine.
- nabava komunalne opreme (spremnici cinčani 1000l za staklo plastiku i papir, te 3 kompleta „žabica“ za vrtić) u vrijenosti 185.625,00 kn.
- oprema za reciklažno dvorište procijenjene vrijednosti 251.200,00kn za koju je u tijeku postupak javne nabave.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je nabavu spomenutog u visini od 80%.
Prijevoz sakupljenog otpada vrši se specijalnim komunalnim vozilom vrijednosti 884.046,63 kn koje se iz proračuna Grada Pakraca sufinancira u visini 10%, Grad Lipik 10% i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 80%.
U postupku odabir izvođača radova za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Crkvište“ u sklopu kojeg se u I fazi izvode radovi na uređenju reciklažnog dvorišta.

Drugi učinci projekta

Grad Pakrac i Grad Lipik provode opisan model projekta.

Održivost projekta

Namjera je osigurati dodatni broj „zelenih otoka“ te postojeće upotpuniti dodatnim kontejnerima za odvojeno sakupljanje ostalog uporabivog otpada.