Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Pakrac – Poticanje malog i srednjeg poduzetništva za revitalizaciju ratom uništenog lokalnog gospodarstva

Poticanje poduzetništva na području grada Pakraca išlo je dvjema linijama. Prva se odnosila na uspostavu i izgradnju objekata poduzetničkog inkubatora, a druga na osnivanje i uređenje poduzetničkih zona u gradu. Danas Grad Pakrac ima dva objekta poduzetničkog inkubatora smještena u prvoj poduzetničkoj zoni grada koja je potpuno opremljena svom komunalnom i ostalom infrastrukturom i u […]

Glasaj

Opis

Poticanje poduzetništva na području grada Pakraca išlo je dvjema linijama. Prva se odnosila na uspostavu i izgradnju objekata poduzetničkog inkubatora, a druga na osnivanje i uređenje poduzetničkih zona u gradu.

Danas Grad Pakrac ima dva objekta poduzetničkog inkubatora smještena u prvoj poduzetničkoj zoni grada koja je potpuno opremljena svom komunalnom i ostalom infrastrukturom i u kojoj su sve parcele prodane poduzetnicima koji na njima obavljaju svoju gospodarsku djelatnost. Usluge koje se pružaju u poduzetničkom inkubatora su najam prostora po povoljnim uvjetima i savjetodavne usluge od strane Poduzetničkog centra. Prostor u prvom objektu poduzetničkog inkubatora je namijenjen proizvodnim i servisnim djelatnostima, dok su prostori drugog objekta namijenjeni isključivo proizvodnim djelatnostima. Poduzetnici početnici koji se bave proizvodnim djelatnostima mogu biti u inkubatoru do pete godine poslovanja u kojoj plaćaju punu cijenu najma, dok servisne djelatnosti ostaju do treće godine poslovanja. Cijena zakupa poslovnog prostora u inkubatoru iznosi  15,00 kn uvećano za PDV za kvadratni metar, no ona se mijenja s protekom vremena u inkubatoru na način da poduzetnik prvih šest mjeseci ne plaća uopće pa postotak od ukupne tržišne cijene raste do treće, odnosno  pete godine poslovanja kada dostiže 100%, odnosno punu cijenu. U prvom objektu je poduzetnicima na raspolaganju 5 proizvodnih prostora te 4 uredska prostora. Poduzetnici također na raspolaganju imaju konferencijsku dvoranu i informatičku učionicu. U drugom objektu poduzetničkog inkubatora su 4 proizvodna prostora od kojih se svaki sastoji od proizvodnog dijela te uredskog dijela s čajnom kuhinjom i sanitarnim dijelom. Prvi objekt je otvoren 2009. godine, a drugi 2013. godine.

 

S druge strane, razvoj prve poduzetničke zone Grada Pakraca je započeo 2000. godine njenim osnivanjem od kad se krenulo s ulaganjima u komunalnu i ostalu infrastrukturu. 2013. godine završeno je sa svim ulaganjima u poduzetničku zonu nakon što je bila osigurana kompletna infrastruktura, a sve parcele u njoj prodane poduzetnicima. Činjenica da se objekti poduzetničkog inkubatora s Poduzetničkim centrom također nalaze u poduzetničkoj zoni se pokazala dobrom jer su većinom svi poduzetnici koji su bili u inkubatoru kupili parcele u zoni i nastavili svoje poslovanje uz daljnju podršku od strane Poduzetničkog centra. Dodatan poticaj poduzetnicima u zoni je oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za proizvodne djelatnosti kojim Grad potiče izgradnju proizvodnih kapaciteta.

U realizaciji ovih programa, u financijskom smislu, Grad Pakrac je imao pomoć od strane stranih donatora, resornih ministarstava, a sredstva su u najvećem dijelu osigurana iz pretpristupnih fondova Europske unije: CARDS 2004, Phare 2005 i IPA 2007. Pri tome je Grad Pakrac jedini Grad u Hrvatskoj koji je uspio povući sredstva iz sva tri dostupna pretpristupna fonda Europske unije namijenjena za izgradnju poslovne infrastrukture.

Osnovni problem

Grad Pakrac je pretrpio enormne štete u Domovinskom ratu, uništeno je cjelokupno gospodarstvo grada (najveće tvrtke i poslodavci Drvna industrija Papuk Pakrac, Moderna, Budućnost koji su zapošljavali preko 2,5 tisuće ljudi). Ukupna direktna šteta na području Grada Pakraca iznosi 263.325.000,00 EUR, što predstavlja 34% štete na području županije, ratna šteta u gospodarskim djelatnostima iznosi 64.312.855,00 EUR, broj oštećenih i uništenih stambenih jedinica iznosi 4.730 objekata, a ratna šteta na području društvenih djelatnosti 17.827.571,00 EUR.
Kako bi se ponovno uspostavilo funkcioniranje i stvorili preduvjeti za normalan život sa svim svojim komponentama, lokalna uprava je krenula razvijati poduzetništvo kao dinamičan i inovativan sektor s najbržim rastom. 1997. godine Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Program poticanja poduzetništva na području Grada Pakraca te definiralo glavne ciljeve Programa: izgradnju poduzetničke zone, osnivanje poduzetničkog centra s inkubatorom i formiranje kreditne linije. Svi tada zacrtani ciljevi su zaživjeli. Izgrađena je Zona male privrede, osnovan je Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. te je formirana kreditna linija u suradnji s tadašnjim Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo. Svrha Programa je bila oživljavanje, u Domovinskom ratu uništenog, gospodarstva na području Grada Pakraca te rješavanje pitanja visoke nezaposlenosti.
Razvoj poduzetničke infrastrukture vrsta je potpore razvoju poduzetništva stoga se u tom dijelu krenulo s najvećim ulaganjima.

Rješavanje problema

Gospodarstvo grada Pakraca se do Domovinskog rata temeljilo na velikim poduzećima. Nakon rata i propasti tih poduzeća i bezuspješnih pokušaja za njihovom regeneracijom, Grad se okrenuo malom i srednjem poduzetništvu. Da bi se malo i srednje poduzetništvo počelo razvijati, posebice u poslijeratnim godinama, bila je potrebna podrška i konstantno savjetovanje i rukovođenje kako bi mladi poduzetnici preživjeli početne godine i ostali na tržištu. 2000. godine s osnivanjem Poduzetničkog centra, krenulo se s idejom poduzetničke inkubacije gdje je svrha inkubatora i poduzetničkog centra kao potporne institucije osigurati sigurne uvjete za rast poduzeća ili novoosnovanog obrta. U prvim godinama, prostor za inkubaciju je bio u prostorima bivše Drvne industrije Papuk dok se paralelno pripremala dokumentacija za izgradnju novog objekta poduzetničkog inkubatora koji se kandidirao na pretpristupni program CARDS 2004. Poduzetnici su se prvi put susreli s mogućnošću povoljnijeg najma prostora, konstantnom savjetodavnom uslugom i praćenjem sve dok nisu potpuno spremni osamostaliti se. Da je ova ideja i ovaj način uspio govori činjenica kako danas u prvoj poduzetničkoj zoni Grada Pakraca u kojoj su trenutno, između ostalih, smještena i oba objekta poduzetničkog inkubatora, posluju poduzetnici od kojih je 90% njih izašlo iz inkubatora kao „dijete“ inkubatora, a danas posluju u svojim prostorima i predstavljaju jedne od najvećih poslodavaca i izvoznika u Pakracu.
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva je u to vrijeme bilo jedino preostalo rješenje s obzirom da su svi pokušaji oživljavanja velikih poduzeća propali te nije bilo nade da se prijeratno gospodarstvo obnovi u obliku u kojem je tada postojalo.

Rezultati

Napore Grada Pakraca u poticanju poduzetništva je prepoznalo resorno Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno danas Ministarstvo poduzetništva i obrta koje je nagradilo Poduzetnički centar i Grad Pakrac nagradama za najbolji poduzetnički centar, najbolji poduzetnički inkubator te najbolju poduzetničku zonu tri godine za redom. Ovaj rad su prepoznale i institucije koje su bile nadležne za odobravanje bespovratnih sredstava Europske unije jer su u prijedlozima projekata prepoznale inicijative koje doprinose ispunjenju ciljeva Europske unije, a odnose se na razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poticanje zapošljavanja. U poduzetničkoj zoni Grada Pakraca danas radi preko 400 zaposlenih. Poduzetnici koji su u inkubatoru razvijaju planove izgradnje svojih vlastitih proizvodnih kapaciteta na području grada Pakraca. Grad Pakrac poduzima potrebne korake za proširenje poduzetničke zone otkupom privatnih parcela jer postoji interes.
Izgradnjom objekata poduzetničkog inkubatora te infrastrukture u poduzetničkoj zoni na način da se koriste sredstva Europske unije, značajno su ušteđena proračunska sredstva Grada Pakraca s obzirom na obvezu udjela vlastitog sufinanciranja od u prosjeku 25% što je značajno manje od punog iznosa da se išlo samostalno.

Troškovi projekta

Ukupna ulaganja u uspostavu, izgradnju i opremanje poduzetničke zone komunalnom i ostalom infrastrukturom te izgradnju dvaju objekata Poduzetničkog inkubatora iznose preko 30 milijuna kn. Dosadašnja ulaganja poduzetnika u vlastite proizvodne pogone unutar poduzetničke zone također iznose približno 30 mil kn što znači da je u 15 godina otkako su osnovane zona i poduzetnički centar s inkubatorom na ovom prostoru uloženo preko 60 mil kn.
Ova ulaganja su financirana manjim dijelom kroz vlastita proračunska sredstva Grada Pakraca i poduzetnika, a većim od strane različitih donatora, resornih ministarstva i fondova te pretpristupnih fondova Europske unije. S obzirom da Grad Pakrac, uslijed nedovoljnih proračunskih sredstva, veći dio svojih velikih ulaganja temelji na sredstvima Europske unije, određena sredstva su uložena i u izgradnju ljudskih kapaciteta koji će biti sposobni ta sredstva povući. S obzirom da je Poduzetnički centar u 100%-tnom vlasništvu Grada Pakraca, to se i njihova sredstva uložena u izgradnju ljudskih kapaciteta u ove svrhe, pribrajaju istom trošku.

Drugi učinci projekta

Praksa izgradnje poduzetničkih inkubatora i osiguranja uvjeta za početne godine poslovanja malih i srednjih poduzetnika počela se primjenjivati u velikom dijelu Hrvatske kao jedna od smjernica i glavnih odrednica ravnomjernog regionalnog razvoja. Mnogi gradovi imaju svoje poduzetničke centre ili razvojne agencije te poduzetničke zone i inkubatore kojima pokušavaju osigurati uvjete za razvoj poduzetništva na svom području. Grad Pakrac je sa svojim Programom poticanja malog i srednjeg poduzetništva 1997. godine svakako bio jedan od privih na tom području. Poduzetnički centar Pakrac jedna je od najstarijih potpornih institucija osnovana 2000. godine otkad je s vremenom uspostavljena bogata suradnja i prijenos pozitivnih iskustva i primjera dobre prakse s drugim poduzetničkim centrima, razvojnim agencijama i jedinicama lokalne samouprave. Naravno da veliku ulogu u svemu tome i potpora resornog Ministarstva poduzetništva i obrta koji prepoznaju ove napore, a onda ih sukladno tome i potiču.

Održivost projekta

Od planova Grada Pakraca i Poduzetničkog centra za nastavak poticanja malog i srednjeg poduzetništva, navodimo plan izgradnje trećeg objekta poduzetničkog inkubatora koji bi se sastojao od velikog proizvodnog prostora jer se pokazala potreba za istima, a također bi se nalazio u zoni obuhvata poduzetničke zone. Proces inkubacije ide na način da poduzetnik početnik uđe u inkubator, bude u njemu tri do pet godina ovisno o vrsti djelatnosti i izlazi van gradeći i osiguravajući svoj vlastiti prostor, ostavljajući prostor u inkubatoru slobodnim za nove poduzetnike početnike. S obzirom da u Zoni male privrede više nema raspoloživih parcela, plan je Grada Pakraca također ići i u proširenje zone otkupom i uređenjem privatnih parcela.
S obzirom da se napredak u današnje vrijeme brže postiže i ima veći učinak ukoliko se zasniva na suradnji javnog, privatnog i znanstvenog sektora, namjera je Grada Pakraca i Poduzetničkog centra u naredno vrijeme intenzivirati ovu suradnju, primarno sa znanstvenim sektorom kako bi osigurali uvjete za dovođenje i razvoj industrija i djelatnosti s većom dodanom vrijednosti.