Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Pazin – Pazi(n) proračun!

Proces participativnog budžetiranja “Pazi(n), proračun!” provodio se u Pazinu tijekom 2014.  godine s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu aktivnije uključe građani i javnost Pazina. Pripremna faza procesa trajala je dva mjeseca, a provedba od lipnja 2014. (javno predstavljanje) do veljače 2015. (vizualizacija proračuna u obliku prikladnom za građane). Sam […]

Glasaj

Opis

Proces participativnog budžetiranja “Pazi(n), proračun!” provodio se u Pazinu tijekom 2014.  godine s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu aktivnije uključe građani i javnost Pazina. Pripremna faza procesa trajala je dva mjeseca, a provedba od lipnja 2014. (javno predstavljanje) do veljače 2015. (vizualizacija proračuna u obliku prikladnom za građane).

Sam proces započeo je predstavljanjem projekta od strane Gradonačelnika i suradnika te pozivanjem građana svih MO da šalju prijedloge komunalnih akcija koje bi trebale ući u Proračun.  Istovremeno su predstavljeni: najavni video projekta http://youtu.be/RDaLq6bb_kE,  web stranica www.pazin.hr/proracun,  forum za on-line javne rasprave www.ipazin.net/forum i brošura http://proracun.pazin.hr/wp-content/uploads/2014/06/Brosura_pazin_proracun.pdf.

Tijekom srpnja i kolovoza uslijedila je promocija: informiranje građana putem brošure, radio najava i Internet stranice. Građanima je ostavljeno dovoljno vremena za slanje prijedloga, te je u rujnu obrađeno više od 100 prijedloga komunalnih akcija od strane gradskih djelatnika, fotografirane su lokacije i izrađena financijska procjena svakog prijedloga. Budući da su prijedlozi bili šaroliki i neki od njih financijski zahtjevni, a na raspolaganju iznos od 300.000,00 kn za svih 12 mjesnih odbora, kako bi građanima bilo jasnije o kojim prijedlozima mogu odlučivati, razvrstani su u 3 kategorije – male komunalne akcije, velike komunalne akcije i redovito održavanje. Tijekom rujna i početkom listopada održano je 9 tribina po mjesnim odborima na kojima su predstavnici Grada ukratko objasnili strukturu gradskog proračuna, sustav prihoda i rashoda te proces njegova donošenja, prezentirali i obrazložili svaki zaprimljeni prijedlog (zbog čega neki izlaze iz okvira malih komunalnih akcija i na koji način ih se može uvrstiti u proračun te koja je procijenjena vrijednost svakog prijedloga). Građani su raspravljali i potom glasali o prijedlozima malih komunalnih akcija koje trebaju ući u Proračun. U tribinama je sudjelovalo u prosjeku 20-ak zainteresiranih građana. Tijekom listopada i studenog održano je 5 fokusiranih sektorskih rasprava iz područja: socijalne skrbi i zdravstva; gospodarstva i turizma; kulture; odgoja, obrazovanja i sporta na kojima su pročelnici pojedinih upravnih odjela prezentirali strukturu proračuna odjela te dosadašnje stanje i planove za nadležnu sektorsku politiku. Građani su raspravljali o potrebama i problemima u pojedinoj sektorskoj politici što su gradski predstavnici prihvatili kao smjernicu u daljnjem radu. Budući da na raspravi iz područja odgoja, obrazovanja i sporta iz opravdanih razloga nisu mogli prisustvovati ključni akteri iz područja sporta, na zahtjev građana održana je dodatna sektorska rasprava.

Gradonačelnik je u za to zakonski predviđenom roku uputio prijedlog Proračuna Gradskom Vijeću na razmatranje zajedno sa zapisnicima sa svih tribina po mjesnim odborima i sektorskih rasprava. U prosincu je održana opća javna rasprava o nacrtu prvog prijedloga proračuna za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu gdje su gradonačelnik, predsjednik Gradskoga vijeća te pročelnici gradskih odjela predstavili glavne značajke proračuna te što je sve od prijedloga građana ušlo u Prijedlog proračuna (sve izglasane komunalne akcije uvrštene su u proračun). Na drugom čitanju proračuna na sjednici Gradskog vijeća usvojen je konačni prijedlog Proračuna za 2015. uključujući prijedloge građana.

Kako bi približili usvojeni proračun građanima izrađena je  vizualizacija proračuna za 2015. na web stranici projekta (www.pazin.hr/proracun) te knjižica Proračun u malom Grada Pazina.

U ožujku je Giovanni Allegretti, najpoznatiji istraživač participativnog budžetiranja, profesor na Sveučilištu Coimbra u Portugalu održao tribinu na tu temu te prenošenjem svojih iskustava i znanja dodatno oplemenio ovaj projekt.

Dana 14. travnja 2015., projekt je predstavljen na okruglom stolu „Sudjelovanje građana u odlučivanju – kako građani kreiraju lokalne proračune?“ u Hrvatskom saboru te je istog dana održana interaktivna edukacija temeljena na iskustvu Grada Pazina. Projekt je tom prilikom izazvao zanimanje brojnih predstavnika lokalnih vlasti od kojih su neki izrazili želju za provođenjem sličnih aktivnosti na njihovom području. Nedugo zatim, objavljen je film o provedenom projektu https://www.youtube.com/watch?v=IWZMNG1UpiI.

Prilikom provedbe ovog pilot projekta naišli smo na nekoliko problema. Budući da je postojala mogućnost slanja prijedloga građana elektronskim putem na e-mail adresu Upravnog odjela za komunalni sustav prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina na koji dnevno pristiže popriličan broj poruka, neki prijedlozi građana su nam promakli te nisu bili prezentirani na tribinama u mjesnom odboru odakle su pristigli što je izazvalo opravdani revolt građana. Problem se pojavio i kod određivanja kriterija za dodjelu sredstava po pojedinim mjesnim odborima o kojima će građani izravno odlučivati (da li će to biti broj stanovnika, površina, stanje infrastrukturne opremljenosti u odnosu na ostale mjesne odbore i sl.) Na kraju je odlučeno da je kriterij broja stanovnika najpravedniji. Treći problem koji se javio vezan je uz prijedloge komunalnih akcija. Zahtjevi su često bili (lokacijski) nejasni, preopćeniti i sl., te su prelazili prethodno dogovoreni iznos po pojedinom MO. Tom problemu smo doskočili na način da smo sve prijedloge fotografirali na terenu i podijelili na male komunalne akcije, velike komunalne akcije i one koje spadaju u redovito održavanje. Građanima je na tribinama objašnjeno zbog čega mogu glasati samo za male komunalne akcije te da li je u planu provedba velikih komunalnih akcija i u kojoj je ona fazi. Isto tako, budući da se projekt provodio po prvi puta, unatoč dobrom marketingu, nismo bili zadovoljni brojem pristiglih prijedloga u za to određenom roku pa je on produžen za narednih mjesec dana.

Potporu u projektu pružali su nam djelatnici udruge GONG kao nositelj projekta, koja je u uskoj suradnji s gradskim djelatnicima dogovarala i koordinirala način provođenja projektnih aktivnosti. U provedbu su uključeni i projektni suradnici: Institut za javne financije i Udruga gradova te udruga Društvo naša djeca Pazin čiji su volonteri i zaposlenici čitavo vrijeme provedbe pružali neophodnu tehničku pomoć. Projekt je izazvao interes medija te je popraćen na brojnim medijskim platformama.

Proracun_u_malom_grada_Pazina_2015

Brosura

Osnovni problem

Grad Pazin smješten u srcu Istarske županije zauzima ukupno 137,22 km2 s ukupno 8.638 stanovnika. Obuhvaća 12 mjesnih odbora (Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin Stari, Pazin, Zabrežani, Zamask, Zarečje, Trviž).
U usporedbi s drugima, Pazin je razmjerno mali grad s raštrkanim naseljima na svom području, a time i poprilično zahtjevan po pitanju infrastrukturnog opremanja, održavanja i tome slično. Primjerice, još uvijek postoje sela koja nisu adekvatno opremljena osnovnom infrastrukturom; nemaju (dovoljno) rasvjetnih tijela, ceste koje vode do njihovih domova su neasfaltirane, djeca nemaju adekvatno mjesto za igru… Na to se nadovezuje i problem manjka proračunskih prihoda zbog čega Grad na žalost ne uspijeva zadovoljiti sve potrebe svojih građana. Posljedično, javlja se problem nepovjerenja u Grad kao instituciju te nezadovoljstvo i frustracija građana zbog neispunjenih zahtjeva, želja i potreba. Unatoč tome što Grad Pazin zauzima malu površinu na karti Hrvatske, po pitanju transparentnosti nalazi se uz bok većih, proračunski izadašnijih gradova te stalno teži napretku u informiranju i osluškivanju potreba svojih građana. Grad Pazin redovito objavljuje i ažurira proračunske informacije na web-u, tiska i objavljuje knjižicu Proračun u malom kako bi približio mnogim građanima apstraktnu i nerazumljivu zakonsku strukturu proračuna i proračunski proces. Pokazalo se da je ovakav način informiranja koristan, međutim ne dopire do svih, između ostaloga jer još uvijek postoji nekolicina građana koja se ne želi/ne služi internetom ili prikaz proračuna nije dovoljno pojednostavljen do razine da porezni obveznici razumiju gdje se ulaže njihov novac. Isto tako, iako postoji mogućnost da građani šalju svoje prijedloge koji bi se trebali uvrstiti u proračun, građani se ne odlučuju za tu opciju vjerojatno zbog nepovjerenja, prethodnih loših iskustava (razočaranost) ili pak neinformiranosti. Iz svega proizlazi da je u proračunskom procesu neophodna edukacija građana i po mogućnosti krajnja decentralizacija tako da svaki građanin razumije i ima mogućnost suodlučivanja o tome gdje će se utrošiti proračunska sredstva.

Rješavanje problema

Kao logičan slijed u povećanju transparentnosti i rješavanja prethodno navedenih problema nametnulo se uključivanje Grada Pazina u proces participativnog budžetiranja koji omogućuje izravno sudjelovanje građana u procesu donošenja gradskog proračuna. Drugi modeli nisu razmatrani s obzirom da je ovakav model participativnog budžetiranja maksimalno inkluzivan po pitanju sudjelovanja građana. Osim toga primjeri svjetske prakse ukazali su na postizanje višestrukih koristi ovakvog načina uključivanja građana: informiranje o proračunu i proračunskom procesu i uključivanje u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje u političkom procesu, Grad unaprjeđuje svoj odnos s građanima, promovira se transparentnost i odgovornost, jača se povjerenje građana u institucije i njihove predstavnike te podiže razina političke kulture, pravednijom raspodjelom financijskih resursa smanjuje se društvena nejednakost, doprinosi smanjenju marginalizacije ugroženih društvenih skupina...
Projekt aktivnog uključivanja građana u proces donošenja gradskog proračuna naziva Pazi(n) Paračun! omogućio je izravan kontakt gradskih djelatnika sa zainteresiranim građanima u njihovim mjesnim odborima, edukaciju građana po pitanju proračuna, iznošenje prijedloga, raspravljanje i što je još važnije i inovativnije u odnosu na neke druge gradove koji provode sličan proces, donošenje odluka u vezi raspodjele proračunskog novca, glasovanjem o prijedlozima malih komunalnih akcija te informiranje o planu rješavanja njihovih problema na licu mjesta. Projekt, prvi takve vrste u Hrvatskoj predstavlja razvoj inovativnog modela informiranja i konzultiranja sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj razini po uzoru na primjere dobre prakse svjetskih gradova.

Rezultati

Iz ovog projekta proizlaze brojni posredni i neposredni učinci na građane, Grad Pazin, civilno društvo, druge jedinice lokalne samouprave i širu javnost. Sama činjenica da su građani mogli izravno raspravljati, glasati o prijedlozima te se informirati o rješavanju problema u svom mjesnom odboru predstavlja velik iskorak ka osnaživanju građana, ali i Grada kao institucije. Sve provedene rasprave predstavljaju način neformalnog educiranja građana o proračunskom procesu i načinom raspodjele gradskog novca čime je demistificiran gradski proračun. Tijekom rasprava je često puta spominjana usporedba proračuna s vrećom punom novca, te je za građane bilo izuzetno bitno da shvate kako svaka proračunska stavka mora imati izvor prihoda te da je raspolaganje većim dijelom proračunskih prihoda namjenski i zakonski limitirano. Osim građana ojačani su kapaciteti civilnog društva i pojedinaca koji su posebice kroz sektorske rasprave ukazali na probleme u zajednici, čijem je rješavanju Grad ozbiljno pristupio i prihvatio kao smjernice u daljnjem radu i oblikovanju sektorskih politika. Samim izlaskom pred građane, Grad je pridobio znatno povjerenje građana, često nepovjerljivih prema proračunskom procesu i političkim predstavnicima. Građani su imali prilike ukazati na probleme u njihovom mjesnom odboru na obostranu korist budući da su djelatnici kroz razgovor s građanima osvješteni u kojem obimu oni utječu na kvalitetu života u mjesnom odboru. Izglasane male komunalne akcije su početkom 2015. godine gotovo u potpunosti provedene, a u tijeku je i osnivanje Građanskog odbora koji će voditi računa o tome da se provede sve što je izglasano i obećano tijekom procesa izrade proračuna.
Na ovaj projekt nisu ostali imuni ni gradski djelatnici, budući da je provedba zahtijevala njihov maksimalan angažman, koordinaciju i međusobnu suradnju, pozitivan utjecaj se manifestirao kao vrsta team building-a uz razvoj osjećaja povjerenja i zajedništva.

Grad Pazin je ovim inovativnim projektom podigao značenje pojma transparentnosti na novu razinu te postao primjer dobre prakse kojeg već sada nastoje slijediti drugi gradovi.

Ovaj model možda ne rješava problem u potpunosti međutim spada u najbolji model participativnog budžetiranja po načinu uključivanja građana (dolazak u njihov MO, glasanje na licu mjesta, raspravljanje, predlaganje...). Isto tako, svi građani su mogli sudjelovati bez ikakvih restrikcija te je informirano i educirano u prosjeku 20 zainteresiranih građana po mjesnom odboru. Budući da se radi o pilot projektu, očekujemo da će se broj zainteresiranih građana povećati stjecanjem povjerenja u proces - redovitom provedbom.

Ovaj projekt se ne može uspoređivati s ekonomičnošću i efikasnošću poslovnog procesa. Njegovom provedbom je znatno produžen proces donošenja proračuna, međutim uz najveći i najvažniji rezultat, a to je zadovoljstvo građana.

Troškovi projekta

Projekt čiji je nositelj udruga GONG financiran je iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti 69.243,45 eura, bez učešća Grada Pazina.

Obzirom na dugotrajnost provedbe projekta te neiskustva i nepostojanja slične prakse u Hrvatskoj, bio je poprilično zahtjevan i pridonio većem opterećenju gradskih djelatnika koji su morali rad na projektu balansirati sa redovnim obvezama i u popodnevnim satima sudjelovati u raspravama. Međutim, činjenica da je po prvi puta neki grad na taj način uključio svoje građane u proračunski proces izaziva ponos svih uključenih djelatnika što je uz zadovoljstvo na licima građana najveća nagrada za uloženi trud.
U provedbu je osim udruge GONG, intenzivno bila uključena i udruga Društvo naša djeca Pazin, koja je pružala tehničko-organizacijsku podršku te u tom djelu značajno umanjila opterećenje uključenih djelatnika Grada i udruge GONG.

Drugi učinci projekta

Nedugo nakon objave u medijima, Grad Pula počeo je provoditi sličan projekt konzultiranja sa građanima po mjesnim odborima, međutim bez direktnog odlučivanja građana. Isto tako po uzoru na web stranicu projekta www.pazin.hr/proracun, Grad Pula je pokrenuo stranicu www.proracun.pula.hr.
Grad Buzet je informacijski portal Grada Buzeta - ebuzet.com upotpunio novom aplikacijom "Kreirajte proračun!" koja omogućuje građanima da se upoznaju s osnovama kreiranja gradskog budžeta te putem interaktivnog portala sami predlažu osnovne smjernice u njegovu kreiranju (http://www.ebuzet.com/proracun2015/).

Prilikom predstavljanja projekta u hrvatskom Saboru i naknadno na edukaciji održanoj od strane Grada Pazina i udruge GONG, prisutni predstavnici lokalne samouprave iz RH i šire uputili su brojne pozitivne komentare i pohvale i izrazili interes za primjenom sličnog modela prilagođenog njihovom podneblju. Predstavnici Grada su tom prilikom obznanili svoju otvorenost za podršku i pomoć svim zainteresiranima u cilju širenja transparentnosti i participacije građana.

Održivost projekta

Polazeći od pozitivnog iskustva projekt namjeravamo provoditi i u 2015. godini u procesu donošenja proračuna za 2016. godinu. Na temelju iskustva iz prethodne godine, odnosno problema s kojima smo se susretali i rješavali u hodu, ove godine ćemo imati prilike ispraviti pogreške, razmišljati proaktivno i uvesti značajna poboljšanja. Naime, dugoročno planiranje ovog projekta i iskorjenjivanje problema ne može se temeljiti samo na educiranju zainteresiranih punoljetnih građana, već i djece čija bi edukacija trebala započeti od malih nogu. Stoga, prezentacije osim u mjesnim odborima namjeravamo provoditi i u gradskim vrtićima i školama te na taj način osvijestiti naše buduće naraštaje.