Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Pazi(n) proračun!

Proces participativnog budžetiranja “Pazi(n) proračun!” provodi se na području Grada Pazina već tri godine za redom, počevši od 2014. godine. U samim počecima nositelj projekta čija je ukupna vrijednost bila 69.243,45 eura, od čega je Europska unija (Europski socijalni fond) sufinancirala 85%, bio je Gong (www.gong.hr), s partnerima Gradom Pazinom (www.pazin.hr) i Društvom “Naša Djeca” […]

Glasaj

Opis

Proces participativnog budžetiranja “Pazi(n) proračun!” provodi se na području Grada Pazina već tri godine za redom, počevši od 2014. godine. U samim počecima nositelj projekta čija je ukupna vrijednost bila 69.243,45 eura, od čega je Europska unija (Europski socijalni fond) sufinancirala 85%, bio je Gong (www.gong.hr), s partnerima Gradom Pazinom (www.pazin.hr) i Društvom “Naša Djeca” Pazin (www.dnd-pazin.hr) te suradnicima – Institutom za javne financije i Udrugom gradova. Udruga GONG je kao nositelj prva iskazala interes za suradnjom s Gradom Pazinom u provedbi projekta.

Tijek procesa je gotovo isti iz godine u godinu; pripremna faza traje oko mjesec dana, u mjesecu lipnju, uobičajeno, gradonačelnik Grada Pazina sa suradnicima javnosti i građanima predstavlja novi ciklusa projekta, poziva građane i mjesne odbore da dostave svoje prijedloge malih komunalnih akcija. Građani se o ovom projektu informiraju i putem web stranica Grada Pazina www.pazin.hr, web stranice samog projekta www.proracun.pazin.hr, radio najava te putem letaka uz račune za komunalnu naknadu.

Tijekom mjeseca srpnja zaprimaju se prijedlozi građana i mjesnih odbora dok se obrada i analiza pristiglih zahtjeva, procjene potrebnih financijskih sredstava za realizaciju prijedloga građana, izlazak na teren i slično obavljaju tijekom mjeseca kolovoza.

Mjesec rujan rezerviran je za javne rasprave koje se organiziraju u svakom od 12 mjesnih odbora, gdje se uz upoznavanje građana sa samim proračunskim procesom te projektom Pazin(n)proračun, građane upoznaje sa svim pristiglim zahtjevima, mogućnošću realizacije te financijskim procjenama zahtjeva, nakon čega slijedi glasanje za pojedine prijedloge. Prijedlozi koji su dobiju najviše glasova a prihvatljivi za realizaciju u zakonskom, tehničkom i financijskom smislu, uvrštavaju se u popis prihvaćenih malih komunalnih akcija koje se pripremaju za realizaciju u sljedećoj proračunskoj godini. Tijekom rujna i početkom listopada 2016. godine održano je 12 tribina po mjesnim odborima na kojima su predstavnici Grada ukratko objasnili strukturu gradskog proračuna, sustav prihoda i rashoda te proces njegova donošenja, prezentirali i obrazložili svaki zaprimljeni prijedlog (zbog čega neki izlaze iz okvira malih komunalnih akcija i na koji drugi način ih se može uvrstiti u proračun te koja je procijenjena vrijednost svakog prijedloga). Na raspolaganju je u Proračunu Grada Pazina za 2017. godinu 500.000,00 kuna namijenjenih za male komunalne akcije te je ukupno pristiglo 130 prijedloga građana, dok se raspravljalo o 75 prijedloga, koji su dani na glasanje.  Odabrano je ukupno 40 malih komunalnih akcija, odnosno prosječno 3,33 male komunalne akcije na području svakog mjesnog odbora, ukupne vrijednosti cca 500.000,00 kuna.

Na javnim raspravama po mjesnim odborima tijekom 2016. godine sudjelovao je 158 osoba, a u  prosincu 2016. godine održana je završna javna rasprava.

Tijekom 2016. godine izvršene su male komunalne akcije koje su izglasane odnosno odabrane u 2015. godini, a planirane su Proračunom Grada Pazina za 2016. godinu, riječ je o ukupno 23 male komunalne akcije ukupne vrijednosti 303.677,13 kn.

Ostale aktivnosti u približavanju proračuna, proračunskog procesa te projekta Pazin(n) proračun jesu redovito ažuriranje podataka, informacija i vizualizacija na web stranici projekta www.proracun.pazin.hr i na web stranici Grada www.pazin.hr te izrada i distribucija brošure Proračun u malom Grada Pazina svake godine.

Giovanni Allegretti, profesor na Sveučilištu Coimbra u Portugalu, najpoznatiji istraživač participativnog budžetiranja je u ožujku 2015. godine u Pazinu održao tribinu na temu participativnog budžetiranja te prenošenjem svojih iskustava i znanja dodatno oplemenio ovaj projekt.

U travnju 2015. godine, projekt je predstavljen na okruglom stolu „Sudjelovanje građana u odlučivanju – kako građani kreiraju lokalne proračune?“ u Hrvatskom saboru te je istog dana održana interaktivna edukacija temeljena na iskustvu Grada Pazina. Projekt je tom prilikom izazvao zanimanje brojnih predstavnika lokalnih vlasti od kojih su neki izrazili želju za provođenjem sličnih aktivnosti na njihovom području. Nedugo zatim, objavljen je film o provedenom projektu https://www.youtube.com/watch?v=IWZMNG1UpiI.

U ožujku  2016. godine je održana prezentacija projekta Pazi(n) proračun i na seminaru „Participativno upravljanje prirodnim resursima“ kojeg su zajednički organizirali udruga Zelena mreža aktivističkih grupa (Z.M.A.G.) i Grad Velika Gorica, Ured za zaštitu okoliša, te u prosincu 2016. godine na konferenciji “Participativno budžetiranje – zašto i kako? Hrvatska i europska iskustva” u organizaciji Zelene Istre i partnera koja se održala u Zagrebu.

U 2015. godini javio se problem prilikom održavanja javnih rasprava; u pojedinim mjesnim odborima predstavnici Grada Pazina izašli su u susret mještanima koji su na dan održavanja rasprave predlagali male komunalne akcije koje nisu prethodno bile prijavljene u za to predviđenom roku te ih uvrstili na popis za glasovanje. U 2016. godini pojedini predsjednici mjesnih odbora i građani su na javnim raspravama izrazili nezadovoljstvo takvim postupanjem iz razloga što su, prema njihovom mišljenju, svi građani bili informirani o načinu sudjelovanja u projektu te su imali dovoljno vremena za prijavu prijedloga. Grad Pazin je uvažio navedene primjedbe i tijekom rasprava u 2016. godini nije bilo dopušteno glasanje o prijedlozima koji prije toga nisu pristigli u gradsku upravu u za to predviđenom roku.

Prijašnjih godina suočavali smo se i s problemom nejasnih prijedloga građana, bili su preopćeniti te su prelazili dogovoreni iznos za male komunalne akcije po mjesnom odboru. U 2016. godini je zamjetan napredak po tom pitanju, budući da je na obrascu za prijavu komunalnih akcija detaljno objašnjen način prijave, a pravila, ciljevi i način provedbe projekta su već dobro poznati građanima tako da u skladu s njima dostavljaju svoje prijedloge te sudjeluju na javnim raspravama s realnim očekivanjima.

S obzirom na prirodu samog projekta, u kojem predstavnici gradske uprave izravno komuniciraju s građanima, tijekom javnih rasprava znaju se pojave tenzije jer se uz razna pitanja vezana uz prijedloge malih komunalnih akcija, financiranje i proračun javljaju i pitanja koja nisu vezana uz tematiku javne rasprave. Ovakve situacije rješavaju se promptnim odgovorima ukoliko prisutni  djelatnici i dužnosnici gradske uprave raspolažu svim potrebnim informacijama, u protivnom, najkasnije u roku od 24 sata mailom ili objavljivanjem odgovora na web službenim web stranicama.

 

 

Osnovni problem

Grad Pazin smješten je u srcu Istarske županije; čini ga urbana jezgra sastavljena od starih i novih dijelova grada te mnogo raštrkanih naselja na ruralnom području. Konfiguracijom terena i strukturom naselja zahtjevan je po pitanju infrastrukturnog opremanja, održavanja, komunikacija, javnog prijevoza i sl. Na području Grada Pazina još uvijek postoje naseljena ruralna područja koja nisu adekvatno opremljena osnovnom infrastrukturom, postoji problem prometne izoliranosti što za posljedicu ima raseljavanje tih područja te zapuštanje poljoprivredne proizvodnje - tradicionalne djelatnosti i načina života na tim područjima. Na to se nadovezuje problem otežane detekcije stvarnih potreba građana; potreba i problema koje građani smatraju nužnim i hitnim za rješavanje, problem nedostatne komunikacije sa građanima kao i problem nedostatnih proračunskih sredstava. Sve to u konačnici izazva nepovjerenje dijela građana u Grad kao instituciju te otežava komunikaciju gradske vlasti i građana.

Rješavanje problema

Kao logičan slijed rješavanja prethodno navedenih problema nametnulo se uključivanje Grada Pazina u proces participativnog budžetiranja koji omogućuje izravno sudjelovanje građana u procesu donošenja gradskog proračuna. Drugi modeli nisu razmatrani s obzirom da je ovakav model participativnog budžetiranja maksimalno inkluzivan po pitanju sudjelovanja građana; informiranje o proračunu i proračunskom procesu, uključivanje u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje u političkom procesu, komunikacija s građanima, povećanje transparentnosti i odgovornosti, jačanje povjerenja građana u institucije, podizanje razine političke kulture, smanjivanje društvenih nejednakost…
Projekt Pazi(n) Paračun! omogućio je izravan kontakt gradskih djelatnika sa zainteresiranim građanima, edukaciju građana o proračunskom procesu, raspravljanje prijedloga i što je još važnije i inovativnije u odnosu na druge gradove koji provode sličan proces, donošenje odluka u vezi raspodjele proračunskog novca.

Rezultati

Projekt ima brojne posredne i neposredne pozitivne učinke na građane, Grad Pazin, civilno društvo, druge jedinice lokalne samouprave i širu javnost. Sama činjenica da građani mogu izravno raspravljati, glasati o prijedlozima te konkretno odlučivati o raspodjeli proračunskih sredstava predstavlja velik iskorak ka osnaživanju građana, ali i Grada kao institucije, te njihove međusobne komunikacije. Sve provedene rasprave predstavljaju način neformalnog educiranja građana o proračunskom procesu i načinu raspodjele gradskog novca čime se demistificira proračunski proces. Gradska vlast dobila je svog partnera u građanima te ojačala povjerenje građana u svoj rad i transparentnost. Grad Pazin je ovim inovativnim projektom, po načinu uključivanja građana (dolazak u njihov MO, glasanje i donošenje odluka na licu mjesta, komunikacija, raspravljanje..). podigao značenje pojma transparentnosti na novu razinu te postao primjer dobre prakse kojeg već sada nastoje slijediti drugi gradovi.

Troškovi projekta

Projekt je prve godine (2014.) financiran iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti 69.243,45 eura, bez učešća Grada Pazina. Sljedećih godina projekt je financiran iz Proračuna Grada Pazina i to: 2015. godine 13.000,00 kuna i 2016. godine 18.087,50 kuna. Obzirom na prilično dug proces u provedbi projekta, projekt je zahtjevan, djelatnici koji rade na projektu istovremeno obavljaju i svoje redovne obveze, te rade i van radnog vremena - na javnim raspravama u popodnevnim satima. Međutim, činjenica da je ovaj projekt odlično prihvaćen od stane građana te da su rezultati ovog projekta vidljivi i opipljivi, u djelatnicima gradske uprave ovaj projekt izaziva profesionalno zadovoljstvo i ponos. U samim počecima u provedbu je osim udruge GONG, bila uključena i udruga Društvo naša djeca Pazin, dok se posljednje dvije godine projekt oslanja samo na djelatnike gradske uprave uz stručnu pomoć udruge „Smart“ iz Rijeke u dijelu moderiranja i vođenja javnih rasprava.

Drugi učinci projekta

Grad Pula je nakon Grada Pazina počeo provoditi sličan projekt konzultiranja sa građanima po mjesnim odborima, međutim bez direktnog odlučivanja građana, a slične projekte provode i gradovi Mali Lošinj i Karlovac. Po uzoru na web stranicu projekta Pazi(n) proračun, Grad Pula je pokrenuo stranicu www.proracun.pula.hr, Grad Buzet je informacijski portal Grada Buzeta - ebuzet.com upotpunio novom aplikacijom "Kreirajte proračun!" koja omogućuje građanima da se upoznaju s osnovama kreiranja gradskog budžeta.
Prilikom predstavljanja projekta u Hrvatskom Saboru i naknadno na edukaciji održanoj od strane Grada Pazina i udruge GONG, prisutni predstavnici lokalne samouprave iz RH i šire uputili su brojne pozitivne komentare i pohvale te izrazili interes za primjenom sličnog modela prilagođenog njihovom podneblju. Predstavnici Grada su tom prilikom obznanili svoju otvorenost za podršku i pomoć svima koji su zainteresirani za širenje transparentnosti i participacije građana na ovakav način.

Održivost projekta

Polazeći od pozitivnog iskustva projekt se namjerava provoditi i u nadolazećim godinama; na temelju iskustava iz prethodnih godina, odnosno problema s kojima smo se susretali i rješavali u hodu, svake godine će se pokušavati poboljšati nedostaci ili propusti iz prethodnih godina te svakako uvesti poboljšanja.
Dugoročno planiranje ovog projekta uključuje i edukaciju mlađih članova naše zajednice. Stoga se aktivnosti u dogledno vrijeme, osim u mjesnim odborima namjeravaju provoditi i u dječjim vrtićima i školama čime bi se naše najmlađe upoznalo sa osnovama proračunskog procesa i javnih financija kao i važnosti zajedničkog donošenja odluka koje se odnose na naš Grad čime se kod najmlađih jača svijest i odgovornost prema zajedničkoj imovini.

Provoditelj projekta

Grad Pazin