Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Plavi ured – Zagreb za poduzetnike

Ciljevi ovog Programa realiziraju se kroz četiri glavne grupe aktivnosti Plavog ureda: edukaciju, savjetovanje, provođenja programa potpore i promicanje poduzetničke kulture. Svaka od navedenih grupa sadrži nekoliko podaktivnosti:   Edukacija provedba sustava za provođenje analize potreba za edukacijom kod poduzetnika s naglaskom na aspekt usvojenosti poduzetničkih kompetencija organizacija i provođenje novih obrazovnih programa uvođenje novih, […]

Glasaj

Opis

Ciljevi ovog Programa realiziraju se kroz četiri glavne grupe aktivnosti Plavog ureda: edukaciju, savjetovanje, provođenja programa potpore i promicanje poduzetničke kulture. Svaka od navedenih grupa sadrži nekoliko podaktivnosti:

 

 1. Edukacija
 • provedba sustava za provođenje analize potreba za edukacijom kod poduzetnika s naglaskom na aspekt usvojenosti poduzetničkih kompetencija
 • organizacija i provođenje novih obrazovnih programa
 • uvođenje novih, modernih tehnologija u edukacijski proces
 • omogućavanje veće dostupnosti obrazovnih programa
 • organizacija i provođenje osposobljavanja i usavršavanje svih koji sudjeluju u prijenosu znanja
 • razmjena iskustva i dobre prakse na svim razinama na području edukacije
 • organiziranje mreže stručnjaka – edukatora koji imaju praktična iskustva
 • organiziranje i provođenje osposobljavanja i usavršavanja nezaposlenih osoba u cilju njihovog samozapošljavanja
 • organiziranje i provođenje osposobljavanja i usavršavanja posebno osjetljivih skupina na tržištu rada s ciljem povećanja njihovih vještina
 • informiranje kreatora potpornih mjera o provedenim mjerama edukacije i njihovim učincima
 • korištenje svih komunikacijskih kanale za promociju cjeloživotnog učenja
 • osnaživanje partnerstava s drugim institucijama

 

 1. Savjetovanje
 • provedba sustava za provođenje analize potreba za individualnim savjetovanjem
 • organiziranija i provođenje programa savjetovanja
 • omogućavanje veće dostupnosti savjetodavne podrške
 • organizacija i provođenje osposobljavanja i usavršavanja svih koji sudjeluju u prijenosu znanja
 • razmjena iskustva i dobre prakse na svim razinama na području savjetovanja
 • organiziranje mreže stručnjaka koji imaju praktična iskustva i koji stvaraju tzv. bazu znanja
 • organiziranje i provođenje savjetodavne podrške nezaposlenim osoba u cilju njihovog samozapošljavanja
 • informiranje kreatora potpornih mjera o programu savjetovanja i njegovim učincima

 

 1. Programi potpore
 • aktivna provedba lokalnih i nacionalnih programa potpore
 • pružanje podrške poduzetnicima kako bi im se olakšao pristup aktualnim programima potpore
 • organizacija i provođenje analize potreba za izvorima financiranja
 • suradnja sa kreatorima potpornih mjera s ciljem informiranja o potrebama poduzetnika

 

 1. Promicanje poduzetničke kulture
 • info točka koja će omogućuje pravovremenu informiranost poduzetnika u pogledu njihovih obaveza, prava i mogućnosti
 • organizacija i provođenje medijske kampanje prema ciljanim skupinama
 • organizacija stručnih skupova, tematskih okruglih stolova, natjecanja s ciljem umrežavanja, razmjene dobre prakse i informacija među poduzetnicima
 • uključivanje i suradnja s drugim institucijama na sličnim aktivnostima kako bi se učinci multiplicirali
 • uređivanje interaktivne web stranice
 • korištenje društvenih mreža i drugih komunikacijskih alata

 

Poduzetnički centar već dugi niz dugina djeluje unutar Razvojne agencije Zagreb, ranije Tehnološkog parka Zagreb, i kontinuirano pridonosi jačanju poduzetničke potporne infrastrukture na području Grada Zagreba. Kao izdvojeni odjel na novoj lokaciji, Plavi ured – Poduzetnički centar grada Zagreba, formalno otvora svoja vrata 27.02.2015. godine. Korisnici, odnosno ciljana skupina, zagrebački su poduzetnici i obrtnici, ali i svi oni koji kreću u poduzetnički svijet. U gradu Zagrebu trenutno posluje oko 33.300 poduzetnika i nešto više od 7.200 obrtnika. Također, sve je više zainteresiranih za poduzetništvo, posebice za samozapošljavanje. Samo u 2014. godini Grad Zagreb sufinancirao je 400 osoba koji su se zaposlili u vlastitom poduzeću, a projekt se nastavlja i u 2015. godini. Svi oni prošli su i prolaze savjetovanje i imaju mogućnost koristiti edukacijske programe u Plavom uredu. Ostale ciljane skupine su i inovatori, samozaposleni, nezaposlene osobe, hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, studenti, nevladine organizacije (posebno u sferi socijalnog poduzetništva) itd. Krajnji korisnici su svi građani grada Zagreba iz razloga što Plavi ured doprinosi kako daljnjem jačanju zagrebačkog obrtništva i poduzetništva, tako i jačanju cjelokupnog gospodarstva.

 

U provedbi projekta Plavi ured suočava se nekoliko glavnih izazova.

Prvi problem je veliki broj informacija i njihova raspršenost, posebno se to odnosi na informacije o programima potpore te zakonodavnu regulativu. Stalni je izazov strukturirati i filtrirati informacije i na jednostavan način ih transferirati korisniku. Korisnik traži jednostavnu i brzu informaciju koja je prilagođena njegovim potrebama. Putem filtera na naslovnici web stranice Plavog ureda, formiranjem tzv. baze znanja Plavog ureda (vodiči, savjeti, najčešća pitanja), stvaranjem mreže partnera sa svim potpornim institucijama, te direktni kontakt sa stručnjacima iz određenih područja –  na taj način se rješava predmetni problem.

Također, određeni problem predstavlja nepovjerenje poduzetnika u institucije. U Plavom uredu zato je važan neposredni kontakt s poduzetnicima, interaktivna web stranica, aktivne društvene mreže i vrata koja su uvijek otvorena za poduzetničke upite. Poduzetnik na taj način dobije brzu, pravovremenu i provjerenu informaciju.

Isto tako, sve usluge Plavog ureda su u potpunosti besplatne. Cilj Ureda je pokazati da ono što je besplatno je isto tako vrijedno, a da je to ostvareno pokazuju testimoniali poduzetnika koji su koristili usluge Plavog ureda, te vrlo visoke ocjene edukacijskih programa i predavača.

 

U svemu navedenom Plavi ured ima potporu Grada Zagreba, prije svega Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. To nije samo financijska potpora već i povjerenje koje se očituje slobodom u kreiranju programa i odvijanju aktivnosti.

Velik dio edukacijskog programa  ne bi bio moguć bez podrške vanjskih stručnjaka i privatnih tvrtki koje provode edukaciju u poduzetničkom centru. Oni posjeduju specifična znanja iz područja kao što su primjerice e-poslovanje, marketing na internetu, zaštita intelektualnog vlasništva, upravljanje specifičnim razvojnim projektima itd.

Također, mreža partnerskih institucija svakog dana je sve veća. To su, prije svega, kreatori mjera potpore – Grad Zagreb, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG BICRO), Ministarstvo poduzetništva i obrta, Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR)…

Nevladin sektor također je prepoznao Plavi ured kao mjesto za organizaciju događaja putem kojih treba razvijati najbolju praksu na području socijalnog poduzetništva u Gradu Zagrebu.

Interes i podrška medija od otvaranja Ureda su kontinuirani: Od otvaranja ureda objavljeno je 17 reportaža i intervjua te oko 50 pisanih članaka i prenesenih vijesti u različitim medijima

Osnovni problem

Malo i srednje poduzetništvo generator je rasta i razvoja gospodarstva koje je od početka gospodarske krize u sve težoj situaciji. Istovremeno, interes za poduzetništvo nikad nije bio izraženiji, a aktivnosti vezane za poduzetništvo nikad dinamičnije: sve je više programa potpore namijenjenih poduzetništvu u kontekstu EU, sve su brojniji događaji putem kojih se promiče poduzetnička kultura i stvara poduzetničko okruženje, start–up zajednica je sve aktivnija itd.
Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske gospodarsko je administrativno, znanstveno-tehnološko i inovativnog središte RH. Značenje Zagreba kao znanstveno – tehnološkog središta oslikava i podatak da je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo čak 46% prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva s područja Zagreba i Zagrebačke županije.
U gradu Zagrebu u 2013. godini djelovalo je više od 33.000 poduzetnika, kod kojih je bilo zaposleno više od 335.000 radnika, ostvarili su 329,3 milijardi kuna ukupnih prihoda, 16,0 milijardi kuna dobiti razdoblja te 13,9 milijardi kuna gubitka razdoblja, tako da je ostvareno 2,2 milijarde kuna neto dobiti (Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH u 2013. po gradovima/općinama – FINA, svibanj 2014.)
Poduzetnici i oni koji kreću u poduzetništvo u Gradu Zagrebu, kao i u cijeloj državi, suočavaju se s određenim teškoćama. Najčešće problemi prepoznati su u Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013. - 2020. http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Strategy-HR-Final.pdf :
• manja konkurentnost u odnosu na stranu konkurenciju
• manji je broj hrvatskih malih i srednjih poduzeća inovativan nego što je to slučaj s većinom europske konkurencije
• ulaganja MSP-a u R&D u Hrvatskoj među najnižima su u Europi
• teškoće u dobivanju financijskih sredstava, posebice u ranim fazama razvoja poduzetničke ideje
• početni kapital i financiranje mladih, malih poduzeća putem banaka ograničeni su zbog sredstava osiguranja i ostalih uvjeta koje je malim poduzećima teško ispuniti
• nedovoljno razvijena ponuda izvora za financiranje temeljnoga i rizičnoga kapitala
• nedovoljno iskustva s uspješnim pregovaranjem o ulaganju kapitala u svoja poduzeća ili s pribavljanjem rizičnoga kapitala
• nerazvijeni kapaciteti upravljanja financijama i kapaciteti za izradu pouzdanih poslovnih planova
• nedovoljno razvijene poduzetničke vještine
• velika odgovornost i utjecaj uprave u svim aspektima poslovanja
• postojanje znatnih teškoća sa strateškim planiranjem, procjenom investicija, upravljanjem kvalitetom te posebice marketingom
• loša informiranost samih poduzetnika u pogledu njihovih obveza, prava i mogućnosti.
Dodatni problem je status poduzetništva u hrvatskom društvu i opći nedostatak poduzetničkih vještina. Postotak zaposlenika u dobi od 18 do 24 godine uključenih u obrazovanje i izobrazbu iznosi samo 5,9 % (2011.), dok je prosjek na razini EU-27 35,8 %. Samo 2,3 % ukupnog broja zaposlenih osoba sudjeluje u trajnim procesima osposobljavanja i učenja (prosjek na razini EU-27 je 8,9 %). Prema Aktu o malom poduzetništvu (SBA), Hrvatska je u 2013. bila ispod prosjeka Europske unije u smislu statusa danog uspješnom poduzetništvu (Hrvatska: 43,1; prosjek EU-a: 65,5).
Zbog navedenih problema, ljudi se teško odlučuju na osnivanje vlastitih obrta i poduzeća. Veliki broj hrabrih, koji se odluče preuzeti rizik i otisnuti se u poduzetničku avanturu, ugasi se već u prvoj godini poslovanja. Oni koji i uspijevaju „plivati“ u poduzetničkim vodama, zbog nedovoljno informiranosti, nedostatka vlastitih resursa i neadekvatne podrške ne koriste (ili ne znaju koristiti) potpore koje im stoje na raspolaganju, ne rade na vlastitoj edukaciji (posebice vezano za nove tehnologije), nedovoljno se umrežavaju i, što je najvažnije, nisu imali centralno mjesto koje im je to sve moglo pružiti. To mjesto danas je Plavi ured.

Rješavanje problema

Poduzetničke potporne institucije u RH (dalje u tekstu: PPI) upisane su u Jedinstveni registar poduzetničke potporne infrastrukture koji se vodi pri Ministarstvu poduzetništva i obrta. PPI pružaju potporu poduzetnicima općim savjetima, izobrazbom, potporom novim poduzećima koja uvode novu tehnologiju, pomaganjem pri ispunjavanju projektnih prijava te osiguravanjem lokacija za industrijski razvoj s cjelovitom infrastrukturom.
Pored toga, resorna Ministarstva, državne agencije, asocijacije poduzetnika i obrtnika, nevladin sektor kao i druge institucije, od kojih većina ima sjedište u Gradu Zagrebu, pružaju jednu vrst potporu poduzetništvu. Glavni problem je u tome što ta potpora nije bila jedinstvena. Nije postojalo centralno mjesto na kojem poduzetnici i oni koji tek kreću u poduzetništvo mogu dobiti sve objedinjene i cjelovite informacije koje su mu potrebne, educirati se, razvijati svoje poduzetničke vještine, kreativnost i inovativnost, razmjenjivati iskustva s drugim poduzetnicima.
Jedna od PPI je Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. u okviru koje je djelovao i Poduzetnički centar kojega je bilo nužno unaprijediti sukladno sve većim potrebama poduzetnika. To je razlog pokretanja inicijative za organizacijom Plavog ureda - Poduzetničkog centra na novoj, izdvojenoj lokaciji s većim ljudskim resursima i novouređenim prostorom koji je opremljen modernom i inovativnom tehnologijom.
U fazi projektne ideje, razmatrane su različite varijante formiranja Plavog ureda – opcija da to bude unutar jednog od ureda gradske uprave Grada Zagreba, opcija da to bude novoosnovano trgovačko društvo ili ustanova i treća varijanta – odjel u okviru Razvojne agencije. Odlučeno je da to bude treće rješenje i to iz sljedećih razloga.
Razvojna agencija Zagreb sljednik je Tehnološkog parka Zagreb – prvog inkubatora za visoke tehnologije u RH, osnovanog 1994. godine. Kroz Tehnološki park u proteklih 21 godinu prošlo je 67 visoko inovativnih tvrtki, koje su razvile 109 proizvoda, osvojile 191 nagradu za svoje proizvode i usluge i zaštitile 14 inovacija. S tim tvrtkama radio je stručan tim ljudi koji su im pružali potporu u svim segmentima njihovog poslovanja. Taj isti tim istovremeno je educirao, savjetovao te pisao i provodio projekte za sve druge zainteresirane poduzetnike u Gradu Zagrebu. To ogromno iskustvo u radu s poduzetnicima, posebice u sferi kreativne industrije i visokih tehnologija s tvrtkama koje su uvijek bile ispred svog vremena, Razvojnoj agenciji i njezinom timu stručnjaka daje kredibilitet da upravo njima bude povjeren posao stvaranja Plavog ureda. Istovremeno, poduzetnici Grada Zagreba zaslužuju novi, moderan prostor prilagođen njihovim potrebama. U tom prostoru koriste se inovativni i nagrađivani proizvodi poduzetnika iz Tehnološkog parka kao što je softversko rješenje nagrađivano zlatnim odličjem na međunarodnom sajmu inovacija, a koje omogućuje korisnicima da koriste pokrete tijela umjesto tipkovnice, miša ili dodira ekrana.
Grad Zagreb glavni je inicijator pokretanja Plavog ureda kao ideje pružanja besplatne pomoći zagrebačkim poduzetnicima i razvoja gospodarske infrastrukture grada Zagreba.
Opći ciljevi razvoja poduzetništva u gradu Zagrebu utvrđeni su Zagrebplanom- Razvojnom strategijom Grada Zagreba i Programom poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. - 2017. Ti ciljevi jesu: jačanje konkurentnosti poduzetništva, jačanje poduzetničke potporne infrastrukture, razvoj tehnološki usmjerenog i na znanju utemeljenog poduzetništva, poticanje inventivnog poduzetništva i poduzetničkih inovacija i povećanje broja gospodarskih subjekata i zaposlenosti.
Specifični ciljevi Plavog ureda su:
1. Podizanje poduzetničkih kompetencija
2. Omogućavanje i poboljšavanje pristupa izvorima financiranja
3. Jačanje poduzetničke klime i stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja

Ovi ciljevi korespondiraju s ciljevima Programa Gradovi budućnosti 2015, a posebno s ciljevima:
1. Širenje najboljih primjera kroz obrazovne seminare radionice itd.
2. Pronalaženje i isticanje najboljih praksi u lokalnoj samoupravi
3. Povećanje vidljivosti i dokumentiranosti najbolje prakse

Plavi ured je projekt koji uvodi nova rješenja i nove ideje u području poduzetničke potporne infrastrukture. Cilj Plavog ureda je na jedinstven način pomoći poduzetnicima koji do sada nisu koristili usluge Poduzetničkog centra, ali i starim korisnicima i ponuditi kvalitetniju i bolju uslugu kako bi manje trošili vlastite resurse i unaprijedili svoje poslovanje. Osnivanjem Plavog ureda stvorena je proaktivna dodirna točka između kreatora i korisnika potpornih mjera – između institucija i poduzetnika. Plavi je ured zamišljen kao komunikacijska platforma i kanal za transfer informacija između poduzetničkih potpornih institucija na gradskoj i državnoj razini s jedne, te poduzetnika s druge strane.
Novi i drugačiji pristup u radu Plavog ureda s poduzetnicima očituje se u nekoliko mogućnosti koje se poduzetnicima nude:
• aktivno sudjelovanje poduzetnika u kreiranju potpornih programa – korisnici svoje želje i potrebe iskazuju kroz anketni upitnik, preko web sučelja ili u direktnom kontaktu – na taj način po prvi put jedno središnje mjesto - Plavi ured - postaje medijator na temelju čijih inputa kreatori potpornih programa prilagođavaju iste konkretnim i aktualnim poduzetničkim potrebama.
• cjeloviti pristup rješavanju poduzetničkih problema – Plavi ured ne nudi parcijalna rješenja, cilj je da poduzetnik dobije kompletnu i strukturiranu informaciju. Iz tog se razloga, prema potrebi, angažiraju vanjski stručnjaci i stvara mreža suradnika partnerskih organizacija i drugih potpornih institucija.
• mogućnost korištenja coworking prostora u Plavom uredu - na taj način poduzetnici imaju besplatno mjesto za rad, svu potrebnu infrastrukturu, te priliku za umrežavanje i razmjenu dobre prakse.
• razvoj i implementacija naprednih programskih rješenja u poslovnim procesima - služe za evidenciju i praćenje korisnika Plavog ureda kako bi se dobila precizna slika potreba i pratili trendovi.
• transparentnost i otvorenost u djelovanju Plavog ureda - postiže se prezentacijom i objavljivanjem svih aktivnosti na mrežnim stranicama i putem društvenih mreža.
• aktivno uključivanje uspješnih poduzetnika u poslovni proces – uspješni poduzetnici koji imaju iskustva u određenim područjima mentoriraju korisnike Plavog ureda i na taj način se prenosi najbolja praksa.

Rezultati

Od otvaranja do danas Plavi ured je izazvao ogroman interes poduzetnika, budućih poduzetnika i zagrebačke javnosti. U prva tri mjeseca u Plavom uredu održano je 34 seminara na kojima je bilo 469 polaznika. Od navedenih seminara održano je 8. početničkih seminara (Start up akademija), dok su ostalo bili specijalistički seminari.
Prosječna ocjena svih održanih predavanja je vrlo visoka – 4,71, a 41% polaznika koji su prošli Start up akademiju prijavljuje se i sudjeluje u specijalističkim seminarima.
Također, održano je preko 350 savjetovanja. Navedena savjetovanja su evidentirana u Plavom uredu, a ostvarena su ili osobnim dolaskom ili je upit postavljen preko e-mail adrese savjetnik@plaviured.hr ili direktno putem web stranice Plavog ureda. Također, djelatnici Plavog ureda svakodnevno primaju na desetke telefonskih poziva i odgovaraju na upite korisnika.
U Plavom uredu ne održavaju se ex cathedra predavanja, na kojima se polaznici svode na slušače. Oni aktivno sudjeluju ne samo u provođenju programa (radionice, case study, e-learning), već i u kreiranju programa – edukacijski programi organiziraju se i prilagođavaju potrebama korisnika. Također, nakon održanih savjetovanja, zaposleni u Plavom uredu upućuju korisnike na edukacije ili programe potpore, pomažu im ih tijekom sudjelovanja u potpornim programima i prate njihovo poslovanje.
Plavi ured također pruža mogućnost coworkinga – budući poduzetnici, poduzetnici, freelanceri i drugi zainteresirani mogu koristiti zajednički radni prostor Plavog ureda i istovremeno se umrežavati s drugim poduzetnicima te razmjenjivati iskustva i najbolju praksu. Do sada je tu uslugu koristilo 7 poduzetnika.
Cilj radionica, okruglih stolova i drugih događanja koje se održavaju u Plavom uredu imaju za cilj promicanje poduzetničke kulture u društvu, ali i ukazivanje na probleme i teškoće s kojima se poduzetnici suočavaju te promoviranje dobrih primjera - uspješnih poduzetničkih priča. Posebna pozornost dana je inovativnom poduzetništvu, kreativnim industrijama i održivom razvoju. Poduzetnici koji se bave kreativnim industrijama i razvijaju inovativne proizvode imaju priliku biti predstavljeni javnosti uz pomoć Plavog ureda. Do sada je u Plavom održano 7 takvih događaja. Pored toga, zaposleni u Plavom uredu aktivno su sudjelovali i na 8 vanjskih događaja kao predavači, panelisti ili moderatori.

Rezultati navedenih aktivnosti su:
• poboljšane poduzetničke kompetencije
• povećana konkurentnost poduzetnika
• ojačani apsorpcijski kapaciteti malog i srednjeg poduzetništva prilikom prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva
• olakšan pristup izvorima financiranja
• prijenos znanja i dobre prakse
• bolje razumijevanje poduzetništva i pojmova vezanih uz poduzetništvo

Na taj način rješava se problem poduzetnika koji su koristili usluge Plavog ureda, no cilj i dalje ostaje uključiti što više zainteresiranih u programe i aktivnosti Ureda. Ovime se rješavaju problemi svih gore spomenutih ciljanih skupina. Plavi ured provodi specijalizirane programe za sve grupe navedenih korisnika. To su primjerice programi:
• Tvoja inicijativa, tvoje radno mjesto – korisnici su samozaposleni; u program je uključeno 400 korisnika
• Razvojem poduzetničkih vještina do pokretanja samostalnog poduzeća – korisnici su hrvatski branitelji i članovi obitelji smrtno stradalih branitelja; u program je uključeno 100 branitelja
• Program potpore inovatorima Grada Zagreba – korisnici su inovatori; u program je uključeno 16 inovatora
i kontinuirano radi na uključivanju što više korisnika u svoje aktivnosti.

Sve navedene aktivnosti imaju snažan društveni učinak. Razlog tomu je jako širok broj korisnika, mreža partnera te direktna veza korisnika i kreatora politika. Sve to omogućuje izravan utjecaj na donositelje odluka i mjera potpore te sveobuhvatnu razmjenu iskustva i najbolje prakse. Od osnivanja Plavog ureda dvostruko je povećan broj seminara i edukacija u odnosu na 2014. godinu, te je za 5 puta povećan broj savjetovanja.
U poslovnom procesu nastoje se što više koristiti moderne tehnologije (smatboard, web prijavnice, e-learning alati…) što značajno pridonosi uštedi materijala i skraćuje potrebno vrijeme.

Benfiti za korisnike su višestruki. Kako su sve usluge Plavog ureda besplatne, korisnici nemaju nikakve troškove vezane za edukaciju. Besplatna savjetovanja koje dobiju u Plavom uredu reduciraju vrijeme potrebno na obilazak različitih institucija i smanjuju troškove računovodstva, marketinga, poslovnog savjetovanja itd.

Troškovi projekta

U planu poslovanja Razvojne agencije Zagreb za 2015. godinu za projekte Plavog ureda predviđeno je za:
• edukaciju poduzetnika - 400.000,00 kn
• savjetovanje poduzetnika - 200.000,00 kn
• promicanje poduzetničke kulture - 150.000,00 kn
• poduzetnički portal - 100.000,00 kn

Sva sredstva osigurana su u Proračunu Grada Zagreba za 2015. godinu.

Plavi ured i aktivnosti koji se u njemu odvijaju predstavljaju rasterećenje za gradsku upravu i njezine službenike. Plavi ured zapošljava 6 ljudi, od kojih su 3 novozaposlene osobe. Osobe koje su novozaposlene su stručnjaci koji imaju dugogodišnje iskustvo u poduzetništvu, internacionalizaciji poslovanja i provođenju programa potpore. Svojim iskustvom izvrsno se nadopunjuju sa zaposlenima koji su dugi niz godina radili s poduzetnicima u Razvojnoj agenciji Zagreb, odnosno Tehnološkom parku.
U onim područjima gdje zaposlenici Plavog ureda nemaju dovoljno specijalističkih znanja, provođenje aktivnosti povjereno je vanjskim stručnjacima – prvenstveno privatnim tvrtkama koje provode edukaciju.

Drugi učinci projekta

Aktivnosti Poduzetničkog centra Razvojne agencije te mreža partnerskih instutucija novoosnovanog Plavog ureda rezultirala je s nekoliko važnih indirektnih rezultata.

Program Start-up akademije edukacijski je program namijenjen svim poduzetnicima početnicima na području grada Zagreba, ali i onima koji tek kreću u svijet poduzetništva. Program je započeo s provođenjem upravo u Poduzetničkom centru Razvojne agencije Zagreb. Program je osmišljen za poduzetnike početnike koji koriste mikrokredite, bespovratne potpore i druge poticaje HAMAG-BICRO-a. Start-up akademija ostvaruje se u partnerstvu i suradnji s agencijom HAMAG-BICRO koja je, nakon Zagreba, ponudila provođenje programa i drugim potpornim institucijama i sa njima potpisala ugovore o suradnji.

Konferencija Zagreb Forum organizirana je od strane Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb i GoForeSight instituta. Tema konferencije je poticanje razvoja gradova kroz pametne odluke, e-upravu i energetsku održivost. Na njoj su sudjelovali i zagrebački poduzetnici, među kojima i sadašnji korisnici Plavog ureda. Osnovni cilj konferencije je prijenos znanja i tehnologije na globalnoj razini te povezivanje grada Zagreba s inovativnim partnerima iz Europske unije. Forum je bio prilika za razmjenu mišljenja i iskustava u upravljanju regija i gradova. Glavna smjernica je prikaz mogućnosti razvoja Zagreba u skladu s Agendom EU 2020, u svrhu ostvarenja održivog urbanog razvoja. Na Zagreb Forumu istraživalo se i poticalo socioekonomsku aktivnost ključnih sudionika upravljanja, inovativna industrijska rješenja i oblike financiranja te nove modele poslovanja.

Na temelju prepoznatog interesa zagrebačke poduzetničke javnosti, Grad Zagreb organizirao je start-up konferenciju Zagreb Connect. Konferencija promovira start up zajednicu i inovativno poduzetništvo, a na konferenciji su sudjelovali i članovi Tehnološkog parka Razvojne agencije Zagreb. Poduzetnike su pripremali i savjetovali stručnjaci u Poduzetničkom centru, a jedna od nagrađenih tvrtki naknadno je postala član Tehnološkog parka.

Sa Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA potpisan je ugovor o međusobnoj suradnji te organizirani sastanci na kojima je dogovorena poslovna suradnja, prijenos dobre prakse između dvije organizacije i partnerstvo na budućim projektima.

Održivost projekta

U budućim aktivnostima Plavog ureda planirano je kreiranje Poduzetničkog portala putem kojeg bi usluge Plavog ureda poduzetnicima mogle biti raspoložive on line. Portal bi također bio servis za traženje poslovnih partnera s naglaskom na izlazak na strana tržišta odnosno internacionalizaciju poslovanja. Planirano je formiranje i jedinstvene baze korisnika Plavog ureda na koji način bi se korisnici lakše umrežavali i razmjenjivali svoja iskustva. Poduzetnički portal bit će namijenjen svim korisnicima Plavog ureda, ali I svim zainteresiranima kojji žele saznati nešto o poduzetništvu. Formirat će se forum, gdje će korisnici moći razmijenjivati svoja iskustva, mišljenja i dobiti savjet od drugih. Portal će biti interaktivan, responzivan i prilagođen potrebama korisnika.

Jedna od glavnih planiranih aktivnosti je baza svih potpornih programa namijenjenih poduzetnicima koje im stoje na raspolaganju, a donose se na razini grada Zagreba, države i EU. Baza ne bi sadržavala samo aktualne programske dokumente i raspisane natječaja, već i bazu korisnika te mogućnost pronalaska projektnih partnera, suradnika i strateških partnera.

U planu je unapređenje programa Mreže konzultanata putem koje bi zainteresirani konzultanti imali priliku sudjelovati u navedenom programu i ponuditi poduzetnicima svoje usluge. Poduzetnik bi sukladno svojim potrebama birao konzultanta s liste konzultanata, te bi im navedena konzultantska usluga bila sufinancirana.

Potrebno je pojačati suradnju s akademskom zajednicom, Sveučilištem u Zagrebu, posebno vezano za osnivanje i poslovanje spin off tvrtki i stvaranje vrijednosti iz inovativnih tehnologija.

Plavi ured sudjelovat će u kreiranju novih mjera potpore i dalje njegovati neposredan kontakt s korisnicima, jačati partnerske veze i raditi na umrežavanju dionika, a usluge koje nudi još pristupačnije, brže i u potpunosti prilagođene korisniku.