Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Pleternica – mHE Mala hidroelektrana

Provedba projekta započela je 2006. godine ishođenjem tehničke dokumentacije za dobivanje potvrde glavnog projekta, izradom studije utjecaja na okoliš, upisom u registar OIEKPP pri  Ministarstvu gospodarstva, stjecanjem statusa povlaštenog proizvođača električne energije, ugovaranjem otkupa električne energije te sklapanjem ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje voda. U tijeku provedbe projekta događale su se značajne izmjene zakonodavnog […]

Glasaj

Opis

Provedba projekta započela je 2006. godine ishođenjem tehničke dokumentacije za dobivanje potvrde glavnog projekta, izradom studije utjecaja na okoliš, upisom u registar OIEKPP pri  Ministarstvu gospodarstva, stjecanjem statusa povlaštenog proizvođača električne energije, ugovaranjem otkupa električne energije te sklapanjem ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje voda.

U tijeku provedbe projekta događale su se značajne izmjene zakonodavnog okvira vezano za obnovljive izvore energije te je stoga provedba projekta tekla sporo. Osim toga Grad Pleternicu su  „usporavale“ obveze po zakonu o javnoj nabavi tako da je tek 2011. godine započela izgradnja objekta.

Elektrana je pušten u pogon 6. prosinca 2012 godine na Dan grada Pleternice.

 mHE je ujedno prva hidroelektrana u vlasništvu neke jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj. Hidroelektrana je snage 220 kW, a plan godišnje proizvodnje je  1 milijuna kWh električne energije što iznosi oko 850.000 kuna godišnje. Proizvodnja mHE odgovara potrošnji javne rasvjete u Pleternici.

Mala hidroelektrana Pleternica rezultat je realnih mogućnosti iskorištavanja energije vode na rijeci Orljavi. Iskorištavanje energije vodnog potencijala ekonomski je konkurentno proizvodnji električne energije iz fosilnog i nuklearnog goriva, zato je hidroelektrana najznačajniji obnovljivi izvor energije. Izgradnjom mHE ostvarila se energetska efikasnost, sigurnost i manji uvoz energije. Proizvedena energija distribuira se putem HEP-ove mreže za lokalne potrebe ( stanovništvo i gospodarstvo).

Izgradnja mHE Pleternica kao prve hidroelektrane u vlasništvu jedinice lokalne samouprave  izazvala je veliku pažnju javnosti, medija i potencijalnih investitora u slične projekte. Obzirom da je Grad Pleternica bio predvodnik u uspostavljanju administrativnog i provedbenog modela mHE, bez obzira na brojne poteškoće na koje je nailazio, imao je snažnu podršku svih relevantnih institucija i tvrtki.

Dio priloga iz medija koji dokazuju važnost mHE za Grad Pleternicu i cijelu zajednicu:

http://www.poslovni.hr/hrvatska/koncar-dobio-dva-ugovora-za-hep-ove-male-hidroelektrane-257962

http://www.banka.hr/hrvatska/prva-gradska-hidroelektrana-u-hrvatskoj-pocinje-s-radom

http://pozeska-kronika.hr/samouprava/item/1411-mala-hidroelektrana-u-pleternici-po%C4%8Dela-sa-radom.html

http://www.obnovljivi.com/hrvatska-i-regija/1763-mala-hidroelektrana-kod-pleternice-usla-u-pogon

http://www.ho-cired.hr/wp-content/uploads/2014/12/Jozic_-mHE-Pleternica.pdf

http://www.energetika-net.com/vijesti/obnovljivi-izvori-energije/u-pleternici-otvorena-mini-hidroelektrana-15803

http://www.vecernji.hr/slavonija/pleternicani-na-dan-grada-i-sv-nikole-dobili-mini-hidroelektranu-483964?gclid=CK_Rrojt1MUCFeLItAodE04AGA

http://www.hrastovic-inzenjering.hr/primjena-energije/energetski-clanci/item/523-mala-he-pleternica.html

https://hr-hr.facebook.com/putovanja.slavonijom/posts/629907930417652

http://www.limun.hr/main.aspx?id=960299

 

Osnovni problem

Grad Pleternica je jedan od 5 gradova u Požeško-slavonskoj županije te kao jedinica lokalne samouprave sa izvornim proračunom od svega 5 milijuna kuna, svojim iskustvom i pametnim raspolaganjem postojećih resursa i provedbenih kapaciteta, uspijeva realizirati velike infrastrukturne projekte od velike važnosti za svoju zajednicu. Uz financijsku pomoć EU i nacionalnih fondova potaknut je infrastrukturni razvoj grada te se grad nametnuo kao „pametni zeleni grad“ koji zagovara i koristi obnovljive izvore energije te provodi projekte energetske učinkovitosti kroz obnovu postojećih zgrada te izgradnju novih po EnU-principima kako bi svojim stanovnicima osigurao što bolju kvalitetu života i stanovanja.

Grad Pleternica, zauzima dio jugoistočnog područja Požeško-slavonske županije, Indeksom razvijenosti od 61,01% pripada u II. Skupinu po razvijenosti ( 50-75%). Grad Pleternica zajedno sa 37 naselja koje obuhvaća broji ukupno 11.323 stanovnika ( prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine) te prosječna gustoća naseljenosti iznosi 55,60 st/km2.

Obzirom na izuzetne niske proračunske prihode, a izuzetno velik broj projekata koji se provode na području grad Pleternice, gradska uprava zauzela je stajalište;
• maksimalno korištenje bespovratnih sredstava iz raznih izvora
• povećavanje prihoda kroz gospodarske projekte ,a ne putem povećavanja poreznih i drugih prihoda
• ostvarenje ušteda na svim razinama

Obzirom na činjenicu da trošak javne rasvjete grada Pleternice i svih pripadajućih naselja iznosi oko 850.000 kn godišnje što su na izvorni proračun izuzetno veliki izdaci, predstavlja otežano financiranje kulturnih, socijalnih i drugih projekata od velike društvene važnosti.

Stoga se 2006. godine Grad Pleternica odlučio za izgradnju male hidroelektrane na rijeci Orljavi.

Rješavanje problema

Svjetski energetski trend posljednjih godina je sve veći iskorak ka obnovljivim izvorima energije, čime se vodio i Grad Pleternica izgradnjom mHE Pleternica.

Sama mHE Pleternica predstavlja inovativni pristup korištenja obnovljivih izvora energije na uskom lokalnom području na postojećim prirodnim resursima rijeke Orljave. Projekt mHE Pleternica je rezultat znanja i iskustva vodeće hrvatske tvrtke u području energetike i elektro industrije ( Končar d.d.) te predstavlja inovativni pristup izgradnji malih hidroelektrana u RH te kao takva predstavlja primjer dobre prakse.

Male hidroelektrane nemaju nikakav štetan utjecaj na okoliš te mHE Pleternica svojim radom proizvodi čistu energiju iz obnovljivih izvora. Time direktno utječe na manje korištenje fosilnih goriva koji negativno utječu na čovjekovo zdravlje. Osim toga povećanje proizvodnje domaće energije znači i energetsku neovisnost u sve nestabilnijim vremenima, a time i sigurnost opskrbe energijom po ekonomski konkurentnim cijenama. Na ovaj način gradski proračun je rasterećen za financijska sredstva koja bi se utrošila za kupovinu energije za javnu rasvjetu.

Provedba projekta mHE započela je 2006. godine, a sam projekt uklapa se u nacionalni energetski program izgradnje malih hidroelektrana (Program MAHE), kojemu je temeljni cilj omogućivanje svih uvjeta za povećanu izgradnju malih HE u RH, a unutar nacionalnih energetskih programa energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

 Grad Pleternica, za razdoblje od 2014. do 2020. godine izradio je i Strategiju razvoja grada prema kojoj je vizija Grada:

„Pleternica, gospodarsko najrazvijeniji grad Požeško-slavonske županije, grad ugodnog življenja koji svoje potencijale ostvaruje održivim razvojem istovremeno prateći suvremene europske trendove.“

Jedan od ciljeva grada Pleternice je postati energetski neovisan grad do 2020. godine po pitanju javnih potreba.

Rezultati

Izgrađena mala hidroelektrana na rijeci Orljavi, snage 220kW, puštena u probni rad 6. prosinca 2012. godine, a u punom radu od 21. ožujka 2013. godine.

U prethodnoj godini, 2014., proizvedeno je 965.178 kW električne energije te ostvaren prihod 806.448,12 kuna što predstavlja pokriće 95% troškova energije javne rasvjete grada Pleternice i svih pripadajućih 37 naselja. Upravo tih 95% uštede u troškovima predstavlja financijski kapital Grada Pleternice za druge infrastrukturne i društveno kulturne projekte.

Rezultat projekta je i smanjenje emisije Co2 koje je u 2014. godini iznosilo 362,9 tCo2 . Dakle, proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora Grad Pleternica je direktno utjecao na smanjenje onečišćenja okoliša.

Korištenjem obnovljivih izvora energije iz mHE utječe će se na poboljšanje kvalitete života ljudi s ovog područja te na podizanje svijest građana o važnosti proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije, kako bi i oni svoje kućanstvo učinili energetski učinkovitim

Troškovi projekta

Vrijednost investicije izgradnje male hidroelektrane iznosi 4,8 milijuna kuna. Grad Pleternica je ovaj projekt realizirao putem bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, MRRFEU-a te putem „zelenog“ kredita HBOR-a.
Za realizaciju projekta bio je zadužen projektni tim u sastavu djelatnika gradske uprave i Poduzetničkog centra Pleternica d.o.o..

Obzirom da je mHE u potpunosti automatizirana njen rad se nadzire putem računala iz gradske uprave te za potrebe daljnjeg rada nije bilo potrebno dodatno zapošljavanje. Upravljanje mHE povjereno je novoosnovanoj gradskoj tvrtci Mala hidroelektrana Pleternica d.o.o.

Drugi učinci projekta

Izgradnjom mHE Pleternica dodatno se utječe na:

 zaštitu okoliša
 energetsku neovisnost
 podizanje svijesti sveukupnog stanovništva putem „primjera dobre prakse“ kako bi ih potakli na korištenje OIE u vlastitim kućanstvima, industriji i slično
 kupnja opreme za korištenje OIE ima cijeli niz multiplikativnih efekata na gospodarstvo cijele regije. Utjecaj će se osjetiti u gotovo svim gospodarskim i negospodarskim granama, a posebno će potaknuti proizvođače da povećaju proizvodnju opreme nužne za korištenje OIE
 povećan potencijal iz tehničke baštine za razvoj turizma

Projekt je poslužio kao poticaj privatnom investitoru s šireg područja grada Pleternice koji je u fazi realizacije izgradnje male hidroelektrane u privatnom vlasništvu gdje je Grad pružio punu savjetodavnu i administrativno tehničku pomoć.

I druge jedinice lokalne samouprave, tvrtke i fizičke osobe koje imaju potencijal za provedbu ovakvog projekta obraćaju se Gradu Pleternici za savjetodavnu pomoć.

Održivost projekta

Grad Pleternica je već izgradila i pustila u uporabu mHE Pleternica, te planira izgraditi još jednu mini hidroelektranu mHE Požega, te na taj način iskoristiti energiju vode na rijeci Orljavi. Sve to s ciljem da u neizvjesnim uvjetima na globalnom tržištu neobnovljivih izvora energije i uz oskudne domaće energijske resurse izgradi održivi energetski sustav kroz izgradnju mini hidroelektrana. Druga mini hidroelektrana bit će snage 135kW s očekivanom proizvodnjom od 500.000 kWh. Za drugu hidroelektranu je izrađena tehnička dokumentacija te se očekuju adekvatni natječaji od nacionalnih ministarstava kako bi se priskrbila potrebna financijska sredstva.

U tijeku je izrada Akcijskog plana razvitka Grada Pleternice s ciljem postizanja Enu i korištenja OIE za razdoblje 2014.-2020., a sve s ciljem širenja slike o „ zelenom gradu“ kakav Pleternica postepenim koracima postaje.