Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Novska – Poticanje razvoja gospodarstva

Grad Novska već godinama potiče gospodarske subjekte sa svojeg područja, no od 2016. Godine pokrenute su nove mjere u skladu s potrebama gospodarstvenika kroz Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016. – 2020. i Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novske za razdoblje 2016. – 2020. godine. Trenutno […]

Glasaj

Opis

Grad Novska već godinama potiče gospodarske subjekte sa svojeg područja, no od 2016. Godine pokrenute su nove mjere u skladu s potrebama gospodarstvenika kroz Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016. – 2020. i Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novske za razdoblje 2016. – 2020. godine. Trenutno na području Grada posluje 854 gospodarska subjekta kojima je kroz oba Program poticanja omogućeno ulaganje i razvoj u poslovanju.

Programi poticanja se sastoje od niza aktivnosti kojima se podupire gospodarstvenike, i to:

1.       Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva – poticajne mjere:

1.       Poduzetnički krediti – subvencija kamatne stope u iznosu 2%

2.       Očuvanje i razvoj tradicijskih i deficitarnih obrtničkih zanimanja

3.       Potpore za poduzetnike – početnike (subvencioniranje troškova otvaranja obrta, nabave opreme i uređenja prostora za obavljanje djelatnosti)

4.       Potpore za razvoj poduzetništva (subvencija nabave opreme i uređenje prostora za obavljanje djelatnosti)

5.       Potpore za razvoj poduzetničkih kompetencija (subvencioniranja troškova stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih, te ishođenje certifikata potrebnih za poslovanje)

6.       Potpora na naknadu za pravo građenja (ovisno o broju zaposlenih)

7.       Poticajna prodajna cijena zemljišta

8.       Potpora na prodajnu cijenu zemljišta u Poduzetničkim zonama (ovisno o broju zaposlenih)

9.       Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa (izgradnja ili legalizacija proizvodno – poslovnih, zanatsko – uslužnih i poljoprivrednih objekata)

10.   Oslobađanje plaćanja komunalne naknade za prve dvije godine poslovanja

11.   Oslobađanje plaćanja poreza na tvrtku u prve dvije godine poslovanja

2.       Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju – poticajne mjere:

1.       Umjetno osjemenjivanje goveda

2.       Umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica

3.       Subvencija za umjetno osjemenjivanje goveda (namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju ovlaštenje za umjetno osjemenjivanje)

4.       Potpore poljoprivrednoj proizvodnji

4.1. Biljna proizvodnja

4.1.1          potpora za uzgoj trajnih nasada voćnjaka

4.1.1.1    potpora za obnovu postojećeg trajnog nasada

4.1.1.2    potpora za podizanje novog trajnog ili proširenje postojećeg trajnog nasada

4.1.2          potpora za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja

4.1.2.1    potpora za obnovu postojećeg nasada

4.1.2.2    potpora za podizanje novog trajnog nasada

4.1.3          potpora za uzgoj krmog bilja

4.1.3.1    potpora za sjetvu krmnog bilja

4.2      Stočarska proizvodnja

4.2.1          potpora za povećanje matičnog stada kupnjom

4.2.1.1    potpora za kupnju ženskih rasplodnih grla

4.2.1.2    potpora za kupnju muških rasplodnih grla

4.2.2          potpora za uzgoj rasplodnog podmlatka za povećanje matičnog stada

4.2.2.1    potpora za uzgoj ženskih rasplodnih grla

4.2.2.2    potpora za uzgoj muških rasplodnih grla

4.2.3           potpora za pčelarstvo

4.2.3.1    potpora za kupnju prihrane za pčele

4.2.4          subvencija veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima

4.2.4.1    subvencija obveznih cijepljenja

4.2.4.2    subvencija obveznih označavanja životinja

4.3      Potpora za ekološku proizvodnju

4.3.1          subvencija troškova stručnog nadzora

4.3.2          subvencija za nabavku certificiranog repromaterijala za ekološku proizvodnju

4.3.3          poticaj za ekološku proizvodnju povrća

4.4      Potpora za investicije u gospodarstvo

4.4.1          sufinanciranje investicija

4.4.2          sufinanciranje pripremne i projektne dokumentacije

4.5      Subvencija premije osiguranja

4.6      Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika

 

Navedene poticajne mjere su donesene u suradnji s gospodarskim subjektima na području Grada Novske. U svakodnevnoj komunikaciji zaposlenika Upravnog odjela nadležnog za gospodarstvo i poljoprivredu došlo se do saznanja što bi Grad trebao poticati kako bi potaknuo gospodarstvene subjekte na razvoj i ulaganje u svoje poslovanja. Iako se nove poticajne mjere provode od početka 2016. godine već su naišle na pozitivne rezultate gospodarskih subjekata s područja Grada Novske što se vidi kroz povećanje broja zahtjeva za korištenjem poticajnih mjera i povećanim stupnjem samozapošljavanja. Sve ove poticajne mjere polako dovode do gospodarskog buđenja Grada Novske i stvaranja povoljnih uvjeta za život u Gradu.

Osnovni problem

Gospodarstvo Grada Novske je u zadnjih 20 godina bilo pogođeno dva puta, početkom 90-ih kada je uništeno u većoj mjeri u Domovinskom ratu, a kada se polako počelo oporavljati pogodila ga je gospodarska kriza. Ovu krizu su osjetili svi gospodarstvenici, njih ukupno 854 s područja Grada (519 poljoprivredna gospodarstva, 98 poduzeća i 237 obrta), a s njima i 14.313 građana Grada Novske. Nedovoljno sredstava za investiranje u opremu i nova znanja doveli su do stagniranja novljanskog gospodarstva i rasta nezaposlenosti. Sve se to odrazilo na gospodarski i društveni razvitak Grada jer su mnogi Novljani bili prisiljeni napustiti svoje rodno mjesto u potrazi za poslom. Samim time su značajno smanjeni gradski prihodi. U cilju povećanja ulaganja u razvoj gospodarstva Grad uvodi mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede.

Rješavanje problema

Kako bi se dodatno potaknuo razvoj gospodarstva na području Grad, Grad je donio Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u koje su uvrštene nove poticajne mjere, a koji se odnose na razdoblje 2016.–2020. godine. Ciljevi oba programa su podizanje konkretnosti gospodarskih subjekata na tržištu, stvaranje povoljne poduzetničke klime i gospodarski oporavak Grada kroz razne poticajne mjere te povećanje broja zaposlenih. Uvrštavanjem novih mjera u Programe Grad želi potaknuti postojeće, ali i buduće, gospodarske subjekte na ulaganje u daljnji razvoj gospodarskih djelatnosti što posljedično dovodi do gospodarskog razvoja Grada. Novost u poticanju predstavlja poticanje ulaganja u nova znanja gospodarskih subjekata kao i očuvanje i razvoj tradicijskih i deficitarnih obrtničkih zanimanja te potpore za poduzetnike početnike. Upravo ove mjere dovode do gospodarskog razvoj Grada i veće konkurentnosti gospodarstvenika na tržištu.

Rezultati

Subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite rezultiralo je pokretanjem 8 novih investicija ukupne vrijednosti 28.271.944,50 kn što će u konačnosti rezultirati zapošljavanjem 158 novih radnika. Potpora za malo i srednje poduzetništvo rezultirala je investiranjem 19 MSP u iznosu 685.661,74 kn. Potpore u poljoprivredi su rezultirale ulaganjima 101 poljoprivrednog gospodarstva u iznosu 1.121.629,20 kn. Potaknut poticajnim mjerama 1 postojeći novljanski poduzetnik je kupio zemljište za gradnju novog pogona u kojem će 53 novozaposlena radnika, a 8 građana s našeg područja se odlučilo na pokretanje vlastitog poduzeća. Nezaposlenost u 2016. godini je smanjena za 4%. Potaknuti smanjenjem broja nezaposlenosti i brojem podnesenih zahtjeva poduzetnika za ostvarivanjem prava na poticaj uvidjeli smo da se kvalitetnim poticanjem gospodarstva veći broj gospodarstvenika odlučuje na razvoj poslovanja.

Troškovi projekta

Za financiranje poticajnih mjera Grad je u 2016. godini iz Proračuna izdvojio 1.172.920,67 kn, od čega je 819.900,51 kn izdvojeno za poticanje malog i srednjeg poduzetništva, a 353.020,16 kn za poticanje poljoprivrede. Grad Novska će nastaviti s poticanjem razvoja gospodarstva u skladu s zahtjevima gospodarstvenika pristiglim na raspisani javni poziv za dodjelu potpora, te svojim financijskim mogućnostima.
Provođenje oba Programa poticanja povjereno je Upravnom odjelu nadležnom za gospodarstvo i poljoprivredu.

Drugi učinci projekta

Dobra suradnja i komunikacija s gospodarstvenim subjektima dovela je izrade kvalitetnih poticajnih mjera za razvoj gospodarstva koje mogu poslužiti kao smjernice okolnim gradovima i općinama za poticanje razvoja njihovog gospodarstva.

Održivost projekta

Praksu poticanja gospodarstvenih subjekata za daljnji razvoj i usvajanje novih znanja Grad Novska će nastaviti i dalje što je vidljivo iz gore navedenih Programa koji su doneseni na duži vremenski period (2016. – 2020.). U skladu s financijskim mogućnostima Grad Novska se nada da će kroz skorije vrijeme biti u mogućnosti povećati subvencionirane iznose za gospodarstvenike, kao i uvesti dodatne mjere koje će još više potaknuti razvoj gospodarstva na području Grada Novske. Daljnjim ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu Grad Novska želi stvoriti povoljno poslovno okruženje za postojeće i buduće gospodarske subjekte na svom području.

Dokumenti