Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Pregrada – pilot projekta financiranja obnove vrtića putem grupnog financiranja – crowdfunding

Navedeni pilot projekt važan je za zatvaranje financijske konstrukcije za projekt energetske obnove vrtića u 2015. godini. Naime navedeni projekt se planira zatvoriti iz slijedećih izvora financiranja: Izvor financiranja Udio (HRK) Udio (%) FZOEU 180.500 40,0 MINGO 200.000 44,3 Grad Pregrada – crowdfunding 70.750 15,7   Plan provedbe projekta obuhvaća pregled najvažnijih aktivnosti, ključnih dionika […]

Glasaj

Opis

Navedeni pilot projekt važan je za zatvaranje financijske konstrukcije za projekt energetske obnove vrtića u 2015. godini. Naime navedeni projekt se planira zatvoriti iz slijedećih izvora financiranja:

Izvor financiranja Udio (HRK) Udio (%)
FZOEU 180.500 40,0
MINGO 200.000 44,3
Grad Pregrada – crowdfunding 70.750 15,7

 

Plan provedbe projekta obuhvaća pregled najvažnijih aktivnosti, ključnih dionika i kratku financijsku analizu kako bi se ocijenile mogućnosti zaduživanja investitora. Razvoj crowdfunding platforme i priprema projekta energetske obnove vrtića u Pregradi provodit će se paralelno s ciljem osiguranja financijske konstrukcije obnove do kraja 2015. godine, odnosno prije usvajanja gradskog proračuna.

1.1.             Promotivni aspekti

Crowdfunding projekti u osnovi su marketinški projekti koji nastoje širu javnost zaintrigirati za svoj konačni cilj, koji može biti varirati između različitog stupnja društveno korisnog i financijski privlačnog. Obzirom da projekt energetske obnove dječjeg vrtića ostvaruje određene financijske koristi te je i društveno pozitivna investicija, poželjno je krajnjim investitorima omogućiti obje opcije financijskog doprinosa (donacije i kreditiranje).

Za provedbu uspješne crowdfunding kampanje i osmišljavanje prezentacije projekta potrebno je:

 • Imenovati voditelja projekta koji će služiti kao koordinator, ali i kao kontakt osoba prema medijima (lokalno – Pregrada, regionalno – REGEA). Voditelj projekta mora ispitati mogućnost angažmana i kapacitete institucija koje će se baviti promotivnim aktivnostima.
 • Osmisliti dobar promotivni koncept koji uključuje:
 • Osnovnu priču o nisko-energetskom vrtiću koji mora naglasiti pionirski karakter projekta i značajan ekološko-društveni doprinos za grad. Uključiti same korisnike vrtića (djecu) u kampanju i objasniti javnosti zbog čega je potreban financijski doprinos građana, kako oni sami mogu postati investitori u vlastitoj zajednici te povećati kvalitetu života i rada.
 • Vizualne materijale – fotografije i kratak promotivni video o vrtiću i gradu. Po mogućnosti koristiti već postojeće materijale turističke zajednice, a video izraditi po uzoru na već postojeće kampanje.
 • Pripremiti kraće materijale sa svim važnim podacima o kampanji za letke i newslettere (koliko novca se traži, pod kojim uvjetima, na kojoj platformi i gdje se može saznati više informacija o kampanji).
 • Obavezno korištenje društvenih mreža za promociju (posebna Facebook stranica projekta) obzirom da se na njima nalazi većina potencijalnih investitora.
 • Pronaći prikladne medijske kanale i partnere (pretežno putem Internet portala) koji će distribuirati promotivne materijale bez naknade. Mogu se koristiti postojeći klijenti za kako bi se prikupio inicijalni dio sredstava.

1.2.             Financijski aspekti

Prvi koraci odnose se na zatvaranje financijske konstrukcije projekta, donošenje konačne odluke oko uvjeta financiranja te planiranje potrebnih sredstava u proračunu za naredne godine. Odluku je moguće donesti temeljem informacija iz kratke financijske analize izrađene u nastavku dokumenta.

2.      Razvoj Internet platforme za grupno financiranje

2.1.             Koncept

Samostalna internetska web stranica (croenergy.eu) kombinirat će tri modela grupnog financiranja:

 • Darovanje novca (donacije)
 • Nagrade (uplate novca u zamjenu za neki dar)
 • Zajmove (beskamatne ili kamatne investicijske zajmova na točno određeno vrijeme)

Platforma mora omogućavati različite načine financiranja pojedinih projekata kako bi se osigurala optimalna kombinacija povoljnijih (donacija) i komercijalnijih instrumenata (zajmovi) za krajnje investitore. Poželjno je izraditi kratku financijsku analizu svakog projekta kako bi se utvrdile potencijalne financijske uštede, rizičnost projekta, očekivanja investitora te odredili financijski parametri (uvjeti pozajmljivanja – rokovi i kamatne stopa).

2.2.             Tehnički aspekti

Platforma za grupno financiranje temeljit će se na arhitekturi jedine postojeće crowdfunding platforme u Hrvatskoj (croinvest.eu) koja se u praksi pokazala potpuno funkcionalnom. Za postizanje tehničke adekvatnosti nove platforme potrebno je poduzeti dodatne aktivnosti:

 • Uvesti novi sustav plaćanja (trenutno se koristi PayPal) s minimalnim transakcijskim troškovima koji prihvaća širok raspon kreditnih/debitnih kartica i u potpunosti je automatiziran
 • Za potrebe platforme otvorit će se zaseban transakcijski račun u poslovnoj banci kao oblik prijelaznog računa za uplate/isplate sredstava za projekte.

2.3.             Pravni i fiskalni aspekti

Prema izvješću Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga crowdfunding trenutno nije posebno reguliran unutar zakonodavnog okvira Republike Hrvatske, a ne postoji niti poseban propis na razini Europske unije koji bi eksplicitno regulirao tu materiju. Trenutno se na razini Europske unije vode rasprave o primjerenom postupanju u vezi s temom crowdfundinga, pri čemu se u obzir uzimaju odredbe koje reguliraju financijsko tržište, zaštitu potrošača, platni promet, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. U tom smislu, prema Ministarstvu financija potrebno je zatražiti očitovanje oko primjene modela financiranja zajmovima, odnosno podliježe li ovaj način financiranja Pravilniku o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i smatra li se povećanjem duga grada/općine/županije.

Uvjeti pozajmljivanja i isplate sredstava odredit će se posebnim tipskim ugovorom kojeg svi pozajmljivači moraju prihvatiti prije registracije na platformi. Ugovor se može napraviti po uzoru na druge crowdlending platforme (npr. Zopa) uz obveznu prilagodbu prema hrvatskim pravnim odredbama.

2.4.             Promotivni aspekti

Paralelno s izradom promotivnih materijala pilot projekta energetske obnove vrtića u Pregradi započet će se s razradom medijske promocije same platforme. U tom smislu, nužno je osigurati medijskog partnera koji je orijentiran na ciljanu publiku energetskih projekata kako bi platforma dobila na prepoznatljivosti u početnoj fazi (osnutka).

3.      Financijska analiza projekta energetske obnove

 

Iz provedenog energetskog pregleda korišteni su financijski podaci i izračuni o potrošnji energije za postojeće i stanje nakon rekonstrukcije zgrade.

Trenutni i budući troškovi energije Iznos (HRK)
Trenutna potrošnja energije (HRK/g) 42.915
Potrošnja energije nakon rekonstrukcije (HRK/g) 31.870
Očekivane uštede (HRK/g) 11.045

 

Financijska konstrukcija ovisi o mogućoj stopi sufinanciranja od strane Ministarstva gospodarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Napravljena je analiza temeljnih financijskih pokazatelja koja ukazuje da je investicija s obzirom na visok stupanj bespovratnog sufinanciranja vrlo isplativa za krajnjeg investitora.

Izvor financiranja Udio (HRK) Udio (%)
FZOEU 180.500 40,0
MINGO 200.000 44,3
Grad Pregrada (zajam) 70.750 15,7

 

Indikator isplativosti
Neto sadašnja vrijednost (HRK) 87.479
Interna stopa rentabilnosti (%) 11,63
Jednostavno vrijeme povrata (g) 6,4
Diskontirano vrijeme povrata (g) 7,8

 

 

Uzimajući u obzir visinu očekivanih financijskih ušteda napravljena je projekcija visine zajma i otplatnog plana za različite duljine trajanja obveze otplate zajma. Također je analizirana mogućnost pokrića anuiteta zajma ostvarenim financijskim uštedama. Očekivano, uz istu kamatnu stopu najveći trošak financiranja jest onaj na najdulju rok (10 godina), ali se na taj način ostvaruje i najbolja stopa pokrivenosti kredita ostvarenim financijskim uštedama.

Osnovni problem

U proračunu za 2015 godinu planirano je ulaganje u Dječji vrtić „Naša Radost“ u iznosu 500.000 kuna. Planirano ulaganje odnosi se na energetsku obnovu vrtića. Izvori planiranih sredstava su isključivo pomoći od subjekata unutar općeg proračuna. Drugim riječima, obzirom na poreznu reformu i smanjene prihode Grada nisu se mogla osigurati sredstva iz vlastitih izvora za ulaganje u vrtić. Slijedom navedenoga bilo je potrebno osmisliti na koji način zatvoriti financijsku konstrukciju za navedeni projekt.

Rješavanje problema

Obzirom da se nisu uspjela ostvariti sva sredstva iz pomoći kako je proračunom bilo planirano za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića pokrenuli smo pilot projekt grupnog financiranja da se zatvori financijska konstrukcija navedenog projekta. Obzirom da je grupno financiranje u svijetu uobičajena i dobro prihvaćena praksa ne vidimo razloga da se ne počinje provoditi i u Hrvatskoj

Rezultati

Prikupiti potrebna sredstva kroz grupno financiranje i provesti planirani projekt
energetske obnove vrtića u 2015. godini. Krajnji rezultat je energetska obnova kojom se omogućavaju bolji uvjeti djeci, te smanjenje potrošnje energenata.

Troškovi projekta

U provedbu navedenog projekta uključila se i REGEA. Značajnijih troškova oko provedbe projekta ne očekujemo. Također, nije zaposleno više ljudi radi provedbe projekta.

Drugi učinci projekta

Održivost projekta

Ukoliko se pilot projekt grupnog financiranja pokaže uspješnim, svakako se planiraju na isti način financijski zatvarati i drugi projekti , a koji su od općeg interesa za čitavu zajednicu.