Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

PREGRADA – Projekt identifikacije, procjene vrijednosti te izrada registra imovine kroz implementaciju jedinstvenog programskog rješenja za upravljanje imovinom

IMPLEMENTACIJA I RAD S implementacijom najbolje prakse krenuli smo tijekom 2015. godine, a završili smo projekt u 2016. godini. Aktivnosti smo provodili kroz 5 koraka: 1.       Popis imovine temeljem inventure imovine Grada, bilance, izvoda iz gruntovne i katastra, 2.       Rješavanje pravnog slijeda imovine, definiranja sustava klasifikacije, te povezivanje jedinica imovine s prostornim planom, e-knjigom i […]

Glasaj

Opis

IMPLEMENTACIJA I RAD

S implementacijom najbolje prakse krenuli smo tijekom 2015. godine, a završili smo projekt u 2016. godini.

Aktivnosti smo provodili kroz 5 koraka:

1.       Popis imovine temeljem inventure imovine Grada, bilance, izvoda iz gruntovne i katastra,

2.       Rješavanje pravnog slijeda imovine, definiranja sustava klasifikacije, te povezivanje jedinica imovine s prostornim planom, e-knjigom i katastrom uz interne zabilješke,

3.       Klasifikacija imovine po svakoj jedinici imovine, unos podataka te finalizacija upisnika,

4.       Procjena imovine, temeljem postojećih podataka, te tržišnih podataka za dostupne jedinice imovine,

5.       Implementacija je završena ustrojem registra imovine s kompletnim popisom jedinica imovine, karticom za svaku jedinicu imovine

Softversko rješenje temeljeno na svim ovim aktivnostima, s obzirom na velike količine podataka, filtriranja, pretraživanja te izradu izvještaja, kao i poveznicama na druge baze podataka čini ovaj projekt dugoročno kvalitetnim rješenjem. Da ne postoji ovakav softver vjerojatno bi se dogodila neažurnost u unošenju budućih promjena što je na ovaj način prevenirano.

Ovu praksu zajedno sa softverskim rješenjem implementirala, je zajedno s članovim radne skupine iz Grada Pregrade, konzultantska tvrtka za softwaerska rješenja za sustave upravljanja,  Info bonus j.d.o.o. iz Zagreba.

Uvođenje najbolje prakse imat će neosporno koristan utjecaj i djelovati pozitivno na odnose Grada i javnosti, npr. građana ili udruga korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada, mogućnosti upravljanja imovinom s potencijalom okrupnjavanja, zamjene ili prenamjene čestica za razvojne potrebe Grada Pregrade, te osobito za dobru poziciju prema novim investitorima za ulaganja na području Grada.

Nismo detektirali niti interne niti eksterne otpore prilikom cjelokupnog procesa.

 

Osnovni problem

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, propisao je obvezu uspostavljanja registra i knjige nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.
Problem koji smo imali očitovao se u smislu nepostojanja potpune baze vlasništva nad nekretninama, osobito ukoliko se radilo o djelomičnom vlasništvu, suvlasništvu ili manjinskom gradskom vlasništvu nad nekretninama. Osim toga, rješavanju imovinske problematike pristupalo se po načelu „iskrsle potrebe“ bez sustavne strategije i temeljem postojećih nepotpunih baza.
Problem je utjecao na efikasnost rada, npr. poslovanja komunalnog društva u kontekstu uvođenja nove komunalne infrastrukture, gdje je trebalo imati uvid u točno vlasništvo nad česticama zemljišta kojima se planiraju infrastrukturni zahvati, zbog utjecaja na troškove radova.

Rješavanje problema

Uvođenjem jedinstvenog registra baze podataka o u svim portfeljima i pod portfeljima imovine Grada Pregrade dobili smo stvarno stanje, pregled i popis imovine.
Osim toga i evidencija vlasništva nad poslovnim prosorima omogućila je početak sustavnog rješavanja pravno-imovinskih odnosa, te upravljanje i uštede u tekućim troškovima održavanja tih prostora.
Za te potrebe kupljeno je i implementirano je specijalističko softversko rješenje za upravljanje imovinom putem koga je ažurirana baza podataka, te omogućeno efikasno, brzo, pregledno i transparentno upravljanje gradskom imovinom.
Upravo je implementacija softvera omogućila potpunu informaciju o svakoj jedinici imovine:
o Otvaranje kartice za svaku jedinicu imovine
o Vidljivost optimalne funkcije svake jedinice imovine
o Vrijednost jedinice imovine
o Fizički atributi jedinice imovine
o Služnost dokumenta /gruntovnica i katastar/
o Povezanost s grafičkim geodetskim informacijskim sustavima

Rezultati

Rezultati ove prakse moći će se kontinuirano vrednovati kroz nekoliko kategorija:
1. Kvaliteta ustrojenog registra za interne i eksterne potrebe,
2. Softver omogućuje brzu i potpunu informaciju o svakoj jedinici imovine po velikom broju atributa,
3. Transparentnost portfelja /registra/ imovine Grada Pregrade s javnom dostupnošću,
4. Bolje iskorištavanje postojeće imovine, te mogućnost upravljanja imovinom na najisplativiji način,
5. Fleksibilnost upravljanja s portfeljima imovine,
6. Omogućuje veću likvidnost, po prirodi teže likvidne imovine, a temeljem ažuriranih podataka o vrijednosti i fizičkim karakteristikama.
Ušteda u vremenu je dvostruko korisna, za korisnike podataka (eksterno) i za djelatnike grada (interno). Ova praksa nema fokus na rashodnoj strani proračuna (uštede), već na investicijsko-razvojnoj (povećanje prihoda) temeljem kvalitetnog registra imovine i upravljanja istom.

Troškovi projekta

Uvođenje najbolja prakse provodilo se tijekom godinu i pol dana od dana formiranja radne skupine do finalizacije unosa podataka u softver i završetak edukacije. Troškovi u ovom periodu iznosili su oko 30.000 kuna, a samo softwersko rješenje koštalo je 20.000 kuna.
Implementacija je financirana iz proračuna Grada Pregrade.
Provedba u svom tijeku je zahtijevala angažman dva djelatnika Grada. Njihov angažman je bio pojačan tijekom prve dvije faze rada (popis i tranzicijska pitanja), dok je u sljedećim fazama teret implementacije bio na konzultantima Info bonus.
Već sad smo svjedoci da je uobičajeno vrijeme angažmana djelatnika na poslovima oko imovine znatno skraćeno zbog funkcionalnosti softvera. Podrška konzultanta je kontinuirana i nakon faze implementacije.

Drugi učinci projekta

Temeljem naših iskustava u implementaciji ove najbolje prakse, u našoj Krapinsko-zagorskoj županiji pristupili su još Grad Oroslavlje, Krapinske Toplice, Gornja Stubica, Veliko Trgovišće.
Postupak implementacije provodio se temeljem metodologije preporučene od strane konzultanta, kao i temeljem iskustava iz našeg Grada.

Održivost projekta

S obzirom da se radi o proizvodu i tehnologiji koja je trenutno među vodećim u RH, te da je projekt na samom početku, sigurni smo da ćemo koristiti sve prednosti koje ova tehnologija pruža i u budućnosti.
Smatramo da će se kroz aktivnije bavljenje upravljanjem imovinom pojaviti i novi izazovi ali i nove mogućnosti koje do sad nisu bile u našoj domeni razmišljanja (javno privatna partnerstva i sl.)
S naše strane, pokušat ćemo maksimalno pozitivno odgovoriti, kao i u već navedenim primjerima JLS, te pružiti podršku i savjet drugim zainteresiranim općinama ili gradovima

Dokumenti

Provoditelj projekta

Grad Pregrada