Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Prelog – Razvoj gospodarskih zona

Korisnici naše najbolje prakse su poduzetnici, te budući investitori koji se odluče za obavljanje djelatnosti u zonama na području Grada. Korisnici su i novozaposleni radnici, njih 1.200. Korist naravno ima i gradski proračun. Prilikom provođenja projekta najviše problema je bilo prilikom dogovaranja izgradnje komunalne infrastrukture s pojedinim javnim poduzećima. Neka poduzeća su imala sluha za […]

Glasaj

Opis

Korisnici naše najbolje prakse su poduzetnici, te budući investitori koji se odluče za obavljanje djelatnosti u zonama na području Grada. Korisnici su i novozaposleni radnici, njih 1.200. Korist naravno ima i gradski proračun.

Prilikom provođenja projekta najviše problema je bilo prilikom dogovaranja izgradnje komunalne infrastrukture s pojedinim javnim poduzećima. Neka poduzeća su imala sluha za ovaj projekat dok je pri nekim bilo otpora, s obzirom da su se remetili određeni prioriteti u gradnji infrastrukture. Ti problemi su prevladani zahvaljujući konstantnim pritiscima na različite strukture rukovođenja kod javnih poduzeća i argumentiranjem prednosti koje donosi takav način opremanja gospodarskih zona ne samo za područje Grada Preloga, Međimurske županije nego i susjednih županija.

Vanjske podrške nije bilo, ali je pozitivan stav medija o izgradnji gospodarskih zona kao i stanovništvo dovelo do promjene u načinu razmišljanja nekih javnih poduzeća.

Osnovni problem

Našim projektom RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA U PRELOGU nastojao se riješiti problem povećanja broja nezaposlenih osoba na području Grada Preloga, smanjivanje broja pravnih i fizičkih osoba koje se bave proizvodnjom te stvaranje uvjeta za povećanje prihoda Grada kroz privlačenje novih investitora.
Problem je uočen već tijekom 2005./2006. g. kada u postojećoj Industrijskoj zoni nije više bilo prostora za širenje poduzetničkih kapaciteta.
Pogotovo je to potencirano ukidanjem prava na dio prihoda od poreza na dobit koji je predstavljao značajan udio u poreznim prihodima Proračuna Grada Preloga, te posljedično smanjenje prihoda od poreza u gradskom proračunu.
Navedeni problem je utjecao i na nezaposlene s područja Grada Preloga.
Postojao je interes za gradnju proizvodnih pogona a nije bilo prostora za gradnju. Broj nezaposlenih je rastao te je bio sve veći pritisak na gradski proračun s zahtjevima za pomoć.
S druge strane smanjivani su prihodi gradskog proračuna s osnova naknada i poreza.

Rješavanje problema

U svrhu stvaranja uvjeta za investicijska ulaganja provedeni su postupci stjecanja zemljišta za potrebe proširenja gospodarskih zona. Donijeti su detaljni planovi uređenja koji uređuju područje Zone na način da se određene čestice zemljišta mogu spajati, cijepati, prilagođavati potrebama investitora. Predviđeni je visoki postotak izgrađenosti parcela. Kompletno područje Zone opremljeno je komunalnom infrastrukturom. Prednost takvog izvođenja komunalne infrastrukture je i u mogućnosti dogovora javnih poduzeća prilikom planiranja i izvođenja pojedinih mreža. Komunalna infrastruktura koja se mogla položiti u isti kanal je na taj način i izvedena, što je dodatno umanjilo troškove opremanja infrastrukturom. Dodatno su izvedeni priključci na komunalnu infrastrukturu do samih parcela. Nakon toga se raspisao natječaj za prodaju zemljišta za potrebe izgradnje gospodarskih objekata.
Opremljenost zona komunalnom infrastrukturom je osnovna prednost koja se nudi stranom ili domaćem investitoru.

Rezultati

Ima više pozitivnih rezultata našeg projekta.
Provođenjem projekta RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA U PRELOGU probijen je led i uvedeni novi način opremanja gospodarskih zona. S obzirom na popunjenost zona gospodarskim objektima zone su se u dva navrata proširivale. Danas Gospodarske zone u Prelogu – Sjever ima 63 ha a Istok 75 ha. Zone su popunjene više od 75 %. Takav način izgradnje komunalne infrastrukture privukao je investitore s 3 kontinenta.
Pozitivni efekti takvog pristupa zonama je puna zaposlenost na području Grada Preloga i zapošljavanje radnika s područja cijele sjeverne Hrvatske.
Pojačanim zapošljavanjem porasli su i prihodi gradskog proračuna s više različitih osnova.
Možemo reći da takav način opremanja gospodarskih zona predstavlja novost u velikoj ponudi gospodarskih zona u većini jedinica lokalne samouprave.
Rezultati su teško mjerljivi s obzirom da je do sada svaka gospodarska zona bila specifična i teško usporediva.

Troškovi projekta

Nema dodatnih troškovima koji bi proizašli iz provedbe projekta RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA U PRELOGU. Sva ta ulaganja i poslovi koji su izvršeni su standardni troškovi koji se moraju uložiti u pripremu i izgradnju gospodarskih zona, samo su ti troškovi drugačije raspoređeni. U okviru samog projekta čak je došlo do uštede u iznosu od cca 300.000,00 kuna.
Izvori financiranja su vlastita sredstva (70%), sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te manjim dijelom sredstva javnih poduzeća.
Provedba projekta bila je dodatni napor koji je uložila gradska uprava, no međutim nisu zaposlene dodatne osobe. Povećano je opterećenje postojećih službenika i to za nekih 10% ali u jednom kraćem periodu od 2 god. Formiran je jedan manji tim koji je rješavao pojedinačne probleme vezano uz izgradnju gospodarske zone.
Navedena praksa prezentira se svim zainteresiranim općinama i gradovima te ih se upućuje na procedure kako riješiti određene situacije i probleme ukoliko do njih dođe.

Drugi učinci projekta

Naša praksa poslužila je kao primjer susjednim općinama i gradovima kao odgovor na pitanje kako povećati gospodarske aktivnosti na području općine/grada. Druge jedinice lokalne samouprave još nemaju dovoljno ili proračunskih prihoda ili stručnih osoba ili je pitanje samog opredjeljenja da bi mogle u cijelosti primjeniti našu praksu. Uglavnom se koriste segmenti iz projekta, kao način rješavanja konkretnih problema koje imaju druge jedinice lokalne samouprave.

Održivost projekta

Navedena praksa nastavlja se i dalje. Trenutno imamo u pripremi novih 16 ha zemljišta. Donesen je detaljni plan uređenja i ishođena je građevinska dozvola za kompletnu infrastrukturu na području proširenja zone. Planiramo nastaviti s dosadašnjom praksom opremanja zone u cijelosti ali sada s mogućnosti financiranja istog iz europskog strukturnog fonda. Nova vrsta financiranja omogućiti će bržu izgradnju infrastrukture. Interes za ulaganje u zone je i dalje velik. Na području Gospodarske zone Sjever želimo izgraditi poduzetnički centar-inkubator koji će pružiti mogućnost za start-up-ove i nove suvremene tehnologije. Osnovati ćemo poduzetničku potpornu instituciju koja će omogućavati daljnji razvoj postojećih poduzetnika i osnivanje novih. U cilju daljnjeg razvoja zona i poticanja razvoja gospodarstva donosi se i Strategija razvoja poduzetničkog okruženja Grada Preloga do 2020. godine.

Dokumenti

Nositelj projekta

Grad Prelog