Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

PROJEKTNI URED GRADA IVANCA ZA EU FONDOVE

Grad Ivanec, od 2012. godine, kontinuirano provodi proces uvođenja novih standarda, procedura i procesa u svoje svakodnevne upravne poslove s ciljem dobivanja certifikata BFC (Business Friendly Certification). Riječ je o međunarodno priznatoj inicijativi koja osigurava uspostavu stabilnog i predvidivog lokalnog poslovnog okruženja. Trenutno je Ivanec u procesu recertifikacije .Iz 12 međunarodnih kriterija koje treba uspješno […]

Glasaj

Opis

Grad Ivanec, od 2012. godine, kontinuirano provodi proces uvođenja novih standarda, procedura i procesa u svoje svakodnevne upravne poslove s ciljem dobivanja certifikata BFC (Business Friendly Certification). Riječ je o međunarodno priznatoj inicijativi koja osigurava uspostavu stabilnog i predvidivog lokalnog poslovnog okruženja. Trenutno je Ivanec u procesu recertifikacije .Iz 12 međunarodnih kriterija koje treba uspješno ispuniti , posebno se ističe kriterij “Postojanje analitičke osnove za potporu lokalnoj i poslovnoj zajednici i privlačenje investicija”. Za ispunjenje ovog kriterija, Grad Ivanec provodi niz različitih aktivnosti (informiranje poslovnih subjekata, savjetovanje o mogućnostima financijske tehničke podrške i slično), a sve s ciljem poboljšanja poslovne klime. Također nastoji raznim mjerama podržati poduzetnike s ivanečkog područja u vidu savjetodavnih usluga, davanja povlastica za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni i druge olakšice, osnivanja poslovne infrastrukture, organizacijom brojnih stručnih radionica i predavanja.

 

Kao jedna od kvalitetno zamišljenih i provedenih mjera je projekt formiranja Projektnog ureda Grada Ivanca. Ideja o formiranju Projektnog ureda javila se na sastanku gradske udruge poslodavaca Poslovnog kluba Ivanec, od strane samih poduzetnika koji su izrazili potrebu za takvom vrstom usluge, potaknuti mogućnostima sufinanciranja njihovih razvojnih ideja i planova iz fondova Europske unije i nacionalnih programa. Operativni dio ove višegodišnje inicijative počeo se razrađivati krajem 2013. godine analizom problema, tržišnom segmentacijom ciljne skupine, anketiranjem ciljne skupine, traženjem partnera na projektu, pronalaženjem adekvatnog prostora za edukaciju, ali i rad te odabir i selekciju najkvalitetnijih i najmotiviranijih zaposlenika koji su započeli s radom u studenom 2015. godine. S Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, kao partnerom u prvoj fazi projekta  sklopljen je ugovor o sufinanciranju troškova zaposlenika kroz mjeru Mladi za EU, a stručni tim HZZ-a sudjelovao je i u procesu odabira kandidata koji će ući u sam projekt. Pučko otvoreno učilište Đuro Arnold u Ivancu kao partner Gradu osiguralo je prostor za edukaciju. Kao vanjski podugovoreni izvođač odabrano je Otvoreno učilište Algebra. Ugovoreno je 120 sati edukacije za program: Voditelj izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Nakon provedene edukacije, uz paralelni rad na gradskim te poduzetničkim i ruralnim projektima, certificirano je devetero Voditelja za izradbu i provedbu EU projekata. Projekt se provodi po Programu rada i razvoja Projektnog ureda, službenom dokumentu prihvaćenom i na Gradskom vijeću Grada Ivanca.Projektni ured uspostavljen je i funkcionira kao odjel, a aktivnosti se odvijaju pod stručnim mentorstvom. Za potrebe što veće učinkovitosti, uspostavljen je standardiziran način rada -mehanizmi rada, interni postupci, procedure, definirana trajanja radnih aktivnosti i rokovi u kojima se zadaci obavljaju, definiran izgled i sadržaj dokumenata koji se u odjelu kreiraju, uspostavljen urudžbeni zapisnik dokumenata i arhiva dokumentacije. Kroz pismene upute, definiran princip rada, kodeks ponašanja i nastupa, te alati i mehanizmi pružanja usluge  prema/sa poduzetnicima osnova su poslovne aktivnosti Projektnog ureda. Na samom početku osmišljen je program razvoja u sklopu 6 tematskih cjelina aktivnosti. Za vidljivost projekta inaročito je bitna web prepoznatljivost projekta , pa je već u startu  uspostavljen folder „Projektni ured“ u sklopu web stranice Grada Ivanca i otvorena službena Facebook stranica. U sklopu  aktivnosti projekta provedeno :   održavanje   nekoliko edukacija za konzultante i  redovito usavršavanje.  Istraženo je tržište te je uspostavljena baza poslovnih subjekata koja uključuje petstotinjak poduzetnika, obrtnika i OPG-ova s šireg ivanečkog područja. Također, obrađeno je tržište u i  kontaktirano 81% poslovnih subjekta iz baze, a  sa kojima je održano 160 individualnih  sastanaka i sklopljeno 80 ugovora o poslovnoj suradnji. U budućnosti je planirana daljnja obrada tržišta, ponuda četiri paketa usluga, uz komercijalizaciju dijela usluga, te  konstantnu prilagodbu usluga potrebama klijenata-taylor made princip rada.  Sam projekt provodi se kroz tri faze . Druga faza završava sa 31.12.2016, a III  faza je predviđena  u trajanju do kraja 2017 godine .Projektni ured Grada Ivanca bavi se informiranjem, pripremom i pisanjem projekata te njihovim prijavljivanjem na javne pozive i natječaje fondova Europske unije i nacionalnih programa.To uključuje usluge desk istraživanja, redovitog informiranja i savjetovanja klijenata, definiranja i razrade koncepta projekta, pomoći pri definiranju nositelja projekta, definiranja liste partnera, usmjeravanja i savjetovanja pri pripremi detaljnog plana aktivnosti, pomoći u pripremi troškovnika, pomoći u prikupljanju potrebne dokumentacije, pripreme i prijave projekata, pomoći kod izrade propisanih izvješća tijekom provedbe projekta, te radionice i edukacije za poduzetnike. Usluge Projektnog ureda karakterizira dostupnost (individualni rad sa zainteresiranim klijentima), stručnost (svih sedmero zaposlenika Projektnog ureda posjeduje certifikat Voditelja za izradbu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije), odgovornost (Grad Ivanec jamči za kvalitetu usluge kao nositelj projekta), motiviranost (zaposlenicima se osigurava dodatno usavršavanje sudjelovanjem na raznim radionicama) i suradnja sa svim institucijama u području podrške klijentima. S obzirom da su usluge Projektnog ureda jedan od oblika bespovratne potpore Grada Ivanca s ciljem poticanja povoljne poduzetničke klime, one su za sve krajnje korisnike u potpunosti besplatne u prve II faze projekta. Grad Ivanec osigurava resurse potrebne za svakodnevno poslovanje i stručno mentorstvo, s ciljem kvalitetnog pružanja usluga, kontinuiranog i stručnog rada. Poslovna zona Ivanec d.o.o., kao gradska tvrtka koja ima funkciju potporne institucije za razvoj poduzetništva temeljem međusobnog ugovora s Gradom Ivancem provodi i upravlja projektom Također ima savjetodavnu ulogu, razradila je i prijavila ideju Projektnog ureda, koordinira izvođenjem pripremnih i projektnih aktivnosti, nadzire provedene aktivnosti, te je odgovorna za uspješnost projekta.Osnivanjem Projektnog ureda Grada Ivanca, povećala se razina dostupnosti i spektar usluga koje Grad Ivanec kontinuirano pruža poduzetnicima s područja grada, želeći time osigurati razvoj poduzetništva i lokalnog gospodarstva. Sve usluge Grada osmišljene su u suradnji s poduzetnicima, a koje su u skladu s njihovim zahtjevima i potrebama. Navedeno predstavlja nadogradnju postojeće suradnje Grada s poduzetnicima i podrške u provođenju njihovih inicijativa.U 2017 godini , u cilju postizanja održivosti projekta, dio usluga će se poduzetnicima nuditi po komercijalnim uvjetima (uz zadržavanja elementa bespovratne  potpore , što je vidljivo iz cijena usluga koje su u prosjeku 50% niže od tržišnih cijena).Za nastavak rada Projektnog ureda, koji se pokazao kao inovativno i uspješno rješenje za brojna poduzeća ivanečkog kraja te se smatra primjerom dobre prakse u Republici Hrvatskoj, partneri Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. osigurali su sredstva za kontinuirano i kvalitetno pružanje navedenih usluga izrazito zainteresiranim poslovnim subjektima. Ujedno, Poslovna zona Ivanec d.o.o. razvija projekt nove potporne poduzetničke institucije, odnosno poduzetničkog inkubatora te primjenu dodatnih mekih mjera financiranih iz fondova Europske unije ili nacionalnih programa, a Projektni ured za 2017. godinu planira proširiti spektar usluga koje će nuditi zainteresiranim klijentima. Neke od novih usluga bit će usluge promidžbe i izrade strateških dokumenata. Takvi oblici potpornih programausmjereni su na  kontinuirani razvoj programa edukacije, razmjene poslovnih iskustava, modernizacije i implementacije primjera dobre prakse u poslovanju te služe poticanju  poslovnih subjekata na  veće korištenje fondova Europske unije i nacionalnih programa za vlastiti razvoj i rast.Opisani BFC certifikat zajedno s jednom od implementiranih mjera, Projektnim uredom Grada Ivanca, dio su strateškog opredjeljenja Grada Ivanca za formiranje partnerskih odnosa  s poslovnim subjektima te osiguravanje najvišeg standarda usluga lokalne samouprave, što je u skladu s očekivanjima investitora. Sve to zajedno doprinijelo je brendiranju Grada Ivanca kao atraktivne sredine za potencijalne investitore.

Osnovni problem

Za lokalnu poslovnu zajednicu u Ivancu analizom je utvrđen nedostatak savjetodavne podrške u određenim segmentima poslovanja, naročito u informiranosti i korištenju financiranja iz EU i nacionalnih fondova. Kao institucionalno rješenje problema Grad Ivanec je pokrenuo projekt i osnovao Projektni ured Grada Ivanca za EU fondove , a sve kako poduzetnici zbog vlastitih nedovoljnih resursa više ne bi propuštali prilike za privlačenje bespovratnih sredstava. Projekt direktno utječe na 500-tinjak ivanečkih poduzetnika, obrtnika i OPG-ova, budući da svoje planove za razvoj, nova ulaganja i proširenje mogu uspješnije prijavljivati na natječaje, a stručna usluga Projektnog ureda za njih je besplatna( sufinancirana od strane Grada). Neizravnu korist od projekta ima cijela lokalna zajednica i njezino gospodarstvo jer se novim ulaganjima stvaraju radna mjesta i zadržavaju postojeća što doprinosi poboljšanju poduzetničke klime te ekonomske-socijalne slike lokalne zajednice.

Rješavanje problema

Kako bi indirektno potaknuli rast investicija u privatnom sektoru, Grad Ivanec je omogućio besplatne konzultantske usluge kroz projekt osnivanja Projektnog ureda. Usluge uključuju redovito informiranje, savjetovanje te pripremu,prijavu i vođenje projekata na EU fondove i nacionalne izvore financiranja. Sve usluge prilagođene su individualnim potrebama korisnika. Drugi bitan segment projekta je zapošljavanje mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba do 29 godina.Kroz projekt je zaposleno 10 mladih .Ivanec je osigurao resurse potrebne za rad Projektnog ureda te u potpunosti financirao edukaciju za certificiranje zaposlenika za voditelja EU projekata i time osigurao stručnost u pružanju usluge. Projekt je izazvao veliki interes među poslovnim sektorom i drugim JLS-ovima,a beneficije Projektnog ureda ponuđene su i širem krugu korisnika.Sve to zajedno doprinijelo je brendiranju Ivanca kao atraktivne sredine za investitore, a projekt označen kao pilot projekt primjenjiv na druge sredine

Rezultati

10 nezaposlenih osoba dobilo je priliku stručno se usavršiti ,a certifikatom i radnim iskustvom povećati zapošljivost na tržištu konzultantskih usluga. Konzultanti su izradili bazu petstotinjak poslovnih subjekata s područja Ivanca, a dosadašnji rezultati su: prezentirano 86 natječaja i poziva, obrađeno 81% baze, održano 160 sastanaka, poslano 79 dopisa i 74 pisma namjere, potpisano 80 ugovora o besplatnim savjetodavnim uslugama kao i pripremi projektne dokumentacije, izrađen 31 projekt za poduzetnike, ustanove i udruge i Grad i održane 4 informativne radionice za poduzetnike. Za rad s klijentima u prosjeku je utrošeno do 35 radnih sati, tim od 3 konzultanta. Prema internoj određenoj cijeni satnice (od 200 do 500 kn, ovisno o vrsti posla) prosječna tržišna cijena usluge 12.250,00 kn. To je iskazana vrijednost benefita kojeg Ivanec daje poduzetnicima. Rezultati apliciranih projekata za privatni sektor za sada su sa 100%, a ukupna vrijednost prijavljenih projekata cca 30.000.000.kn

Troškovi projekta

Izvori financiranja -
I faza(studeni 2015-travanj 2016) -369.900,00 kn
Uključuje :
1.troškovi bruto plaća i troškovi prijevoza –sredstva partnera na projektu Hrvatski zavod za zapošljavanje –232.419,602 kn -sredstva iz nacionalne mjere Mladi za EU
2.troškovi edukacije i materijalni troškovi-proračunska sredstva Grada Ivanca-137.481,00 kn

II faza(svibanj-prosinac 2016)- proračunska sredstva Grada - 264.162.50 kn -100% proračunsko financiranje

III faza projekcija 2017 -722.000,00 kn
1.Proračunska sredstva Grada :422.000,00 kn
2.Financiranje naplatom usluga na tržištu( komercijalizacija usluga ureda) -projekcija – 300.000,00 kn
Na projektu su novozaposleni voditelji Eu projekata, a vođenje i mentoriranje projekta provodi redovno zaposlena osoba u Poslovnoj zoni Ivanec d.o.o.

Drugi učinci projekta

Indirektni učinci osnivanja Projektnog ureda očituju se u koristi koju ima cijela lokalna zajednica. Izradom projekata i njihovim apliciranjem planirana su nova zapošljavanja. Porast zapošljavanja ima direktan utjecaj na stanovnike Ivanca, a posebno one koji će se na novim radnim mjestima zaposliti. Time će korist imati i njihove obitelji. Porastom zapošljavanja doprinijet će se poboljšanju ekonomske i socijalne situacije u zajednici, a također se i ulaganjem u obrazovanje zaposlenih u Projektnom uredu indirektno utječe na ekonomsku politiku zajednice. Učinak projekta osnivanja Projektnog ureda indirektno su osjetili i poduzetnici i obrtnici iz susjednih općina, ali i županija. Velik broj upita i Ugovora o pružanju savjetodavnih usluga i Ugovora o izradi projektne dokumentacije sklopljen je s klijentima koji ne posluju niti su s područja Ivanca. Navedeno dokazuje da je benefit Ivanca prepoznat šire te da Ivanec uspješno u praksi provodi politiku grada s povoljnim poslovnim okruženjem.

Održivost projekta

Grad Ivanec je osigurao financijska sredstva za nastavak projekta u 2017. godini. Sredstva su planirana u Proračunu Grada Ivanca, a dio usluga ureda će se komercijalizirati. Projektni ured je za poduzetnike osmislio dodatna četiri paketa usluga (promociju, kontinuirano praćenje za klijenta, izradu aplikacijskih obrazaca za prijavu projekata te savjetovanje i edukaciju poduzetnika). Projektom se mlade želi potaknuti na samozapošljavanje i aktivan poduzetnički angažman. Multipliciranje razvojnih učinaka vidljivo je kroz mogućnost da se projekt primijeni i u drugim lokalnim/regionalnim sredinama te na druge ciljne skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Projekt znači i prilike za razvijanje novih partnerskih odnosa s lokalnim poduzetnicima, javnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i udrugama. Nadogradnja postignutih rezultata planira se kroz razvoj novih potpornih poduzetničkih institucija (poduzetničkog inkubatora) te primjenu dodatnih mekih mjera financiranih iz EU izvora.

Dokumenti