Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Prva ECO-SANDWICH kuća – Koprivnica

Zeleni kvart Koprivnice 2016. godine dobio je još jednu niskoenergetsku stambenu kuću te je time nastavljeno ulaganje u razvoj zelene, energetski učinkovite i prosperitetne Koprivnice. Riječ je prvoj ECO-SANDWICH kući izgrađenoj od inovativnih fasadnih panela čime je osiguran energetski standard pasivne kuće, odnosno energetskog razrada A+. Prema programu društveno poticane stanogradnje (POS) do sad su […]

Glasaj

Opis

Zeleni kvart Koprivnice 2016. godine dobio je još jednu niskoenergetsku stambenu kuću te je time nastavljeno ulaganje u razvoj zelene, energetski učinkovite i prosperitetne Koprivnice. Riječ je prvoj ECO-SANDWICH kući izgrađenoj od inovativnih fasadnih panela čime je osiguran energetski standard pasivne kuće, odnosno energetskog razrada A+.

Prema programu društveno poticane stanogradnje (POS) do sad su izgrađene 3 „šparne hiže“ – višestambene zgrade energetskog razreda A+ u kojima stanuje 80 obitelji te prva ECO-SANDWICH KUĆA s 3 stambene jedinice.

Kuća sadrži 3 odvojene stambene jedinice, svaku na jednoj etaži te zajednički ulazni prostor i stubište. Ukupna bruto površina zgrade 399,7 m2.  Korisnici zgrade odabrani su putem javnog poziva Agencije za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.

ECO-SANDWICH kuća nastala je u suradnji s projektantom red.prof. Ljubomirom Mišćevićem sa Zavoda za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projektirana je na način da se omogući maksimalna uporaba sunčeve energije na pasivan način što je omogućeno smještanjem na parceli u smjeru istok zapad. Osunčana pročelja su maksimalno otvorena, a sjeverno je maksimalno zatvoreno. Na ravnom krovu su predviđeni sunčani pretvornici za zagrijavanje potrošne sanitarne vode i za integraciju u sustav zagrijavanja. Svaki od stanova ima predviđen i vlastiti vanjski vrt, odnosno ozelenjeno dvorište odvojeno živicom.

Sustav ECO-SANDWICH fasadnih panela nastao je suradnjom znanstvenih institucija i industrije uz potporu Europske komisije putem programa CIP Eco-Innovation. Agencija APOS je potpisala Ugovor o izradi i ugradnji ECO-SANDWICH FASADNIH PANELA s BETON-LUČKO d.o.o. Fasadni paneli financirani su sredstvima EU sukladno ugovoru ECO/11/304438/SI.626301. Predmetnim ugovorom Europska komisija je odobrila bespovratna novčana sredstva za financiranje proizvodnje i ugradnje tzv. ECO-SANDWICH fasadnih panela kao posebne eko-inovacije, a gdje je Građevinski fakultet u Zagrebu imenovan koordinatorom u implementaciji predmetnog Projekta.

 

ECO-SANDWICH je predgotovljeni četveroslojni fasadni panel ukupne debljine 42 cm. ECO-SANDWICH panel ima nisku toplinsku provodljivost zbog betona s recikliranim agregatom, koristi mineralnu vunu izgrađenu Ecose tehnologijom s prirodnim smolama kao vezivom, visoke je otpornosti na požar, većeg toplinskog kapaciteta te ga je moguće ponovno iskoristiti i u cijelosti reciklirati. U pojedine elemente su ugrađeni senzori kojima će se pratiti toplinske karakteristike pročelja, a cijela zgrada će biti i termovizijski snimljena.

Osnovni problem

Koprivnica ima za cilj postati energetski neovisan grad te se intenzivno razvija u tom smjeru sudjelujući u mnogim projektima koji pridonose sprječavanju i smanjenju štetnih klimatskih promjena te se ulažu brojni napori u tom smjeru.

Prvi koraci u tom ostvarenju su stvaranje Zelenog kvarta koji će se sastojati od 7 stambenih zgrada i 12 višeobiteljskih kuća. Spomenuti kvart razvija se kroz program društveno poticane stanogradnje koji je pokrenut s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku, ali i poticanje razvitka građevinarstva kao multiplikatora općeg razvitka, te povećanja broja zaposlenih.
Razlozi za pokretanje ovog projekta su dvojaki. Želi se omogućiti rješavanje stambenog pitanja po povoljnijim uvjetima,a ujedno i zaštititi okoliš kroz provedbu energetski učinkovitih mjera kojima se nastoji potaknuti i privatne ulagače na slične pothvate pri gradnji njihovih obj

Rješavanje problema

Nakon izrade projekata, provedenog javnog natječaja za izgradnju PRVE ECO – SANDWICH KUĆE, potpisan je ugovor o građenju. Kuća predstavlja novi stambeni tip unutar Programa društveno poticane stanogradnje (POS) – višeobiteljsku kuću, odnosno stambenu zgradu s 3 stana. Fasadni sustav projektiran je od predgotovljenog ventiliranog fasadnog ECO – SANDWICH sustava.

Kuća je projektirana kao pilot – projekt kojim se nastoji dokazati široka mogućnost primjene sustava. Kuća je kompleksnog, razvedenog oblika te se pojavljuju elementi kao što su konzole, ugaoni prozori, terase, lođa, balkon. Tako se kroz projekt riješilo mnogo karakterističnih detalja koji se pojavljuju u gradnji te se stvorio svojevrsni katalog kvalitetnih rješenja za buduće implementacije.

Predgotovljeni zidni panel ECO – SANDWICH je primjer inovativnosti u građevinskoj industriji koji pomiruje problem prevelike potrošnje energije, problem građevinskog otpada te otpada od rušenja.

Rezultati

Fasadni sloj ima 30% recikliranog agregata od opeke, a prednost je mogućnost istodobnog betoniranja armiranobetonskog skeleta i ugradnje ECO-SANDWICH panela, čime se ubrzava gradnja.
Gradilište je praćeno online kamerom čime je omogućen 24-satni nadzor gradilišta, što znatno unapređuje komunikaciju projektanta i izvođača, nudi uvid u trenutno stanje gradilišta te je kamera korištena u edukacijske i marketinške svrhe.
Potvrđeno je da je ECO-SANDWICH sustavom moguće izvesti širok spektar kompleksnih arhitektonskih elemenata i zahtjevnih građevinskih detalja uz niz prednosti:
- 70% brža gradnja u usporedbi s klasičnom
- Smanjenje energije za 46% tijekom životnog ciklusa od 50 godina
- 39% smanjenja CO2 tijekom životnog ciklusa od 50 godina
- 50% smanjuje upotrebu agregata iz prirodnih resursa
- 50 % više uporabe građevinskog otpada
Projekt je dobar primjer uspješne primjene TRIPLE HELIX modela gdje je uspostavljena suradnja između znanstvene institucije, gospodarskih subjekata

Troškovi projekta

Ukupna vrijednost izrade i ugradnje ECO-SANDWICH fasadnih panela iznosi 486.788,00 kuna, bez iskazanog PDV-a.
Projekt je provodila Agencija APOS. Projekt se provodio prema Programu društveno poticane stanogradnje u gradu Koprivnici. Cijena izgradnje kuće bila je 2.289.727,23 kuna s uključenim PDV-om, dok je tržišna cijena 1m2 stana je 8.400,00 kuna.
Poslove vezane uz izgradnju kuće koordinirala je Agencija za poticanu stanogradnju – APOS Koprivnica, uz podršku Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice.

Drugi učinci projekta

Grad Koprivnica je nastavio s izgradnjom u Zelenom kvartu, s ECO-SANDWICH KUĆOM koja prema pravilniku o energetskom certificiranju spada u A+ kategoriju, što znači da troši manje od 15 kwh/m2 godišnje za grijanje.
Iskustvo stečeno u provedbi daje dodatne koristi za sveobuhvatnije sagledavanje budućih projekata, doradu, izmjene i nadogradnju. Ujedno može poslužiti i drugim investitorima kao pokazni primjer, no s obzirom da je ECO- SANDWICH kuća otvorena u rujnu 2016. godine, još nije moguće ocijeniti učinke ovog projekta u odnosu na pokretanje sličnih inicijativa u drugim lokalnim sredinama.

Održivost projekta

Grad Koprivnica i Agencija i nadalje nastavljaju graditi u Zelenom kvartu, a slijedi četvrta Šparna hiža s 26 stanova te daljnje projektiranje i izgradnja obiteljskih kuća po uzoru na ovu predmetnu kuću, a sve prema potrebama građana grada Koprivnice.

Projekt omogućava gradnju zgrada energetskog razreda A+ i zgrada gotovo nulte energije te obnovu postojećih zgrada u smislu visoke energetske učinkovitosti. Sustav je idealan za zatvaranje većih površina pročelja, poput fasada sportskih dvorana, tvorničkih hala, skladišta i sličnih građevina.

Dokumenti