Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Riječki program lokalnog partnerstva

Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke od 26. travnja 2005. godine prihvaćen je  Projekt “Riječki program lokalnog partnerstva” s ciljem razvijanja partnerskog i suodgovornog odnosa između građana i Grada Rijeke. Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13) utvrđeno je da se za aktivnosti u […]

Glasaj

Opis

Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke od 26. travnja 2005. godine prihvaćen je  Projekt “Riječki program lokalnog partnerstva” s ciljem razvijanja partnerskog i suodgovornog odnosa između građana i Grada Rijeke.

Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13) utvrđeno je da se za aktivnosti u kojima sudjeluju građani dobrovoljnim radom osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Rijeke.

Predlagatelji projekata mogu biti vijeća mjesnih odbora, udruge i grupe građana koji predlažu svoje projekte temeljem propisanih obrazaca u javnom pozivu koji se objavljuje svakog listopada za sljedeću godinu i to u javnom tisku,  te na internetskim stranicama gradske uprave i mjesnih odbora.

Za ocjenu i odabir projekata imenovano je Povjerenstvo sastavljeno od tri člana, od čega su dva člana predstavnika udruga s iskustvom u radu u lokalnim zajednicama i poznavanjem rada vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke, a jedan član je predstavnik medija s iskustvom u informiranju. 2014. godine formiran je Projektni tim za provedbu projekata  Riječkog programa lokalnog partnerstva . Tim čine predstavnici pojedinih odjela gradske uprave koji zajedno s građanima surađuju na provedbi prihvaćenih projekata.

Na osnovu mišljenja pojedinih odjela gradske uprave o mogućnosti i provedivosti pojedinog projekta, Povjerenstvo za odabir projekata odlučuje o konačnom izboru projekata temeljem kriterija koji su sastavni dio natječaja, kao i o prihvaćenom iznosu sufinanciranja prihvaćenog projekta.

Osim toga, Grad Rijeka pruža i tehničku potporu za pripremu, pisanje i izradu projekta te svu ostalu potrebnu stručnu pomoć i savjete građanima. Godišnje se realizira 6 do 9 projekata.

Prijavljeni projekti mogu realiziraju se u vremenu od 6 do 9  mjeseci, s početkom provedbe od potpisivanja sporazuma između grada i građana, a najranije od 1. ožujka tekuće godine u kojoj se projekt provodi.

 

Financiranje projekta

Za provedbu „Programa lokanog partnerstva“ osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada Rijeke Financijske potpore za odabrane projekte odobravaju se u iznosu do 30.000,00 kn po jednom projektu. U razdoblju od 2005. do 2015. godine Grad Rijeka pružao je financijsku potporu u iznosu do 30.000,00 kuna po projektu, a u ukupnoj visini od 150.000,00 do 200.000,00 kn godišnje ovisno o planiranim sredstvima i financijskom planu proračuna Grada Rijeke za pojedinu od navedenih godina.

Svi prijavljeni projekti moraju se odvijati na površini koja je vlasništvo Grada Rijeke i  moraju uključivati doprinos zajednice u iznosu od najmanje 10% ukupne vrijednosti prijedloga projekta. Doprinos zajednice (donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, volonterski rad i slično) potrebno je opisati i iskazati u novcu u Opisnom obrascu i Obrascu proračuna

Natječaj za prijavu se objavljuje u studenom tekuće godine za realizaciju projekata u  narednoj godini. Natječaj je otvoren mjesec dana, a isti se objavljuje u lokalnim medijima (novinama) i na web stranicama Grada Rijeke. Promocija projekta u svrhu upoznavanja građana s mogućnošću prijave i učešća  provodi se putem lokalnih medija (TV, radio, novine)

Riječki program lokalnog partnerstava prepoznat je među građanima, udrugama. Provodi se  uspješno već 12 godina, te i dalje postoji zainteresiranost građana da samostalno odlučuju kako i  za koga urediti jedan dio grada kojim će podići kvalitetu i standard  življenja u svom okruženju (ulici, vrtiću, školi).

Pozitivne reakcije i mišljenja kako uže teko i šire lokalne zajednice na ovakav vid suradnje građana i grada rezultirale su brojnim donacijama fizičkih osoba i pravnih osoba.

Dugogodišnja uspješna suradnja s dobavljačem dječjih sprava i opreme Usluga d.o.o. Pakrac rezultirala je donacijom igrala projektu Riječkog programa lokalnog partnerstva u iznosu od 25.000,00 kn. Iz navedenog razloga za realizaciju je bio prihvaćen projekt  Za igru s osmijehom, sigurno igralište po mjeri djeteta, 2 faza uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Potok (MO Potok)

Na godišnjoj konferenciji Europske mreže gradova “Cities for children” 2009. godine,  Riječki program lokalnog partnerstva ocijenjen je i proglašen kao jedan od najboljih europskih “primjera dobre prakse” između 60 prijavljenih projekta, na temu – unutrašnji i vanjski prostori prilagođeni djeci. Delegacija Grada Rijeke upravo je sa projektima lokalnog partnerstva sudjelovala u predavanjima i radionicama na navedenu temu.

2016. godine Globalna Hrana d.o.o. dodijelila je 29.500,00 kn donacije projektu Školski trg, uređenje prostora ispred Osnovne škole Nikola tesla (MO Školjić). građanima su ponuđena tri projekta da sami glasovanjem odaberu projekt koji će dobiti donaciju. Građani su odabrali navedeni projekt koji se provodi u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva.

Mediji se također rado priključuju promociji svakog projekta čiji voditelji po završnici realizacije nastoje prigodnim otvaranjem projekta pokazati široj javnosti kako se udruženim snagama može napraviti korisna stvar za same građane, zajednicu, grad.

Tijekom navedenog razdoblja pojedinačne projekte provodile su 4 udruge, jedan sportski klub, devet vijeća mjesnih odbora i 26 grupa građana. Realizirani projekti odvijali su se na područjima 19 mjesnih odbora, što je više od polovice ukupnog broja mjesnih odbora.

Korisnici naših projekata su sami građani djeca, odrasli, umirovljenici, osobe sa posebnim potrebama i poteškoćama. Činjenica da projekt ima dobar odaziv tijekom 12 godina govori nama da je uspješan i da ga treba nastaviti provoditi.  Podrška građana i udruga, kao i lokalne zajednice koja učestvuje u realizaciji projekata ne jenjava i reakcije građana su vrlo pozitivne. Projekt je prepoznat i izvan Rijeke .

Osnovni problem

Projekt koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i vijeća mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici, a što se prije svega odnosi na manje zahvate u komunalnoj infrastrukturi i uređenju manjih javnih površina (dječja igrališta za djecu od 3 do 6 godina ili 7 do 15 godina, drvoredi, šetnice, parkovi, neuređene zelene površine, dvorišni prostori dječjih vrtića, osnovnih škola, dijelovi ulice, naselja, manji divlji deponiji i sl.). Ovim projektom građani se uključuju u proces odlučivanja o lokalnim poslovima kao i u kreiranju Proračuna Grada Rijeke. Ono što ovaj projekt čini posebnim je osobni angažman građana volontera u realizaciji prihvaćenih projekta, uključenje institucija javnog i i gospodarskog sektora koji donacijama u obliku novca, materijala, usluga , opreme i sl. pridonose ekonomičnijem i bržem rješavanju problema odnosno realizaciji određene potrebe.

Rješavanje problema

Projekt omogućava bržu, ekonomičniju i efikasniju realizaciju određene potrebe obzirom da se u za realizaciju prihvaćaj projekti kojima se:
• konkretno rješava problem odnosno zadovoljava neka potreba u lokalnoj zajednici čime se poboljšavaju uvjeti i kvaliteta življenja u toj zajednici;
• potiče dobrovoljni/volonterski rad i uključivanje većeg broja građana u lokalnoj zajednici;
• koriste potencijali lokalnog, javnog i profitnog sektora u rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici ;
• na održiv način dugoročno utječe na postizanje pozitivne društvene promjene
• projekti kojima se uređuje površina koja je u vlasništvu Grada Rijeke
• projekti koji imaju realan pristup u rješavanju problema
• projekti koji se mogu realizirati u razdoblju od 6 do 9 mjeseci
Projekt ne zahtijeva dodatno zapošljavanje službenika u gradskoj upravi, već naprotiv povezuje gradske službe u davanju tehničke i stručne podrške građanima s kojima zajednički rješava problem.

Rezultati

U razdoblju od 2005. do 2015. godine prijavljeno je ukupno 149 projekata, od čega su 74 projekta odabrana za realizaciju, a uspješno je realiziran 71 projekt.
Uređeno je:
• 14 igrališta/parkova za djecu
• 7 zelenih površina
• 1 urbani vrt
• 9 dijelova naselja unutar mjesnih odbora
• 2 šetnice
• 4 dvorišna prostora osnovnih škola (Kantrida, Zamet, Gornja Vežica, i Centar za odgoj i obrazovanje)
• 13 prostora za igru - igrališta dječjih vrtića

Troškovi projekta

Ukupna vrijednost 71 realiziranih projekta iznosi je 4,6 milijuna kuna, od čega je iz Proračuna Grada Rijeke izdvojen iznos od 1,8 milijuna kuna, a doprinos lokalne zajednice kroz donacije i volonterski rad iznosio je 2,8 milijuna kuna.Vrijednost doprinosa zajednice (volonterski rad, donacije dobara, usluga , rada) veća je od vrijednosti uloženih proračunskih sredstava, odnosno iznosi gotovo 61% ukupne vrijednosti projekata što znači da se svakako štede proračunska sredstva..Svakako se skraćuje vrijeme potrebno za realizaciju. .Pozitivne reakcije i mišljenja kako uže teko i šire lokalne zajednice na ovakav vid suradnje građana i grada rezultirale su brojnim donacijama fizičkih osoba i pravnih osoba kojima se povećava ukupna vrijednost samih projekta, provođenej projekata kroz nekoliko faza i potreba održavanja istih uključuje dodatni angažman volontera čime se dalje nastavljaju društveno korisne aktivnosti i sudejlovanje građana u procesima odlućivanja.Nisu zaposlene dodatne osobe.

Drugi učinci projekta

Riječki program lokalnog partnerstva objašnjen je i detaljno prikazan na portalu Grada Rijeke http://www.rijeka.hr/rplp, a u pojedinim dijelovima samog programa (najava natječaja, realizacija pojedinih projekata, prezentacija cjelokupnog izvješća) putem lokalnih medija nastoji se šira javnost upoznati s prednostima ovog projekta. Podaci na web portalu Grada Rijeke dostupni su široj javnosti.
http://www.rijeka.hr/mo i/ili http://www.rijeka.hr/rplp .
Nemamo saznanja da ovakav vid projekta provode druge jedinice lokalne samouprave.

Održivost projekta

Riječki program lokalnog partnerstva nastavit ćemo dalje provoditi dok postoji zainteresiranost za isti. Sukladno komentarima i primjedbama dosadašnjih provoditelja projekata kao i vlastitim zapažanjima na manjkavostima nastojat ćemo uvoditi poboljšanja. u proračunu Grada Rijeke i nadalje se planiraju sredstva za realizaciju 6-9 projekata godišnje.

Dokumenti

Provoditelj Projekta

Grad Rijeka