Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Rijeka – AKCIJA ZA 5! (ex. “Mislim globalno djelujem lokalno – DAN AKCIJE”)

Kao što je već navedeno svake godine predmetni projekt Grad Rijeka provodi u suradnji s Udrugom DELTA već 11. godina. Isti se provodi od listopada do prosinca svake godine. Kao što je navedeno cilj projekta je pružanje mogućnosti mladim ljudima između 15 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka […]

Glasaj

Opis

Kao što je već navedeno svake godine predmetni projekt Grad Rijeka provodi u suradnji s Udrugom DELTA već 11. godina. Isti se provodi od listopada do prosinca svake godine. Kao što je navedeno cilj projekta je pružanje mogućnosti mladim ljudima između 15 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Naime, svake godine 60-70-tak učenika srednjih škola s područja grada Rijeke uz podršku trenera-volontera-mentora u prostorijama Udruge DELTA pripremaju srednjoškolce te u uredima Grada Rijeke u jednom radnom danu uz podršku djelatnika Grada Rijeke (predstavnici odjela gradske uprave) osmišljavaju projekte na određenu temu.
Predmetne teme se dogovaraju na pripremnim sastancima Udruge DELTA i Grada Rijeke nastojeći pratiti određene prioritete te potrebe mladih i šire na terenu u lokalnoj zajednici.
U projekt su uključeni i članovi Savjeta mladih Grada Rijeke koji na završnoj prezentaciji prezentiraju i svoj rad u Gradu Rijeci kao savjetodavno tijelo za pitanja iz područja mladih. Udruga DELTA održava i radne sastanke s predstavnicima (ravnateljima) srednjih škola s ciljem uključivanja učenika trećih i četvrtih razreda u predmetni projekt. Nakon definiranja teme za osmišljavanje projekata održava se press konferencija s najavom projekta kao i izrada novina za AKCIJU za 5!, te izrada priručnika za učenike i koordinatore-volontere-mentore grupa učenika, izrada majica za učenike, organizacija hrane i pića za Dan akcije. Nakon toga slijedi sukladno izrađenim priručnicima edukacija učenika (4-6 predavanja za manje grupe učenika) u prostorijama udruge DELTA. Nadalje održava se i edukacija za koordinatore-volontere-mentore grupa učenika. Nakon ovih pripremnih aktivnosti održava se Dan akcije u radnom tjednu u uredima Grada Rijeke (uz tehničku podršku) koji su unaprijed osigurani kao i korištenje Gradske vijećnice za završne prezentacije bez naknade. Predmetni Dan akcije otvara se u Gradskoj vijećnici uz pozdravnu riječ Gradonačelnika Grada Rijeke nakon koje se učenici u grupama sele u urede Grada Rijeke gdje uz podršku svojih koordinatora i raspoloživost djelatnika Grada Rijeke (za pitanja i odgovore pri osmišljavanju projekata) definiraju svoje projekte te na završnoj ceremoniji nakon prezentacija biraju najbolji projekt koji će se i provesti. Nakon završetka provodi se evaluacija projekta s ciljem unapređenja istog. Pobjednički projekt i grupa srednjoškolaca imaju i prijam kod Gradonačelnika s ciljem kratkog predstavljanja svog pobjedničkog projekta koji se u narednom mjesecu i provodi. Važno je naglasiti da uz grupe srednjoškolaca koji osmišljavanju projekte  jedna grupa srednjoškolaca je tzv. novinarska grupa koja tijekom Dana akcije na terenu fotografira i intervjuira sudionike, prati provedbu Projekta, te izrađuje bilten Projekta AKCIJA ZA 5! .

Osnovni problem

Primorsko – goranska županija (samostalno i u suradnji s Regionalnim info-centrom za mlade Rijeka) izradila je završni izvještaj za potrebe Nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj, a u kojima su sadržani nalazi na razini cijele države. Donositelji odluka i mladi preporučaju razvoj alternativnih oblika političkog angažmana mladih, uključivanje mladih u procese donošenja odluka u svim fazama te razvoj modela sudjelovanja mladih koji su primjereni za njihovu dob. Kroz sve preporuke provlači se isticanje važnosti informiranja, edukacije i motiviranja mladih osoba na sudjelovanje u procesima donošenja odluka i ostvarivanju dijaloga s donositeljima odluka kao i nedostatak povjerenja mladih u politički sustav te nedostatak kompetencija mladih za aktivno građanstvo (Nacionalni program za mlade 2014.-2017.) Obzirom na navedeno Udruga DELTA je u suradnji s Gradom Rijeka razvila Projekt "AKCIJA ZA 5! koji se provodi u Gradu Rijeci već 11 godina.

Rješavanje problema

Obzirom na prije navedeno Grad Rijeka od 2005. godine u suradnji sa Udrugom DELTA (ex. podružnica Udruge Gong) provodi Projekt "AKCIJA ZA 5! ex. "Mislim globalno djelujem lokalno - DAN AKCIJE!". Cilj ovoga projekta je pružanje mogućnosti mladim ljudima između 15 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Naime svake godine 60-70-tak učenika srednjih škola s područja grada Rijeke uz podršku koordinatora-volontera-mentora u prostorijama Udruge DELTA pripremaju srednjoškolce te u uredima Grada Rijeke u jednom radnom danu uz podršku djelatnika odjela gradske uprave Grada Rijeke osmišljavaju projekte na određenu zadanu temu. Na završnoj prezentaciji projekata grupa srednjoškolaca na kraju radnog dana u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, sami učenici biraju najbolji projekt, a koji uz financijsku podršku Grada Rijeke te tehničku podršku Udruge DELTA provodi nagrađena grupa srednjoškolaca.

Rezultati

Predmetni projekt je proteklih godina obradio teme kao što su "Volonterstvo"; "Mladi pomažu starijima", "Kreativno provođenje slobodnog vremena", "Identitet mladih", "Osmislimo novi proizvod ili uslugu u turističkoj ponudi Rijeke", "Društveno poduzetništvo mladih", "Društvene inovacije", "Europsko građanstvo", "Cjeloživotno obrazovanje", "Razvoj vještina mladih", "Mladi rade za mlade (2016.) itd.
U provedbi ovog projekta kroz posljednje desetljeće priliku sudjelovanja u procesima donošenja odluka je dobilo 800-injak srednjoškolaca i 100-tinjak mentora-volontera koji su doprinijeli uspješnoj provedbi ovog projekta. Važno je naglasiti da je određenih broj prijašnjih generacija srednjoškolaca ulogu sudionika u projektu zamijenio ulogom volontera-mentora slijedećih godina. Ovaj projekt je izuzetno vrijedan te se pokazao kao odličan primjer dobre prakse koji je Udruga DELTA provela odnosno provodi i u drugim gradovima i to Gradu Opatija, Gradu Pazinu te Gradu Zaboku.

Troškovi projekta

U 2005. godini predmetni projekt je bio u potpunosti sufinanciran sredstvima Kraljevine Nizozemske koja je odobrila sredstva u sveukupnom iznosu od 90.000,00 kuna. Narednih godina predmetni iznos je najvećim dijelom pokrivao Grad Rijeka međutim obzirom na ograničenost proračuna jedinica lokalne samouprave predmetni iznos koji je osiguravao Grad Rijeka tijekom godina (od 2010-2016.) se smanjivao te sada iznosi 25.000,00 kuna i to 20.000,00 kuna za provedbu aktivnosti projekta i 5.000,00 kuna za provedbu pobjedničkog projekta grupe srednjoškolaca. Uz financijska sredstva Grad Rijeka osigurava korištenje ureda i opreme Grada Rijeke kao i korištenje Gradske vijećnice Grada Rijeke bez naknade. Preostala sredstva udruga DELTA osigurava iz drugih izvora za sufinanciranje kao npr. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te EU fondova.

Drugi učinci projekta

Kao što smo već prije naveli ovaj projekt je izuzetno vrijedan te se pokazao kao odličan primjer dobre prakse koji je Udruga DELTA provela odnosno provodi i u drugim gradovima i to Gradu Opatija, Gradu Pazinu te Gradu Zaboku.
Također određeni broj prijašnjih generacije srednjoškolaca ulogu sudionika u projektu zamijenio ulogom volontera-mentora slijedećih godina te povećao vrijednost istoga.

Održivost projekta

Predmetni projekt se u Gradu Rijeci provodi već 11 godina i održivost istoga je osigurana sredstvima Grada Rijeke obzirom da se u Proračunu Grada Rijeke svake godine osiguravaju financijska sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna predviđena za realizaciju istoga.
Također udruga DELTA preostala financijska sredstva osigurava iz drugih izvora kao što je npr. Natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i EU fondovi.

Dokumenti

Provoditelji projekta

Udruga Delta i Grad Rijeka